Προσθέστε ένα εφέ, πλαίσιο κειμένου, αντικειμένου WordArt, εικόνας ή σχήματος σε σελίδες σημειώσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο PowerPoint, μπορείτε να των σημειώσεών σας με πλαίσια κειμένου, αντικειμένου WordArt, εικόνες και άλλα αντικείμενα. Τα αντικείμενα που προσθέτετε στις σημειώσεις σας εμφανίζονται στην τυπωμένη σελίδα σημειώσεων, αλλά όχι στην οθόνη σας σε κανονική προβολή.

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη αντικειμένων τις τυπικές διαφάνειες του PowerPoint, ανατρέξτε στο θέμα τους επιπλέον πόρους στο τέλος αυτού του άρθρου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το υπόδειγμα σημειώσεων, σύμβολα κράτησης θέσης, σελίδα σημειώσεων και παραθύρου σημειώσεων

Αναδιάταξη των συμβόλων κράτησης θέσης

Προσθήκη ενός πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt σε σελίδες σημειώσεων

Προσθέστε μια εικόνα ή ένα σχήμα στις σελίδες σημειώσεών σας

Αλλαγή γραμματοσειρών θέματος, χρώματα θέματος ή εφέ θέματος

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το υπόδειγμα σημειώσεων, σύμβολα κράτησης θέσης, σελίδα σημειώσεων και παραθύρου σημειώσεων

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων " για να επιλέξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες σημειώσεων και να τακτοποιήσετε τη διάταξη των πληροφοριών.

Εκτός από το σύμβολα κράτησης θέσης για το κεφαλίδες και υποσέλιδα, ημερομηνία και αριθμό σελίδας της διαφάνειας, το υπόδειγμα σημειώσεων περιλαμβάνει ένα σύμβολο κράτησης θέσης για την εικόνα της διαφάνειας και άλλο σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο σημειώσεων, που ονομάζεται το κυρίως κείμενο κράτησης θέσης. Για να διακρίνουν τους χαρακτήρες κράτησης θέσης, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο Υπόδειγμα σημειώσεων.

 2. Στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα σύμβολα κράτησης θέσης, καταργήστε την επιλογή από οποιοδήποτε πλαίσιο ελέγχου για να το δείτε εξαφανίζεται από τη σελίδα σημειώσεων. Επιλέξτε το για να το προσθέσετε ξανά.

  Πλαίσια ελέγχου κράτησης θέσης στην καρτέλα υπόδειγμα σημειώσεων

Κάθε σελίδα σημειώσεων εμφανίζει μια εικόνα της διαφάνειας, μαζί με τις σημειώσεις που συνοδεύουν τη διαφάνεια. Όταν εκτυπώνετε τη σελίδα σημειώσεων, μπορείτε να εκτυπώσετε μια σελίδα για κάθε διαφάνεια, μαζί με το πρόσθετο κείμενο ή εικόνες.

Σελίδες σημειώσεων

1 σελίδες σημειώσεων περιλαμβάνουν τις σημειώσεις σας και κάθε διαφάνεια της παρουσίασης.

2 κάθε διαφάνεια περιλαμβάνεται στη δική του σελίδα σημειώσεων.

3 οι σημειώσεις σας συνοδεύουν τη διαφάνεια.

4 δεδομένα όπως γραφήματα ή εικόνες μπορούν να προστεθούν στις σελίδες σημειώσεών σας.

Στην κανονική προβολή, χρησιμοποιήστε το παράθυρο σημειώσεων για να εισαγάγετε και να μορφοποιήσετε κείμενο κατά την επεξεργασία στη διαφάνεια. Στη σελίδα σημειώσεων (Προβολή > Σελίδα σημειώσεων ), μπορείτε να δείτε το πλήρες αποτέλεσμα της μορφοποίησης κειμένου και να ελέγξετε πώς οι σημειώσεις εμφανίζονται όταν εκτυπωθούν με τις διαφάνειες.

Αναδιάταξη των συμβόλων κράτησης θέσης

Μπορείτε να μετακινήσετε τα σύμβολα κράτησης θέσης σε διαφορετική θέση στο υπόδειγμα σημειώσεων ή να αλλάξετε από κατακόρυφο σε οριζόντιο προσανατολισμό, ώστε η σελίδα των σημειώσεών σας εμφανίζεται καλύτερα. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα γραφικό SmartArt στη διαφάνειά σας, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τον προσανατολισμό από το σύμβολο κράτησης θέσης Εικόνας διαφανειών για καλύτερη εμφάνιση του γραφικού SmartArt στις σελίδες σημειώσεών σας.

Μετακίνηση των συμβόλων κράτησης θέσης

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο Υπόδειγμα σημειώσεων.

  Προβολή υπόδειγμα σημειώσεων

 2. Για να μετακινήσετε στο σώμα ή Διαφανειών εικόνα κράτησης θέσης, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα από τα περιγράμματα κράτησης θέσης. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε μια Βέλος τεσσάρων κεφαλών , σύρετε το σύμβολο κράτησης θέσης σε μια νέα θέση.

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της σελίδας σημειώσεων

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο Υπόδειγμα σημειώσεων.

  Προβολή υπόδειγμα σημειώσεων

 2. Στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσανατολισμός σελίδας σημειώσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.

 3. Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή του προσανατολισμού, στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

Προσθήκη ενός πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt σε σελίδες σημειώσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλαίσιο κειμένου ή WordArt για να υποδείξει ότι η παρουσίασή σας είναι ένα σχέδιο ή εμπιστευτικό.

Προσθήκη πλαισίου κειμένου

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο Υπόδειγμα σημειώσεων.

  Προβολή υπόδειγμα σημειώσεων

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο μία σελίδα σημειώσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδα σημειώσεων αντί για το Υπόδειγμα σημειώσεων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στο πλαίσιο κράτησης θέσης σώματος στο κάτω μέρος της σελίδας σημειώσεων και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε το πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε.

 3. Εισαγάγετε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου που θέλετε να εμφανίζεται στις σελίδες σημειώσεων.

 4. Για να τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, όταν ο δείκτης μετατραπεί σε μια Βέλος τεσσάρων κεφαλών , σύρετε το πλαίσιο κειμένου σε μια νέα θέση.

 5. Μορφοποιήστε το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου, χρησιμοποιώντας τις επιλογές μορφοποίησης στην ομάδα γραμματοσειρά στην κεντρική καρτέλα.

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στην ομάδα Στυλ σχήματος για να μορφοποιήσετε το ίδιο το πλαίσιο κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή διαγραφή ενός γεμίσματος, περιγράμματος ή εφέ για κείμενο ή WordArt.

 6. Αφού τοποθετήσετε και μορφοποιήσετε το κείμενο και το πλαίσιο κειμένου, στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

Προσθήκη WordArt

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο Υπόδειγμα σημειώσεων.

  Προβολή υπόδειγμα σημειώσεων

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο μία σελίδα σημειώσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδα σημειώσεων αντί για το Υπόδειγμα σημειώσεων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt, και κατόπιν επιλέξτε το στυλ WordArt που θέλετε.

  Μεγάλο εικονίδιο WordArt

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο στο WordArt που θέλετε να εμφανίζεται στις σελίδες σημειώσεων.

 4. Για να αλλάξετε τη θέση του WordArt, κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, όταν ο δείκτης μετατραπεί σε μια Βέλος τεσσάρων κεφαλών , σύρετε το αντικείμενο WordArt σε μια νέα θέση.

 5. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του WordArt, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Στυλ WordArt, στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση.

  Ομάδα στυλ WordArt

 6. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο εμφάνισης του WordArt, στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε το πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt πιο διαφανές, αλλάζοντας το γέμισμα ή περίγραμμα.

Προσθέστε μια εικόνα ή ένα σχήμα στις σελίδες σημειώσεών σας

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο Υπόδειγμα σημειώσεων.

  Προβολή υπόδειγμα σημειώσεων

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο μία σελίδα σημειώσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδα σημειώσεων αντί για το Υπόδειγμα σημειώσεων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή εικόνες ή τα σχήματα για να εισαγάγετε το στοιχείο που θέλετε.

 3. Για να προσαρμόσετε το μέγεθος του ή να αλλάξετε τη θέση της εικόνας ή του σχήματος, σύρετέ το σε μια νέα θέση, χρησιμοποιήστε τις λαβές αλλαγής μεγέθους για να αλλάξετε το μέγεθός του, ή κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μέγεθος και τη θέση του μενού συντόμευσης.

 4. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την εμφάνιση της εικόνας ή εικόνας clip art εμφανίζεται, στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα, αντίθεση, ή διαφάνεια της εικόνας, αλλάξτε το περίγραμμα εικόνας, ή να προσθέσετε εφέ, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση.

Αλλαγή γραμματοσειρών θέματος, χρώματα θέματος ή εφέ θέματος

Ένα έγγραφο θέμα είναι ένα σύνολο επιλογών μορφοποίησης που περιλαμβάνουν ένα σύνολο χρώματα θέματος, ένα σύνολο γραμματοσειρές θέματος (συμπεριλαμβανομένων των γραμματοσειρών επικεφαλίδας και σώματος κειμένου) και ένα σύνολο εφέ θέματος (συμπεριλαμβανομένων των γραμμών και εφέ γεμίσματος). Κάθε έγγραφο που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας Microsoft Office PowerPoint 2007 περιλαμβάνει ένα θέμα στο εσωτερικό του, ακόμα και νέα, κενή έγγραφα.

Αλλαγή της γραμματοσειράς θέματος

Theme fonts contain a heading font and a body text font. When you click the Theme Fonts button Εικόνα κουμπιού , you can see the name of the heading font and body text font that are used for each theme font below the Theme Fonts name.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο Υπόδειγμα σημειώσεων.

  Προβολή υπόδειγμα σημειώσεων

 2. Στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα φόντο, κάντε κλικ στην επιλογή γραμματοσειρές και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στη διαφάνειά σας ή στην επιλογή που θέλετε.

 3. Στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

Αλλαγή των χρωμάτων του θέματος

Χρώματα θέματος περιέχουν τέσσερα κειμένου και χρώματα φόντου, έξι χρώματα έμφασης και χρώματα δύο υπερ-σύνδεσης. Τα χρώματα στην το κουμπί Χρώματα θέματος Εικόνα κουμπιού αναπαριστούν τα τρέχοντα χρώματα κειμένου και φόντου. Το σύνολο χρωμάτων που βλέπετε δίπλα στο όνομα της Χρώματα θέματος, αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Χρώματα θέματος αντιπροσωπεύει τα χρώματα έμφασης και υπερ-σύνδεση για αυτό το θέμα. Όταν αλλάξετε οποιοδήποτε από αυτά τα χρώματα για να δημιουργήσετε το δικό σας σύνολο χρωμάτων θέματος, τα χρώματα που εμφανίζονται στο κουμπί Χρώματα θέματος και δίπλα στο όνομα της Χρώματα θέματος θα αλλάξει αντίστοιχα.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο Υπόδειγμα σημειώσεων.

  Προβολή υπόδειγμα σημειώσεων

 2. Στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα φόντο, κάντε κλικ στην επιλογή χρώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στη διαφάνειά σας ή στην επιλογή που θέλετε.

 3. On the Notes Master tab, in the Close group, click Close Master View.

Αλλαγή των εφέ θέματος

Theme effects are sets of lines and fill effects. When you click the Theme Effects button Εικόνα κουμπιού , you can see the lines and fill effects that are used for each set of theme effects in the thumbnail that is displayed with the Theme Effects name.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο Υπόδειγμα σημειώσεων.

  Προβολή υπόδειγμα σημειώσεων

 2. Στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα φόντο, κάντε κλικ στην επιλογή εφέ.

 3. Επιλέξτε το εφέ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

Αλλαγή της γραμματοσειράς θέματος

Theme fonts contain a heading font and a body text font. When you click the Theme Fonts button Εικόνα κουμπιού , you can see the name of the heading font and body text font that are used for each theme font below the Theme Fonts name.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο Υπόδειγμα σημειώσεων.

 2. On the Notes Master tab, in the Edit Theme group, click Fonts, and then click the fonts used in your slide or the option that you want.

 3. Όταν ολοκληρώσετε, στην καρτέλα " Υπόδειγμα σημειώσεων ", στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

  Καρτέλα "Υπόδειγμα σημειώσεων"

Αλλαγή των χρωμάτων του θέματος

Theme colors contain four text and background colors, six accent colors, and two hyperlink colors. The colors on the Theme Colors button Εικόνα κουμπιού represent the current text and background colors. The set of colors that you see next to the Theme Colors name after you click the Theme Colors button represents the accent and hyperlink colors for that theme. When you change any of these colors to create your own set of theme colors, the colors that are shown on the Theme Colors button and next to the Theme Colors name will change accordingly.

 1. On the View tab, click Notes Master.

 2. On the Notes Master tab, in the Edit Theme group, click Colors, and then click the colors used in your slide or the option that you want.

 3. When you finish, on the Notes Master tab, in the Close group, click Close Master View.

Αλλαγή των εφέ θέματος

Theme effects are sets of lines and fill effects. When you click the Theme Effects button Εικόνα κουμπιού , you can see the lines and fill effects that are used for each set of theme effects in the thumbnail that is displayed with the Theme Effects name.

 1. On the View tab, click Notes Master.

 2. On the Notes Master tab, in the Edit Theme group, click Effects.

 3. Επιλέξτε το εφέ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. When you finish, on the Notes Master tab, in the Close group, click Close Master View.

Δείτε επίσης

Δημιουργία και εκτύπωση σελίδων σημειώσεων

Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

Προσθήκη σχημάτων

Use or create themes in PowerPoint

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×