Προσθέστε ένα ευρετήριο σε μια στήλη του SharePoint

Προσθέστε ένα ευρετήριο σε μια στήλη του SharePoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Προσθήκη ένα ευρετήριο σε μια στήλη αυξάνεται επιδόσεων κατά τη χρήση φίλτρων. Μπορείτε να προσθέσετε τα ευρετήρια σε έως και 20 στηλών σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Ενώ μπορείτε να προσθέσετε έως και 20 ευρετήρια ανά λίστα ή βιβλιοθήκη, συνιστάται να προσθέτετε ευρετήρια μόνο για τις στήλες που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Τα ευρετήρια επιβάρυνσης προσθέσετε τα δεδομένα.

Εάν έχετε υπερβεί το Όριο προβολής λίστας και αποκλειστεί, μπορείτε να προσθέσετε εξακολουθεί να κανονικά ευρετήρια σε στήλες, όταν έχετε λιγότερα από 20.000 στοιχεία στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη σας.

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα απλό ή σύνθετο ευρετήριο

Για να φιλτράρετε δεδομένα στήλης σε λίστα ή βιβλιοθήκη, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση φιλτράρισμα για να τροποποιήσετε μια προβολή του SharePoint.

Για να επιλέξετε τις στήλες που θα δημιουργήσετε ευρετήριο, σημειώστε τις στήλες που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε διαφορετικές προβολές για το φιλτράρισμα.

Σημαντικό: Η δημιουργία ευρετηρίου απαιτεί πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία στη λίστα, ώστε να είναι δυνατή η που ενδέχεται να έχει αποκλειστεί από τη δημιουργία ευρετηρίου για μια στήλη, εάν ολόκληρη τη λίστα υπερβαίνει το Όριο προβολής λίστας. Αν συμβεί αυτό, κάντε τη λειτουργία κατά τη διάρκεια του Ημερήσιου χρονικού διαστήματοςή επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 1. Κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης στην αριστερή γραμμή περιήγησης, ή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 ή Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Του περιεχομένου της τοποθεσίας ή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

  Μενού "Ρυθμίσεις" με επισήμανση περιεχόμενα τοποθεσίας
  Γρήγορα στο περιεχόμενο της τοποθεσίας του SharePoint Online, 2016 ή 2013
  Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας
  Γρήγορα στο περιεχόμενο της τοποθεσίας στο SharePoint 2010

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για το SharePoint Online, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του SharePoint 2016 στη γραμμή τίτλου. και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

  Μενού "Ρυθμίσεις" με επισήμανση ρυθμίσεις λίστας

  Στο SharePoint 2016, 2013 ή 2010 κάντε κλικ στην επιλογή λίστα ή βιβλιοθήκη, και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης στην κορδέλα.

  Ρυθμίσεις λίστας στην κορδέλα
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα στήλες.

  Σημαντικό:  Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ευρετήριο σε μια στήλη αναζήτησης για να βελτιώσετε τις επιδόσεις, η χρήση μιας στήλης αναζήτησης με ευρετήριο για να μην υπερβείτε το όριο προβολής λίστας δεν λειτουργεί. Χρησιμοποιήστε έναν άλλο τύπο στήλης ως κύριο ή δευτερεύον ευρετήριο.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες με ευρετήριο.

  Στήλες με ευρετήριο σύνδεση στη σελίδα Ρυθμίσεις λίστας ή βιβλιοθήκης
 5. Στη σελίδα "Στήλες με ευρετήριο", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου ευρετηρίου.

  Σελίδα στήλες με ευρετήριο με δημιουργία νέου ευρετηρίου επισημασμένο
 6. Κάντε τα εξής:

  1. Για να δημιουργήσετε ένα απλό ευρετήριο, επιλέξτε μια στήλη που δεν είναι στήλη αναζήτησης στην ενότητα Κύρια στήλη, κάτω από την περιοχή Κύρια στήλη για αυτό το ευρετήριο.

  2. Για να δημιουργήσετε ένα σύνθετο ευρετήριο, επιλέξτε μια στήλη αναζήτησης ως την κύρια στήλη για αυτό το ευρετήριο. Χρησιμοποιήστε μια διαφορετική στήλη που δεν είναι μια στήλη αναζήτησης στην ενότητα Δευτερεύουσα στήλη, στην περιοχή δευτερεύουσα στήλη για αυτό το ευρετήριο.

   Σημειώσεις: 

   • Φροντίστε να επιλέξετε μια στήλη που υποστηρίζονται στο ευρετήριο

   • Εάν πρόκειται να προσθέσετε ένα ευρετήριο για να αποφύγετε ένα σφάλμα όριο προβολής λίστας, βεβαιωθείτε ότι το πεδίο που χρησιμοποιείτε δεν είναι ένα πεδίο αναζήτησης. Ανατρέξτε στο θέμα Υποστηριζόμενα στήλης για να προσδιορίσετε ποιοι τύποι πεδίων είναι πεδία αναζήτησης.

   Επεξεργασία σελίδας ευρετηρίου με τη στήλη που έχει επιλεγεί από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο
  3. Επιλέξτε Δημιουργία.

  Για ιδέες σχετικά με το σχεδιασμό των βιβλιοθηκών σας αρχικά, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός βιβλιοθηκών εγγράφων στο SharePoint

Στήλες υποστηρίζονται και δεν υποστηρίζονται για τη δημιουργία ευρετηρίου

Υποστηριζόμενοι τύποι στηλών

 • Μία γραμμή κειμένου

 • Επιλογή (μία τιμή)

 • Αριθμός

 • Νομισματική μονάδα

 • Ημερομηνία και ώρα

 • Άτομο ή ομάδα (μία τιμή) (Lookup)

 • Διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα (Lookup)

 • Ναι/Όχι

 • LOOKUP (Lookup)

Μη υποστηριζόμενοι τύποι στηλών

 • Πολλές γραμμές κειμένου

 • Επιλογή (με πολλές τιμές)

 • Υπολογίζεται

 • Υπερ-σύνδεση ή εικόνα

 • Προσαρμοσμένες στήλες

 • Άτομο ή ομάδα (πολλαπλών τιμών) (Lookup)

 • Εξωτερικά δεδομένα

Η δυνατότητα Περιήγηση και φιλτράρισμα μετα-δεδομένων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στις περισσότερες τοποθεσίες SharePoint. Ακόμα και αν η περιήγηση μετα-δεδομένων δεν έχει ρυθμιστεί για μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, η δυνατότητα Περιήγηση και φιλτράρισμα μετα-δεδομένων λειτουργεί ακόμα στο παρασκήνιο για να βελτιώσετε τις επιδόσεις των προβολών. Η δυνατότητα Περιήγηση και φιλτράρισμα μετα-δεδομένων μπορεί να επιλέξει αυτόματα το ευρετήριο που λειτουργεί καλύτερα κάθε φορά που φορτώνεται μια προβολή. Κατά τη φόρτωση νέων προβολών, την εφαρμογή φίλτρων σε προβολές, την απαλοιφή φίλτρων ή την εφαρμογή μιας ταξινόμησης σε ένα πεδίο, η βελτιστοποίηση ερωτήματος προσδιορίζει τον καλύτερο τρόπο υποβολής του ερωτήματος στη βάση δεδομένων.

Εάν ένας χρήστης δημιουργήσει ή φορτώσει μια προβολή, η οποία δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει ευρετήριο για την υποβολή ερωτήματος στη λίστα, η δυνατότητα "Περιήγηση και φιλτράρισμα μετα-δεδομένων" θα δομήσει και θα εκτελέσει ένα εναλλακτικό ερώτημα. Το εναλλακτικό ερώτημα είναι μια τροποποιημένη έκδοση του αρχικού ερωτήματος χρήστη που εμφανίζει ένα μερικό σύνολο των στοιχείων τα οποία απαιτούνται, επειδή υποβάλλει ερώτημα σε ένα μέρος μόνο της λίστας και όχι σε ολόκληρη τη λίστα. Σκοπός του είναι να σας παρέχει κάποια χρήσιμα αποτελέσματα, όταν το αρχικό ερώτημα αποκλείεται, λόγω περιορισμού της μεγάλης λίστας. Εμφανίζονται μέχρι 1.250 από τα νεότερα στοιχεία, με βάση το χρόνο της προσθήκης τους στη λίστα. Περιοδικά, τα εναλλακτικά ερωτήματα επιστρέφουν 0 αποτελέσματα, αν κανένα από τα στοιχεία του μέρους της λίστας που σαρώθηκε δεν περιέχει αποτελέσματα που να ταιριάζουν με το αρχικό ερώτημα του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης μετα-δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε

Ενημερωμένο 28 Σεπτεμβρίου 2017

Ήταν χρήσιμα σε αυτό το άρθρο; Εάν Ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Εάν δεν ήταν χρήσιμο, γνωρίζετε πείτε μας τι έχει προκαλεί σύγχυση ή λείπει. Συμπεριλάβετε τις εκδόσεις SharePoint, το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξετε ξανά τα στοιχεία, πληροφορίες για την προσθήκη και ενημέρωση σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×