Προσδιορισμός του κατά πόσο η δυνατότητα "Κεντρική ανάπτυξη" των πρόσθετων λειτουργεί για την εταιρεία σας με Office 365

Η δυνατότητα "Κεντρική ανάπτυξη" είναι ο συνιστώμενος τρόπος με τις περισσότερες δυνατότητες που διαθέτουν οι περισσότεροι πελάτες προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν πρόσθετα του Office σε χρήστες και ομάδες εντός της εταιρείας σας με Office 365. Εάν είστε διαχειριστής του Office 365, χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να καθορίσετε εάν ο μισθωτής και οι χρήστες πληρούν τις απαιτήσεις, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Κεντρική ανάπτυξη".

Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για την εμφάνιση ενός προσθέτου για πρόγραμμα-πελάτη για όλους τους χρήστες.

Απαιτήσεις

Για την κεντρική ανάπτυξη πρόσθετων απαιτείται να έχουν οι χρήστες Exchange Online, ενεργά γραμματοκιβώτια του Exchange Online και Office 365 ProPlus. Ακολουθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τη χρήση της δυνατότητας "Κεντρική ανάπτυξη":

 • Οι χρήστες σας θα πρέπει να χρησιμοποιούν το Office ProPlus 2016 στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

  • Στα Windows: Δομή Office 16.0.8067 ή νεότερη

  • Σε Mac: Δομή Office 15.34.17051500 ή νεότερη

 • Για το Outlook πρέπει να χρησιμοποιούν μία από τις ακόλουθες εκδόσεις:

  • Έκδοση "Χρήση με ένα κλικ" 2013: 15.0.4819.1000 ή νεότερη έκδοση

  • Έκδοση MSI 2013: 15.0.4937.1000 ή νεότερη έκδοση*

  • Έκδοση "Χρήση με ένα κλικ" 2016: 16.0.7726.5702 ή νεότερη έκδοση

  • Έκδοση MSI 2016: 16.0.4494.1000 ή νεότερη έκδοση*

  *Στην έκδοση MSI του Outlook, τα πρόσθετα που έχουν εγκατασταθεί από διαχειριστή θα εμφανίζονται στην κατάλληλη κορδέλα του Outlook, αλλά δεν θα εμφανίζεται το πρόσθετο στην ενότητα "Τα πρόσθετά μου"

 • Ο κατάλογός σας πρέπει να είναι ομόσπονδος για το Azure Active Directory.

 • Οι χρήστες πρέπει να συνδέονται στο Office 2016 χρησιμοποιώντας το εταιρικό τους αναγνωριστικό.

 • Ο χρήστης γραμματοκιβωτίου Exchange πρέπει να έχει τη δυνατότητα OAuth.

Η δυνατότητα "Κεντρική ανάπτυξη" δεν υποστηρίζει τα εξής:

 • Πρόσθετα που στοχεύουν στο Word, το Excel ή το PowerPoint στο Office 2013

 • Υπηρεσία καταλόγου εσωτερικής εγκατάστασης

 • Ανάπτυξη πρόσθετου στο SharePoint

 • Ανάπτυξη πρόσθετου στον Office Online Server

 • Ανάπτυξη του μοντέλου αντικειμένων στοιχείων (COM) ή των εργαλείων του Visual Studio για πρόσθετα του Office (VSTO)

 • Αναπτύξεις του Office 365 που δεν περιλαμβάνουν το Exchange, όπως το Office 365 για Επιχειρήσεις

Απαιτήσεις προγράμματος-πελάτη

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα προγράμματα-πελάτες που υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα "Κεντρική ανάπτυξη".

Εφαρμογή του Office

2016 - Windows

Office Online

2016 - Mac

Word

σημάδι ελέγχου

σημάδι ελέγχου

σημάδι ελέγχου

Excel

σημάδι ελέγχου

σημάδι ελέγχου

σημάδι ελέγχου

PowerPoint

σημάδι ελέγχου

σημάδι ελέγχου

σημάδι ελέγχου

Outlook

σημάδι ελέγχου

σημάδι ελέγχου

σημάδι ελέγχου

Το Office Online υποστηρίζεται για όλα τα προγράμματα του Office 365 για επιχειρήσεις. Οι αναπτύξεις του Office 365 ProPlus υποστηρίζονται μόνον για προγράμματα-πελάτες υπολογιστή. Για να χρησιμοποιήσει το Office 365 ProPlus, ο χρήστης πρέπει να έχει ένα λογαριασμό Office 365 και να του έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση του Office 365 ProPlus.

Έλεγχος συμβατότητας κεντρικής ανάπτυξης του Office 365

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο συμβατότητας κεντρικής ανάπτυξης του Office 365, μπορείτε να επαληθεύσετε εάν οι χρήστες στον μισθωτή σας έχουν ρυθμιστεί για τη χρήση της κεντρικής ανάπτυξης για το Word, το Excel και το PowerPoint. Ο Έλεγχος συμβατότητας δεν απαιτείται για την υποστήριξη του Outlook. Κάντε λήψη του ελέγχου συμβατότητας εδώ.

Για να εκτελέσετε τον έλεγχο συμβατότητας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ξεκινήστε ένα αναβαθμισμένο παράθυρο PowerShell.exe.

 2. Εκτελέστε την εντολή <Import-Module O365CompatibilityChecker> χωρίς τις αγκύλες.

 3. Εκτελέστε την εντολή <Invoke-CompatibilityCheck> χωρίς τις αγκύλες, που σας ζητά το TenantDomain (για παράδειγμα, TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) και τα διαπιστευτήρια TenantAdmin και, στη συνέχεια, ζητά τη συγκατάθεσή σας.

Σημείωση: Ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών στον μισθωτή σας, ο έλεγχος μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά ή να διαρκέσει ώρες.

Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του εργαλείου, δημιουργείται ένα αρχείο εξόδου σε μορφή διαχωρισμένη με κόμματα (.csv). Το αρχείο αποθηκεύεται από προεπιλογή στη θέση C:\windows\system32. Το αρχείο εξόδου περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα χρήστη

 • Αναγνωριστικό χρήστη (Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη)

 • Έτοιμο για κεντρική ανάπτυξη – Εάν τα υπόλοιπα στοιχεία είναι αληθή

 • Office SKU – Το SKU του Office για το οποίο υπάρχει άδεια χρήσης

 • Το Office ενεργοποιήθηκε – Εάν έχετε ενεργοποιήσει το Office

 • Υποστηρίζεται γραμματοκιβώτιο – Εάν χρησιμοποιείτε γραμματοκιβώτιο με δυνατότητα OAuth

Μάθετε εάν έχει εγκατασταθεί το Office 365 ProPlus

Ο πιο απλός τρόπος για να διαπιστώσετε εάν ένας χρήστης έχει εγκαταστήσει το Office 365 ProPlus και το έχει χρησιμοποιήσει πρόσφατα, είναι να χρησιμοποιήσετε την αναφορά ενεργοποιήσεων του Microsoft Office, η οποία είναι διαθέσιμη στο Κέντρο διαχείρισης Office 365. Η αναφορά παρέχει μια λίστα με όλους τους χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει το Office 365 ProPlus τις τελευταίες 7 ημέρες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή 180 ημέρες. Για σκοπούς κεντρικής ανάπτυξης, οι ενεργοποιήσεις υπολογιστή για Windows ή Mac είναι οι σημαντικές στήλες στην αναφορά. Μπορείτε να εξαγάγετε την αναφορά στο Excel. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά, ανατρέξτε στο θέμα Αναφορές του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης - Ενεργοποιήσεις του Microsoft Office.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την "Αναφορά ενεργοποιήσεων", μπορείτε να ζητήσετε από ένα χρήστη να ανοίξει στον υπολογιστή του μια εφαρμογή του Office, όπως το Word και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Αρχείο > Λογαριασμός. Στην περιοχή Πληροφορίες προϊόντος, θα πρέπει να δείτε τα στοιχεία Συνδρομητικό προϊόν και Microsoft Office 365 ProPlus, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας "Πληροφορίες προϊόντος" σε μια εφαρμογή του Office. Εμφανίζει την εφαρμογή ενός "Προϊόντος συνδρομής" για το Office 365 ProPlus.

Για βοήθεια σχετικά με το Office 365 ProPlus, ανατρέξτε στο θέμα Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για το Office 365 ProPlus.

Απαιτήσεις Exchange

Το Microsoft Exchange αποθηκεύει τις διακηρύξεις πρόσθετων εντός του μισθωτή της εταιρείας σας. Οι διαχειριστές που αναπτύσσουν πρόσθετα και οι χρήστες που λαμβάνουν αυτά τα πρόσθετα πρέπει να είναι σε μια έκδοση του Exchange Server που υποστηρίζει τον έλεγχο ταυτότητας OAuth. Από προεπιλογή, οι αναπτύξεις πολλών μισθωτών και οι Ειδικές VNext του Exchange υποστηρίζουν τη δυνατότητα OAuth. Οι παλαιού τύπου αποκλειστικές καθώς και οι υβριδικές αναπτύξεις εσωτερικής εγκατάστασης του Exchange μπορούν να ρυθμιστούν για την υποστήριξη του OAuth. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων.

Συμβουλευτείτε τον διαχειριστή του Exchange της εταιρείας σας για να μάθετε ποια ρύθμιση παραμέτρων χρησιμοποιείται. Η συνδεσιμότητα OAuth ανά χρήστη μπορεί να επαληθευτεί με τη χρήση του cmdlet Test-OAuthConnectivity του PowerShell.

Αντιστοιχίσεις χρηστών και ομάδων

Η δυνατότητα "Κεντρική ανάπτυξη" υποστηρίζει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος των ομάδων που υποστηρίζονται από το Azure Active Directory, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων, των λιστών διανομής και των ομάδων ασφαλείας του Office 365.

Σημείωση: Οι ομάδες ασφαλείας χωρίς δυνατότητα αλληλογραφίας δεν υποστηρίζονται προς το παρόν.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες αντιστοιχίσεις υποστηρίζονται μέσα στη δυνατότητα "Κεντρική ανάπτυξη", υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες υποστηρίζουν τις απαιτήσεις υπολογιστή-πελάτη και διακομιστή που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η δυνατότητα "Κεντρική ανάπτυξη" υποστηρίζει χρήστες σε ομάδες ανώτατου επιπέδου ή σε ομάδες χωρίς γονικές ομάδες, αλλά όχι χρήστες σε ένθετες ομάδες ή σε ομάδες που έχουν γονικές ομάδες.

Ανάθεση σε πρόσθετο

Υποστηρίζεται

Χρήστη μέσω απευθείας ανάθεσης

Ναι

Χρήστη μέσω ανάθεσης ομάδας

Ναι, εάν η ομάδα είναι μια ομάδα ανώτατου επιπέδου (δεν έχει γονικές ομάδες)

Όχι, εάν η ομάδα είναι μια ένθετη ομάδα (έχει γονικές ομάδες)

Όλοι οι χρήστες στο μισθωτή

Ναι

Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω παράδειγμα, όπου η Αλεξία, η Κατερίνα και η ομάδα του τμήματος πωλήσεων σας έχουν ανατεθεί σε ένα πρόσθετο. Επειδή το τμήμα πωλήσεων Δυτικής ακτής είναι μια ένθετη ομάδα, ο Βασίλης και ο Φαίδων δεν έχουν ανατεθεί σε πρόσθετο.

Το διάγραμμα δείχνει ένα πλαίσιο με την ετικέτα "Τμήμα πωλήσεων", που περιέχει τα ονόματα Ιάκωβος και Νικήτας και συνδέεται με ένα άλλο πλαίσιο κάτω από αυτό με την ένδειξη "Πωλήσεις δυτικής ακτής" με τα ονόματα Βασίλης και Φαίδων. Δίπλα στο πλαίσιο είναι ένα κόκκινο X. Τα ονόματα Αλεξία και Κατερίνα είναι στην επάνω δεξιά γωνία του διαγράμματος.

Χρήστης

Πώς ο διαχειριστής αναθέτει το πρόσθετο

Ανάθεση σε πρόσθετο;

Ιάκωβος

Μέσω ομάδας τμήματος πωλήσεων

Ναι, το τμήμα πωλήσεων δεν έχει καμία γονική ομάδα

Νικήτας

Μέσω ομάδας τμήματος πωλήσεων

Ναι, το τμήμα πωλήσεων δεν έχει καμία γονική ομάδα

Αλεξία

Απευθείας ανάθεση του χρήστη

Ναι

Κατερίνα

Απευθείας ανάθεση του χρήστη

Ναι

Βασίλης

Δεν είναι δυνατή η ανάθεση

Όχι, το τμήμα πωλήσεων Δυτικής ακτής είναι ένθετο

Φαίδων

Δεν είναι δυνατή η ανάθεση

Όχι, το τμήμα πωλήσεων Δυτικής ακτής είναι ένθετο

Μάθετε εάν μια ομάδα περιέχει ένθετες ομάδες

Ο ευκολότερος τρόπος για να διαπιστώσετε αν μια ομάδα περιέχει ένθετες ομάδες είναι να δείτε την κάρτα επαφής ομάδας μέσα στο Outlook. Εάν πληκτρολογήσετε το όνομα της ομάδας μέσα στο πεδίο Προς ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο όνομα της ομάδας όταν επιλύεται, θα μάθετε εάν περιέχει χρήστες ή ένθετες ομάδες. Στο παρακάτω παράδειγμα, η καρτέλα Μέλη της κάρτας επαφής Outlook για την ομάδα δοκιμής δεν εμφανίζει κανένα χρήστη και μόνο δύο υπο-ομάδες.

Στιγμιότυπο οθόνης από την καρτέλα "Μέλη" της κάρτας επαφών του Outlook για την ομάδα που ονομάζεται "Ομάδα δοκιμών". Η υπο-ομάδα 1 και η υπο-ομάδα 2 εμφανίζονται ως μέλη.

Μπορείτε να κάνετε το αντίθετο ερώτημα με την επίλυση της ομάδας για να δείτε εάν πρόκειται για μέλος κάποιας ομάδας. Στο παρακάτω παράδειγμα, μπορείτε να δείτε στην περιοχή Ιδιότητα μέλους της κάρτας επαφής του Outlook ότι η υπο-ομάδα 1 είναι μέλος της Ομάδας δοκιμών.

Στιγμιότυπο οθόνης από την καρτέλα "Συμμετοχή" της κάρτας επαφών του Outlook για την ομάδα που ονομάζεται Υπο-ομάδα 1, που δείχνει ότι η Υπο-ομάδα 1 είναι μέλος της ομάδας με το όνομα Ομάδα δοκιμών".

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Graph API του Azure Active Directory για να εκτελέσετε ερωτήματα προκειμένου να βρείτε τη λίστα των ομάδων μέσα σε μια ομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Λειτουργίες ομάδες | Αναφορά Graph API.

Επικοινωνία με τη Microsoft για υποστήριξη

Εάν εσείς ή οι χρήστες σας αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη φόρτωση του πρόσθετου όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές του Office Online (Word Online, Excel Online, κ.λπ.), που έχουν αναπτυχθεί κεντρικά, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Microsoft (μάθετε τον τρόπο). Δώστε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον του Office 365 στο δελτίο υποστήριξης.

Πλατφόρμα

Πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων

Office Online

 • Αρχεία καταγραφής Charles/Fiddler

 • Αναγνωριστικό μισθωτή (μάθετε τον τρόπο)

 • Αναγνωριστικό συσχέτισης. Προβάλετε την προέλευση μίας από τις σελίδες του Office, κάντε αναζήτηση για την τιμή του αναγνωριστικού συσχέτισης (CorrelationID) και στείλτε την μας:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

Εμπλουτισμένα προγράμματα-πελάτη (Windows, Mac)

 • Αρχεία καταγραφής Charles/Fiddler

 • Αριθμοί δομής της εφαρμογής προγράμματος-πελάτη (κατά προτίμηση ως στιγμιότυπο οθόνης από τις επιλογές Αρχείο/Λογαριασμός)

Δείτε επίσης

Ανάπτυξη πρόσθετων του Office στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365

Χρησιμοποιήστε τα cmdlet του PowerShell κεντρικής ανάπτυξης για τη διαχείριση πρόσθετων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×