Προσδιορισμός και επίλυση προβλήματος χρησιμοποιώντας την Επίλυση

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η Επίλυση είναι ένα πρόσθετο πρόγραμμα του Microsoft Excel που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανάλυση what-if. Η Επίλυση επιτρέπει την εύρεση της βέλτιστης (μέγιστης ή ελάχιστης) τιμής για τον τύπος ενός κελιού  — το οποίο ονομάζεται κελί στόχου  — που υπόκειται σε περιορισμούς ή όρια στις τιμές άλλων κελιών τύπων σε ένα φύλλο εργασίας. Η Επίλυση λειτουργεί με μια ομάδα κελιών, τα οποία ονομάζονται μεταβλητές αποφάσεων ή απλώς μεταβλητά κελιά, που συμμετέχουν στον υπολογισμό των τύπων στα κελιά στόχου και στα κελιά περιορισμού. Η Επίλυση προσαρμόζει τις τιμές στα μεταβλητά κελιά απόφασης ώστε να ανταποκρίνονται στα όρια των κελιών περιορισμού και να δημιουργηθεί το αποτέλεσμα που θέλετε για το κελί προορισμού.

Τοποθετήστε απλώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "Επίλυση" για να προσδιορίσετε τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή ενός κελιού αλλάζοντας τα άλλα κελιά. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του προβλεπόμενου προϋπολογισμού για διαφήμιση και να δείτε το αποτέλεσμα επί του ποσού προβλεπόμενο κέρδος.

Σημείωση: Εκδόσεις της επίλυσης πριν από το Excel 2007 που αναφέρεται το κελί στόχου ως "κελί προορισμού" και τα μεταβλητά κελιά απόφασης ως "μεταβαλλόμενα κελιά" ή "προσαρμόσιμα κελιά". Πολλά πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις για την επίλυση για το Excel 2010, εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007 εμπειρία σας να είναι λίγο διαφορετικά.

Στο παρακάτω παράδειγμα, το επίπεδο διαφημίσεων σε κάθε τρίμηνο επηρεάζει τον αριθμό των μονάδων που πωλήθηκαν, καθορίζοντας έμμεσα το ποσό εσόδων από πωλήσεις, τα σχετικά έξοδα και το κέρδος. Η Επίλυση μπορεί να αλλάξει τους τριμηνιαίους προϋπολογισμούς για διαφημίσεις (μεταβλητά κελιά αποφάσεων B5:C5), μέχρι τον περιορισμό του συνολικού προϋπολογισμού 20.000 € (κελί F5) και μέχρι το συνολικό κέρδος (κελί στόχου F7) να φτάσει στο μέγιστο δυνατό ποσό. Οι τιμές στα μεταβλητά κελιά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κέρδους ανά τρίμηνο, ώστε να σχετίζονται με τον τύπο του κελιού στόχου F7, τη συνάρτηση =SUM (Q1 κέρδος:Q2 κέρδος).

Πριν από την εκτέλεση της Επίλυσης

1. Μεταβλητά κελιά

2. Περιορισμένο κελί

3. Κελί στόχου

Αφού εκτελεστεί η Επίλυση, οι νέες τιμές έχουν ως εξής.

Μετά την εκτέλεση της Επίλυσης

 1. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή "Επίλυση".
  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Σημείωση: Εάν η εντολή επίλυση ή η ομάδα ανάλυση δεν είναι διαθέσιμη, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επίλυση πρόσθετο. Ανατρέξτε στο άρθρο: πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο επίλυσης

  Εικόνα του παραθύρου διαλόγου Excel 2010 + επίλυσης
 2. Στο πλαίσιο Ορισμός στόχου, πληκτρολογήστε μια αναφορά κελιού ή ένα όνομα για το κελί στόχου. Το κελί στόχου πρέπει να περιέχει έναν τύπο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε το κελί στόχου να λάβει τη μέγιστη δυνατή τιμή του, επιλέξτε Μέγιστο.

  • Εάν θέλετε το κελί στόχου να λάβει την ελάχιστη δυνατή τιμή του, επιλέξτε Ελάχιστο.

  • Εάν θέλετε το κελί στόχου να λάβει μια συγκεκριμένη τιμή, επιλέξτε Τιμή και πληκτρολογήστε την τιμή στο πλαίσιο.

  • Στο πλαίσιο Με αλλαγή μεταβλητή των κελιών, εισαγάγετε ένα όνομα ή την αναφορά για κάθε περιοχή μεταβλητών κελιών απόφασης. Διαχωρίστε τις μη γειτονικές αναφορές με κόμματα. Τα μεταβλητά κελιά πρέπει να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα στο κελί στόχου. Μπορείτε να καθορίσετε έως 200 μεταβλητά κελιά.

 4. Στο πλαίσιο Σύμφωνα με τους περιορισμούς, πληκτρολογήστε τους περιορισμούς που θέλετε να ισχύουν ως εξής:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι Επίλυσης, επιλέξτε Προσθήκη.

  2. Στο πλαίσιο Αναφορά κελιού, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού ή το όνομα της περιοχής κελιών για την οποία θέλετε να περιορίσετε την τιμή.

  3. Κάντε κλικ στη σχέση ( <=, =, >=, int, bin ή dif ) που θέλετε μεταξύ του κελιού στο οποίο γίνεται αναφορά και του περιορισμού. Εάν κάνετε κλικ στη σχέση int, εμφανίζεται η ένδειξη ακέραιος στο πλαίσιο Περιορισμός. Εάν επιλέξετε bin, εμφανίζεται η ένδειξη δυαδικός στο πλαίσιο Περιορισμός. Εάν επιλέξετε dif, εμφανίζεται η ένδειξη alldifferent στο πλαίσιο Περιορισμός.

  4. Εάν επιλέξετε "<=", "=", ή ">=" για τη σχέση στο πλαίσιο Περιορισμός, πληκτρολογήστε έναν αριθμό, ένα όνομα ή αναφορά κελιού ή έναν τύπο.

  5. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να αποδεχτείτε τον περιορισμό και να προσθέσετε έναν άλλο, επιλέξτε Προσθήκη.

   • Για να αποδεχτείτε τον περιορισμό και να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Παραμέτρων επίλυσης s, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
    Σημειώσεων    , μπορείτε να εφαρμόσετε τις σχέσεις int, bin και dif μόνο σε περιορισμούς μεταβλητών κελιών απόφασης.

    Για να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε έναν περιορισμό που ισχύει κάντε τα εξής:

  6. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι Επίλυσης, κάντε κλικ στον περιορισμό που θέλετε να αλλάξετε ή να διαγράψετε.

  7. Επιλέξτε Αλλαγή και πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας ή επιλέξτε Διαγραφή.

 5. Επιλέξτε Επίλυση και κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε τις τιμές της λύσης στο φύλλο εργασίας, στο παράθυρο διαλόγου Αποτελέσματα Επίλυσης, επιλέξτε Διατήρηση λύσης της Επίλυσης.

  • Για να αποκαταστήσετε τις αρχικές τιμές προτού επιλέξετε Επίλυση, επιλέξτε Επαναφορά αρχικών τιμών.

  • Πατήστε το πλήκτρο Esc για να διακόψετε τη διεργασία επίλυσης. Το Excel επαναλαμβάνει τον υπολογισμό του φύλλου εργασίας με τις τελευταίες τιμές που βρίσκονται στα μεταβλητά κελιά απόφασης.

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά που βασίζεται στη λύση την οποία θα βρει η Επίλυση, κάντε κλικ σε έναν τύπο αναφοράς στο πλαίσιο Αναφορές και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Η αναφορά δημιουργείται σε ένα νέο φύλλο εργασίας του βιβλίου εργασίας σας. Εάν η Επίλυση δεν βρει μια λύση, είναι διαθέσιμες μόνο μερικές αναφορές ή δεν υπάρχουν διαθέσιμες αναφορές.

  • Για να αποθηκεύσετε τις τιμές μεταβλητών κελιών απόφασης ως σενάριο το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε αργότερα, επιλέξτε Αποθήκευση σεναρίου του παραθύρου διαλόγου Αποτελέσματα Επίλυσης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σενάριο στο πλαίσιο Όνομα σεναρίου.

 1. Αφού προσδιορίσετε ένα πρόβλημα, επιλέξτε Επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι Επίλυσης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επίλυση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αποτελεσμάτων διαδοχικών προσεγγίσεων για να δείτε τις τιμές κάθε δοκιμαστικής λύσης και επιλέξτε OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι Επίλυσης, επιλέξτε Επίλυση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση δοκιμαστικής λύσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διακόψετε τη διαδικασία επίλυσης και να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Αποτελέσματα Επίλυσης, επιλέξτε Διακοπή.

  • Για να συνεχίσετε τη διαδικασία επίλυσης και να εμφανίσετε την επόμενη δοκιμαστική λύση, επιλέξτε Συνέχεια.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι Επίλυσης, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Επιλέξτε ή καταχωρήστε τιμές για οποιαδήποτε από τις επιλογές στις καρτέλες Όλες οι μέθοδοι, Μη γραμμικό GRG και Εξελικτικό του παραθύρου διαλόγου.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι Επίλυσης, επιλέξτε Φόρτωση/Αποθήκ.

 2. Καταχωρήστε μια περιοχή κελιών για την περιοχή μοντέλου και επιλέξτε Αποθήκευση ή Φόρτωση.

  Κατά την αποθήκευση ενός μοντέλου, πληκτρολογήστε την αναφορά για το πρώτο κελί μιας κατακόρυφης περιοχής κενών κελιών στα οποία θέλετε να τοποθετήσετε το μοντέλο του προβλήματος. Κατά τη φόρτωση ενός μοντέλου, πληκτρολογήστε την αναφορά για ολόκληρη την περιοχή κελιών που περιέχει το μοντέλο προβλήματος.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τελευταίες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου " Παράμετροι επίλυσης " με ένα φύλλο εργασίας με την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας. Κάθε φύλλο εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας μπορεί να έχει το δικό της επιλογές επίλυσης και όλες τις αποθηκεύονται. Μπορείτε επίσης να ορίσετε περισσότερα από ένα πρόβλημα για ένα φύλλο εργασίας κάνοντας κλικ στην επιλογή Φόρτωση/Αποθήκ για να αποθηκεύσετε τα προβλήματα ξεχωριστά.

Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι Επίλυσης επιλέξτε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρεις αλγόριθμους ή μεθόδους επίλυσης:

 • Μη γραμμική γενικευμένη μειωμένη διαβάθμιση (GRG)    Χρησιμοποιήστε το για προβλήματα που είναι ομαλά μη γραμμικά.

 • LP Simplex    Χρησιμοποιήστε το για προβλήματα που είναι γραμμικά.

 • Evolutionary    Χρησιμοποιήστε το για προβλήματα που δεν είναι ομαλά.

Σημαντικό: Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο επίλυσης σε πρώτα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα φόρτωση του προσθέτου "Επίλυση".

Στο παρακάτω παράδειγμα, το επίπεδο του διαφημίσεις σε κάθε τρίμηνο επηρεάζει τον αριθμό μονάδων που πωλήθηκαν, καθορίζοντας έμμεσα το ποσό των εσόδων πωλήσεων, οι σχετικές δαπάνες και το κέρδος. Επίλυση να αλλάξετε τα τριμηνιαία κονδύλια για διαφήμιση (απόφασης μεταβλητά κελιά B5: C5), ώστε να περιορισμού συνολικός προϋπολογισμός 20.000 δολάρια (κελί D5), μέχρι το συνολικό κέρδος (το κελί στόχου D7) επιτύχει τη μέγιστη δυνατή. Οι τιμές των μεταβλητών κελιών χρησιμοποιούνται για να υπολογίσετε το κέρδος για κάθε τρίμηνο, ώστε να συνδέονται με το κελί τύπου στόχου D7, = SUM (Κέρδος κέρδους: Τρ2 τρ1).

Παράδειγμα υπολογισμού της Επίλυσης

Επεξήγηση 1 Μεταβλητά κελιά

Επεξήγηση 2 Περιορισμένο κελί

Επεξήγηση 3  Το κελί στόχου

Αφού εκτελεστεί η Επίλυση, οι νέες τιμές έχουν ως εξής.

Παράδειγμα υπολογισμού της Επίλυσης παραδείγματος με νέες τιμές

 1. Στο Excel 2016 για Mac: κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα > επίλυσης.

  Επίλυση

  Στο Excel για Mac 2011: κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή ανάλυσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Επίλυση".

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ανάλυση", Πρόσθετο επίλυσης

 2. Στο Ορισμός στόχου, εισαγάγετε ένα όνομα για το κελί στόχου ή αναφορά κελιού.

  Σημείωση: Το κελί στόχου πρέπει να περιέχει έναν τύπο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Πραγματοποίηση μέγιστη δυνατή την τιμή από το κελί στόχου

  Κάντε κλικ στην επιλογή Max.

  Κάνετε την τιμή από το κελί στόχου όσο το δυνατό

  Κάντε κλικ στην επιλογή ελάχιστο.

  Ορίστε το κελί στόχου σε μια συγκεκριμένη τιμή

  Κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή της και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τιμή στο πλαίσιο.

 4. Στο πλαίσιο Με αλλαγή μεταβλητή των κελιών, εισαγάγετε ένα όνομα ή την αναφορά για κάθε περιοχή μεταβλητών κελιών απόφασης. Διαχωρίστε τις μη γειτονικές αναφορές με κόμματα.

  Τα μεταβλητά κελιά πρέπει να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα στο κελί στόχου. Μπορείτε να καθορίσετε έως 200 μεταβλητά κελιά.

 5. Στο πλαίσιο σύμφωνα με τους περιορισμούς, προσθέστε τους περιορισμούς που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Για να προσθέσετε έναν περιορισμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι Επίλυσης, επιλέξτε Προσθήκη.

  2. Στο πλαίσιο Αναφορά κελιού, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού ή το όνομα της περιοχής κελιών για την οποία θέλετε να περιορίσετε την τιμή.

  3. Στην το < = σχέση αναδυόμενο μενού, επιλέξτε τη σχέση που θέλετε μεταξύ του αναφερόμενου κελιού και του περιορισμού. Εάν επιλέξετε < =, =, ή > =, στο πλαίσιο Περιορισμός, πληκτρολογήστε έναν αριθμό, μια αναφορά κελιού ή όνομα ή έναν τύπο.

   Σημείωση: Μπορείτε να εφαρμόσετε μόνο το int, bin και dif σχέσεις σε περιορισμούς μεταβλητών κελιών απόφασης.

  4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αποδεχτείτε τον περιορισμό και να προσθέσετε έναν άλλο

  Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Αποδεχτείτε τον περιορισμό και να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι επίλυσης

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή επίλυση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Διατηρήστε τις τιμές της λύσης στο φύλλο

  Κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση λύσης της επίλυσης στο παράθυρο διαλόγου Αποτελέσματα επίλυσης.

  Επαναφορά των αρχικών δεδομένων

  Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά αρχικών τιμών.

Σημειώσεις: 

 1. Για να διακόψετε τη διαδικασία επίλυσης, πατήστε το πλήκτρο ESC. Excel επαναλαμβάνει τον υπολογισμό του φύλλου με τις τελευταίες τιμές που βρίσκονται στα προσαρμόσιμα κελιά.

 2. Για να δημιουργήσετε μια αναφορά που βασίζεται σε λύση σας μετά την επίλυση βρει μια λύση, μπορείτε να κλικ σε έναν τύπο αναφοράς στο πλαίσιο αναφορές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η αναφορά δημιουργείται σε ένα νέο φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας σας. Εάν η επίλυση δεν εντοπίσει μια λύση, η επιλογή για να δημιουργήσετε μια αναφορά είναι διαθέσιμη.

 3. Για να αποθηκεύσετε την προσαρμογή τιμών κελιών ως ένα σενάριο που μπορείτε να εμφανίσετε αργότερα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σεναρίου στο παράθυρο διαλόγου Αποτελέσματα επίλυσης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σενάριο στο πλαίσιο Όνομα σεναρίου.

 1. Στο Excel 2016 για Mac: κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα > επίλυσης.

  Επίλυση

  Στο Excel για Mac 2011: κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή ανάλυσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Επίλυση".

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ανάλυση", Πρόσθετο επίλυσης

 2. Αφού προσδιορίσετε ένα πρόβλημα, στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι επίλυσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αποτελεσμάτων διαδοχικών προσεγγίσεων για να δείτε τις τιμές κάθε δοκιμαστικής λύσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι Επίλυσης, επιλέξτε Επίλυση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση δοκιμαστικής λύσης, κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Διακόψετε τη διαδικασία επίλυσης και να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Αποτελέσματα επίλυσης

  Κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή.

  Συνεχίσετε τη διαδικασία επίλυσης και να εμφανίσετε την επόμενη δοκιμαστική λύση

  Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 1. Στο Excel 2016 για Mac: κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα > επίλυσης.

  Επίλυση

  Στο Excel για Mac 2011: κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή ανάλυσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Επίλυση".

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ανάλυση", Πρόσθετο επίλυσης

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ή Επιλογές επίλυσης, επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές:

  Για

  Κάντε το εξής

  Ορισμός Χρόνος επίλυσης και επαναλήψεις

  Στην καρτέλα Όλες τις μεθόδους, στην περιοχή Όρια επίλυσης, στο πλαίσιο Μέγιστος χρόνος (δευτερόλεπτα), πληκτρολογήστε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να επιτρέψετε για το χρόνο επίλυσης. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο αριθμός διαδοχικών προσεγγίσεων, πληκτρολογήστε ο μέγιστος αριθμός διαδοχικών προσεγγίσεων που θέλετε να επιτρέψετε.

  Σημείωση: Εάν η διαδικασία επίλυσης φτάσει το μέγιστο χρόνο ή τον αριθμό των διαδοχικών προσεγγίσεων πριν από την επίλυση βρει μια λύση, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση δοκιμαστικής λύσης.

  Ορίστε το βαθμό ακρίβειας

  Στην καρτέλα Όλες τις μεθόδους, στο πλαίσιο Ακρίβεια περιορισμού, πληκτρολογήστε το βαθμό ακρίβειας που θέλετε. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη την ακρίβεια.

  Ορισμός βαθμού σύγκλισης

  Στην καρτέλα Μη γραμμικό GRG ή Evolutionary, στο πλαίσιο σύγκλισης, πληκτρολογήστε το ποσό της σχετικής μεταβολής που θέλετε να επιτρέψετε σε πέντε τελευταίες επαναλήψεις πριν από την Επίλυση καταλήξει σε μια λύση. Όσο πιο μικρή ο αριθμός, η αλλαγή λιγότερο σχετική επιτρέπεται.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι επίλυσης, κάντε κλικ στην επιλογή επίλυση ή Κλείσιμο.

 1. Στο Excel 2016 για Mac: κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα > επίλυσης.

  Επίλυση

  Στο Excel για Mac 2011: κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή ανάλυσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Επίλυση".

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ανάλυση", Πρόσθετο επίλυσης

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση/Αποθήκ, καταχωρήστε μια περιοχή κελιών για την περιοχή μοντέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ή Φόρτωση.

  Κατά την αποθήκευση ενός μοντέλου, πληκτρολογήστε την αναφορά για το πρώτο κελί μιας κατακόρυφης περιοχής κενών κελιών στα οποία θέλετε να τοποθετήσετε το μοντέλο του προβλήματος. Κατά τη φόρτωση ενός μοντέλου, πληκτρολογήστε την αναφορά για ολόκληρη την περιοχή κελιών που περιέχει το μοντέλο προβλήματος.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τελευταίες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου " Παράμετροι επίλυσης " με ένα φύλλο με την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας. Κάθε φύλλο σε ένα βιβλίο εργασίας μπορεί να έχει το δικό της επιλογές επίλυσης και όλες τις αποθηκεύονται. Μπορείτε επίσης να ορίσετε περισσότερα από ένα πρόβλημα για το φύλλο κάνοντας κλικ στην επιλογή Φόρτωση/Αποθήκ για να αποθηκεύσετε τα προβλήματα ξεχωριστά.

 1. Στο Excel 2016 για Mac: κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα > επίλυσης.

  Επίλυση

  Στο Excel για Mac 2011: κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή ανάλυσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Επίλυση".

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ανάλυση", Πρόσθετο επίλυσης

 2. Επιλέξτε μια μέθοδο επίλυσης αναδυόμενο μενού, επιλέξτε ένα από τα εξής:

Μέθοδος επίλυσης

Περιγραφή

Μη γραμμικό GRG (γενικευμένη μειωμένη διαβάθμιση)

Η προεπιλεγμένη επιλογή, για μοντέλα χρησιμοποιώντας εκτός από περισσότερες συναρτήσεις του Excel, ΕΆΝ, ΕΠΙΛΈΞΤΕ, ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ και άλλες συναρτήσεις "βήμα".

Επιλογή simplex LP

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για γραμμική προγραμματισμού προβλήματα. Το μοντέλο πρέπει να χρησιμοποιήσετε ΆΘΡΟΙΣΜΑ, συνάρτηση SUMPRODUCT, + - και * σε τύπους που εξαρτώνται από κελιά μεταβλητών.

Evolutionary

Αυτήν τη μέθοδο, που βασίζονται σε γενετική αλγορίθμους, είναι καλύτερα όταν το μοντέλο χρησιμοποιεί ΕΆΝ, ΕΠΙΛΈΞΤΕ ή ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ με τα ορίσματα που εξαρτώνται από κελιά μεταβλητών.

Σημείωση: Τμήματα του κώδικα πρόγραμμα επίλυσης είναι πνευματικών δικαιωμάτων 1990-2010 με Frontline Systems, Inc. τμήματα είναι πνευματικών δικαιωμάτων 1989 από τη βέλτιστη μεθόδους, Inc.

Περισσότερη βοήθεια για τη χρήση της Επίλυσης

Για πιο αναλυτική βοήθεια στην επίλυση επαφή:

Frontline Systems, Inc.
Επιλογή του πλαισίου ταχυδρομική 4288
Λοξό χωριό, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Τοποθεσία Web: http://www.solver.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@solver.com
Βοήθεια για την επίλυση στην www.solver.com.

Μέρη του κώδικα του προγράμματος "Επίλυση" αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Frontline Systems, Inc. 1990-2009. Άλλα μέρη αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Optimal Methods, Inc. 1989.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Χρήση της επίλυσης για κεφαλαιακών κατάρτιση προϋπολογισμού

Χρήση της επίλυσης για να προσδιορίσετε το συνδυασμό βέλτιστη προϊόντος

Εισαγωγή στην ανάλυση what-if

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Windows

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Mac

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×