Προσβασιμότητα στο Sway για iPad

Σημαντικό: Από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2018, η εφαρμογή Sway για iOS θα αποσυρθεί. Εάν έχετε δημιουργήσει Sway στην εφαρμογή iOS πριν από αυτή την ημερομηνία, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να τα ανοίξετε και να τα επεξεργαστείτε στην τοποθεσία sway.office.com ή στο Sway για Windows 10.

Το Sway συνεργάζεται με τις δυνατότητες προσβασιμότητας του iPad σας, για να μπορείτε να δημιουργείτε διαδραστικές αναφορές, παρουσιάσεις, προσωπικές ιστορίες και άλλα. Εσείς παρέχετε το περιεχόμενο και το Sway κάνει τα υπόλοιπα, διασφαλίζοντας ότι η ολοκληρωμένη διάταξη φαίνεται όμορφη σε όλες τις συσκευές. Οι δυνατότητες προσβασιμότητας στο Sway βοηθούν περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν το Sway για να δημιουργήσουν. Επίσης, διασφαλίζουν ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν και να απολαύσουν το τελικό περιεχόμενο.

Για να μάθετε σχετικά με άλλους τρόπους ορισμού προτιμήσεων προσβασιμότητας, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σε αυτό το θέμα

Εξερεύνηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Sway

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής Sway, στο επάνω μέρος εμφανίζεται η επικεφαλίδα Τα Sway μου. Η προβολή αυτή παραθέτει όλα τα Sway που σχετίζονται με τον λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε για να εισέλθετε.

Για να ξεκινήσετε ένα νέο Sway, επιλέξτε το κουμπί + (σύμβολο πρόσθεσης) στη γραμμή μενού.

Όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε ένα Sway, δύο κουμπιά βρίσκονται στο κέντρο της επάνω γραμμής περιήγησης:

 • Επεξεργασία. Για να προσθέσετε περιεχόμενο σε μια κάρτα στην προβολή αφήγησης, χρησιμοποιήστε το κουμπί Επεξεργασία. Κάτω από την προβολή αφήγησης, εμφανίζονται κουμπιά για την προσθήκη περιεχομένου, όπως πολυμέσα, φωτογραφίες, κείμενο και κεφαλίδες.

 • Προεπισκόπηση. Για να εξετάσετε το Sway σας, χρησιμοποιήστε το κουμπί Προεπισκόπηση. Στην Προεπισκόπηση μπορείτε να διασκευάσετε τη σχεδίαση, να δοκιμάσετε διάφορα στυλ περιήγησης και να αλλάξετε τον συνδυασμό χρωμάτων.

Συμβουλή:  Για να διαγράψετε το Sway σας, χρησιμοποιήστε το κουμπί ... (περισσότερα) στην προβολή Τα Sway μου, στην κάτω δεξιά γωνία ενός Sway.

Χρήση του VoiceOver για εργασία στο Sway

Το VoiceOver μπορεί να σας βοηθήσει να περιηγείστε και να εργάζεστε στο Sway, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε κινήσεις ή ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο.

Οι διαδικασίες σε αυτό το θέμα προϋποθέτουν ότι η Γρήγορη πλοήγηση είναι απενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήσετε τη Γρήγορη πλοήγηση, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αριστερού βέλους και δεξιού βέλος.

Σε αυτό το θέμα χρησιμοποιείται η συντομογραφία "VO" για τα πλήκτρα του VoiceOver, όπως το πλήκτρο Control και το πλήκτρο Option.

Ακολουθούν μερικές βασικές συμβουλές για να προσανατολίζεστε στο Sway:

 • Κατά την εκκίνηση του Sway, η επικεφαλίδα στο επάνω μέρος της οθόνης είναι Τα Sway μου. Όταν περνάτε το δάχτυλό σας κοντά στο κέντρο στο επάνω μέρος της οθόνης, ακούτε τη φράση "Τα Sway μου, επικεφαλίδα". Εάν ακούσετε τη φράση "Τα Sway μου, κουμπί", είναι ενεργή είτε η προβολή Προεπισκόπηση είτε η προβολή Επεξεργασία και ο δρομέας του VoiceOver βρίσκεται στο κουμπί Τα Sway μου στην επάνω αριστερή γωνία.

 • Κατά την επεξεργασία, κάντε κίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να βρείτε τις διαθέσιμες εντολές. Εάν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο, πατήστε VO + κάτω βέλος. Το VoiceOver παραθέτει τις επιλογές για το τρέχον περιβάλλον, ανάλογα με το τι είναι επιλεγμένο. Όταν ακούσετε αυτή που θέλετε, πατήστε δύο φορές.

Είσοδος

Εάν δεν έχετε εισέλθει ήδη κατά την εκκίνηση του Sway, θα ακούσετε "Πραγματοποιήστε είσοδο για να ξεκινήσετε". Για να πραγματοποιήσετε είσοδο:

 1. Για να ενεργοποιήσετε το κουμπί Πραγματοποιήστε είσοδο για να ξεκινήσετε, περιηγηθείτε στις οθόνες Γρήγορα αποτελέσματα και Καλώς ορίσατε μέχρι να φτάσετε στην τελευταία οθόνη. Κάντε κίνηση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Γρήγορα αποτελέσματα, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Είσοδος. Ο δρομέας του VoiceOver βρίσκεται στο κουμπί Άκυρο στην επάνω αριστερή γωνία.

 2. Κάντε κίνηση προς τα δεξιά ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων VO+δεξιό βέλος επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ποιον αριθμό τηλεφώνου θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να εισέλθετε στο Sway;".

 3. Πατήστε δύο φορές για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες λογαριασμού σας και, στη συνέχεια, πατήστε Return. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου εισόδου για το λογαριασμό σας.

 4. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες εισόδου σας σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη. Όταν τελειώσετε, ανοίγει το Sway στην προβολή Τα Sway μου.

Άνοιγμα υπάρχοντος σχεδίουSway

 1. Στην προβολή Τα Sway μου, κάντε κίνηση με το δάχτυλό σας προς τα δεξιά ή πατήστε VO+δεξιό βέλος επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε το όνομα του Sway που θέλετε.

 2. Πατήστε δύο φορές οπουδήποτε στην οθόνη. Ανοίγει το Sway στο παράθυρο "Επεξεργασία" και ο δρομέας του VoiceOver βρίσκεται στην πρώτη κάρτα της προβολής.

 3. Για να κάνετε προεπισκόπηση αυτού του Sway, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή πατήστε VO+δεξιό βέλος επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Προεπισκόπηση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές οπουδήποτε στην οθόνη.

Ξεκινήστε ένα νέο Sway

 1. Στην προβολή Τα Sway μου, κάντε κίνηση με το δάχτυλό σας προς τα δεξιά ή πατήστε VO + δεξιό βέλος επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Προσθήκη, κουμπί".

 2. Πατήστε δύο φορές οπουδήποτε στη οθόνη. Στην προβολή αφήγησης, εμφανίζεται μια νέα, κενή κάρτα τίτλου, ακολουθούμενη από μια γραμμή με κουμπιά για την προσθήκη περιεχομένου.

Χρήση του VoiceOver για προσθήκη περιεχομένου σε ένα νέο Sway

 1. Στην προβολή Επεξεργασία, μετακινήστε το δάχτυλό σας στην πρώτη κάρτα της προβολής αφήγησης. Εναλλακτικά, εάν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο, πατήστε VO + δεξιό βέλος επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Τίτλος χωρίς εικόνα φόντου".

 2. Για να προσθέσετε μια εικόνα που θα εμφανίζεται πίσω από τον τίτλο, κάντε σάρωση προς τα επάνω επανειλημμένα. Εναλλακτικά, πατήστε VO + κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση της εικόνας". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές οπουδήποτε. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε Από τη βιβλιοθήκη ή Λήψη φωτογραφίας.

 3. Για να κάνετε αναζήτηση φωτογραφιών, κάντε κίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων VO + αριστερό βέλος ή VO + δεξιό βέλος. Όταν βρείτε τη φωτογραφία που θέλετε, πατήστε δύο φορές ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων VO + πλήκτρο διαστήματος. Η φωτογραφία εισάγεται στην κάρτα τίτλου ως εικόνα φόντου.

 4. Για να προσθέσετε τον τίτλο, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η κάρτα τίτλου και πατήστε τρεις φορές. Το σημείο εισαγωγής εμφανίζεται στην περιοχή κειμένου. Πληκτρολογήστε το κείμενο του τίτλου.

 5. Για να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω από την κάρτα τίτλου.

Χρήση της προβολής προσβασιμότητας

Όταν κάνετε προεπισκόπηση του Sway σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προβολή προσβασιμότητας. Η προβολή προσβασιμότητας σάς επιτρέπει να προβάλλετε τα Sway με μειωμένα εφέ κίνησης, στυλ υψηλής αντίθεσης και διάταξη οθόνης βελτιστοποιημένη για το VoiceOver. Η προβολή προσβασιμότητας ισχύει μόνο για τα Sway σε αυτή την εφαρμογή. Δεν επηρεάζει τη σχεδίαση και τη διάταξη των Sway κατά την προβολή τους σε άλλες συσκευές ή εφαρμογές.

Ενεργοποίηση της προβολής προσβασιμότητας

Συμβουλή: Κατά την εκκίνηση του Sway με ενεργοποιημένο το VoiceOver, η προβολή προσβασιμότητας είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Όταν κάνετε προεπισκόπηση του Sway σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προβολή προσβασιμότητας, η οποία εμφανίζει το περιεχόμενό σας με μειωμένα εφέ κίνησης, στυλ υψηλής αντίθεσης και διάταξη βελτιστοποιημένη για το VoiceOver.

Για να κάνετε προεπισκόπηση των Sway σας σε προβολή προσβασιμότητας:

 1. Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές στην περιοχή Τα Sway μου.

 2. Κάντε κίνηση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Προβολή προσβασιμότητας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές, για να την επιλέξετε.

 3. Κάντε κίνηση προς τα δεξιά πάλι μέχρι να ακούσετε "Προβολή προσβασιμότητας, κουμπί εναλλαγής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Εάν η προβολή προσβασιμότητας είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης συγκεκριμένων Sway σε προβολή προσβασιμότητας. Στο παράθυρο "Προεπισκόπηση", η σύνδεση "Προβολή προσβασιμότητας" είναι μια γνωστή περιοχή η οποία δεν εμφανίζεται.

Για να εμφανίσετε τη σύνδεση "Προβολή προσβασιμότητας":

 • Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό πληκτρολόγιο, πατήστε VO+αριστερό βέλος μέχρι να ακούσετε "Σύνδεση προσβασιμότητας" και, στη συνέχεια, πατήστε VO+πλήκτρο διαστήματος. Το Sway σας ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης σε προβολή προσβασιμότητας.

 • Εάν χρησιμοποιείτε κινήσεις, πατήστε το Sway. Θα ακούσετε τον τίτλο του Sway σας. Κάντε κίνηση προς τα αριστερά επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Προβολή προσβασιμότητας". Πατήστε δύο φορές. Το Sway σας ανοίγει σε προβολή προσβασιμότητας σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Συμβουλές για την εργασία σε προβολή προσβασιμότητας

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την εργασία σε προβολή προσβασιμότητας:

 • Για να περιηγηθείτε στις επιλέξιμες επιλογές, στο πληκτρολόγιό σας, πατήστε VO + αριστερό βέλος ή VO + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε.

 • Για να κάνετε ζουμ σε μια επιλεγμένη εικόνα στο τρέχον Sway, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος στο πληκτρολόγιό σας.

 • Για να κλείσετε την εικόνα και να επιστρέψετε στο Sway, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Έξοδος από την προβολή προσβασιμότητας

 1. Κάντε κίνηση προς τα αριστερά ή πατήστε VO + δεξιό βέλος ή VO + αριστερό βέλος επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές.

 2. Μετακινηθείτε στην επιλογή Έξοδος από την προβολή προσβασιμότητας και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές ή πατήστε VO + πλήκτρο διαστήματος.

 3. Για να επιστρέψετε στην επεξεργασία, επιστρέψτε στην εφαρμογή Sway. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αρχική για να ανοίξετε την Εναλλαγή εφαρμογών ή πατήστε Command+Tab.

Προσβασιμότητα εικόνων και βίντεο με εναλλακτικό κείμενο

Για να κάνετε προσβάσιμες τις εικόνες και τα βίντεο σε άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία ενός Sway, ανοίξτε την κάρτα εικόνας ή βίντεο.

 2. Πατήστε στο πεδίο κειμένου Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε περιγραφικό κείμενο.

Δημιουργία ευανάγνωστων συνδέσεων

Για να κάνετε τις συνδέσεις προσβάσιμες για όλους τους χρήστες, μπορείτε να προσθέσετε εμφανιζόμενο κείμενο.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία ενός Sway, ανοίξτε την κάρτα που περιέχει μια σύνδεση

 2. Πατήστε το κουμπί Σύνδεση επάνω από το πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, στο πεδίο Εμφανιζόμενο κείμενο, πληκτρολογήστε περιγραφικό κείμενο.

Αποστολή σχολίων

Το Sway εξελίσσεται και η ομάδα του Sway είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία μιας εξαιρετικής και προσβάσιμης εμπειρίας.

Πείτε μας ποιες δυνατότητες προσβασιμότητας είναι πιο σημαντικές για εσάς. Για να στείλετε σχόλια, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του Sway UserVoice. Εναλλακτικά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 1. Στην προβολή Τα Sway μου, κάντε κίνηση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Επιλογές, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές.

 2. Κάντε κίνηση προς τα δεξιά ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων VO + δεξιό βέλος επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Αποστολή σχολίων, κουμπί". Πατήστε δύο φορές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε, επιλέξτε OK. Ανοίγει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με παραλήπτη την ομάδα του Sway στη Microsoft.

 4. Πληκτρολογήστε και στείλτε το μήνυμά σας. Για να μπορέσουμε να το βρούμε εύκολα, συμπεριλάβετε στα σχόλιά σας τη λέξη προσβασιμότητα.

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×