Προσβασιμότητα σημειωματαρίων του OneNote

Προσβασιμότητα σημειωματαρίων του OneNote

Αυτό το θέμα παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για το πώς μπορείτε να κάνετε τα σημειωματάρια που έχετε στο OneNote προσβάσιμα στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σημειωματάριο του OneNote με μια σελίδα του έργου Contoso που εμφανίζει μια λίστα εκκρεμών εργασιών και ένα γράφημα ράβδων για την επισκόπηση των μηνιαίων εξόδων.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης μπορούν να κατανοήσουν πιο εύκολα τις σημειώσεις σας εάν δημιουργείτε τα σημειωματάριά σας στο OneNote λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία σημειωματαρίων στο OneNote 2016 που είναι προσβάσιμα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να αντιληφθούν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία, όπως είναι οι εικόνες clip art, τα γραφικά SmartArt και τα σχήματα.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών.

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο που περιγράφει την εικόνα για τα άτομα που δεν μπορούν να την δουν. Φροντίστε να είναι σύντομο, αλλά να περιλαμβάνει περιγραφές των πιο σημαντικών στοιχείων στην εικόνα.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στο σώμα του εγγράφου.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις.

Μερικές φορές, τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διατρέχουν λίστες με συνδέσεις. Οι συνδέσεις πρέπει να δίνουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο "Κάντε κλικ εδώ", συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Δώστε σε όλες τις ενότητες του σημειωματαρίου μοναδικά ονόματα και διαγράψτε τις κενές ενότητες.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα των ενοτήτων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του σημειωματαρίου, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων του και την πλοήγηση σε αυτό.

Μετονομασία καρτελών ενοτήτων

Διαγραφή καρτελών ενοτήτων

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε μόνο χρώματα για να εκφράζετε νοήματα. Γράψτε κείμενο που έχει την ίδια σημασία με το χρώμα ή με άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία που αντιλαμβάνεται ο χρήστης με τις αισθήσεις του.

Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε και άλλα μέσα έκφρασης των πληροφοριών, όπως είναι ένα σχήμα ή μια ετικέτα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πράσινο σημάδι ελέγχου για να υποδείξετε επιτυχία και ένα κόκκινο X για να υποδείξετε αποτυχία, αντί για πράσινη και κόκκινη σκίαση.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στα σημειωματάριά σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με ασθενή όραση να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος γραμματοσειράς κειμένου

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans-serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα με δυσλεξία αντιλαμβάνονται το κείμενο με τρόπο που είναι δύσκολο να διακρίνουν τα γράμματα και τις λέξεις. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιλαμβάνονται ότι μια γραμμή κειμένου συμπιέζεται στην από κάτω γραμμή ή ότι τα συνεχόμενα γράμματα μοιάζουν να είναι συγχωνευμένα μεταξύ τους.

Για να μειώσετε τη δυσκολία στην ανάγνωση, μπορείτε, για παράδειγμα:

 • Να χρησιμοποιείτε γραμματοσειρές sans-serif, όπως Arial και Calibri.

 • Να αποφεύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων.

 • Να προβλέπετε επαρκή κενό χώρο ανάμεσα στις γραμμές και τις παραγράφους.

 • Να κάνετε αριστερή στοίχιση στις παραγράφους σας αντί για πλήρη στοίχιση. Έτσι αποφεύγονται τα άνισα διαστήματα μεταξύ των λέξεων, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν οπτικά "ρυάκια" κενού χώρου που διατρέχουν την παράγραφο.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Χρήση κατάλληλης απόστασης κειμένου

Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένες κεφαλίδες και στυλ.

Το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης αναγνωρίζει τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδας ως επικεφαλίδες και ανακοινώνει τις επικεφαλίδες στον ακροατή. Το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης επιτρέπει επίσης στους χρήστες να περιηγούνται ανά επικεφαλίδα. Για να διευκολύνετε την ανάγνωση των σημειώσεων από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, χρησιμοποιήστε μια λογική σειρά επικεφαλίδων και τα ενσωματωμένα εργαλεία μορφοποίησης που υπάρχουν στο OneNote.

Επιπλέον, τα άτομα με διαταραχές ανάγνωσης, όπως η δυσλεξία, εξαρτώνται από τις επικεφαλίδες που τους βοηθούν στη δόμηση των πληροφοριών καθώς και στο διαχωρισμό τους σε μπλοκ μικρότερου μεγέθους που είναι πιο εύκολα επεξεργάσιμα.

Για να διευκολύνετε την περιήγηση, οργανώστε τις επικεφαλίδες σύμφωνα με την προκαθορισμένη λογική σειρά. Χρησιμοποιήστε την Επικεφαλίδα 1, την Επικεφαλίδα 2 και μετά την Επικεφαλίδα 3 και όχι την Επικεφαλίδα 3, την Επικεφαλίδα 1 και μετά την Επικεφαλίδα 2.

Χρησιμοποιήστε τις επικεφαλίδες για να οργανώσετε τις πληροφορίες στις σημειώσεις σας σε μικρά λογικά μπλοκ. Ιδανικά, κάθε επικεφαλίδα πρέπει να περιλαμβάνει λίγες μόνο παραγράφους.

Εφαρμογή ενσωματωμένων στυλ επικεφαλίδων

Χρήση λίστας με κουκκίδες

Χρήση ταξινομημένης λίστας

Για να βρείτε τις επικεφαλίδες που δεν είναι σε μια λογική σειρά, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Χρησιμοποιήστε απλή δομή στους πίνακες και ορίστε κεφαλίδες στηλών.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ένθετος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά που υπάρχουν σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να δώσουν εσφαλμένα την εντύπωση σε κάποιον που χρησιμοποιεί πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.Επίσης, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν τις πληροφορίες των κεφαλίδων για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά, ένθετους πίνακες ή εντελώς κενές γραμμές ή στήλες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες clip art και στιγμιότυπα οθόνης έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν την περιγραφή της εικόνας.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα στο σημειωματάριό σας και επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο....

 2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή στα πεδία. Το κείμενο δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελές, ξεκινήστε με τις πιο σημαντικές πληροφορίες και προσπαθήστε να εκφράσετε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της εικόνας. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συμπληρώστε τόσο το πεδίο Τίτλος όσο και το πεδίο Περιγραφή, καθώς έτσι διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο τα εκάστοτε προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν αυτές τις πληροφορίες.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το παράθυρο διαλόγου για το εναλλακτικό κείμενο στο OneNote με ενδεικτικά κείμενα στα πεδία "Τίτλος" και "Περιγραφή".

Προσβασιμότητα στις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο που περιέχονται στα σημειωματάρια του OneNote.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Προσθέστε μια περιγραφική υπερ-σύνδεση στο κείμενό σας για να γνωρίζουν οι χρήστες σε τι είδους περιεχόμενο οδηγεί η σύνδεση.

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση.

 2. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση στην κορδέλα.

 3. Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Να εμφανίζεται το κείμενο. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Μπορείτε να το αλλάξετε εάν είναι απαραίτητο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποφύγετε τη χρήση φράσεων όπως "Κάντε κλικ εδώ" ή άλλων παρόμοιων μη περιγραφικών εκφράσεων. Το κείμενο της σύνδεσης πρέπει να περιγράφει τη σελίδα προορισμού με ακριβή, αλλά συνοπτικό τρόπο.

 4. Προσθέστε τη διεύθυνση URL της υπερ-σύνδεσης στο πεδίο Διεύθυνση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τη διεύθυνση ή να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Περιήγηση στο Web ή Αναζήτηση αρχείου στο OneNote για να εντοπίσετε το αρχείο ή τη σελίδα προορισμού.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Σύνδεση" στο OneNote. Περιέχει δύο πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε: "Να εμφανίζεται το κείμενο" και "Διεύθυνση".
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετονομασία καρτελών ενοτήτων

Με τις περιγραφικές και σωστά τιτλοφορημένες καρτέλες ενοτήτων, οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν εύκολα την ενότητα που θέλουν.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Μετονομασία.

 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το μενού περιβάλλοντος, με επιλεγμένη την επιλογή "Μετονομασία".

Διαγραφή καρτελών ενοτήτων

Για να βοηθήσετε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και τους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, διαγράψτε τυχόν καρτέλες ενοτήτων που δεν χρησιμοποιούνται και δεν περιέχουν πληροφορίες.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Διαγραφή.

  Στιγμιότυπο οθόνης του μενού περιβάλλοντος για την κατάργηση μιας ενότητας
 2. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο Ναι.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Για να βελτιώσετε τη μορφοποίηση του κειμένου σας, επιλέξτε μια απλή γραμματοσειρά τύπου sans-serif, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς, στοιχίστε το κείμενο στα αριστερά και αποφύγετε την υπερβολική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και πλάγιας γραφής.

 1. Επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο μενού Κεντρική μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς και κάποια γραμματοσειρά τύπου sans-serif. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλες επιλογές μορφοποίησης, όπως έντονη γραφή, για να δώσετε έμφαση.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος γραμματοσειράς κειμένου

Για να εξασφαλίσετε ότι το κείμενο εμφανίζεται σωστά σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης, χρησιμοποιήστε την Αυτόματη ρύθμιση για τα χρώματα των γραμματοσειρών.

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ πρώτα στο βέλος του εικονιδίου Χρώμα γραμματοσειράς και μετά στην επιλογή Αυτόματη.

  Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή χρώματος γραμματοσειράς στο μενού "Κεντρική".

Εφαρμογή ενσωματωμένων στυλ επικεφαλίδων

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων για να διαμορφώσετε τη διάρθρωση των σελίδων του σημειωματαρίου για τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης δεν αντιλαμβάνονται τα τμήματα κειμένου που είναι γραμμένα με έντονη γραφή και με μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς ως επικεφαλίδες, εκτός εάν έχουν εφαρμοστεί τα ενσωματωμένα στυλ.

 1. Επιλέξτε το κείμενο για την επικεφαλίδα.

 2. Στο μενού Κεντρική, επιλέξτε στυλ επικεφαλίδας, όπως το στυλ Επικεφαλίδα 2.

  Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή ενός στυλ επικεφαλίδας από το μενού "Κεντρική".

Χρήση λίστας με κουκκίδες

Όταν μπορείτε, καλό είναι να παραθέτετε το κείμενο σε κουκκίδες για να για να διευκολύνετε την ανάγνωση και την περιήγηση.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο σημειωματάριό σας ή επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κουκκίδες.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Κουκκίδες.

  Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή στοιχείου λίστας με κουκκίδες στο μενού "Κεντρική".
 4. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρησιμοποιήστε τελεία ή κόμμα στο τέλος κάθε στοιχείου της λίστας για να κάνουν παύση τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Χρήση ταξινομημένης λίστας

Όταν μπορείτε, καλό είναι να χρησιμοποιείτε αριθμημένες λίστες επειδή οι χρήστες τις ακολουθούν ευκολότερα σε σχέση με ένα συνεχόμενο τμήμα κειμένου.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο σημειωματάριό σας ή επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αρίθμηση.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ αρίθμησης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Αρίθμηση.

  Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή αριθμημένης λίστας στο μενού "Κεντρική".
 4. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

Χρήση κατάλληλης απόστασης κειμένου

Αυξήστε ή μειώστε τον κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων για να κάνετε το κείμενο πιο εύκολο στην ανάγνωση.

 1. Επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Στοίχιση παραγράφου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές διαστήματος παραγράφου... και πληκτρολογήστε την απόσταση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι τιμές απόστασης παραγράφων στο OneNote ακολουθούν διαφορετική λογική σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές στο Word, για παράδειγμα. Στο OneNote πρέπει να εισαγάγετε τον συνολικό αριθμό (σε στιγμές) τόσο για το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς όσο και για το διάστιχο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, με γραμματοσειρά Calibri μεγέθους 11 στιγμών, για να ορίσετε διπλάσια απόσταση ανάμεσα στις γραμμές του κειμένου, πληκτρολογήστε 27 στο πεδίο Διάστιχο τουλάχιστον.

 4. Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή "Διάστημα παραγράφων" στο μενού "Κεντρική".

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Προσθέστε κεφαλίδες στους πίνακές σας για να μπορούν τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να παρακολουθούν τις στήλες και τις γραμμές.

Όλοι οι πίνακες που δημιουργήσατε στο OneNote έχουν αυτόματα γραμμή κεφαλίδων. Είναι δυνατή η κατάργηση/προσθήκη της ιδιότητας γραμμής κεφαλίδων με την εφαρμογή υπολογιστή OneNote για Windows. Εάν χρησιμοποιείτε ένα σημειωματάριο στο οποίο η ιδιότητα "Γραμμή κεφαλίδων" είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Windows για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα.

 1. Στον πίνακα, τοποθετήστε τον δρομέα σε κάποιο σημείο στην πρώτη γραμμή.

 2. Στο μενού Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω.

 3. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή που εισαγάγατε στον πίνακα και διαλέξτε την επιλογή Πίνακας. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η επιλογή Γραμμή κεφαλίδων.

 4. Επιστρέψτε στον πίνακά σας και πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Δείτε επίσης

Προσβασιμότητα εγγράφων του Word

Προσβασιμότητα υπολογιστικών φύλλων του Excel

Κάντε προσβάσιμες τις παρουσιάσεις του PowerPoint

Προσβασιμότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία σημειωματαρίων του OneNote για Mac που είναι προσβάσιμα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να αντιληφθούν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία, όπως είναι οι εικόνες clip art, τα γραφικά SmartArt και τα σχήματα.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μοναδική μέθοδο έκφρασης σημαντικών πληροφοριών. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα που περιέχει κείμενο, επαναλάβετε το ίδιο κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και τον σκοπό της.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις.

Μερικές φορές, τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διατρέχουν λίστες με συνδέσεις. Οι συνδέσεις πρέπει να δίνουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο "Κάντε κλικ εδώ", συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Δώστε σε όλες τις ενότητες του σημειωματαρίου μοναδικά ονόματα και διαγράψτε τις κενές ενότητες.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα των ενοτήτων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του σημειωματαρίου, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων του και την πλοήγηση σε αυτό.

Μετονομασία καρτελών ενοτήτων

Διαγραφή καρτελών ενοτήτων

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε μόνο χρώματα για να εκφράζετε νοήματα. Γράψτε κείμενο που έχει την ίδια σημασία με το χρώμα ή με άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία που αντιλαμβάνεται ο χρήστης με τις αισθήσεις του.

Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε και άλλα μέσα έκφρασης των πληροφοριών, όπως είναι η προσθήκη έντονης γραφής ή η χρήση μεγαλύτερης γραμματοσειράς. Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου είναι σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στα σημειωματάριά σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος γραμματοσειράς κειμένου

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans-serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα με δυσλεξία ενίοτε αντιλαμβάνονται κίνηση των λέξεων που περιέχει μια σελίδα ή βλέπουν το κείμενο να συγχέεται (δηλαδή βλέπουν τη μία γραμμή κειμένου να ενώνεται με τη γραμμή που ακολουθεί). Ενδέχεται να αντιλαμβάνονται το κείμενο να συγχωνεύεται ή να παραμορφώνεται και με άλλους τρόπους.

Για να μειώσετε τη δυσκολία στην ανάγνωση, μπορείτε, για παράδειγμα:

 • Να χρησιμοποιείτε γραμματοσειρές sans-serif, όπως Arial και Calibri.

 • Να αποφεύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων.

 • Να προβλέπετε επαρκή κενό χώρο ανάμεσα στις γραμμές και τις παραγράφους.

 • Να κάνετε αριστερή στοίχιση στις παραγράφους σας αντί για πλήρη στοίχιση. Έτσι αποφεύγονται τα μεγάλα κενά μεταξύ των λέξεων. Τα μεγάλα κενά δημιουργούν οπτικά "ρυάκια" κενού χώρου που διατρέχουν την παράγραφο.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Χρήση κατάλληλης απόστασης κειμένου

Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένες κεφαλίδες και στυλ.

Για να διευκολύνετε την ανάγνωση των σημειώσεων από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, χρησιμοποιήστε μια λογική σειρά επικεφαλίδων και τα ενσωματωμένα εργαλεία μορφοποίησης που υπάρχουν στο OneNote.

Για παράδειγμα, οργανώστε τις επικεφαλίδες με την προκαθορισμένη λογική σειρά. Χρησιμοποιήστε πρώτα το στυλ Επικεφαλίδα 1, κατόπιν το στυλ Επικεφαλίδα 2 και μετά το στυλ Επικεφαλίδα 3 και όχι πρώτα το στυλ Επικεφαλίδα 3, έπειτα το στυλ Επικεφαλίδα 1 και μετά το στυλ Επικεφαλίδα 2. Επίσης, οργανώστε τις πληροφορίες των σημειώσεών σας σε μικρά τμήματα. Ιδανικά, κάθε επικεφαλίδα πρέπει να περιλαμβάνει λίγες μόνο παραγράφους.

Εφαρμογή ενσωματωμένων στυλ επικεφαλίδων

Χρήση λίστας με κουκκίδες

Χρήση ταξινομημένων λιστών

Για να βρείτε τις επικεφαλίδες που δεν είναι σε μια λογική σειρά, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Χρησιμοποιήστε απλή δομή στους πίνακες και ορίστε κεφαλίδες στηλών.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά, ένθετους πίνακες ή εντελώς κενές γραμμές ή στήλες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες clip art και στιγμιότυπα οθόνης έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν την περιγραφή της εικόνας.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα στο σημειωματάριό σας και επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο....

 2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή στα πεδία. Το κείμενο δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελές, ξεκινήστε με τις πιο σημαντικές πληροφορίες και προσπαθήστε να εκφράσετε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της εικόνας. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συμπληρώστε τόσο το πεδίο Τίτλος όσο και το πεδίο Περιγραφή, καθώς έτσι διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο τα εκάστοτε προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν αυτές τις πληροφορίες.

  Παράθυρο διαλόγου εναλλακτικού κειμένου για το Mac Sierra.

Προσβασιμότητα στις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο που περιέχονται στα σημειωματάρια του OneNote.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Προσθέστε μια περιγραφική υπερ-σύνδεση στο κείμενό σας για να γνωρίζουν οι χρήστες σε τι είδους περιεχόμενο οδηγεί η σύνδεση.

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση.

 2. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση στην κορδέλα.

 3. Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Να εμφανίζεται το κείμενο. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Μπορείτε να το αλλάξετε εάν είναι απαραίτητο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποφύγετε τη χρήση φράσεων όπως "Κάντε κλικ εδώ" ή άλλων παρόμοιων μη περιγραφικών εκφράσεων. Το κείμενο της σύνδεσης πρέπει να περιγράφει τη σελίδα προορισμού με ακριβή, αλλά συνοπτικό τρόπο.

 4. Προσθέστε τη διεύθυνση URL της υπερ-σύνδεσης στο πεδίο Διεύθυνση. Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τη διεύθυνση από την αρχική θέση.

  Παράθυρο διαλόγου "Υπερ-σύνδεση" σε Mac.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετονομασία καρτελών ενοτήτων

Με τις περιγραφικές και σωστά τιτλοφορημένες καρτέλες ενοτήτων, οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν εύκολα την ενότητα που θέλουν.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Μετονομασία.

 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

  Μενού περιβάλλοντος ενότητας με την επισήμανση στην ενότητα "Μετονομασία".

Διαγραφή καρτελών ενοτήτων

Για να βοηθήσετε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και τους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, διαγράψτε τυχόν καρτέλες ενοτήτων που δεν χρησιμοποιούνται και δεν περιέχουν πληροφορίες.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας που θέλετε να καταργήσετε και επιλέξτε Διαγραφή ενότητας.

  Μενού περιβάλλοντος ενότητας σε Mac με την επισήμανση στην επιλογή "Διαγραφή ενότητας".

 2. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο Ναι.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Για να βελτιώσετε τη μορφοποίηση του κειμένου σας, επιλέξτε μια απλή γραμματοσειρά τύπου sans-serif, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς, στοιχίστε το κείμενο στα αριστερά και αποφύγετε την υπερβολική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και πλάγιας γραφής.

 1. Επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο μενού Κεντρική μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς και κάποια γραμματοσειρά τύπου sans-serif. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλες επιλογές μορφοποίησης, όπως έντονη γραφή, για να δώσετε έμφαση.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος γραμματοσειράς κειμένου

Για να εξασφαλίσετε ότι το κείμενο εμφανίζεται σωστά σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης, χρησιμοποιήστε την Αυτόματη ρύθμιση για τα χρώματα των γραμματοσειρών.

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ πρώτα στο βέλος του εικονιδίου Χρώμα γραμματοσειράς και μετά στην επιλογή Αυτόματη.

  Αναπτυσσόμενο μενού "Χρώμα γραμματοσειράς" στο OneNote για Mac.

Εφαρμογή ενσωματωμένων στυλ επικεφαλίδων

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων για να διαμορφώσετε τη διάρθρωση των σελίδων του σημειωματαρίου για τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης δεν αντιλαμβάνονται τα τμήματα κειμένου που είναι γραμμένα με έντονη γραφή και με μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς ως επικεφαλίδες, εκτός εάν έχουν εφαρμοστεί τα ενσωματωμένα στυλ.

 1. Επιλέξτε το κείμενο για την επικεφαλίδα.

 2. Στο μενού Κεντρική, επιλέξτε στυλ επικεφαλίδας, όπως το στυλ Επικεφαλίδα 2.

  Μενού στυλ επικεφαλίδας στο OneNote για Mac,

Χρήση λίστας με κουκκίδες

Όταν μπορείτε, καλό είναι να παραθέτετε το κείμενο σε κουκκίδες για να για να διευκολύνετε την ανάγνωση και την περιήγηση.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο σημειωματάριό σας ή επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κουκκίδες.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Κουκκίδες.

 4. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

  Αναπτυσσόμενο μενού λίστας με κουκκίδες σε Mac.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρησιμοποιήστε τελεία ή κόμμα στο τέλος κάθε στοιχείου της λίστας για να κάνουν παύση τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Χρήση ταξινομημένης λίστας

Όταν μπορείτε, καλό είναι να χρησιμοποιείτε αριθμημένες λίστες επειδή οι χρήστες τις ακολουθούν ευκολότερα σε σχέση με ένα συνεχόμενο τμήμα κειμένου.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο σημειωματάριό σας ή επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αρίθμηση.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ αρίθμησης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Αρίθμηση.

  Αναπτυσσόμενο μενού αριθμημένης λίστας σε Mac.
 4. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

Χρήση κατάλληλης απόστασης κειμένου

Αυξήστε ή μειώστε τον κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων για να κάνετε το κείμενο πιο εύκολο στην ανάγνωση.

 1. Επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Στοίχιση παραγράφου.

 3. Κάντε κλικ στη στοίχιση που θέλετε.

  Αναπτυσσόμενο μενού στοίχισης παραγράφου σε Mac.

Δείτε επίσης

Προσβασιμότητα εγγράφων του Word

Προσβασιμότητα υπολογιστικών φύλλων του Excel

Κάντε προσβάσιμες τις παρουσιάσεις του PowerPoint

Προσβασιμότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές στο OneNote για iOS για τη δημιουργία σημειωματαρίων που είναι προσβάσιμα για όλους τους χρήστες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να αντιληφθούν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία, όπως είναι οι εικόνες clip art, τα γραφικά SmartArt και τα σχήματα.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μοναδική μέθοδο έκφρασης σημαντικών πληροφοριών. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα που περιέχει κείμενο, επαναλάβετε το ίδιο κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και τον σκοπό της.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις.

Μερικές φορές, τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διατρέχουν λίστες με συνδέσεις. Οι συνδέσεις πρέπει να δίνουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο "Κάντε κλικ εδώ", συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Δώστε σε όλες τις ενότητες του σημειωματαρίου μοναδικά ονόματα και διαγράψτε τις κενές ενότητες.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα των ενοτήτων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του σημειωματαρίου, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων του και την πλοήγηση σε αυτό.

Μετονομασία καρτελών ενοτήτων

Διαγραφή καρτελών ενοτήτων

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Χρησιμοποιήστε και άλλα μέσα έκφρασης των πληροφοριών, όπως είναι η προσθήκη έντονης γραφής. Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου είναι σύνδεση ακόμη και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Αποφύγετε την υπερβολική χρήση διαφορετικών στυλ μορφοποίησης κειμένου.

Τα άτομα με δυσλεξία ενίοτε αντιλαμβάνονται κίνηση των λέξεων που περιέχει μια σελίδα ή βλέπουν το κείμενο να συγχέεται (δηλαδή βλέπουν τη μία γραμμή κειμένου να ενώνεται με τη γραμμή που ακολουθεί). Ενδέχεται να αντιλαμβάνονται το κείμενο να συγχωνεύεται ή να παραμορφώνεται και με άλλους τρόπους.

Για να μειώσετε τη δυσκολία στην ανάγνωση, μπορείτε, για παράδειγμα:

 • Να αποφεύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων.

 • Να κάνετε αριστερή στοίχιση στις παραγράφους σας αντί για πλήρη στοίχιση. Έτσι αποφεύγονται τα μεγάλα κενά μεταξύ των λέξεων. Τα μεγάλα κενά δημιουργούν οπτικά "ρυάκια" κενού χώρου που διατρέχουν την παράγραφο.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Χρήση κατάλληλης απόστασης κειμένου

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία μορφοποίησης.

Για να διευκολύνετε την ανάγνωση των σημειώσεων από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία μορφοποίησης που υπάρχουν στο OneNote για iOS.

Οργανώστε τις πληροφορίες στις σημειώσεις σε μικρά λογικά μπλοκ. Χρησιμοποιήστε λίστες με κουκκίδες για τα στοιχεία που δεν χρειάζεται να είναι σε συγκεκριμένη σειρά. Χρησιμοποιήστε ταξινομημένες λίστες για τα στοιχεία που πρέπει να είναι σε μια σειρά.

Χρήση λίστας με κουκκίδες

Χρήση ταξινομημένων λιστών

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες όπως φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες clip art και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν μια περιγραφή της εικόνας.

 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένη την εικόνα στο σημειωματάριό σας και, από το μενού περιβάλλοντος, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά και πατήστε Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή στα πεδία. Το κείμενο δεν πρέπει να είναι μακροσκελές, ξεκινήστε με τις πιο σημαντικές πληροφορίες και προσπαθήστε να εκφράσετε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της εικόνας. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε Τέλος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συμπληρώστε τόσο το πεδίο ΤΙΤΛΟΣ όσο και το πεδίο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, καθώς έτσι διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο τα εκάστοτε προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν αυτές τις πληροφορίες.

  Παράθυρο διαλόγου "Εναλλακτικό κείμενο" στο iPhone.

Προσβασιμότητα στις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο που περιέχονται στα σημειωματάρια του OneNote για iOS.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Προσθέστε μια υπερ-σύνδεση σε ένα περιγραφικό κείμενο για να γνωρίζουν οι χρήστες σε τι είδους περιεχόμενο οδηγεί η σύνδεση.

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση.

 2. Στη γραμμή μενού, κάντε σάρωση προς τα αριστερά και πατήστε το κουμπί "Εισαγωγή σύνδεσης".

  Κουμπί "Σύνδεση" στη γραμμή μενού στο iPhone.
 3. Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο ΕΜΦΑΝΙΣΗ. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Μπορείτε να το αλλάξετε εάν είναι απαραίτητο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποφύγετε τη χρήση φράσεων όπως "Κάντε κλικ εδώ" ή άλλων παρόμοιων μη περιγραφικών εκφράσεων. Το κείμενο της σύνδεσης πρέπει να περιγράφει τη σελίδα προορισμού με ακριβή, αλλά συνοπτικό τρόπο.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της υπερ-σύνδεσης στο πεδίο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τη διεύθυνση.

 5. Πατήστε Τέλος.

  Παράθυρο διαλόγου "Υπερ-σύνδεση" στο iPhone.

Μετονομασία καρτελών ενοτήτων

Με τις περιγραφικές και σωστά τιτλοφορημένες καρτέλες ενοτήτων, οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν εύκολα την ενότητα που θέλουν.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της καρτέλας ενότητας που θέλετε να μετονομάσετε και, στη γραμμή μενού, πατήστε το κουμπί "Μετονομασία".

  Κουμπί "Μετονομασία ενότητας" στη γραμμή μενού στο iPhone.

 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Τέλος.

Διαγραφή καρτελών ενοτήτων

Για να βοηθήσετε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και τους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, διαγράψτε τυχόν καρτέλες ενοτήτων που δεν χρησιμοποιούνται και δεν περιέχουν πληροφορίες.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της καρτέλας ενότητας που θέλετε να καταργήσετε και, στη γραμμή μενού, πατήστε το κουμπί "Κατάργηση".

  Κουμπί "Κατάργηση ενότητας" στη γραμμή μενού στο iPhone.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πατήστε Διαγραφή.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Για να βελτιώσετε τη μορφοποίηση του κειμένου σας, επιλέξτε μια απλή γραμματοσειρά τύπου sans-serif, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς, στοιχίστε το κείμενο στα αριστερά και αποφύγετε την υπερβολική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και πλάγιας γραφής.

Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου

 1. Επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στη γραμμή μενού, μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, έντονη ή πλάγια γραμματοσειρά, ή υπογράμμιση για να δώσετε έμφαση. Πατήστε την επιλογή που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

  Κουμπί "Κείμενο με έντονη γραφή" στη γραμμή μενού στο iPhone.

Αλλαγή τύπου και μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Στην προβολή Σημειωματάρια, πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις".

  Κουμπί "Ρυθμίσεις" σε σημειωματάρια στο iPhone.
 2. Στην ενότητα Ρυθμίσεις, πατήστε Επεξεργασία & προβολή.

 3. Επιλέξτε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς και τύπο γραμματοσειράς sans serif.

  Επιλογές αλλαγής τύπου και μεγέθους γραμματοσειράς στις "Ρυθμίσεις" στο iPhone.

Χρήση λίστας με κουκκίδες

Όταν μπορείτε, καλό είναι να σπάτε το συνεχόμενο κείμενο σε κουκκίδες για να διευκολύνετε την ανάγνωση και την περιήγηση.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο σημειωματάριό σας ή επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Πατήστε το κουμπί "Λίστα με κουκκίδες" στη γραμμή μενού.

  Κουμπί "Λίστα με κουκκίδες" στη γραμμή μενού στο iPhone.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρησιμοποιήστε τελεία ή κόμμα στο τέλος κάθε στοιχείου της λίστας για να κάνουν παύση τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Χρήση ταξινομημένης λίστας

Χρησιμοποιήστε μια αριθμημένη λίστα για μια ακολουθία, επειδή οι χρήστες μπορούν να την ακολουθήσουν ευκολότερα σε σχέση με ένα συνεχόμενο τμήμα κειμένου.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο σημειωματάριό σας ή επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Πατήστε το κουμπί αρίθμησης στη γραμμή μενού.

  Κουμπί "Ταξινομημένη λίστα" στη γραμμή μενού στο iPhone.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

Χρήση κατάλληλης απόστασης κειμένου

Στοιχίστε τις παραγράφους σας προς τα αριστερά για να αποφύγετε τα μεγάλα κενά μεταξύ των λέξεων.

 1. Επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στη γραμμή μενού, πατήστε το κουμπί "Στοίχιση αριστερά".

  Κουμπί "Αριστερή στοίχιση" στη γραμμή μενού στο iPhone.

Δείτε επίσης

Προσβασιμότητα εγγράφων του Word

Προσβασιμότητα υπολογιστικών φύλλων του Excel

Κάντε προσβάσιμες τις παρουσιάσεις του PowerPoint

Προσβασιμότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές στο OneNote για Windows 10 για τη δημιουργία σημειωματαρίων που είναι προσβάσιμα για όλους τους χρήστες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να αντιληφθούν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία, όπως είναι οι εικόνες clip art, τα γραφικά SmartArt και τα σχήματα.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μοναδική μέθοδο έκφρασης σημαντικών πληροφοριών. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα που περιέχει κείμενο, επαναλάβετε το ίδιο κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και τον σκοπό της.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις.

Μερικές φορές, τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διατρέχουν λίστες με συνδέσεις. Οι συνδέσεις πρέπει να δίνουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο "Κάντε κλικ εδώ", συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Δώστε σε όλες τις ενότητες του σημειωματαρίου μοναδικά ονόματα και διαγράψτε τις κενές ενότητες.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα των ενοτήτων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του σημειωματαρίου, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων του και την πλοήγηση σε αυτό.

Μετονομασία καρτελών ενοτήτων

Διαγραφή καρτελών ενοτήτων

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε μόνο χρώματα για να εκφράζετε νοήματα. Γράψτε κείμενο που έχει την ίδια σημασία με το χρώμα ή με άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία που αντιλαμβάνεται ο χρήστης με τις αισθήσεις του.

Χρησιμοποιήστε και άλλα μέσα έκφρασης των πληροφοριών, όπως είναι η προσθήκη έντονης γραφής. Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου είναι σύνδεση ακόμη και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα.

Χρήση προσβάσιμης μορφής κειμένου

Αποφύγετε την υπερβολική χρήση διαφορετικών στυλ μορφοποίησης κειμένου.

Τα άτομα με δυσλεξία ενίοτε αντιλαμβάνονται κίνηση των λέξεων που περιέχει μια σελίδα ή βλέπουν το κείμενο να συγχέεται (δηλαδή βλέπουν τη μία γραμμή κειμένου να ενώνεται με τη γραμμή που ακολουθεί). Ενδέχεται να αντιλαμβάνονται το κείμενο να συγχωνεύεται ή να παραμορφώνεται και με άλλους τρόπους.

Για να μειώσετε τη δυσκολία στην ανάγνωση, μπορείτε, για παράδειγμα:

 • Να αποφεύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων.

 • Να κάνετε αριστερή στοίχιση στις παραγράφους σας αντί για πλήρη στοίχιση. Έτσι αποφεύγονται τα μεγάλα κενά μεταξύ των λέξεων. Τα μεγάλα κενά δημιουργούν οπτικά "ρυάκια" κενού χώρου που διατρέχουν την παράγραφο.

Χρήση προσβάσιμης μορφής κειμένου

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία μορφοποίησης.

Για να διευκολύνετε την ανάγνωση των σημειώσεων από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία μορφοποίησης που υπάρχουν στο OneNote.

Οργανώστε τις πληροφορίες στις σημειώσεις σε μικρά λογικά μπλοκ. Χρησιμοποιήστε λίστες με κουκκίδες για τα στοιχεία που δεν χρειάζεται να είναι σε συγκεκριμένη σειρά. Χρησιμοποιήστε ταξινομημένες λίστες για τα στοιχεία που πρέπει να είναι σε μια σειρά.

Χρήση λιστών με κουκκίδες

Χρήση ταξινομημένων λιστών

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες όπως φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες clip art και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν μια περιγραφή της εικόνας.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα στο σημειωματάριό σας και επιλέξτε Εικόνα > Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή στα πεδία. Το κείμενο δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελές, ξεκινήστε με τις πιο σημαντικές πληροφορίες και προσπαθήστε να εκφράσετε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της εικόνας. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συμπληρώστε τόσο το πεδίο Τίτλος όσο και το πεδίο Περιγραφή, καθώς έτσι διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο τα εκάστοτε προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν αυτές τις πληροφορίες.

  Παράθυρο διαλόγου "Εναλλακτικό κείμενο" για την προσθήκη εναλλακτικού κειμένου στο OneNote για Windows 10.

Προσβασιμότητα στις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο που περιέχονται στα σημειωματάρια του OneNote.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Προσθέστε μια υπερ-σύνδεση σε ένα περιγραφικό κείμενο για να γνωρίζουν οι χρήστες σε τι είδους περιεχόμενο οδηγεί η σύνδεση.

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση.

 2. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση στην κορδέλα.

 3. Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Να εμφανίζεται το κείμενο. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Μπορείτε να το αλλάξετε εάν είναι απαραίτητο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποφύγετε τη χρήση φράσεων όπως "Κάντε κλικ εδώ" ή άλλων παρόμοιων μη περιγραφικών εκφράσεων. Το κείμενο της σύνδεσης πρέπει να περιγράφει τη σελίδα προορισμού με ακριβή, αλλά συνοπτικό τρόπο.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της υπερ-σύνδεσης στο πεδίο Διεύθυνση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τη διεύθυνση.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου για την προσθήκη μιας σύνδεσης υπερκειμένου στο OneNote για Windows 10.

Μετονομασία καρτελών ενοτήτων

Με τις περιγραφικές και σωστά τιτλοφορημένες καρτέλες ενοτήτων, οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν εύκολα την ενότητα που θέλουν.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Μετονομασία ενότητας.

  Στιγμιότυπο οθόνης του μενού περιβάλλοντος για τη μετονομασία μιας καρτέλας ενότητας στο OneNote για Windows 10.

 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Διαγραφή καρτελών ενοτήτων

Για να βοηθήσετε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και τους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, διαγράψτε τυχόν καρτέλες ενοτήτων που δεν χρησιμοποιούνται και δεν περιέχουν πληροφορίες.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας που θέλετε να καταργήσετε και επιλέξτε Διαγραφή ενότητας.

  Στιγμιότυπο οθόνης του μενού περιβάλλοντος για τη διαγραφή μιας καρτέλας ενότητας στο OneNote για Windows 10.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, επιλέξτε Διαγραφή ενότητας.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Για να βελτιώσετε τη μορφοποίηση του κειμένου σας, επιλέξτε μια απλή γραμματοσειρά τύπου sans-serif, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς, στοιχίστε το κείμενο στα αριστερά και αποφύγετε την υπερβολική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και πλάγιας γραφής.

 1. Επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο μενού Κεντρική μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς και μια γραμματοσειρά τύπου sans-serif. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλες επιλογές μορφοποίησης, όπως έντονη γραφή για να δώσετε έμφαση.

  Κουμπιά μορφοποίησης κειμένου στην κορδέλα του μενού "Κεντρική" στο OneNote για Windows 10.

Χρήση λίστας με κουκκίδες

Όταν μπορείτε, καλό είναι να σπάτε το συνεχόμενο κείμενο σε κουκκίδες για να διευκολύνετε την ανάγνωση και την περιήγηση.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο σημειωματάριό σας ή επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Λίστα με κουκκίδες.

  Κουμπί λίστας με κουκκίδες επιλεγμένο στην κορδέλα του μενού "Κεντρική" στο OneNote για Windows 10.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρησιμοποιήστε τελεία ή κόμμα στο τέλος κάθε στοιχείου της λίστας για να κάνουν παύση τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Χρήση ταξινομημένης λίστας

Χρησιμοποιήστε μια αριθμημένη λίστα για μια ακολουθία, επειδή οι χρήστες μπορούν να την ακολουθήσουν ευκολότερα σε σχέση με ένα συνεχόμενο τμήμα κειμένου.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο σημειωματάριό σας ή επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αρίθμηση και επιλέξτε ένα στυλ.

  Κουμπιά αριθμημένης λίστας στην κορδέλα του μενού "Κεντρική" στο OneNote για Windows 10.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

Δείτε επίσης

Προσβασιμότητα εγγράφων του Word

Προσβασιμότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία σημειωματαρίων του OneNote Online που είναι προσβάσιμα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να αντιληφθούν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία, όπως είναι οι εικόνες clip art, τα γραφικά SmartArt και τα σχήματα.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μοναδική μέθοδο έκφρασης σημαντικών πληροφοριών. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα που περιέχει κείμενο, επαναλάβετε το ίδιο κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και τον σκοπό της.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις.

Μερικές φορές, τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διατρέχουν λίστες με συνδέσεις. Οι συνδέσεις πρέπει να δίνουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο "Κάντε κλικ εδώ", συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Δώστε σε όλες τις ενότητες του σημειωματαρίου μοναδικά ονόματα και διαγράψτε τις κενές ενότητες.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα των ενοτήτων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του σημειωματαρίου, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων του και την πλοήγηση σε αυτό.

Μετονομασία καρτελών ενοτήτων

Διαγραφή καρτελών ενοτήτων

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε μόνο χρώματα για να εκφράζετε νοήματα. Γράψτε κείμενο που έχει την ίδια σημασία με το χρώμα ή με άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία που αντιλαμβάνεται ο χρήστης με τις αισθήσεις του.

Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε και άλλα μέσα έκφρασης των πληροφοριών, όπως είναι η προσθήκη έντονης γραφής ή η χρήση μεγαλύτερης γραμματοσειράς. Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου είναι σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα.

Χρήση προσβάσιμης μορφής κειμένου

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στα σημειωματάριά σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος κειμένου

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans-serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα με δυσλεξία ενίοτε αντιλαμβάνονται κίνηση των λέξεων που περιέχει μια σελίδα ή βλέπουν το κείμενο να συγχέεται (δηλαδή βλέπουν τη μία γραμμή κειμένου να ενώνεται με τη γραμμή που ακολουθεί). Ενδέχεται να αντιλαμβάνονται το κείμενο να συγχωνεύεται ή να παραμορφώνεται και με άλλους τρόπους.

Για να μειώσετε τη δυσκολία στην ανάγνωση, μπορείτε, για παράδειγμα:

 • Να χρησιμοποιείτε γραμματοσειρές sans-serif, όπως Arial και Calibri.

 • Να αποφεύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων.

 • Να προβλέπετε επαρκή κενό χώρο ανάμεσα στις γραμμές και τις παραγράφους.

 • Να κάνετε αριστερή στοίχιση στις παραγράφους σας αντί για πλήρη στοίχιση. Έτσι αποφεύγονται τα μεγάλα κενά μεταξύ των λέξεων. Τα μεγάλα κενά δημιουργούν οπτικά "ρυάκια" κενού χώρου που διατρέχουν την παράγραφο.

Χρήση προσβάσιμης μορφής κειμένου

Χρήση κατάλληλης απόστασης κειμένου

Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένες κεφαλίδες και στυλ.

Για να διευκολύνετε την ανάγνωση των σημειώσεων από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, χρησιμοποιήστε μια λογική σειρά επικεφαλίδων και τα ενσωματωμένα εργαλεία μορφοποίησης που υπάρχουν στο OneNote Online.

Για παράδειγμα, οργανώστε τις επικεφαλίδες με την προκαθορισμένη λογική σειρά. Χρησιμοποιήστε πρώτα το στυλ Επικεφαλίδα 1, κατόπιν το στυλ Επικεφαλίδα 2 και μετά το στυλ Επικεφαλίδα 3 και όχι πρώτα το στυλ Επικεφαλίδα 3, έπειτα το στυλ Επικεφαλίδα 1 και μετά το στυλ Επικεφαλίδα 2. Επίσης, οργανώστε τις πληροφορίες των σημειώσεών σας σε μικρά τμήματα. Ιδανικά, κάθε επικεφαλίδα πρέπει να περιλαμβάνει λίγες μόνο παραγράφους.

Εφαρμογή ενσωματωμένων στυλ επικεφαλίδων

Χρήση λίστας με κουκκίδες

Χρήση ταξινομημένης λίστας

Για να βρείτε τις επικεφαλίδες που δεν είναι σε μια λογική σειρά, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Χρησιμοποιήστε απλή δομή στους πίνακες και ορίστε κεφαλίδες στηλών.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά, ένθετους πίνακες ή εντελώς κενές γραμμές ή στήλες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες clip art και στιγμιότυπα οθόνης έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν την περιγραφή της εικόνας.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα στο σημειωματάριό σας και επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

 2. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή στο πεδίο. Το κείμενο δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελές, ξεκινήστε με τις πιο σημαντικές πληροφορίες και προσπαθήστε να εκφράσετε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της εικόνας. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Εναλλακτικό κείμενο" για το OneNote Online.

Προσβασιμότητα στις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο που περιέχονται στα σημειωματάρια του OneNote Online.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Προσθέστε μια περιγραφική υπερ-σύνδεση στο κείμενό σας για να γνωρίζουν οι χρήστες σε τι είδους περιεχόμενο οδηγεί η σύνδεση.

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση.

 2. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση στην κορδέλα.

 3. Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πεδίο Εμφάνιση κειμένου. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Μπορείτε να το αλλάξετε εάν είναι απαραίτητο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποφύγετε τη χρήση φράσεων όπως "Κάντε κλικ εδώ" ή άλλων παρόμοιων μη περιγραφικών εκφράσεων. Το κείμενο της σύνδεσης πρέπει να περιγράφει τη σελίδα προορισμού με ακριβή, αλλά συνοπτικό τρόπο.

 4. Προσθέστε τη διεύθυνση URL της υπερ-σύνδεσης στο πεδίο Διεύθυνση.

  Παράθυρο διαλόγου "Υπερ-σύνδεση" για το OneNote Online.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Μετονομασία καρτελών ενοτήτων

Με τις περιγραφικές και σωστά τιτλοφορημένες καρτέλες ενοτήτων, οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν εύκολα την ενότητα που θέλουν.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Μετονομασία....

 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

  Επιλογή "Μετονομασία ενότητας" στο OneNote Online.

Διαγραφή καρτελών ενοτήτων

Για να βοηθήσετε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και τους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, διαγράψτε τυχόν καρτέλες ενοτήτων που δεν χρησιμοποιούνται και δεν περιέχουν πληροφορίες.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Διαγραφή....

  Επιλογή μενού "Διαγραφή ενότητας" στο OneNote Online.

 2. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο Ναι.

Χρήση προσβάσιμης γραμματοσειράς κειμένου

Για να βελτιώσετε τη μορφοποίηση του κειμένου σας, επιλέξτε μια απλή γραμματοσειρά τύπου sans-serif, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς, στοιχίστε το κείμενο στα αριστερά και αποφύγετε την υπερβολική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και πλάγιας γραφής.

 1. Επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο μενού Κεντρική μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς και κάποια γραμματοσειρά τύπου sans-serif. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλες επιλογές μορφοποίησης, όπως έντονη γραφή, για να δώσετε έμφαση.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος γραμματοσειράς κειμένου

Για να εξασφαλίσετε ότι το κείμενο εμφανίζεται σωστά σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης, χρησιμοποιήστε την Αυτόματη ρύθμιση για τα χρώματα των γραμματοσειρών.

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ πρώτα στο βέλος του εικονιδίου Χρώμα γραμματοσειράς και μετά στην επιλογή Αυτόματη.

  Επιλογές του μενού "Χρώμα γραμματοσειράς" στο OneNote Online.

Εφαρμογή ενσωματωμένων στυλ επικεφαλίδων

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων για να διαμορφώσετε τη διάρθρωση των σελίδων του σημειωματαρίου για τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης δεν αντιλαμβάνονται τα τμήματα κειμένου που είναι γραμμένα με έντονη γραφή και με μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς ως επικεφαλίδες, εκτός εάν έχουν εφαρμοστεί τα ενσωματωμένα στυλ.

 1. Επιλέξτε το κείμενο για την επικεφαλίδα.

 2. Στο μενού Κεντρική, επιλέξτε στυλ επικεφαλίδας, όπως το στυλ Επικεφαλίδα 2.

  Επιλογές στυλ επικεφαλίδας στο OneNote Online.

Χρήση λίστας με κουκκίδες

Όταν μπορείτε, καλό είναι να παραθέτετε το κείμενο σε κουκκίδες για να για να διευκολύνετε την ανάγνωση και την περιήγηση.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο σημειωματάριό σας ή επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κουκκίδες.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Κουκκίδες.

  Μενού λίστας με κουκκίδες στο OneNote Online.

 4. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρησιμοποιήστε τελεία ή κόμμα στο τέλος κάθε στοιχείου της λίστας για να κάνουν παύση τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Χρήση ταξινομημένης λίστας

Όταν μπορείτε, καλό είναι να χρησιμοποιείτε αριθμημένες λίστες επειδή οι χρήστες τις ακολουθούν ευκολότερα σε σχέση με ένα συνεχόμενο τμήμα κειμένου.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο σημειωματάριό σας ή επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αρίθμηση.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ αρίθμησης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Αρίθμηση.

  Επιλογές του μενού αριθμημένης λίστας στο OneNote Online.

 4. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

Χρήση κατάλληλης απόστασης κειμένου

Αυξήστε ή μειώστε τον κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων για να κάνετε το κείμενο πιο εύκολο στην ανάγνωση.

 1. Επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στο μενού Κεντρική, κάντε κλικ στο εικονίδιο Στοίχιση παραγράφου.

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

  Επιλογές του μενού στοίχισης παραγράφου στο OneNote Online.

Δείτε επίσης

Προσβασιμότητα εγγράφων του Word

Προσβασιμότητα υπολογιστικών φύλλων του Excel

Προσβασιμότητα παρουσιάσεων του PowerPoint

Προσβασιμότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×