Προσβασιμότητα παρουσιάσεων του PowerPoint

Προσβασιμότητα παρουσιάσεων του PowerPoint

Οι βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να κάνετε τις παρουσιάσεις σας προσβάσιμες στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό το θέμα περιγράφει γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για την τήρησή τους.

Διαφάνεια του PowerPoint, με τίτλο "Προετοιμασία για την εκδήλωσή σας," η οποία περιλαμβάνει μια λίστα γραφικών ("Ορισμός της ημερομηνίας", "Εξασφάλιση της θέσης", "Πρόσκληση συμμετεχόντων", "Αναψυκτικά" και "Παρακολούθηση"), καθώς και μια φωτογραφία μιας τραπεζαρίας

Οι παρουσιάσεις του PowerPoint έχουν την τάση να είναι ιδιαίτερα οπτικές και τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να τις κατανοήσουν πιο εύκολα εάν δημιουργείτε τις διαφάνειές σας λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα.

Windows: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint που είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τους πίνακες.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, οι εικόνες clip art, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα γραφήματα, τα ενσωματωμένα αντικείμενα, η γραφή και τα βίντεο.

Για να βρείτε εναλλακτικό κείμενο που λείπει, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

Επιβεβαίωση ότι το περιεχόμενο της διαφάνειας μπορεί να διαβαστεί εύκολα με τη σειρά που θέλετε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Έλεγχος προσβασιμότητας για να βρείτε τις διαφάνειες που έχουν πιθανά προβλήματα με τη σειρά ανάγνωσης.

Όταν κάποιο άτομο έχει φυσιολογική όραση διαβάζει μια διαφάνεια, συνήθως διαβάζει στοιχεία, όπως το κείμενο ή μια εικόνα, με τη σειρά που αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στη διαφάνεια. Αντίθετα, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, διαβάζει τα στοιχεία μιας διαφάνειας με τη σειρά που έχουν προστεθεί στη διαφάνεια, η οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα στοιχεία.

Για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες διαβάζουν το περιεχόμενο με τη σειρά που θέλετε, είναι σημαντικό να ελέγξετε τη διάταξη ανάγνωσης.

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Κατά τη σχεδίαση μιας νέας διαφάνειας, χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη διάταξη διαφάνειας

Αυτή η συμβουλή ισχύει για μια νέα διαφάνεια που δημιουργείτε

Το PowerPoint περιέχει ενσωματωμένες διατάξεις διαφανειών που μπορείτε να εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε διαφάνεια. Κατά τη χρήση τους σε μια νέα διαφάνεια, αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν αυτόματα ότι η διάταξη ανάγνωσης λειτουργεί για όλους τους χρήστες.

Χρήση ενσωματωμένων διατάξεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης

Προσθέστε χαρακτηριστικό κείμενο υπερ-σύνδεσης και συμβουλές οθόνης.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβουλές οθόνης που εμφανίζονται όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά επάνω από το κείμενο ή τις εικόνες που περιλαμβάνουν μια υπερ-σύνδεση.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Για να βρείτε εμφανίσεις χρωματικής κωδικοποίησης, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Για να βρείτε ανεπαρκές κοντράστ χρωμάτων, αναζητήστε κείμενο διαφάνειας που είναι δυσανάγνωστο ή δεν είναι διακρίνεται εύκολα από το φόντο.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει έντονη αντίθεση ανάμεσα στο κείμενο και το φόντο, ώστε οι χρήστες με προβλήματα όρασης να μπορούν να τα δουν καλά. Χρησιμοποιήστε σκούρο κείμενο σε λευκό ή υπόλευκο φόντο ή αντιστρέψτε το και χρησιμοποιήστε λευκό κείμενο σε σκούρο φόντο.

Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν επίσης τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν μοναδικό τίτλο

Για να βρείτε τις διαφάνειες που δεν έχουν τίτλο, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης βασίζονται στους τίτλους των διαφανειών για την περιήγησή τους. Για παράδειγμα, με μια γρήγορη ανάγνωση ή με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, μπορούν να σαρώσουν γρήγορα μια λίστα με τίτλους διαφανειών και να μεταβούν απευθείας στη διαφάνεια που θέλουν.

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Χρησιμοποιήσετε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά, ένθετους πίνακες ή εντελώς κενές γραμμές ή στήλες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Για να βρείτε πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τις γραμματοσειρές ή τον κενό χώρο, εξετάστε τις διαφάνειές σας για περιοχές που μοιάζουν υπερφορτωμένες ή δυσανάγνωστες.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία και πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συνιστάται να τοποθετείτε κείμενο μόνο στο πεδίο περιγραφής και να αφήνετε κενό τον τίτλο. Αυτό θα παρέχει την καλύτερη εμπειρία με τα περισσότερα δημοφιλή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, συμπεριλαμβανομένου του Αφηγητή. Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Ξεκινώντας από το Μάρτιο του 2017, το PowerPoint για Υπολογιστή στο Office 365 δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικό κείμενο για φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες υπηρεσίες στο cloud.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του Office 365 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Office Insider. Αν είστε συνδρομητής του Office 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.

Το PowerPoint δεν δημιουργεί εναλλακτικό κείμενο για εικόνες σχεδίασης, όπως εικόνες clip art, διαγράμματα ή εικονίδια.

Για να αναθεωρήσετε το εναλλακτικό κείμενο που δημιουργήθηκε ή να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες χωρίς εναλλακτικό κείμενο, όπως εικόνες σχεδίασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα.

 2. Εάν η εικόνα σας είναι φωτογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

  1. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο.

  2. Στο τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, διαβάστε την περιγραφή στο πλαίσιο κειμένου.

  3. Για να αποδεχθείτε το προτεινόμενο κείμενο, κλείστε το τμήμα παραθύρου "Εναλλακτικό κείμενο" και επιστρέψτε στη διαφάνεια του PowerPoint.

   Για να αλλάξετε το προτεινόμενο εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο που προτιμάτε στο πλαίσιο.

  4. Κλείστε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο και επιστρέψτε στη διαφάνεια του PowerPoint.

 3. Εάν η εικόνα είναι εικονίδιο, εικόνα clip art, ή άλλη εικόνα που δεν είναι φωτογραφία, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας.

  2. Στο τμήμα παραθύρου "Μορφοποίηση εικόνας", επιλέξτε το εικονίδιο Μέγεθος και ιδιότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

  3. Στο πλαίσιο κειμένου Περιγραφή, πληκτρολογήστε το εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

  4. Κλείστε το τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση εικόνας και επιστρέψτε στη διαφάνεια του PowerPoint.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση εικόνας" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν την επιλεγμένη εικόνα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Επιλέξτε Μέγεθος και θέση

 3. Στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο γραφικό SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε σχήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων μέσα σε ένα γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα.

 2. Επιλέξτε Μέγεθος και θέση.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο σχήμα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο γράφημα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

 1. Κάντε δεξί κλικ σε έναν πίνακα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε την καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο.

 5. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν τον επιλεγμένο πίνακα

Προσβασιμότητα σε υπερ-συνδέσεις, κείμενο και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, το κείμενο και τους πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ.

 2. Επιλέξτε Υπερ-σύνδεση.
  Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Να εμφανίζεται το κείμενο. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 4. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε την περιγραφή της διεύθυνσης για την υπερ-σύνδεση.

 5. Επιλέξτε το κουμπί Συμβουλή οθόνης και, στο πλαίσιο Κείμενο συμβουλής οθόνης, πληκτρολογήστε μια συμβουλή οθόνης.

  Συμβουλή: Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης ταιριάζει με τον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Πρότυπα και θέματα για το Office Online.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης"

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Θέματα, επιλέξτε Θέμα του Office.
  Το θέμα του Office έχει σχεδιαστεί με προσβάσιμα χρώματα, κοντράστ και γραμματοσειρές. Έχει επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

Στιγμιότυπο οθόνης του στοιχείου "Θέμα του Office" στην καρτέλα "Σχεδίαση"

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση, στη λίστα Επιλογές στυλ πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδων.

 3. Πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου ελέγχου "Γραμμή κεφαλίδας" στην ομάδα "Επιλογές στυλ πίνακα" στην καρτέλα "Σχεδίαση, Εργαλεία πίνακα"

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Στην ομάδα Γραμματοσειρά, η οποία παρέχει επιλογές για τον τύπο, το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα της γραμματοσειράς, επιλέξτε τα στοιχεία μορφοποίησης που θέλετε.

Στιγμιότυπο οθόνης της ομάδας "Γραμματοσειρά" στην "Κεντρική" καρτέλα

Προσβασιμότητα διαφανειών

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις διαφάνειες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

 1. Για να επαναφέρετε όλα τα πλαίσια κράτησης θέσης για την επιλεγμένη διαφάνεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

 2. Στη διαφάνεια, στο πλαίσιο Τίτλος πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα.

Στιγμιότυπο οθόνης της εντολής "Επαναφορά" στην ομάδα "Διαφάνειες" στην "Κεντρική" καρτέλα

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Κάντε έναν τίτλο αόρατο στη διαφάνεια, ο οποίος όμως θα εξακολουθήσει να εκφωνείται από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, επιλέξτε πρώτα Τακτοποίηση και έπειτα επιλέξτε Παράθυρο επιλογής.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Στο παράθυρο Επιλογή, δίπλα στο πλαίσιο κειμένου Τίτλος, κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιού.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Επιλογή" που εμφανίζει το εικονίδιο ματιού που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο κράτησης θέσης "Τίτλος"

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, επιλέξτε πρώτα Τακτοποίηση και έπειτα επιλέξτε Παράθυρο επιλογής.
  Το παράθυρο Επιλογή παραθέτει τα αντικείμενα της διαφάνειας με αντίστροφη σειρά. Όταν το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει αυτή τη διαφάνεια, διαβάζει τα αντικείμενα με την αντίστροφη σειρά από εκείνη με την οποία αναφέρονται στο παράθυρο Επιλογή.

 2. Για να αλλάξετε τη διάταξη ανάγνωσης, σύρετε τα στοιχεία στη θέση που θέλετε ή επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Μεταφορά εμπρός ή Μεταφορά πίσω.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Επιλογή" που παραθέτει όλα τα αντικείμενα στη διαφάνεια με αντίστροφη σειρά

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Το PowerPoint 2016 υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο. 

Προς το παρόν, μόνο το PowerPoint για Windows υποστηρίζει την εισαγωγή και την αναπαραγωγή κλειστών λεζαντών ή υποτίτλων που είναι αποθηκευμένοι σε διαφορετικό αρχείο από ότι το βίντεο. Σε όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις του PowerPoint (όπως οι εκδόσεις PowerPoint για Mac ή για κινητές συσκευές), οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει πρώτα να κωδικοποιηθούν στο βίντεο, πριν από την εισαγωγή τους στο PowerPoint.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι. 

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων. Επίσης, όταν αποθηκεύετε την παρουσίασή σας ως βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις του PowerPoint προσβάσιμες, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους σε μια υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που έχουν προβλήματα ακοής.

Χρήση ενσωματωμένων διατάξεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης

Το PowerPoint διαθέτει ενσωματωμένες διατάξεις διαφανειών που περιέχουν πλαίσια κράτησης θέσης για κείμενο, βίντεο, εικόνες, εικόνες clip art και πολλά άλλα. Περιέχουν επίσης όλα τα στοιχεία μορφοποίησης, όπως χρώματα θέματος, γραμματοσειρές και εφέ. Επίσης, για να εξασφαλίσετε ότι οι διαφάνειές σας είναι προσβάσιμες, οι ενσωματωμένες διατάξεις είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε η σειρά ανάγνωσης να είναι η ίδια για τα άτομα με φυσιολογική όραση και για τα άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογία όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Για να εφαρμόσετε μια διάταξη διαφάνειας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Μικρογραφία, εντοπίστε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη νέα διαφάνεια. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Νέα διαφάνεια. Κάντε κλικ στη νέα διαφάνεια για να την επιλέξετε.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη για να ανοίξετε τη συλλογή και επιλέξτε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε. Το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα αυτή τη διάταξη στη νέα διαφάνεια.

 4. Μεταβείτε στη νέα διαφάνεια και προσθέστε τον τίτλο και το περιεχόμενο που θέλετε.

Μάθετε περισσότερα

Mac: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint που είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τους πίνακες.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, οι εικόνες clip art, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα γραφήματα, τα ενσωματωμένα αντικείμενα, η γραφή και τα βίντεο.

Για να βρείτε εναλλακτικό κείμενο που λείπει, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

Επιβεβαίωση ότι το περιεχόμενο της διαφάνειας μπορεί να διαβαστεί εύκολα με τη σειρά που θέλετε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Έλεγχος προσβασιμότητας για να βρείτε τις διαφάνειες που έχουν πιθανά προβλήματα με τη σειρά ανάγνωσης.

Όταν κάποιο άτομο έχει φυσιολογική όραση διαβάζει μια διαφάνεια, συνήθως διαβάζει στοιχεία, όπως το κείμενο ή μια εικόνα, με τη σειρά που αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στη διαφάνεια. Αντίθετα, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, διαβάζει τα στοιχεία μιας διαφάνειας με τη σειρά που έχουν προστεθεί στη διαφάνεια, η οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα στοιχεία.

Για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες διαβάζουν το περιεχόμενο με τη σειρά που θέλετε, είναι σημαντικό να ελέγξετε τη διάταξη ανάγνωσης.

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Κατά τη σχεδίαση μιας νέας διαφάνειας, χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη διάταξη διαφάνειας

Αυτή η συμβουλή ισχύει για μια νέα διαφάνεια που δημιουργείτε

Το PowerPoint περιέχει ενσωματωμένες διατάξεις διαφανειών που μπορείτε να εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε διαφάνεια. Κατά τη χρήση τους σε μια νέα διαφάνεια, αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν αυτόματα ότι η διάταξη ανάγνωσης λειτουργεί για όλους τους χρήστες.

Χρήση ενσωματωμένων διατάξεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης

Προσθέστε χαρακτηριστικό κείμενο υπερ-σύνδεσης και συμβουλές οθόνης.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβουλές οθόνης που εμφανίζονται όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά επάνω από το κείμενο ή τις εικόνες που περιλαμβάνουν μια υπερ-σύνδεση.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Για να βρείτε εμφανίσεις χρωματικής κωδικοποίησης, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Για να βρείτε ανεπαρκές κοντράστ χρωμάτων, αναζητήστε κείμενο διαφάνειας που είναι δυσανάγνωστο ή δεν είναι διακρίνεται εύκολα από το φόντο.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί λευκού και μαύρου χρώματος βοηθούν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν τα χρώματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν μοναδικό τίτλο και ελέγξτε τη διάταξη ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας.

Για να βρείτε τις διαφάνειες που δεν έχουν τίτλο, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης βασίζονται στους τίτλους των διαφανειών για την περιήγησή τους. Για παράδειγμα, με μια γρήγορη ανάγνωση ή με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, μπορούν να σαρώσουν γρήγορα μια λίστα με τίτλους διαφανειών και να μεταβούν απευθείας στη διαφάνεια που θέλουν.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν το περιεχόμενο των διαφανειών με συγκεκριμένη σειρά, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, του κειμένου, του εναλλακτικού κειμένου για τα σχήματα και των περιεχομένων πινάκων. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι τα περιεχόμενα των διαφανειών διαβάζονται με τη σειρά που θέλετε.

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Χρησιμοποιήσετε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά, ένθετους πίνακες ή εντελώς κενές γραμμές ή στήλες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Για να βρείτε πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τις γραμματοσειρές ή τον κενό χώρο, εξετάστε τις διαφάνειές σας για περιοχές που μοιάζουν υπερφορτωμένες ή δυσανάγνωστες.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες

Δημιουργία ταξινομημένης λίστας

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία και πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, εικόνες clip art και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα για τους χρήστες που δεν μπορούν να τη δουν.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση εικόνας" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν την επιλεγμένη εικόνα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Επιλέξτε Μορφή SmartArt και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές σχήματος.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο γραφικό SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε σχήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων μέσα σε ένα γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο σχήμα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε την καρτέλα Επιλογές γραφήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 5. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο γράφημα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

 1. Κάντε δεξί κλικ σε έναν πίνακα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε την καρτέλα Επιλογές σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 5. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν τον επιλεγμένο πίνακα

Προσβασιμότητα σε υπερ-συνδέσεις, κείμενο και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, το κείμενο και τους πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ.

 2. Επιλέξτε Υπερ-σύνδεση.
  Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Να εμφανίζεται το κείμενο. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 4. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση προορισμού για την υπερ-σύνδεση.

 5. Επιλέξτε το κουμπί Συμβουλή οθόνης και, στο πλαίσιο Κείμενο συμβουλής οθόνης, πληκτρολογήστε μια συμβουλή οθόνης.

  Συμβουλή: Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης ταιριάζει με τον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Πρότυπα και θέματα για το Office Online.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης"

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, επιλέξτε Θέμα του Office.
  Το θέμα του Office έχει σχεδιαστεί με προσβάσιμα χρώματα, κοντράστ και γραμματοσειρές. Έχει επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

Στιγμιότυπο οθόνης του στοιχείου "Θέμα του Office" στην καρτέλα "Σχεδίαση"

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδων.

 3. Πληκτρολογήστε τις κεφαλίδες των στηλών.

Στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου ελέγχου "Γραμμή κεφαλίδων" στην καρτέλα "Σχεδίαση πίνακα"

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Στην ομάδα Γραμματοσειρά, η οποία παρέχει επιλογές για τον τύπο, το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα της γραμματοσειράς, επιλέξτε τα στοιχεία μορφοποίησης που θέλετε.

Στιγμιότυπο οθόνης της ομάδας "Γραμματοσειρά" στην "Κεντρική" καρτέλα

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη διαφάνεια.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Στην ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε το κουμπί Κουκκίδες.

 4. Στη λίστα με κουκκίδες, πληκτρολογήστε κάθε στοιχείο κουκκίδας.

Στιγμιότυπο οθόνης των στυλ κουκκίδων που είναι διαθέσιμα όταν επιλέγετε το βέλος στο κουμπί "Κουκκίδες"

Δημιουργία ταξινομημένης λίστας

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη διαφάνεια.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Στην ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε το κουμπί Αρίθμηση.

 4. Πληκτρολογήστε τα διαδοχικά βήματα.

Στιγμιότυπο οθόνης των στυλ αρίθμησης που είναι διαθέσιμα όταν επιλέγετε το βέλος στο κουμπί "Αρίθμηση"

Προσβασιμότητα διαφανειών

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις διαφάνειες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

 1. Για να επαναφέρετε όλα τα πλαίσια κράτησης θέσης για την επιλεγμένη διαφάνεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

 2. Στη διαφάνεια, στο πλαίσιο Τίτλος πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα.

Στιγμιότυπο οθόνης της εντολής "Επαναφορά" στην ομάδα "Διαφάνειες" στην "Κεντρική" καρτέλα

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Εάν θέλετε ο τίτλος να μην φαίνεται στη διαφάνεια, αλλά να εξακολουθήσει να εκφωνείται από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, κάντε τα εξής:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, επιλέξτε πρώτα Τακτοποίηση και έπειτα επιλέξτε Παράθυρο επιλογής.

 2. Στο παράθυρο Επιλογή, δίπλα στο πλαίσιο κειμένου Τίτλος, κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιού.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Επιλογή" που εμφανίζει το εικονίδιο ματιού που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο κράτησης θέσης "Τίτλος"

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, επιλέξτε πρώτα Τακτοποίηση και έπειτα επιλέξτε Παράθυρο επιλογής.

 2. Το Παράθυρο επιλογής παραθέτει τα αντικείμενα της διαφάνειας με αντίστροφη σειρά. Τα αντικείμενα εκφωνούνται με την αντίστροφη σειρά, αρχίζοντας από το τελευταίο στοιχείο της λίστας και τελειώνοντας με το πρώτο στοιχείο της λίστας.

 3. Για να αναδιατάξετε τη διάταξη ανάγνωσης στο παράθυρο Επιλογή, σύρετε τα στοιχεία στη θέση που θέλετε. Εναλλακτικά, στο παράθυρο Επιλογή, επιλέξτε ένα στοιχείο και, στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Τακτοποίηση. Στη συνέχεια, επιλέξτε Μεταφορά σε πρώτο πλάνο ή Μεταφορά στο φόντο.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Επιλογή" που παραθέτει όλα τα αντικείμενα στη διαφάνεια με αντίστροφη σειρά

Χρήση ενσωματωμένων διατάξεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης

Το PowerPoint διαθέτει ενσωματωμένες διατάξεις διαφανειών που περιέχουν πλαίσια κράτησης θέσης για κείμενο, βίντεο, εικόνες, εικόνες clip art και πολλά άλλα. Περιέχουν επίσης όλα τα στοιχεία μορφοποίησης, όπως χρώματα θέματος, γραμματοσειρές και εφέ. Επίσης, για να εξασφαλίσετε ότι οι διαφάνειές σας είναι προσβάσιμες, οι ενσωματωμένες διατάξεις είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε η σειρά ανάγνωσης να είναι η ίδια για τα άτομα με φυσιολογική όραση και για τα άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογία όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Για να εφαρμόσετε μια διάταξη διαφάνειας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Μικρογραφία, εντοπίστε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη νέα διαφάνεια. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Νέα διαφάνεια. Κάντε κλικ στη νέα διαφάνεια για να την επιλέξετε.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη για να ανοίξετε τη συλλογή και επιλέξτε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε. Το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα αυτή τη διάταξη στη νέα διαφάνεια.

 4. Μεταβείτε στη νέα διαφάνεια και προσθέστε τον τίτλο και το περιεχόμενο που θέλετε.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Το PowerPoint 2016 υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο. 

Οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή του στο PowerPoint. Το PowerPoint δεν υποστηρίζει κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ξεχωριστό αρχείο και όχι στο αρχείο βίντεο.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι. 

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων. Επίσης, όταν αποθηκεύετε την παρουσίασή σας ως βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις του PowerPoint προσβάσιμες, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους σε μια υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που έχουν προβλήματα ακοής.

Μάθετε περισσότερα

iOS: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint που είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήσετε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα.

 3. Πατήστε Κεντρική > Σχεδίαση.

 4. Πατήστε την εντολή Θέματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτά τα θέματα έχουν έχει σχεδιαστεί με προσβάσιμα χρώματα, κοντράστ και γραμματοσειρές. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

Εντολή "Θέματα", με επιλεγμένο το θέμα "Ιόντα"

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα.

 3. Στην εντολή Επιλογές στυλ, πατήστε το δεξιό βέλος.

 4. Για να επιλέξετε το στοιχείο Γραμμή κεφαλίδων, πατήστε το.

 5. Στον πίνακα, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Εντολή "Επιλογές στυλ", με επιλεγμένο το στοιχείο "Γραμμή κεφαλίδων"

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα.

 3. Η Κεντρική καρτέλα παρέχει διάφορες επιλογές μορφοποίησης, όπως ο τύπος, το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα της γραμματοσειράς. Κάντε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

Η "Κεντρική" καρτέλα, με επιλογές στυλ γραμματοσειρών

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Το PowerPoint 2016 υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο. 

Οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή του στο PowerPoint. Το PowerPoint δεν υποστηρίζει κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ξεχωριστό αρχείο και όχι στο αρχείο βίντεο.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι. 

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων. Επίσης, όταν αποθηκεύετε την παρουσίασή σας ως βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις του PowerPoint προσβάσιμες, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους σε μια υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που έχουν προβλήματα ακοής.

Μάθετε περισσότερα

Android: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint που είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τους πίνακες.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, οι εικόνες clip art, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα γραφήματα, τα ενσωματωμένα αντικείμενα, η γραφή και τα βίντεο.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήσετε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία και πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, εικόνες clip art και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα για τους χρήστες που δεν μπορούν να τη δουν.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εικόνα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην εντολή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο. Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Εντολή "Εναλλακτικό κείμενο" στην καρτέλα "Εικόνα"

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα SmartArt, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην εντολή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο. Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Εντολή "Εναλλακτικό κείμενο" στην καρτέλα "SmartArt"

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε σχήματα συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων μέσα σε ένα γραφικό SmartArt.

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Σχήμα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην εντολή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο. Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Εντολή "Εναλλακτικό κείμενο" στην καρτέλα "Σχήμα"

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Επιλέξτε ένα γράφημα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Γράφημα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην εντολή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο. Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Εντολή "Εναλλακτικό κείμενο" στην καρτέλα "Γράφημα"

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

 1. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο μέσα σε έναν πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε την καρτέλα Επιλογές σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην εντολή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 5. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο. Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Εντολή "Εναλλακτικό κείμενο" στην καρτέλα "Πίνακας"

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Πατήστε Κεντρική > Σχεδίαση.

 4. Στην εντολή Θέματα, πατήστε το δεξιό βέλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτά τα θέματα έχουν έχει σχεδιαστεί με προσβάσιμα χρώματα, κοντράστ και γραμματοσειρές. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

Εντολή "Θέματα", που εμφανίζει τις επιλογές θέματος

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το κάτω βέλος.

 3. Στην εντολή Επιλογές στυλ, πατήστε το δεξιό βέλος.

 4. Για να επιλέξετε το στοιχείο Γραμμή κεφαλίδων, πατήστε το.

  Συμβουλή: Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, είναι γκρι.

 5. Στον πίνακα, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Εντολή "Επιλογές στυλ", με επιλεγμένο το στοιχείο "Γραμμή κεφαλίδων"

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Η Κεντρική καρτέλα παρέχει διάφορες επιλογές μορφοποίησης, όπως ο τύπος, το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα της γραμματοσειράς. Κάντε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

Η "Κεντρική" καρτέλα, με επιλογές στυλ γραμματοσειρών

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Το PowerPoint 2016 υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο. 

Οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή του στο PowerPoint. Το PowerPoint δεν υποστηρίζει κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ξεχωριστό αρχείο και όχι στο αρχείο βίντεο.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι. 

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων. Επίσης, όταν αποθηκεύετε την παρουσίασή σας ως βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις του PowerPoint προσβάσιμες, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους σε μια υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που έχουν προβλήματα ακοής.

Μάθετε περισσότερα

Office Online: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint Online

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint Online που είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τους πίνακες.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, οι εικόνες clip art, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα ενσωματωμένα αντικείμενα και τα βίντεο.

Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας στο PowerPoint Online για να βρείτε εναλλακτικό κείμενο που λείπει.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα ή ενσωματωμένα βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης

Αλλαγή του κειμένου μιας υπερ-σύνδεσης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Για να βρείτε εμφανίσεις χρωματικής κωδικοποίησης, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Για να βρείτε ανεπαρκές κοντράστ χρωμάτων, αναζητήστε κείμενο διαφάνειας που είναι δυσανάγνωστο ή δεν είναι διακρίνεται εύκολα από το φόντο.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν μοναδικό τίτλο.

Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας στο PowerPoint Online για να βρείτε τις διαφάνειες που δεν έχουν τίτλο.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και άλλες βοηθητικές τεχνολογίες ακούν το κείμενο των διαφανειών, τα σχήματα και το περιεχόμενο να εκφωνούνται με μια συγκεκριμένη σειρά. Για το λόγο αυτόν είναι μια καλή πρακτική να χρησιμοποιείτε τις διατάξεις διαφανειών στο PowerPoint Online, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο εκφωνείται με μια λογική σειρά από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης βασίζονται στους τίτλους των διαφανειών για την περιήγησή τους. Για παράδειγμα, με μια γρήγορη ανάγνωση ή με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, μπορούν να σαρώσουν γρήγορα μια λίστα με τίτλους διαφανειών και να μεταβούν απευθείας στη διαφάνεια που θέλουν.

Χρήση μιας λογικής σειράς ανάγνωσης

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά, ένθετους πίνακες ή εντελώς κενές γραμμές ή στήλες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας στο PowerPoint Online.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Οι κενές γραμμές και στήλες σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να δώσουν εσφαλμένα την εντύπωση σε κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Για να βρείτε πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τις γραμματοσειρές ή τον κενό χώρο, εξετάστε τις διαφάνειές σας για περιοχές που μοιάζουν υπερφορτωμένες ή δυσανάγνωστες.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint Online.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συνιστάται να τοποθετείτε κείμενο μόνο στο πεδίο περιγραφής και να αφήνετε κενό τον τίτλο. Αυτό θα παρέχει την καλύτερη εμπειρία με τα περισσότερα δημοφιλή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, συμπεριλαμβανομένου του Αφηγητή. Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

 1. Επιλέξτε την εικόνα, όπως μια φωτογραφία, μια εικόνα clip art ή ένα στιγμιότυπο οθόνης.

 2. Στα Εργαλεία εικόνας, επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Στην ομάδα ιδιότητες, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Στο πλαίσιο Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Εναλλακτικό κείμενο" με τα πεδία "Τίτλος και "Περιγραφή".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Επιλέξτε το γραφικό SmartArt.

 2. Στα Εργαλεία SmartArt, επιλέξτε την καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Στην ομάδα ιδιότητες, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Στο πλαίσιο Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την καρτέλα "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt με το δείκτη στην επιλογή "Εναλλακτικό κείμενο".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα ή ενσωματωμένα βίντεο

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή το βίντεο.

 2. Στα Εργαλεία σχεδίασης, επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Στην ομάδα ιδιότητες, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Στο πλαίσιο Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την καρτέλα "Μορφοποίηση" των Εργαλείων σχεδίασης με το δείκτη στην επιλογή "Εναλλακτικό κείμενο".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε ένα κελί του πίνακα.

 2. Στα Εργαλεία πίνακα, επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη.

 3. Στην ομάδα ιδιότητες, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Στο πλαίσιο Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την καρτέλα "Διάταξη" των Εργαλείων πίνακα με το δείκτη στην επιλογή "Εναλλακτικό κείμενο".

Προσβασιμότητα σε υπερ-συνδέσεις και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις και τους πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint Online.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Σύνδεση.

  Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

  Συμβουλή: Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης ταιριάζει με τον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Πρότυπα και θέματα για το Office Online.

 2. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση URL προορισμού.

 3. Επιλέξτε Εισαγωγή.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Σύνδεση", όπου μπορείτε να εισαγάγετε εμφανιζόμενο κείμενο και πληροφορίες διεύθυνσης για υπερ-συνδέσεις.

Αλλαγή του κειμένου μιας υπερ-σύνδεσης

 1. Επιλέξτε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Επεξεργασία σύνδεσης.

 2. Στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο, επεξεργαστείτε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για την υπερ-σύνδεση.

 3. Επιλέξτε OK.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο ενός πίνακα για να εμφανιστούν τα Εργαλεία πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση στα Εργαλεία πίνακα, επιλέξτε Γραμμή κεφαλίδας.

 3. Πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες στηλών στην κεφαλίδα.

Στιγμιότυπο οθόνης της ομάδας "Επιλογές στυλ πίνακα" στην καρτέλα "Εργαλεία Πίνακα / Σχεδίαση" με ενεργοποιημένη την επιλογή "Γραμμή κεφαλίδας".

Προσβασιμότητα διαφανειών

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις διαφάνειες στις παρουσιάσεις του PowerPoint Online.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Το θέμα του Office έχει σχεδιαστεί με προσβάσιμα χρώματα, κοντράστ και γραμματοσειρές. Έχει επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 • Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Θέματα, επιλέξτε Θέμα του Office.

Στιγμιότυπο οθόνης του στοιχείου "Θέμα του Office" στην καρτέλα "Σχεδίαση"

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε την ορατότητα:

 • Αποφύγετε τη χρήση πορτοκαλί, κόκκινου και πράσινου στο πρότυπο και το κείμενό σας.

 • Χρησιμοποιήστε μοτίβα στα γραφήματα, αντί για χρώμα, για να επισημάνετε τα σημεία ενδιαφέροντος.

 • Κυκλώστε ή χρησιμοποιήστε κίνηση, για να επισημάνετε πληροφορίες, αντί να βασιστείτε σε δείκτες λέιζερ ή χρώμα.

 • Διατηρήστε υψηλή τη συνολική αντίθεση στην παρουσίασή σας.

Χρήση μιας λογικής σειράς ανάγνωσης

Εάν οι διαφάνειές σας περιέχουν αντικείμενα που δεν αποτελούν μέρος ενός προτύπου διαφάνειας, πρέπει να τα διατάξετε σε μια λογική σειρά. Τα αντικείμενα εκφωνούνται με τη σειρά που τα δημιουργήσατε, που ενδέχεται να μην έχει λογική σε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Είναι πιο εύκολο να ελέγξετε τη σειρά ανάγνωσης στην έκδοση υπολογιστή του PowerPoint, επειδή μπορείτε να αναδιατάξετε τη σειρά των αντικειμένων στο παράθυρο επιλογής. Ωστόσο, στο PowerPoint Online μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τα αντικείμενα για να αλλάξετε τη σειρά τους σε μια διαφάνεια.

 • Για να ελέγξετε τη σειρά των αντικειμένων σε μια διαφάνεια, επιλέξτε το αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για εναλλαγή της εστίασης από το ένα αντικείμενο στο άλλο.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Στην ομάδα Γραμματοσειρά, η οποία παρέχει επιλογές για τον τύπο, το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα της γραμματοσειράς, επιλέξτε τα στοιχεία μορφοποίησης που θέλετε.

Μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα του κειμένου σας.

 • Να προσθέσετε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-συνδέσεων με χρωματική κωδικοποίηση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αχρωματοψία να καταλάβουν ότι το κείμενο είναι συνδεδεμένο, ακόμη κι αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα.

 • Να προσθέσετε σχήματα εάν η κατάσταση υποδηλώνεται με χρώμα. Για παράδειγμα, προσθέστε ένα σημάδι επιλογής εάν η "επιτυχία" υποδηλώνεται με πράσινο χρώμα και ένα κεφαλαίο X εάν η "αποτυχία" υποδηλώνεται με κόκκινο χρώμα.

Χρήση μοναδικών τίτλων για διαφάνειες

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια χωρίς τίτλο.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Διαφάνειες, επιλέξτε Διάταξη.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διάταξη διαφάνειας, επιλέξτε μια διάταξη διαφάνειας που περιλαμβάνει σύμβολα κράτησης θέσης τίτλου και επιλέξτε Αλλαγή διάταξης. Προστίθεται η νέα διαφάνεια.

 4. Στο σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ένας τίτλος δεν είναι απαραίτητο να είναι ορατός για να είναι προσβάσιμος. Για παράδειγμα, τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ακούν τον τίτλο μιας διαφάνειας ακόμη κι αν δεν είναι ορατός. Στην έκδοση υπολογιστή του PowerPoint 2016, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το παράθυρο επιλογής για να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την ορατότητα για τους τίτλους και άλλα αντικείμενα σε μια διαφάνεια.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την "Κεντρική" καρτέλα με το δείκτη στην επιλογή "Διάταξη" στην ομάδα "Διαφάνειες".

Χρήση του Ελέγχου Προσβασιμότητας στο PowerPoint Online

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αναθεώρηση.

 2. Επιλέξτε Έλεγχος προσβασιμότητας.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την καρτέλα "Αναθεώρηση" με το δείκτη στην επιλογή "Έλεγχος προσβασιμότητας".

 3. Εξετάστε τα αποτελέσματα στον Έλεγχο προσβασιμότητας. Τα αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται βάσει της σοβαρότητας του προβλήματος που εντοπίζεται, ως εξής:

  • Σφάλματα. Περιλαμβάνουν περιεχόμενο που είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να γίνει κατανοητό από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Προειδοποιήσεις. Το περιεχόμενο δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Συμβουλές. Οι συμβουλές σάς ενημερώνουν ότι, παρόλο που το περιεχόμενο μπορεί να γίνει κατανοητό από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αυτό θα μπορούσε να είναι καλύτερα οργανωμένο ή να παρουσιαστεί καλύτερα για να βελτιώσει την εμπειρία τους.

 4. Διορθώστε τα προβλήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Έλεγχος προσβασιμότητας ελέγχει το έγγραφο για όλα τα θέματα που μπορούν να διορθωθούν στο πρόγραμμα περιήγησης. Για πλήρη έλεγχο, ανοίξτε το έγγραφο στην εφαρμογή υπολογιστή και χρησιμοποιήστε τον έλεγχο προσβασιμότητας υπολογιστή για Windows ή Mac.

Μάθετε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×