Προσαύξηση σε (πεδίο πόρου)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τύπος δεδομένων     Απαρίθμηση

Τύπος Καταχώρησης     Εισαχθεί

Περιγραφή     Το πεδίο "Προσαύξηση σε" παρέχει επιλογές για το πώς και πότε τυπικές και υπερωριακές κόστος πόρων που θα χρεωθείτε ή θα προσαυξηθούν στο κόστος μιας εργασίας. Οι επιλογές είναι:

  • Έναρξη

  • Λήξη

  • Προεκτίμηση (προεπιλογή)

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε το πεδίο "Προσαύξηση σε" σε μια προβολή πόρων, όταν θέλετε να δείτε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε τον τρόπο και το χρόνο προσαύξησης του κόστους του πόρου στο κόστος μιας εργασίας. Εάν ορίσετε την επιλογή "Έναρξη", το κόστος προσαυξάνεται κατά την έναρξη μιας εργασίας, όπως υποδηλώνεται από την ημερομηνία που καταχωρείται στο πεδίο "Πραγματική έναρξη". Εάν ορίσετε την επιλογή "Λήξη", το κόστος δεν προσαυξάνεται μέχρι να μηδενιστεί ο υπόλοιπος όγκος εργασίας. Εάν ορίσετε την επιλογή "Προεκτίμηση", το κόστος προσαυξάνεται όπως έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί ο όγκος εργασίας και όπως αναφέρεται ο πραγματικός όγκος εργασίας και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το κόστος μονάδας με τον όγκο εργασίας.

Παράδειγμα     Ένας από τους πόρους του έργου είναι ένας σύμβουλος του οποίου η ωριαία αμοιβή πληρώνεται κατά την ολοκλήρωση των εργασιών που του έχουν ανατεθεί. Στο πεδίο "Προσαύξηση σε" στην προβολή "Φύλλο πόρων", ορίστε την επιλογή "Λήξη". Καθώς κάθε μία από τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στο σύμβουλο επισημαίνεται ως ολοκληρωμένη, η αμοιβή του συμβούλου χρεώνεται στην εργασία.

Παρατηρήσεις     Το πεδίο "Προσαύξηση σε" είναι διαθέσιμο από προεπιλογή στο φύλλο πόρων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την προσαύξηση του κόστους στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων από την καρτέλα Κόστος. Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του πεδίου "Προσαύξηση σε", το κόστος ανά χρήση για έναν πόρο προσαυξάνεται πάντα στην έναρξη της εργασίας.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×