Προσαρμόστε τον τρόπο εκκίνησης του Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πριν εκκινήσετε το Microsoft Office Excel, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι ένα συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας ή ένα πρότυπο βιβλίου ή φύλλου εργασίας που έχει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ανοίγει αυτόματα όταν εκκινείτε το Excel. Εάν δεν θέλετε πλέον να ανοίγει ένα συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας, μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις ώστε να μην ανοίγει όταν εκκινείτε το Excel.

Εάν ένα βιβλίο εργασίας που ανοίγει όταν εκκινείτε το Excel περιέχει αυτόματες μακροεντολές, όπως Auto_Open, αυτές οι μακροεντολές θα εκτελούνται όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να εμποδίσετε την αυτόματη εκτέλεσή τους όταν εκκινείτε το Excel.

Συμβουλές: 

Αυτόματη εκκίνηση του Excel με ένα κενό βιβλίο εργασίας

Στο Excel 2013 και νεότερες εκδόσεις, το Excel προεπιλογών στην εμφάνιση στην οθόνη έναρξης πρόσφατα βιβλία εργασίας, θέσεις και πρότυπα κατά την εκκίνηση. Δυνατότητα αλλαγής αυτήν τη ρύθμιση για να παρακάμψετε αυτή την οθόνη αντί για αυτό και να δημιουργήσετε ένα κενό βιβλίο εργασίας. Για να το κάνετε:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές.

 2. Στην περιοχή Γενικά και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επιλογές εκκίνησης, check το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Εμφάνιση της οθόνης έναρξης κατά την εκκίνηση αυτής της εφαρμογής.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αυτόματο άνοιγμα συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας με την εκκίνηση του Excel

Για το αυτόματο άνοιγμα ενός συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας όταν εκκινείτε το Excel, μπορείτε να τοποθετήσετε το βιβλίο εργασίας στο φάκελο XLStart ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εναλλακτικός φάκελος εκκίνησης επιπρόσθετα στο φάκελο XLStart.

Εντοπίστε το φάκελο XLStart

Οποιοδήποτε βιβλίο εργασίας, το πρότυπο ή αρχείο χώρου εργασίας που τοποθετείτε στο φάκελο XLStart ανοίγει αυτόματα όταν εκκινείτε το Excel. Για να βρείτε τη διαδρομή από το φάκελο XLStart, ελέγξτε τις ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας. Για να το κάνετε:

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας και στην περιοχή Κέντρο αξιοπιστίας του Microsoft Office Excel, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες θέσεις και, στη συνέχεια, επαληθεύσετε τη διαδρομή στο φάκελο XLStart, στη λίστα με τις αξιόπιστες θέσεις.

Χρήση εναλλακτικού φακέλου εκκίνησης

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

 2. Στην περιοχή Γενικά, στο πλαίσιο Κατά την εκκίνηση, άνοιγμα όλων των αρχείων σε, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του φακέλου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως τον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης.

  Επειδή το Excel θα προσπαθεί να ανοίγει κάθε αρχείο στον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι καθορίζετε ένα φάκελο που περιέχει μόνο φακέλους που μπορεί να ανοίγει το Excel.

Σημείωση: Εάν ένα βιβλίο εργασίας με το ίδιο όνομα υπάρχει τόσο στο φάκελο XLStart όσο και στον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης, ανοίγει το αρχείο στο φάκελο XLStart.

Διακοπή του ανοίγματος ενός συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας όταν εκκινείτε το Excel

Ανάλογα με τη θέση του βιβλίου εργασίας που ανοίγει αυτόματα όταν εκκινείτε το Excel, κάντε ένα από τα παρακάτω για να βεβαιωθείτε ότι το βιβλίο εργασίας δεν θα ανοίγει πλέον κατά την εκκίνηση.

 • Εάν το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται σε ένα φάκελο XLStart, καταργήστε το από το συγκεκριμένο φάκελο.

 • Εάν το βιβλίο εργασίας είναι αποθηκευμένο στον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης, κάντε το εξής:

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό στο φάκελο εκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Εντοπισμός φάκελο XLStart.

  1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

  2. Στην περιοχή Γενικά, διαγράψτε τα περιεχόμενα από το πλαίσιο Κατά την εκκίνηση, άνοιγμα όλων των αρχείων σε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Στην Εξερεύνηση των Windows, καταργήστε το εικονίδιο που εκκινεί το Excel και ανοίγει αυτόματα το βιβλίο εργασίας από τον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης.

   Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο εικονίδιο, να κάνετε κλικ στις Ιδιότητες και έπειτα να καταργήσετε τις προτιμήσεις στο βιβλίο εργασίας από την καρτέλα Συντόμευση.

Αυτόματο άνοιγμα ενός προτύπου βιβλίου ή φύλλου εργασίας όταν εκκινείτε το Excel

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του βιβλίου εργασίας που χρησιμοποιείτε συχνά στο πρότυπο βιβλίου εργασίας και έπειτα να το ανοίγετε αυτόματα κάθε φορά που εκκινείτε το Excel.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο βιβλίου εργασίας, δημιουργήστε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει τα φύλλα, προεπιλεγμένο κείμενο (όπως κεφαλίδες σελίδων και ετικέτες στηλών και γραμμών), τύπους, οι μακροεντολές, στυλ και άλλη μορφοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη νέα βιβλία εργασίας που θα βασίζεται στο πρότυπο βιβλίου εργασίας.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο φύλλου εργασίας, δημιουργήστε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει ένα φύλλο εργασίας. Στο φύλλο εργασίας, συμπεριλάβετε μορφοποίηση, στυλ, κείμενο και άλλες πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται σε όλα τα νέα φύλλα εργασίας, τα οποία θα βασίζονται στο πρότυπο φύλλου εργασίας.

   Ρυθμίσεις που μπορείτε να αποθηκεύετε σε ένα πρότυπο βιβλίου ή φύλλου εργασίας

   • Μορφές κελιών και φύλλων.

   • Οι μορφές σελίδας και οι ρυθμίσεις περιοχή εκτύπωσης για κάθε φύλλο.

   • Στυλ κελιών.

   • Ο αριθμός και ο τύπος φύλλων σε ένα βιβλίο εργασίας.

   • Οι προστατευμένες και κρυφές περιοχές του βιβλίου εργασίας. Μπορείτε να κάνετε απόκρυψη φύλλων, προβολών, γραμμών και στηλών και να αποτρέψετε αλλαγές σε κελιά φύλλου εργασίας.

   • Το κείμενο που θέλετε να επαναλαμβάνεται, όπως κεφαλίδες σελίδας και ετικέτες γραμμών και στηλών.

   • Δεδομένα, γραφικά, τύποι, γραφήματα και άλλες πληροφορίες.

   • Ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων.

   • Μακροεντολές, υπερ-συνδέσεις και στοιχεία ελέγχου ActiveX σε φόρμες.

   • Επιλογές υπολογισμού σε βιβλίο εργασίας και επιλογές προβολής παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Αποθήκευση ως.

 3. Από το πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο.

 4. Στο πλαίσιο Αποθήκευση σε, επιλέξτε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

  • Για να δημιουργήσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο βιβλίου εργασίας ή προεπιλεγμένο πρότυπο φύλλου εργασίας, επιλέξτε είτε το φάκελο XLStart είτε στον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης. Για να βρείτε τη διαδρομή του φακέλου εκκίνησης, ανατρέξτε στο θέμα Εντοπισμός φάκελο XLStart.

  • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο βιβλίου ή φύλλου εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το φάκελο Templates.

   Η διαδρομή είναι συνήθως: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 5. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο βιβλίου εργασίας πληκτρολογήστε Βιβλίο.

  • Για να δημιουργήσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο φύλλου εργασίας πληκτρολογήστε Φύλλο.

  • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο βιβλίου ή φύλλου εργασίας, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Κλείσιμο.

Αποτροπή της αυτόματης εκτέλεσης μακροεντολών όταν εκκινείτε το Excel

Οι αυτόματες μακροεντολές (όπως η Auto_Open) που έχουν καταγραφεί σε ένα βιβλίο εργασίας που ανοίγει όταν εκκινείτε το Excel θα εκτελούνται αυτόματα μόλις ανοίξετε το βιβλίο εργασίας.

 • Για να μην εκτελούνται αυτόματα οι μακροεντολές, πατήστε το πλήκτρο SHIFT κατά την εκκίνηση του Excel.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυτόματες μακροεντολές, ανατρέξτε στο θέμα Εκτέλεση μακροεντολής.

Αυτόματο άνοιγμα συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας με την εκκίνηση του Excel

Για το αυτόματο άνοιγμα ενός συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας όταν εκκινείτε το Excel, μπορείτε να τοποθετήσετε το βιβλίο εργασίας στο φάκελο XLStart ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εναλλακτικός φάκελος εκκίνησης επιπρόσθετα στο φάκελο XLStart.

Τοποθέτηση ενός βιβλίου εργασίας στο φάκελο XLStart

Όποιο βιβλίο εργασίας, πρότυπο ή αρχείο χώρου εργασίας τοποθετείτε στο φάκελο XLStart, ανοίγει αυτόματα όταν εκκινείτε το Excel. Αυτός ο φάκελος XLStart δημιουργήθηκε όταν εγκαταστήσατε το Excel, και βρίσκεται συνήθως σε μία από τις παρακάτω θέσεις.

 • Στα Windows Vista, η διαδρομή για το φάκελο XLStart είναι συνήθως:

  C:\Users\όνομα χρήστη\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Στα Microsoft Windows XP, η διαδρομή για το φάκελο XLStart είναι συνήθως:

  C:\Documents and Settings\όνομα χρήστη\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  Συμβουλή: Μπορείτε να βρείτε την ακριβή διαδρομή για το φάκελο XLStart στο Κέντρο αξιοπιστίας.

  Τρόπος εύρεσης του φακέλου XLStart

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας και στην περιοχή Κέντρο αξιοπιστίας του Microsoft Office Excel, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες θέσεις και, στη συνέχεια, επαληθεύσετε τη διαδρομή στο φάκελο XLStart, στη λίστα με τις αξιόπιστες θέσεις.

Χρήση εναλλακτικού φακέλου εκκίνησης

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία Τύποι.

 2. Στην περιοχή Γενικά, στο πλαίσιο Κατά την εκκίνηση, άνοιγμα όλων των αρχείων σε, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του φακέλου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως τον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης.

  Επειδή το Excel θα προσπαθεί να ανοίγει κάθε αρχείο στον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι καθορίζετε ένα φάκελο που περιέχει μόνο φακέλους που μπορεί να ανοίγει το Excel.

Σημείωση: Εάν ένα βιβλίο εργασίας με το ίδιο όνομα υπάρχει τόσο στο φάκελο XLStart όσο και στον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης, ανοίγει το αρχείο στο φάκελο XLStart.

Διακοπή του ανοίγματος ενός συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας όταν εκκινείτε το Excel

Ανάλογα με τη θέση του βιβλίου εργασίας που ανοίγει αυτόματα όταν εκκινείτε το Excel, κάντε ένα από τα παρακάτω για να βεβαιωθείτε ότι το βιβλίο εργασίας δεν θα ανοίγει πλέον κατά την εκκίνηση.

 • Εάν το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται σε ένα φάκελο XLStart, καταργήστε το από το συγκεκριμένο φάκελο.

  • Στα Windows Vista, η διαδρομή για το φάκελο XLStart είναι συνήθως:

   C:\Users\όνομα χρήστη\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Στα Microsoft Windows XP, η διαδρομή για το φάκελο XLStart είναι συνήθως:

   C:\Documents and Settings\όνομα χρήστη\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Εάν το βιβλίο εργασίας είναι αποθηκευμένο στον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης, κάντε το εξής:

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία Τύποι.

  2. Στην περιοχή Γενικά, διαγράψτε τα περιεχόμενα από το πλαίσιο Κατά την εκκίνηση, άνοιγμα όλων των αρχείων σε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Στην Εξερεύνηση των Windows, καταργήστε το εικονίδιο που εκκινεί το Excel και ανοίγει αυτόματα το βιβλίο εργασίας από τον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης.

   Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο εικονίδιο, να κάνετε κλικ στις Ιδιότητες και έπειτα να καταργήσετε τις προτιμήσεις στο βιβλίο εργασίας από την καρτέλα Συντόμευση.

Αυτόματο άνοιγμα ενός προτύπου βιβλίου ή φύλλου εργασίας όταν εκκινείτε το Excel

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του βιβλίου εργασίας που χρησιμοποιείτε συχνά στο πρότυπο βιβλίου εργασίας και έπειτα να το ανοίγετε αυτόματα κάθε φορά που εκκινείτε το Excel.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο βιβλίου εργασίας, δημιουργήστε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει τα φύλλα, προεπιλεγμένο κείμενο (όπως κεφαλίδες σελίδων και ετικέτες στηλών και γραμμών), τύπους, οι μακροεντολές, στυλ και άλλη μορφοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη νέα βιβλία εργασίας που θα βασίζεται στο πρότυπο βιβλίου εργασίας.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο φύλλου εργασίας, δημιουργήστε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει ένα φύλλο εργασίας. Στο φύλλο εργασίας, συμπεριλάβετε μορφοποίηση, στυλ, κείμενο και άλλες πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται σε όλα τα νέα φύλλα εργασίας, τα οποία θα βασίζονται στο πρότυπο φύλλου εργασίας.

   Ρυθμίσεις που μπορείτε να αποθηκεύετε σε ένα πρότυπο βιβλίου ή φύλλου εργασίας

   • Μορφές κελιών και φύλλων.

   • Οι μορφές σελίδας και οι ρυθμίσεις περιοχή εκτύπωσης για κάθε φύλλο.

   • Στυλ κελιών.

   • Ο αριθμός και ο τύπος φύλλων σε ένα βιβλίο εργασίας.

   • Οι προστατευμένες και κρυφές περιοχές του βιβλίου εργασίας. Μπορείτε να κάνετε απόκρυψη φύλλων, προβολών, γραμμών και στηλών και να αποτρέψετε αλλαγές σε κελιά φύλλου εργασίας.

   • Το κείμενο που θέλετε να επαναλαμβάνεται, όπως κεφαλίδες σελίδας και ετικέτες γραμμών και στηλών.

   • Δεδομένα, γραφικά, τύποι, γραφήματα και άλλες πληροφορίες.

   • Ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων.

   • Μακροεντολές, υπερ-συνδέσεις και στοιχεία ελέγχου ActiveX σε φόρμες.

   • Επιλογές υπολογισμού σε βιβλίο εργασίας και επιλογές προβολής παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Από το πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο.

 4. Στο πλαίσιο Αποθήκευση σε, επιλέξτε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

  • Για να δημιουργήσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο βιβλίου εργασίας ή το προεπιλεγμένο πρότυπο φύλλου εργασίας, επιλέξτε το φάκελο XLStart ή τον εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης.

   • Στα Windows Vista, η διαδρομή για το φάκελο XLStart είναι συνήθως:

    C:\Users\όνομα χρήστη\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Στα Microsoft Windows XP, η διαδρομή για το φάκελο XLStart είναι συνήθως:

   C:\Documents and Settings\όνομα χρήστη\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο βιβλίου ή φύλλου εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το φάκελο Templates.

   • Στα Windows Vista, ο φάκελος Templates βρίσκεται συνήθως στη διαδρομή:

    C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • Στα Microsoft Windows XP, ο φάκελος Templates βρίσκεται συνήθως στη διαδρομή:

    C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Microsoft\Templates.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο βιβλίου εργασίας πληκτρολογήστε Βιβλίο.

  • Για να δημιουργήσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο φύλλου εργασίας πληκτρολογήστε Φύλλο.

  • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο βιβλίου ή φύλλου εργασίας, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 7. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Αποτροπή της αυτόματης εκτέλεσης μακροεντολών όταν εκκινείτε το Excel

Οι αυτόματες μακροεντολές (όπως η Auto_Open) που έχουν καταγραφεί σε ένα βιβλίο εργασίας που ανοίγει όταν εκκινείτε το Excel θα εκτελούνται αυτόματα μόλις ανοίξετε το βιβλίο εργασίας.

 • Για να μην εκτελούνται αυτόματα οι μακροεντολές, πατήστε το πλήκτρο SHIFT κατά την εκκίνηση του Excel.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυτόματες μακροεντολές, ανατρέξτε στο θέμα Εκτέλεση μακροεντολής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×