Προσαρμοσμένες ιδιότητες Τμήματος Web Excel Web Access

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσαρμόσετε κάποια στοιχεία του τμήματος Web Excel Web Access, όπως τη διάταξη και τις επιλογές που εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιλογών που ελέγχουν τον τρόπο, με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με το βιβλίο εργασίας στο τμήμα Web, όπως τη δυνατότητα χρήσης των παραμέτρων από το βιβλίο εργασίας.

Το παράθυρο εργαλείων Excel Web Access περιέχει δύο είδη ιδιοτήτων: ιδιότητες που είναι μοναδικές στο τμήμα Web Excel Web Access και γενικές ιδιότητες που εφαρμόζονται στα περισσότερα τμήματα Web. Οι ιδιότητες που είναι μοναδικές σε ένα τμήμα Web Excel Web Access εμφανίζονται στις ενότητες "Εμφάνιση βιβλίου εργασίας", "Γραμμή εργαλείων και γραμμή τίτλου" και "Περιήγηση και αλληλεπίδραση".

Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες αναφοράς μόνο για τις ιδιότητες που είναι μοναδικές στο Τμήμα Web Excel Web Access.

Σε αυτό το άρθρο

Ιδιότητες ενότητα εμφάνισης βιβλίου εργασίας

Γραμμή εργαλείων και γραμμή τίτλου Ιδιότητες ενότητας

Εντολές μενού γραμμής εργαλείων

Ιδιότητες ενότητας περιήγησης και αλληλεπίδρασης

Ρυθμίσεις αλληλεπίδραση

Ιδιότητες ενότητας "Εμφάνιση βιβλίου εργασίας"

Στην ενότητα Εμφάνιση βιβλίου εργασίας, πρέπει να πληκτρολογήσετε πληροφορίες που προσδιορίζουν το βιβλίο εργασίας και το καθορισμένο στοιχείο, το οποίο θα εμφανίσει το Τμήμα Web EWA, εφόσον χρησιμοποιείται.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Βιβλίο εργασίας

Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή UNC του βιβλίου εργασίας που θέλετε να εμφανίσετε στο Excel Web Access. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση URL στο πλαίσιο ή κάντε κλικ στην επιλογή, επιλέξτε μια σύνδεση Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το παράθυρο " Επιλογή διαθέσιμου στοιχείου – ιστοσελίδα παράθυρο διαλόγου " για να βρείτε το βιβλίο εργασίας.

Στοιχείο με όνομα

Πληκτρολογήστε το όνομα του στοιχείου (καθορισμένη περιοχή κελιών) ή το όνομα του φύλλου εργασίας, πίνακα, γράφημα, αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή αναφοράς Συγκεντρωτικού γραφήματος που θέλετε να εμφανίσετε στο Excel Web Access. Για να καθορίσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας πρέπει να ορίσετε το στοιχείο στο βιβλίο εργασίας προέλευσης στο Excel και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σε μια τοποθεσία. Για να επεξεργαστείτε μεγάλες συμβολοσειρές, κάντε κλικ στην επιλογή, επιλέξτε μια σύνδεση Κουμπί "Δόμηση" και χρησιμοποιήστε το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας κειμένου--παράθυρο διαλόγου ιστοσελίδας για να επεξεργαστείτε τη συμβολοσειρά.

Αρχή της σελίδας

Ιδιότητες ενότητας "Γραμμή εργαλείων και γραμμή τίτλου"

Οι υπηρεσίες Excel Services ενεργοποιούν αυτόματα αυτές τις ιδιότητες για εσάς. Για να απενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες ιδιότητες, καταργήστε την επιλογή από το σχετικό πλαίσιο ελέγχου.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Αυτόματη δημιουργία του τίτλου για το Τμήμα Web

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, ώστε οι υπηρεσίες Excel να δημιουργήσουν έναν τίτλο αυτόματα. Οι υπηρεσίες Excel δημιουργούν έναν τίτλο που συνδυάζει το όνομα αρχείου του βιβλίου εργασίας με την τιμή της ιδιότητας Τίτλος στην ενότητα ιδιοτήτων Εμφάνιση για αυτό το τμήμα Web. Εάν καταργήσετε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οι υπηρεσίες Excel χρησιμοποιούν την τρέχουσα τιμή της ιδιότητας Τίτλος.

Αυτόματη δημιουργία διεύθυνσης URL του τίτλου για το Τμήμα Web

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δημιουργήσετε αυτόματα μια υπερ-σύνδεση στη γραμμή τίτλων τμήματος Web, η οποία, όταν κάποιος χρήστης κάνει κλικ σε αυτήν, ανοίγει το βιβλίο εργασίας στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Εάν καταργήσετε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οι υπηρεσίες Excel Services καταργούν, επίσης, την τρέχουσα τιμή από την ιδιότητα Διεύθυνση URL τίτλου στην ενότητα Για προχωρημένους. Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη διεύθυνση URL, καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την υπερ-σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο ελέγχου της ιδιότητας Διεύθυνση URL τίτλου.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε εντολές και κουμπιά από τη γραμμή εργαλείων:

Ιδιότητα

Περιγραφή

Πλήρης (Προεπιλογή).

Γραμμή εργαλείων EWA που εμφανίζει τα κουμπιά Άνοιγμα, Δεδομένα, Εύρεση και Βοήθεια Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ένα δείγμα Τμήματος Web EWA με μια πλήρη γραμμή εργαλείων. Αυτό το παράδειγμα δείχνει το βιβλίο εργασίας σε προβολή φύλλου εργασίας και περιλαμβάνει Άνοιγμα μενού, μενού " δεδομένα " και το κουμπί " Εύρεση Εικόνα κουμπιού ". Εάν το φύλλο εργασίας εμφανίζεται σε προβολή καθορισμένου στοιχείου, μια Προβολή εμφανίζεται επίσης στη γραμμή εργαλείων.

Σύνοψη

Γραμμή εργαλείων τμήματος Web EWA που εμφανίζει την αναπτυσσόμενη επιλογή προβολής των καθορισμένων στοιχείων Αυτή η εικόνα εμφανίζει ένα δείγμα Τμήματος Web EWA που έχει μια γραμμή εργαλείων Σύνοψη. Το βιβλίο εργασίας για αυτό το τμήμα Web είναι σε προβολή καθορισμένου στοιχείου και εμφανίζει Άνοιγμα του μενού, το μενού " δεδομένα " και την Προβολή αναπτυσσόμενη λίστα. Η Προβολή αναπτυσσόμενη λίστα εμφανίζεται στην τέρμα δεξιά πλευρά της γραμμής εργαλείων και εμφανίζει τα καθορισμένα στοιχεία που έχουν οριστεί στο βιβλίο εργασίας. Εάν το βιβλίο εργασίας εμφανίζεται στην προβολή φύλλου εργασίας, η Προβολή λίστας δεν εμφανίζεται.

Περιήγηση μόνο

Η διάταξη του τύπου της γραμμής εργαλείων Περιήγηση μόνο εξαρτάται από την προβολή του βιβλίου εργασίας στο Τμήμα Web EWA. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτές τις διαφορές. Στην προβολή "Φύλλο εργασίας", εμφανίζονται μόνο τα κουμπιά περιήγησης. Στην προβολή "Καθορισμένο στοιχείο" εμφανίζεται, επίσης, η αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή.

Κανένας

Εάν επιλέξετε τον τύπο γραμμής εργαλείων Καμία, οι υπηρεσίες Excel Services αποκρύπτουν τη γραμμή εργαλείων. Αυτό ενδέχεται να είναι χρήσιμο, όταν δεν θέλετε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το βιβλίο εργασίας. Για παράδειγμα, όταν εμφανίσετε ένα Τμήμα Web του Excel Web Access σε έναν πίνακα εργαλείων, ίσως αποφασίσετε να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων στο Τμήμα Web.

Αρχή της σελίδας

Εντολές μενού γραμμής εργαλείων

Οι υπηρεσίες Excel ενεργοποιούν αυτόματα αυτές τις εντολές. Για να απενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες εντολές, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου αυτής της εντολής.

Εντολή

Περιγραφή

Άνοιγμα στο Excel, Άνοιγμα στιγμιότυπου στο Excel

Όταν επιλεχθεί αυτή η εντολή, ενεργοποιεί το τμήμα Web, για να εμφανίσει τις εντολές Άνοιγμα στο Excel και Άνοιγμα στιγμιότυπου στο Excelστο μενού Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων. Εάν στον υπολογιστή ενός χρήστη είναι εγκατεστημένο το Excel, αυτός ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το βιβλίο εργασίας στο Excel για επεξεργασία. Για να αποκρύψετε τις εντολές Άνοιγμα στο Excel και Άνοιγμα στιγμιότυπου στο Excel και για να αποτρέψετε το άνοιγμα του βιβλίου εργασίας στο Excel από τους χρήστες, καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ιδιότητα επηρεάζει μόνο την εμφάνιση των ανοιχτών στοιχείων μενού. Δεν επηρεάζονται δικαιώματα χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο. Για να διαχειριστείτε ασφαλείας, ο διαχειριστής πρέπει να εκχωρήσετε δικαιώματα χρήστη.

Ανανέωση επιλεγμένης σύνδεσης, Ανανέωση όλων των συνδέσεων

Όταν επιλεχθεί αυτή η εντολή, ενεργοποιεί το τμήμα Web, για να εμφανίσει τις εντολές Ανανέωση επιλεγμένης σύνδεσης και Ανανέωση όλων των συνδέσεωνστο μενού Δεδομένα της γραμμής εργαλείων. Στη συνέχεια, κάποιος χρήστης μπορεί να ανανεώσει μη αυτόματα όλες ή τις επιλεγμένες συνδέσεις σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων.

 • Για να αποκρύψετε αυτές τις εντολές στο μενού Δεδομένα της γραμμής εργαλείων, καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Υπολογισμός βιβλίου εργασίας

Όταν επιλεχθεί αυτή η εντολή, ενεργοποιεί το τμήμα Web, για να εμφανίσει την εντολή Υπολογισμός βιβλίου εργασίας στο μενού Δεδομένα της γραμμής εργαλείων.

 • Για να αποκρύψετε την εντολή Υπολογισμός βιβλίου εργασίας στο μενού " δεδομένα " της γραμμής εργαλείων, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου. Η ιδιότητα μόνο επηρεάζει την εμφάνιση της εντολής και δεν επηρεάζει την τρέχουσα ρύθμιση υπολογισμού του βιβλίου εργασίας.

Αναπτυσσόμενη λίστα "Καθορισμένο στοιχείο"

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα, το βιβλίο εργασίας που θέλετε να προβάλετε πρέπει να εμφανίζεται στην προβολή "Καθορισμένο στοιχείο". Όταν το βιβλίο εργασίας εμφανίζεται στην προβολή "Καθορισμένο στοιχείο" και έχει επιλεχθεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web εμφανίζει την αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή στη γραμμή εργαλείων.

 • Για να αποκρύψετε την αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή στη γραμμή εργαλείων, καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν θέλετε το Τμήμα Web να εμφανίζει μόνο ένα συγκεκριμένο καθορισμένο στοιχείο και δεν θέλετε να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του στοιχείου από κάποιο χρήστη, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Ιδιότητες ενότητας "Περιήγηση και αλληλεπίδραση"

Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται διαφορετικά, οι υπηρεσίες Excel ενεργοποιούν αυτόματα αυτές τις ιδιότητες για εσάς. Για να απενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες από αυτές τις ιδιότητες, καταργήστε την επιλογή από το σχετικό πλαίσιο ελέγχου.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Υπερ-συνδέσεις

Αυτή η ιδιότητα ενεργοποιεί υπερ-συνδέσεις για σύνδεση σε θέσεις εντός του βιβλίου εργασίας ή σε αρχεία και έγγραφα εκτός του βιβλίου εργασίας. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση σε θέσεις εντός του βιβλίου εργασίας, πρέπει, επίσης, να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου της ιδιότητας Περιήγηση βιβλίου εργασίας. Καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να απενεργοποιήσετε όλες τις υπερ-συνδέσεις, είτε αυτές βρίσκονται σε θέσεις εντός του βιβλίου εργασίας είτε σε αρχεία και έγγραφα εκτός του βιβλίου εργασίας.

Αλληλεπίδραση με το βιβλίο εργασίας

Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η αλληλεπίδραση με το βιβλίο εργασίας. Η αλληλεπίδραση με το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Μη αυτόματη, περιοδική και αυτόματη ανανέωση εξωτερικών δεδομένων

 • Εισαγωγή από το χρήστη τιμών για παραμέτρους, οι οποίες έχουν καθοριστεί στο βιβλίο εργασίας προέλευσης

 • Ταξινόμηση και φιλτράρισμα λειτουργιών

 • Ανάπτυξη ή σύμπτυξη διάρθρωσης

 • Ανάπτυξη ή σύμπτυξη δεδομένων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Ρυθμίσεις αλληλεπίδρασης

Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχουν συγκεκριμένες επιλογές για αλληλεπίδραση. Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αλληλεπίδραση με το βιβλίο εργασίας, οι υπηρεσίες απενεργοποιούν όλες τις ρυθμίσεις αλληλεπίδρασης και οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν ή να καταργήσουν αυτές τις επιλογές.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Τροποποίηση παραμέτρων

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να εμφανίσετε το τμήμα παραθύρου Παράμετροι και για να δώσετε τη δυνατότητα στους χρήστες να πληκτρολογήσουν τιμές για παραμέτρους, που δεν έχουν καθοριστεί στο βιβλίο εργασίας προέλευσης.

 • Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποκρύψετε το παράθυρο παραμέτρων. Αυτό αποτρέπει την εισαγωγή από το χρήστη για να τις παραμέτρους του βιβλίου εργασίας. Ενδέχεται να θέλετε να αποκρύψετε το παράθυρο παραμέτρων, για παράδειγμα, που θέλετε να παράσχετε τιμές για την παράμετρο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση σε άλλο Τμήμα Web, αντί για εισαγωγή από το χρήστη. Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Τροποποίηση παραμέτρων, τις υπηρεσίες Excel Services απενεργοποιεί το σχετικό ιδιότητας Εμφάνιση παραθύρου εργασιών παραμέτρων

Εμφάνιση παραθύρου εργασιών παραμέτρων

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την προβολή του παραθύρου εργασιών Παράμετροι , εάν έχουν καθοριστεί παράμετροι για το βιβλίο εργασίας.

 • Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, για να αποκρύψετε το παράθυρο εργασιών Παράμετροι, ακόμα κι αν στο βιβλίο εργασιών έχουν καθοριστεί παράμετροι. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να αποκρύψετε το τμήμα παραθύρου "Παράμετροι", εάν ένα άλλο τμήμα Web πρόκειται να παράσχει την τιμή παραμέτρου, αντί για το χρήστη.

Ταξινόμηση

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε την ταξινόμηση των περιοχών κελιών, των πινάκων του Excel και των αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, για να αποτρέψετε την ταξινόμηση των περιοχών κελιών, των πινάκων του Excel και των αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα. Ωστόσο, διατηρείται η ταξινόμηση που έχει ήδη εφαρμοστεί στο βιβλίο εργασίας.

Φιλτράρισμα

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα των περιοχών κελιών, των πινάκων του Excel και των αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα καθώς και τη διάρθρωση. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, για να αποτρέψετε το φιλτράρισμα των περιοχών κελιών, των πινάκων του Excel και των αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα καθώς και τη διάρθρωση. Ωστόσο, διατηρείται το φιλτράρισμα που έχει ήδη εφαρμοστεί στο βιβλίο εργασίας.

Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης με τον Συγκεντρωτικό Πίνακα

Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις παρακάτω αλληλεπιδραστικές λειτουργίες Συγκεντρωτικού Πίνακα: ανάπτυξη (λεπτομερής έρευνα) και σύμπτυξη (ανάλυση drill-up) των επιπέδων των δεδομένων, ταξινόμηση και φιλτράρισμα.

Περιοδική ανανέωση, εάν είναι ενεργοποιημένη στο βιβλίο εργασίας

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ελέγξετε την εμφάνιση μηνυμάτων της λειτουργίας περιοδικής ανανέωσης στο κάτω μέρος του Τμήματος Web του Excel Web Access. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, για να αποτρέψετε τις περιοδικές ανανεώσεις των εξωτερικών δεδομένων ενός βιβλίου εργασίας και για να αποτρέψετε την εμφάνιση οποιωνδήποτε μηνυμάτων της λειτουργίας περιοδικής ανανέωσης στο κάτω μέρος του Τμήματος Web του Excel Web Access.

Εμφάνιση ερώτησης περιοδικής ανανέωσης δεδομένων

Για να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα, μπορείτε, επίσης, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Περιοδική ανανέωση, εάν ενεργοποιημένη στο βιβλίο εργασίας. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές για τον έλεγχο της αυτόματης ανανέωσης περιοδικό:

Πάντα    Εμφάνιση του είναι ενεργοποιημένη η επιλογή " πάντα ". Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε ο χρήστης να είναι σε θέση να ανανεώσετε τα δεδομένα σε κάθε προγραμματισμένο διάστημα, αλλά όχι να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πάντα.

Προαιρετικά    Εμφάνιση είναι ενεργοποιημένη με την επιλογή πάντα. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε στο χρήστη να αποφασίσετε εάν θα την ανανέωση των δεδομένων σε κάθε προγραμματισμένο διάστημα χωρίς ερώτηση διαδοχικές.

Ποτέ    Απόκρυψη είναι ενεργοποιημένη και η επιλογή " πάντα ". Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε την ανανέωση των δεδομένων σε κάθε προγραμματισμένο διάστημα χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Κλείσιμο της περιόδου λειτουργίας πριν από το άνοιγμα μιας νέας

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να κλείσετε το τρέχον βιβλίο εργασίας μετά από το άνοιγμα ενός νέου βιβλίου εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου για να βελτιώσετε τις επιδόσεις όταν το ίδιο βιβλίο εργασίας προβάλλεται από πολλούς χρήστες.

 • Καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να κρατήσετε ανοικτό το τρέχον βιβλίο εργασίας μετά από το άνοιγμα ενός νέου βιβλίου εργασίας. Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή από το συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου, εάν θέλετε παράλληλα να ανοίξετε ένα νέο βιβλίο εργασίας και να διατηρήσετε ενεργές όλες τις αλληλεπιδράσεις με το τρέχον βιβλίο εργασίας, όπως φίλτρα, ταξινομήσεις ή ρυθμίσεις τιμών παραμέτρων, μετά από το άνοιγμα κάποιου άλλου βιβλίου εργασίας.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×