Προσαρμογή του παραθύρου του Outlook

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφιερώνετε πολύ χρόνο στο Outlook. Επομένως, θέλετε να το ρυθμίσετε ώστε να υποστηρίζει τον τρόπο που εργάζεστε. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο ώστε να βλέπετε τα στοιχεία της αλληλογραφίας και του ημερολογίου σας, μπορείτε να αποκρύψετε ορισμένα στοιχεία. Μέσα σε κάθε προβολή, μπορείτε να επίσης να μετακινήσετε, να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος στηλών, έτσι ώστε οι πληροφορίες να παρουσιάζονται με τον τρόπο που θέλετε να τις βλέπετε.

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία του παραθύρου του Outlook.

Παράθυρο του Outlook

Επεξήγηση 1  Γραμμή εργαλείων

Επεξήγηση 2 Κορδέλα

Επεξήγηση 3  Παράθυρο περιήγησης

Επεξήγηση 4  Εναλλαγή προβολής

Επεξήγηση 5 Λίστα στοιχείων

Επεξήγηση 6  Παράθυρο ανάγνωσης

Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων και της κορδέλας

Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων

Η γραμμή εργαλείων μπορεί να προσαρμοστεί για να εμφανίζει εικονίδια και κείμενο, μόνο εικονίδια ή μόνο κείμενο.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή γραμμής εργαλείων.

 2. Στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Σημείωση: Για να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων, στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη γραμμής εργαλείων.

Ελαχιστοποίηση ή ανάπτυξη της κορδέλας

Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την κορδέλα, έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο οι καρτέλες.

 • Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Κουμπί "Ελαχιστοποίηση της κορδέλας" .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να ελαχιστοποιήσετε την κορδέλα, κάνοντας κλικ στην ενεργή καρτέλα.

Προσαρμογή του παραθύρου περιήγησης και της εναλλαγής προβολής

Απόκρυψη του παραθύρου περιήγησης

 • Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο περιήγησης.

  Συμβουλή: Εάν αποκρύψετε το παράθυρο περιήγησης, το κουμπί εναλλαγής προβολής αποκρύπτεται επίσης. Για να αλλάξετε προβολή ενώ το κουμπί εναλλαγής προβολής είναι κρυφό, στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Μετάβαση σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια προβολή.

Ελαχιστοποίηση του κουμπιού εναλλαγής προβολής

Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το κουμπί εναλλαγής προβολής για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο στο παράθυρο περιήγησης.

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην εναλλαγή προβολής και, στη συνέχεια, σύρετε το άκρο προς τα κάτω.

Απενεργοποίηση των ενοποιημένων εισερχομένων

Από προεπιλογή, η λίστα φακέλων του Outlook ομαδοποιεί τους παρόμοιους φακέλους, όπως τα Εισερχόμενα, από όλους τους λογαριασμούς αλληλογραφίας και Microsoft Exchange που έχετε. Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει την ταυτόχρονη ανάγνωση όλων των μηνυμάτων σας, χωρίς να χρειάζεται να μετακινείστε μεταξύ των φακέλων αλληλογραφίας. Εάν θέλετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, έτσι ώστε κάθε λογαριασμός και όλοι οι φάκελοί του να διαχωρίζονται στη λίστα φακέλων.

 1. Στο μενού του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Προσωπικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά  Κουμπί "Γενικές προτιμήσεις" .

 3. Στην περιοχή Λίστα φακέλων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ομαδοποίηση παρόμοιων φακέλων, όπως τα "Εισερχόμενα", από διαφορετικούς λογαριασμούς.

Προσαρμογή της λίστας στοιχείων

Στο κύριο παράθυρο του Outlook, η λίστα στοιχείων είναι η λίστα μηνυμάτων, επαφών, εργασιών ή σημειώσεων. Από προεπιλογή, η λίστα στοιχείων εμφανίζεται κατακόρυφα μεταξύ του παραθύρου περιήγησης και του παραθύρου ανάγνωσης.

Σημείωση: Η λίστα στοιχείων δεν είναι διαθέσιμη για την προβολή "Ημερολόγιο".

Αλλαγή μεγέθους κειμένου για τη λίστα στοιχείων

 1. Στο μενού του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Προσωπικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρές  Κουμπί "Προτιμήσεις γραμματοσειρών" .

 3. Στην περιοχή Λίστα στοιχείων, στο αναδυόμενο μενού Μέγεθος γραμματοσειράς, κάντε κλικ σε μια επιλογή.

Αλλαγή της σειράς ταξινόμησης στη λίστα στοιχείων

 • Στην καρτέλα Οργάνωση, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια επιλογή.

  Καρτέλα "Οργάνωση", ομάδα 2

Επιλογή στηλών για τη λίστα στοιχείων

Εάν το παράθυρο ανάγνωσης είναι κρυφό ή έχει τοποθετηθεί κάτω από τη λίστα στοιχείων, μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε για τη λίστα στοιχείων. Οι διαθέσιμες στήλες ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο των στοιχείων στη λίστα.

 1. Στην καρτέλα Οργάνωση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο ανάγνωσης και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Κάτω από ή Κρυφό.

  Καρτέλα "Οργάνωση", ομάδα 2

 2. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στήλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα μιας στήλης. Οι στήλες στην τρέχουσα προβολή επισημαίνονται με ένα σημάδι επιλογής.

  Συμβουλές: 

  • Στη λίστα στοιχείων, μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια επικεφαλίδα στήλης για να ταξινομήσετε κατά τη στήλη.

  • Για να αναδιατάξετε τις στήλες, κάντε κλικ στην επικεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, σύρετέ την σε μια νέα θέση.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας στήλης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο δεξιό άκρο της κεφαλίδας στήλης μέχρι ο δείκτης να αλλάξει μορφή και, στη συνέχεια, σύρετε το άκρο.

Προσαρμογή του παραθύρου ανάγνωσης

Το παράθυρο ανάγνωσης, το οποίο μερικές φορές αναφέρεται ως παράθυρο προεπισκόπησης, σας επιτρέπει να διαβάζετε στοιχεία χωρίς να τα ανοίγετε. Μπορείτε να προσαρμόσετε το παράθυρο ανάγνωσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Αλλαγή της θέσης ή απόκρυψη του παραθύρου ανάγνωσης

Το παράθυρο ανάγνωσης μπορεί να τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του Outlook, κάτω από τη λίστα στοιχείων, ή να είναι κρυφό.

 • Στην καρτέλα Οργάνωση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο ανάγνωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια επιλογή.

  Καρτέλα "Οργάνωση", ομάδα 2

  Σημειώσεις: 

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου ανάγνωσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα μεταξύ του παραθύρου ανάγνωσης και της λίστας στοιχείων και, στη συνέχεια, σύρετε το περίγραμμα.

  • Το παράθυρο ανάγνωσης δεν είναι διαθέσιμο για την προβολή "Ημερολόγιο".

Για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου για τα μηνύματα στο παράθυρο ανάγνωσης.

 1. Στο κάτω μέρος στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία  Κουμπί προβολής αλληλογραφίας .

 2. Κάντε κλικ σε ένα μήνυμα και, στη συνέχεια, στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς ή Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς.

Δείτε επίσης

Πληροφορίες για την οργάνωση στο Outlook

Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα εξερχόμενα μηνύματα

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

Φιλτράρισμα μηνυμάτων ή εργασιών

Τακτοποίηση και ομαδοποίηση στοιχείων

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×