Προσαρμογή της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πρότυπο της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης είναι σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ή να αναπτύσσεται χωρίς τη χρήση κώδικα, για να μπορείτε να προσφέρετε την ιδανική εμπειρία αναζήτησης στους χρήστες σας. Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης, των τρόπων έναρξης προσαρμογής του και των πόρων που διατίθενται για περισσότερες πληροφορίες.

Τι θέλετε να κάνετε;

Πώς λειτουργεί η τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης

Τρόποι προσαρμογής της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης

Επεξεργασία μιας σελίδας στην τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης

Προσθήκη Τμήματος Web σε μια σελίδα στην τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης

Επεξεργασία τμήματος Web με χρήση του παραθύρου εργαλείων

Πόροι για περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λειτουργίας της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης

Μια βασική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας είναι η εξής: Στην τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης, όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί ένα ερώτημα στο Τμήμα Web πλαισίου αναζήτησης της σελίδας αναζήτησης (default.aspx) , η μηχανή ερωτημάτων στέλνει το αίτημα στην υπηρεσία αναζήτησης. Η υπηρεσία αναζήτησης επιστρέφει τα αποτελέσματα, τα οποία εμφανίζονται σε διάφορα Τμήματα Web στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης (results.aspx). Η ίδια διαδικασία λαμβάνει χώρα όταν ο χρήστης δημιουργεί ένα ερώτημα χρησιμοποιώντας τη σελίδα σύνθετης αναζήτησης (advanced.aspx). Στους χρήστες παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέσματα για τα οποία έχουν δικαιώματα προβολής.

Το πρότυπο της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης επιχειρήσεων, το οποίο διατίθενται με τον Microsoft SharePoint Server 2010, περιέχει δύο πρόσθετες σελίδες, οι οποίες είναι χρήσιμες όταν η επιχείρησή σας εισαγάγει πληροφορίες εργαζομένων στο SharePoint. Οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογήσουν ένα ερώτημα για ιδιότητες στη σελίδα people.aspx, όπως όνομα, θέση στην εταιρεία ή τομέα εξειδίκευσης και τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στη σελίδα peopleresults.aspx.

Όλες οι σελίδες αναζήτησης είναι σελίδες Τμημάτων Web και είναι προδιαμορφωμένες με ένα ή περισσότερα Τμήματα Web αναζήτησης, οι παράμετροι των οποίων μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε Τμήματα Web και να τα μετακινήσετε σε διάφορα σημεία των σελίδων. Τα Τμήματα Web είναι μεμονωμένα και ξεχωριστά στοιχεία που μπορούν να εμφανίσουν αποτελέσματα ή να αποδεχθούν ερωτήματα, αλλά λειτουργούν συνδυαστικά για να δημιουργήσουν την εμπειρία χρήστη.

Η τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης, όπως και άλλες τοποθεσίες στην επιχείρησή σας, μεταβιβάζει δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την τοποθεσία ώστε να χρησιμοποιεί μοναδικά δικαιώματα. Οι χρήστες πρέπει να αποκτήσουν δικαιώματα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία για υποβολή ερωτημάτων και προβολή αποτελεσμάτων.

Αρχή της σελίδας

Τρόποι προσαρμογής της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις σελίδες στο Κέντρο αναζήτησης με πολλούς τρόπους. Ένας εύκολος τρόπος είναι να τροποποιήσετε τις ιδιότητες των προεπιλεγμένων Τμημάτων Web. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των αποτελεσμάτων που θα βλέπουν οι χρήστες στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, αλλάζοντας τις ιδιότητες του Τμήματος Web αποτελεσμάτων πυρήνα.

Ορισμένα τμήματα Web έχουν μια ιδιότητα Τμήματος Web XSL που επιτρέπει την περαιτέρω προσαρμογή της εμφάνισης και διάταξης. Με μια μικρή γνώσεις XSLT, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο τα αποτελέσματα απόδοση στη σελίδα. Για παράδειγμα, αποτελέσματα αναζήτησης λέξεων-κλειδιών υποδεικνύονται με έντονη γραφή από προεπιλογή. Τροποποιώντας το XSL, μπορείτε να αλλάξετε τα αποτελέσματα για να επισημάνετε λέξεις-κλειδιά με κίτρινο χρώμα.

Για να αλλάξετε την εμφάνιση και την αίσθηση μιας σελίδας, μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε Τμήματα Web ή να ή αλλάξετε τη θέση τους. Παρέχονται διάφορα έτοιμα Τμήματα Web αναζήτησης και είναι ήδη προγραμματισμένα να εμφανίζουν αποτελέσματα ή να παρέχουν χαρακτηριστικά σχεδίασης περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Ακολουθεί μια λίστα των Τμημάτων Web αναζήτησης και μια περιγραφή του τρόπου που λειτουργεί το καθένα.

Όνομα Τμήματος Web

Περιγραφή

Πλαίσιο σύνθετης αναζήτησης

Σημείο εισόδου για τη σύνθεση αναζήτηση. Επιτρέπει πιο συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως για μετα-δεδομένα εγγράφων.

Αναζήτηση στα Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά

Αναζητά περιεχόμενο στα Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά.

Ομόσπονδα αποτελέσματα

Εμφανίζει αποτελέσματα για ένα ερώτημα που πληκτρολογήθηκε στο Τμήμα Web πλαισίου αναζήτησης από μια εξωτερική πηγή, όπως το Live.com.

Πίνακας περιορισμού ατόμων

Εμφανίζει μια σύνοψη αποτελεσμάτων για άτομα, όπως τα έγγραφα που έχουν συντάξει.

Πλαίσιο αναζήτησης ατόμων

Θέση εισαγωγής ερωτημάτων σχετικά με άτομα.

Αποτελέσματα πυρήνα αναζήτησης ατόμων

Εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης από ερωτήματα σχετικά με άτομα.

Πίνακας περιορισμού

Εμφανίζει μια σύνοψη των αποτελεσμάτων, όπως κατά τύπο εγγράφου ή κατά συντάκτη.

Σχετικά ερωτήματα

Παρέχει μια λίστα με συνδέσεις σε ερωτήματα παρόμοια με τις λέξεις-κλειδιά ή τις φράσεις που καταχωρήθηκαν στο πλαίσιο αναζήτησης.

Συνδέσεις ενεργειών αναζήτησης

Επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν κλικ σε υπερσυνδέσεις στο σύνολο αποτελεσμάτων, όπως στο RSS ή στο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις".

Αναζήτηση βέλτιστων αντιστοιχίσεων

Εμφανίζει αποτελέσματα διευθύνσεων URL που αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένους όρους-κλειδιά.

Πλαίσιο αναζήτησης

Θέση όπου οι χρήστες εισαγάγουν ερωτήματα με λέξεις-κλειδιά.

Αποτελέσματα αναζήτησης πυρήνα

Εμφανίζει ένα σύνολο αποτελεσμάτων, δεδομένα σε μορφή πίνακα, μετα-δεδομένα και διευθύνσεις URL. Περιλαμβάνει μια περιγραφή των αποτελεσμάτων, γνωστό επίσης ως τμήμα.

Σελιδοποίηση αναζήτησης

Αριθμοί σελίδων και βέλη εμπρός/πίσω για το σύνολο των αποτελεσμάτων.

Στατιστικά αναζήτησης

Εμφανίζει τα συνολικά αποτελέσματα για ένα ερώτημα και το χρόνο που χρειάστηκε για την επεξεργασία του.

Σύνοψη αναζήτησης

Παρέχει εναλλακτική ορθογραφία για το ερώτημα. Γνωστό επίσης ως Τμήμα Web “Μήπως εννοείτε;”.

Αναζήτηση οπτικά βέλτιστης αντιστοίχισης

Βελτίωση βέλτιστες αντιστοιχίσεις στο FAST Search Server 2010 for SharePoint που επιτρέπει τη χρήση εικόνων και περιεχόμενο που βασίζεται σε HTML.

Δημοφιλέστερα ομόσπονδα αποτελέσματα

Εμφανίζει μια λίστα με τα δημοφιλέστερα “x” σε αριθμό αποτελέσματα από τη θέση που έχει οριστεί.

Τα Τμήματα Web που βλέπετε μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν που έχετε εγκαταστήσει. Επίσης, ο κάτοχος της τοποθεσίας στο Web ανώτερου επιπέδου, μπορεί να έχει καταργήσει το Τμήμα Web ή να έχει αλλάξει τον τίτλο του.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία μιας σελίδας στην τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης

Μπορείτε να επεξεργαστείτε σελίδες χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης ή ένα άλλο εργαλείο, όπως το SharePoint Designer. Για να επεξεργαστείτε την τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης (default.aspx) ή τη σελίδα αποτελεσμάτων (results.aspx), πρέπει να έχετε δικαιώματα κατόχου τοποθεσίας ή ανώτερα.

  • Είτε από την κεντρική σελίδα της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης είτε από τη σελίδα αποτελεσμάτων, στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

Η σελίδα βρίσκεται τώρα στη λειτουργία επεξεργασίας, γεγονός που σας επιτρέπει να προσθέσετε και να καταργήσετε Τμήματα Web ή να αλλάξετε τη θέση τους στη σελίδα.

Εάν η τοποθεσία σας έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα δημοσίευσης, πρέπει να δηλώσετε τις αλλαγές σας προκειμένου να μπορούν να τις δουν οι χρήστες.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός Τμήματος Web σε μια σελίδα στην τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης

Τμήματα Web είναι λειτουργικές μονάδες που περιέχουν τμήματα κώδικα που μπορεί να προστεθεί στις σελίδες Τμημάτων Web και να τροποποιηθούν για τις ανάγκες σας. Τμήματα Web αναζήτησης περισσότερα από 15 παρέχονται SharePoint Server 2010, διαβάθμιση από το Τμήματος Web πλαισίου αναζήτησης, όπου οι χρήστες εισάγουν ερωτήματα σε διάφορα είδη των αποτελεσμάτων αναζήτησης τμήματα Web. Αποτελέσματα τμήματα Web σάς επιτρέπουν να επιλέξετε και, στη συνέχεια, ρύθμιση παραμέτρων της εμπειρίας αποτελέσματα αναζήτησης για τους χρήστες. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να τοποθετήσετε ένα τμήμα Web σε μια σελίδα.

  1. Είτε από την κεντρική σελίδα της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης είτε από τη σελίδα αποτελεσμάτων, κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

  2. Στη ζώνη Τμήματος Web στην οποία θέλετε να προσθέσετε το Τμήμα Web, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Τμήματος Web.

  3. στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Αναζήτηση για να εμφανίσετε τα Τμήματα Web αναζήτησης.

  4. Κάντε κλικ στο όνομα του Τμήματος Web που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να προσθέσετε το Τμήμα Web στη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία Τμήματος Web με χρήση του παραθύρου εργαλείων

Τα Τμήματα Web μπορούν να διαμορφωθούν σε μεγάλο βαθμό, το οποίο σημαίνει ότι είναι ευέλικτα και μπορούν να εξυπηρετήσουν διάφορες ανάγκες. Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα Τμήμα Web αφού προστεθεί στη σελίδα, κάνοντας κλικ στο μενού Επεξεργασία και επιλέγοντας Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web ή Επεξεργασία Τμήματος Web. Για να διαμορφώσετε το Τμήμα Web όταν χρησιμοποιείται η σελίδα, φροντίστε να ρυθμίσετε τη σελίδα σε λειτουργία επεξεργασίας.

Όλα τα Τμήματα Web έχουν τουλάχιστον μία ομάδα μοναδικών ιδιοτήτων και πολλές ομάδες ιδιοτήτων κοινών για όλα τα Τμήματα Web. Οι κοινές ιδιότητες περιλαμβάνουν ρυθμίσεις, όπως η εμφάνιση και η διάταξη.

Αρχή της σελίδας

Πόροι για περισσότερες πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τμήματα Web και τη ρύθμιση των παραμέτρων κοινές ιδιότητες του Τμήματος Web, ανατρέξτε στο θέμα SharePoint Foundation 2010 Βοήθεια. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εργασία με τμήματα Web αναζήτησης ή τη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης τοποθεσίας Κέντρου αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την εργασία με XSLT, ανατρέξτε στα θέματα στην περιοχή πόρους στο www.microsoft.com \enterprisesearch ή στο MSDN στην www.microsoft.com.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×