Προσαρμογή της τοπικής μνήμης cache για τα έργα σας

Το Microsoft Office Project Professional 2007 χρησιμοποιεί μια τοπική μνήμη cache ώστε να εργάζεστε σαν τα έργα σας να ήταν αποθηκευμένα τοπικά, επιταχύνοντας πολύ με αυτόν τον τρόπο τις λειτουργίες αποθήκευσης και ανοίγματος σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος και τη θέση της μνήμης cache και να επιλέξετε συγκεκριμένα έργα για να τα διαγράψετε από αυτή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Απόκτηση περισσότερων γνώσεων για την τοπική μνήμη cache

Προβολή της κατάστασης της μνήμης cache

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της μνήμης cache

Κατάργηση έργων από τη μνήμη cache

Απόκτηση περισσότερων γνώσεων για την τοπική μνήμη cache

Η τοπική μνήμη cache σάς βοηθά να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά μιας και μέσω αυτής γίνεται συγχρονισμός μιας τοπικής έκδοσης του έργου σας με την έκδοση που είναι αποθηκευμένη στον Project Server.

Όταν αναλαμβάνετε τον έλεγχο ενός έργου, η τοπική έκδοση ενημερώνεται με τις αλλαγές που έγιναν στην έκδοση του διακομιστή. Καθώς κάνετε αλλαγές στο έργο του οποίου τον έλεγχο έχετε αναλάβει, αυτές οι αλλαγές αποθηκεύονται στην τοπική έκδοση του έργου.

Όταν μεταβιβάζετε τον έλεγχο πίσω στον Project Server, μόνο οι αλλαγές που κάνατε όταν είχατε αναλάβει τον έλεγχο του έργου συγχρονίζονται με την έκδοση του έργου στο διακομιστή.

Όταν εργάζεστε σε ένα έργο του οποίου έχετε αναλάβει τον έλεγχο, μπορεί να θέλετε να αποθηκεύετε κατά διαστήματα το έργο στον Project Server χωρίς όμως να μεταβιβάζετε τον έλεγχο. Όταν αποθηκεύετε το έργο, οι αλλαγές συγχρονίζονται, παρόμοια όπως και στη διαδικασία μεταβίβασης ελέγχου. Μόλις αποθηκεύσετε ένα έργο, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε σε αυτό ενώ γίνεται συγχρονισμός με το διακομιστή. Η τοπική μνήμη cache λειτουργεί στο παρασκήνιο. Στο κάτω μέρος του παραθύρου του Project εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει το ποσοστό ολοκλήρωσης του συγχρονισμού και, κατά προσέγγιση, το χρόνο που θα διαρκέσει ο συγχρονισμός του έργου.

 • Αν η μνήμη cache για το έργο σας είναι αποθηκευμένη σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου, φροντίστε να έχετε μια γρήγορη σύνδεση προς αυτήν τη θέση, για να αποφύγετε τα ζητήματα συγχρονισμού.

 • Όταν οι πληροφορίες του έργου στην τοπική μνήμη cache δεν είναι συγχρονισμένες με το διακομιστή, εμφανίζεται ένας δείκτης Εικόνα κουμπιού στο κάτω μέρος του παραθύρου του Project, ανεξάρτητα από το έργο που είναι ανοιχτό. Η τοπική μνήμη cache μπορεί να είναι εκτός συγχρονισμού όταν πολλές εργασίες συγχρονισμού βρίσκονται στην ουρά για επεξεργασία, όταν η σύνδεση με το διακομιστή έχει διακοπεί ή όταν μια εργασία συγχρονισμού αποτύχει fails.

 • Από προεπιλογή, η τοπική μνήμη cache δημιουργείται στο προφίλ του χρήστη που είναι συνδεδεμένος τη συγκεκριμένη στιγμή στα Windows και μόνο αυτός ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη μνήμη. Για να διατηρηθεί η ασφάλεια των αρχείων του Project που έχουν τοποθετηθεί στην cache σε έναν κοινόχρηστο υπολογιστή, κάθε χρήστης θα πρέπει να συνδέεται στα Windows ξεχωριστά. Αν χρησιμοποιείται ένας μόνο λογαριασμός των Windows για πολλούς χρήστες σε έναν κοινόχρηστο υπολογιστή (για παράδειγμα, αν η εταιρεία σας έχει μεμονωμένους λογαριασμούς Project Server για κάθε χρήστη), η ασφάλεια των αρχείων του Project που έχουν τοποθετηθεί στην cache διατηρείται μόνο όταν υπάρχει σύνδεση με τον Project Server. Κατά την εργασία χωρίς σύνδεση, οποιοσδήποτε χρήστης συνδεθεί χρησιμοποιώντας τον κοινόχρηστο λογαριασμό των Windows μπορεί να προβάλει και να τροποποιήσει τα αρχεία του Project που έχουν τοποθετηθεί στην cache.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προβολή της κατάστασης της μνήμης cache

Μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες δραστηριότητες στη μνήμη cache, όπως τη μεταβίβαση ελέγχου ή την αποθήκευση των αλλαγών στον Project Server, στο παράθυρο διαλόγου Κατάσταση ενεργού χώρου προσωρινής αποθήκευσης. Εάν παρουσιαστεί μήνυμα σφάλμα κατά το συγχρονισμό ενός έργου με τον Project Server, μπορείτε να δείτε τα σχετικά μηνύματα σφάλματος στο παράθυρο διαλόγου Κατάσταση ενεργού χώρου προσωρινής αποθήκευσης.

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Χώρος προσωρινής αποθήκευσης τοπικού έργου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Προβολή κατάστασης.

 2. Στην καρτέλα Κατάσταση, δείτε τις πρόσφατες δραστηριότητες στη μνήμη cache, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας και της ώρας που συνέβη κάθε δραστηριότητα και της κατάστασης της δραστηριότητας.

 3. Στην καρτέλα Σφάλματα, μπορείτε να δείτε τυχόν σφάλματα που έχετε λάβει κατά το συγχρονισμό των έργων σας με τον Project Server.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα που αναφέρονται στην καρτέλα Σφάλματα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή διακομιστών.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της μνήμης cache

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Χώρος προσωρινής αποθήκευσης τοπικού έργου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις χώρου προσωρινής αποθήκευσης.

 2. Στο πλαίσιο Όριο μεγέθους χώρου προσωρινής αποθήκευσης, πληκτρολογήστε τη μέγιστη ποσότητα μνήμης, σε megabyte, που θέλετε να καταλαμβάνει η μνήμη cache στο σκληρό δίσκο σας.

 3. Στο πλαίσιο Θέση χώρου προσωρινής αποθήκευσης, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς τη θέση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μνήμη cache.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε στη θέση της μνήμης cache, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Κατάργηση έργων από τη μνήμη cache

Η κατάργηση έργων από τη μνήμη cache σάς βοηθά να μειώσετε τον αριθμό των έργων που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα και να μειώσετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται όταν προσεγγίζετε το όριο της μνήμης cache.

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Χώρος προσωρινής αποθήκευσης τοπικού έργου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εκκαθάριση χώρου προσωρινής αποθήκευσης.

 2. Στην ενότητα Κατάργηση έργων από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης, στη λίστα Φίλτρο έργου, κάντε κλικ στην επιλογή Έργα των οποίων δεν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου από εσάς ή στην επιλογή Έργα των οποίων έχει γίνει ανάληψη ελέγχου από εσάς για να εμφανίσετε την αντίστοιχη λίστα έργων στο πλέγμα.

 3. Στο πλέγμα, κάντε κλικ στο έργο που θέλετε να καταργήσετε από τη μνήμη cache και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης.

  Για να επιλέξετε πολλά έργα που δεν αναφέρονται διαδοχικά, κρατήστε κάτω το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε κάθε εργασία. Για να επιλέξετε πολλά έργα που αναφέρονται διαδοχικά, κάντε κλικ στην πρώτη εργασία, κρατήστε κάτω το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στην τελευταία εργασία για να επιλέξετε ολόκληρη τη σειρά των εργασιών.

  Συμβουλή: Το πλαίσιο Λεπτομέρειες του χώρου προσωρινής αποθήκευσης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της μνήμης cache, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το συνολικό μέγεθος της μνήμης cache όταν ανοίξατε το παράθυρο διαλόγου Εκκαθάριση χώρου προσωρινής αποθήκευσης και το όριο μεγέθους της μνήμης cache. Η στήλη Μέγεθος, στην ενότητα Κατάργηση έργων από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης, εμφανίζει το επιμέρους μέγεθος κάθε έργου. Όταν επιλέγετε πολλές εργασίες, το συνολικό μέγεθος των επιλεγμένων έργων εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή Συνολικό μέγεθος επιλεγμένων έργων. Χρησιμοποιήστε αυτά τα συνολικά μεγέθη για να προσδιορίσετε αν καθαρίζετε όσο χώρο χρειάζεστε στη μνήμη cache.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×