Προσαρμογή της λίστας των αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

Τα προγράμματα του Microsoft Office εμφανίζουν τα τελευταία έγγραφα που ανοίξατε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις για γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία. Η δυνατότητα αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, να την ενεργοποιήσετε και πάλι ή να προσαρμόσετε τον αριθμό των αρχείων που εμφανίζονται.

Σημειώσεις: 

 • Εάν η δυνατότητα αυτή ήταν απενεργοποιημένη και αργότερα ενεργοποιηθεί ξανά, τότε παρατίθενται σε λίστα μόνο τα αρχεία που ανοίξατε και αποθηκεύσατε μετά την ενεργοποίηση.

 • Εάν κλείσετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, το μετακινήσετε σε άλλη θέση, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας την "Εξερεύνηση των Windows", τότε η σύνδεση προς αυτό το αρχείο στο πρόγραμμα όπου το δημιουργήσατε δεν λειτουργεί πλέον. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα για να αναζητήσετε το αρχείο που θα ανοίξετε. Μετά την αποθήκευση του αρχείου στη νέα θέση, η συγκεκριμένη σύνδεση προστίθεται στη λίστα.

Καρφίτσωμα αρχείου στη λίστα των αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να δείτε μια λίστα των αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Καρφίτσωμα του στοιχείου στη λίστα Κουμπί "Ξεκαρφίτσωμα" στο Office 2016 .
  Όταν ένα αρχείο καρφιτσωθεί στη λίστα, το εικονίδιο καρφίτσας μοιάζει κάπως έτσι: Κουμπί "Καρφίτσωμα" στο Office 2016 Σε παλαιότερες εκδόσεις του Office, μοιάζει κάπως έτσι: Εικόνα κουμπιού

Συμβουλή: Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί καρφιτσώματος για να ξεκαρφιτσώσετε το αρχείο.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Πατήστε Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 4. Στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων, κάντε κλικ στον αριθμό των αρχείων που θέλετε να εμφανίζονται.

Συμβουλή:  Για να μην εμφανίζεται κανένα αρχείο στη λίστα των αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, ορίστε τη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων στην τιμή μηδέν.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Άνοιγμα.

 3. Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απαλοιφή των στοιχείων που έχουν ξεκαρφιτσωθεί.

 4. Επιλέξτε Ναι για την απαλοιφή της λίστας.

Καρφίτσωμα αρχείου στη λίστα των αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσφατα για να δείτε μια λίστα των αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο που θέλετε να διατηρήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Καρφίτσωμα στη λίστα, ή κάντε κλικ στο εικονίδιο καρφίτσας: Εικόνα κουμπιού .

  Όταν ένα αρχείο καρφιτσωθεί στη λίστα, το εικονίδιο καρφίτσας μοιάζει με καρφίτσα σημειώματος που προβάλλεται από το επάνω μέρος: Εικόνα κουμπιού .

 4. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί καρφιτσώματος για να ξεκαρφιτσώσετε το αρχείο.

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Βοήθεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 4. Στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων, κάντε κλικ στον αριθμό των αρχείων που θέλετε να εμφανίζονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτά τα βήματα δεν ισχύουν για το InfoPath 2010.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσφατα.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για Γρήγορη πρόσβαση σε αυτόν τον αριθμό των πρόσφατων εγγράφων: και επιλέξτε τον αριθμό των αρχείων που θέλετε να δείτε.

 4. Συνδέσεις προς αυτά τα αρχεία θα εμφανίζονται επάνω από τις πληροφορίες στη γραμμή περιήγησης, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στην προβολή Backstage.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η κατάργηση της επιλογής αυτού του πλαισίου ελέγχου καταργεί τη λίστα.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσφατα.

 3. Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο στη λίστα και επιλέξτε Απαλοιφή των στοιχείων που έχουν ξεκαρφιτσωθεί.

 4. Επιλέξτε Ναι για την απαλοιφή της λίστας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ορισμός του αριθμού των πρόσφατων αρχείων σε μηδέν καταργεί επίσης τη λίστα. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα, ορίστε τον αριθμό σε κάτι άλλο εκτός του μηδενός. Ενημερώστε τη λίστα ανοίγοντας ξανά τα αρχεία και επαναφέροντας τα καρφιτσώματα.

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για την Access 2007, το Excel 2007, το PowerPoint 2007 και το Word 2007.

 • Για να διατηρήσετε ή να καρφιτσώσετε ένα αρχείο στη λίστα Πρόσφατα έγγραφα, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καρφίτσωμα του εγγράφου στη λίστα των πρόσφατων εγγράφων Εικόνα κουμπιού . Όταν ένα έγγραφο καρφιτσωθεί στη λίστα Πρόσφατα έγγραφα, το κουμπί καρφιτσώματος μοιάζει με καρφίτσα σημειώματος που προβάλλεται από το επάνω μέρος: Εικόνα κουμπιού .

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων, κάντε κλικ στον αριθμό των αρχείων που θέλετε να εμφανίζονται.

Excel

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων, κάντε κλικ στον αριθμό των αρχείων που θέλετε να εμφανίζονται.

InfoPath

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Λίστα πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων.

 3. Εάν θέλετε να εμφανίζονται τα αρχεία που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα, στη λίστα Εγγραφές, κάντε κλικ στον αριθμό των αρχείων που θέλετε να εμφανίζονται.

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων, κάντε κλικ στον αριθμό των αρχείων που θέλετε να εμφανίζονται. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται κανένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή 0.

Visio

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 2. Στην ενότητα Λίστα πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων, κάντε κλικ στον αριθμό των αρχείων που θέλετε να εμφανίζονται.

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Επιλέξτε Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων, κάντε κλικ στον αριθμό των αρχείων που θέλετε να εμφανίζονται.

Εάν ορίσετε τον αριθμό σε μηδέν, η λίστα είναι κενή. Πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα και να ορίσετε τον αριθμό σε κάτι άλλο εκτός του μηδενός και, στη συνέχεια, να ενημερώσετε τη λίστα ανοίγοντας ξανά τα αρχεία και επαναφέροντας το καρφίτσωμα.

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή 0.

Excel

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή 0.

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή 0.

InfoPath

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Λίστα πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων.

Visio

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 2. Στην ενότητα Λίστα πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων, κάντε κλικ στην επιλογή 0.

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Επιλέξτε Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή 0.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×