Προσαρμογή της Κορδέλας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η Κορδέλα — η λωρίδα στο επάνω μέρος του παραθύρου προγράμματος η οποία περιέχει ομάδες εντολών — είναι ένα στοιχείο του νέουΠεριβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Το Περιβάλλον εργασίας χρήστη Office Fluent συγκεντρώνει τις εντολές σε ένα σημείο στην Microsoft Office Access 2007 και είναι ο βασικός αντικαταστάτης των μενού και των γραμμών εργαλείων σε προηγούμενες εκδόσεις της Access.

Καθώς θα αρχίσετε να δημιουργείτε πιο σύνθετες εφαρμογές με την Office Access 2007, ίσως θελήσετε να προσαρμόσετε την Κορδέλα του Office Fluent για να κάνετε πιο εύχρηστη μια εφαρμογή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κρύψετε ορισμένες ή όλες τις προεπιλεγμένες καρτέλες ώστε να μην μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιήσουν ορισμένες εντολές και μπορείτε να δημιουργήσετε νέες, προσαρμοσμένες κορδέλες που περιέχουν μόνο τις εντολές που θέλετε να είναι διαθέσιμες.

Σε όλα 2007 Microsoft Office system τα προγράμματα που χρησιμοποιούν το Περιβάλλον εργασίας χρήστη Office Fluent, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML) για να προσαρμόσετε την κορδέλα. Επομένως, ορισμένες βασικές γνώσεις XML είναι χρήσιμες. Σε αυτό το άρθρο δεν καλύπτει έννοιες XML, αλλά παρέχει μπορείτε με μια βασική διαδικασία Προσαρμογή κορδέλας και ορισμένες παράδειγμα XML που μπορείτε να τροποποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση των τεχνικών Προσαρμογή κορδέλας

Δημιουργία και εφαρμογή μιας προσαρμοσμένης κορδέλας

Επαναφορά των προεπιλεγμένων κορδέλας

Κατανόηση των το παράδειγμα XML

Κατανόηση των τεχνικών προσαρμογής της Κορδέλας

Στην Office Access 2007, προσαρμόζετε την Κορδέλα δημιουργώντας XML προσαρμογή και στη συνέχεια με προσθήκη κώδικα ή τη ρύθμιση ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων που δίνουν οδηγίες στην Access να χρησιμοποιεί αυτήν την XML κατά τη δημιουργία της κορδέλας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την XML για την απόκρυψη των υπαρχουσών καρτελών και την προσθήκη νέων, για ομάδες εντολών και για εντολές. Οι διαδικασίες σε αυτό το άρθρο σας δείχνουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εντολές που είναι ενσωματωμένες στην Access (όπως η Εύρεση, η Ταξινόμηση και η Αποθήκευση) και πως να προσθέσετε εντολές που εκτελούν μακροεντολές της Access που έχετε γράψει εσείς.

Υπάρχουν αρκετά μέρη που μπορείτε να αποθηκεύσετε την XML, αλλά μια από τις πιο εύκολες μεθόδους είναι η αποθήκευση σε έναν πίνακα συστήματος στην τρέχουσα βάση δεδομένων. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πίνακα συστήματος με το όνομα USysRibbons, την προσθήκη της XML της Κορδέλας σε αυτόν και τον καθορισμό αν η προσαρμοσμένη Κορδέλα θα εμφανίζει για τη βάση δεδομένων συνολικά ή για μια συγκεκριμένη φόρμα ή αναφορά. Μπορείτε να καθορίσετε πολλαπλές προσαρμοσμένες κορδέλες — μια για ολόκληρη την εφαρμογή και πρόσθετες κορδέλες για μεμονωμένες φόρμες ή αναφορές στη βάση δεδομένων.

Δημιουργία και εφαρμογή προσαρμοσμένης Κορδέλας

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν αναλυτικές διαδικασίες για τη δημιουργία και την εφαρμογή προσαρμοσμένης Κορδέλας.

Πριν ξεκινήσετε

Εμφάνιση πινάκων συστήματος στο παράθυρο πλοήγησης    Από προεπιλογή, οι πίνακες συστήματος δεν εμφανίζονται στο παράθυρο πλοήγησης, για αυτό πρέπει πρώτα να αλλάξετε μια ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης ώστε να μπορείτε να δείτε τον πίνακα USysRibbons αφού τον δημιουργήσετε. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Με ανοιχτή τη βάση δεδομένων στην Access, κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή πλοήγησης στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης και κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές πλοήγησης από το μενού συντόμευσης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης, στην περιοχή Επιλογές εμφάνισης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αντικειμένων συστήματος και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Οι πίνακες συστήματος της Access εμφανίζονται στο παράθυρο πλοήγησης.

Ενεργοποίηση της εμφάνισης μηνυμάτων σφάλματος για τα πρόσθετα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη    Τα μηνύματα σφάλματος είναι μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών κατά τη δημιουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων προσαρμογής XML της Κορδέλας, για αυτό είναι καλό να ρυθμίσετε την Access ώστε να εμφανίζονται. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Γενικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση σφαλμάτων πρόσθετου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημιουργία του πίνακα συστήματος USysRibbons

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να δημιουργήσετε τον πίνακα συστήματος USysRibbons. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πίνακα για να αποθηκεύσετε την XML προσαρμογής της Κορδέλας.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή " Σχεδίαση πίνακα ".

 2. Προσθέστε τα παρακάτω πεδία στον πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε τα ονόματα των πεδίων ακριβώς όπως εμφανίζονται.

 1. Όνομα πεδίου

 1. Πληκτρολογήστε

 1. Μέγεθος πεδίου

 1. Αναγνωριστικό

 1. Αυτόματη αρίθμηση

 1. Ακέραιος μεγάλου μήκους

 1. ΌνομαΚορδέλας

 1. Κείμενο

 1. 255

 1. RibbonXml

 1. Υπόμνημα

 1. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα πεδία σε αυτόν τον πίνακα, όπως το πεδίο Σχόλια που περιγράφει τη λειτουργία της Κορδέλας XML.

 2. Επιλέξτε το πεδίο Αναγνωριστικό. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτεύον κλειδί.

 3. Στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή πατήστε CTRL+S. Ονομάστε τον νέο πίνακα USysRibbons.

Προσθήκη καρτέλας προσαρμογής XML στον πίνακα USysRibbons

Για αυτό το παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αποτρέψετε τους χρήστες της βάσης δεδομένων, ώστε να μην χρησιμοποιούν τα εργαλεία στην καρτέλα Δημιουργία. Επιπλέον, θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα με όνομα Προσαρμοσμένη καρτέλα μόνο με την εντολή επικόλλησης, όπως φαίνεται στην ακόλουθη αίτηση.

Καρτέλα Προσαρμοσμένη Κορδέλα

Η XML στην παρακάτω διαδικασία δημιουργεί αυτές τις παραμέτρους.

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα USysRibbons και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων στο μενού συντόμευσης.

 2. Προσθέστε τα παρακάτω δεδομένα στον πίνακα. Μπορείτε να αντιγράψετε το δείγμα XML από αυτό το άρθρο και να το επικολλήσετε απευθείας στον πίνακα.

Αναγνωριστικό

ΌνομαΚορδέλας

RibbonXML

(Αυτόματη αρίθμηση)

Η καρτέλα μου

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Αυτό XML υποδεικνύει πρώτα στην Access "Έναρξη από την αρχή" — δηλαδή, καθορίζει ότι η Access θα πρέπει να εμφανίζει τις προεπιλεγμένες καρτέλες της κορδέλας. Στη συνέχεια, ενημερώνει Access για να αποκρύψετε μόνο μία από τις προεπιλεγμένες καρτέλες (καρτέλα Δημιουργία ). Τέλος, δημιουργεί μια νέα καρτέλα της κορδέλας που ονομάζεται "A καρτέλα Προσαρμογή", προσθέτει μια εντολή ομάδα με το όνομα "Μια προσαρμοσμένη ομάδα" στην καρτέλα και προσθέτει την εντολή "Επικόλληση" στην ομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το παράδειγμα και πώς μπορείτε να την προσαρμόσετε στις ανάγκες σας, ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση της το παράδειγμα XML.

 2. Κλείστε τον πίνακα USysRibbons και έπειτα κλείστε και ανοίξτε ξανά τη βάση δεδομένων.

Εφαρμογή της προσαρμοσμένης Κορδέλας

Τώρα που η προσαρμοσμένη κορδέλα XML έχει αποθηκευτεί σε έναν πίνακα, κάντε ένα από τα εξής,  — ανάλογα με το εάν θέλετε να εφαρμοστεί η κορδέλα σε ολόκληρη την επιχείρηση ή σε συγκεκριμένη φόρμα ή εγγραφή.

 • Εφαρμογή της προσαρμοσμένης κορδέλας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων   

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

  2. Κάντε κλικ στην Τρέχουσα βάση δεδομένων και, στην ενότητα Επιλογές Κορδέλας και Γραμμής εργαλείων, επιλέξτε από τη λίστα το Όνομα Κορδέλας και κάνε κλικ στην κορδέλα και , έπειτα, κάντε κλικ στην κορδέλα που θέλετε — σε αυτήν την περίπτωση, Η καρτέλα μου.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Εφαρμογή προσαρμοσμένου κορδέλα σε μια συγκεκριμένη φόρμα ή έκθεση   

  1. Στο παράθυρο πλοήγησης κάντε δεξί κλικ στη φόρμα ή στην αναφορά που θέλετε να εφαρμοστεί η προσαρμοσμένη Κορδέλα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντομεύσεων.

  2. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί.

  3. Στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιότητας, στην ενότητα Τύπος επιλογής, βεβαιωθείτε ότι ο τύπος αντικειμένου (Φόρμα ή Έκθεση) είναι επιλεγμένος στη λίστα.

  4. Στην καρτέλα Άλλο στο φύλλο ιδιότητας, κάντε κλικ στη λίστα Όνομα Κορδέλας και κάνε κλικ στην κορδέλα που θέλετε να εμφανίζεται όταν θέλετε να ανοίξετε τη φόρμα ή την εγγραφή (σε αυτήν την περίπτωση Η καρτέλα μου).

  5. Στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή πατήστε CTRL+S.

  6. Κλείστε τη φόρμα ή την αναφορά και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο παράθυρο πλοήγησης για να το ανοίξετε ξανά.

   Εμφανίζεται η Κορδέλα που έχετε επιλέξει.

Αφού ελέγξετε ότι η προσαρμοσμένη κορδέλα είναι σωστή, μπορείτε να αποκρύψετε τους πίνακες συστήματος ξανά κάνοντας τα εξής:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή πλοήγησης στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης και κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές πλοήγησης από το μενού συντόμευσης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ταινίας, στην περιοχή Επιλογές εμφάνισης, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Ζουμ σε πλήρη οθόνη και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά της προεπιλεγμένης Κορδέλας

Για να διακόψετε τη χρήση της προσαρμοσμένης Κορδέλας και να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη κορδέλα, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες, ανάλογα με το εάν η προσαρμοσμένη κορδέλα χρησιμοποιείται από ολόκληρη την εφαρμογή ή από συγκεκριμένο είδος.

Επαναφορά της προεπιλεγμένης Κορδέλας σε επίπεδο εφαρμογής

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων και στη συνέχεια Επιλογές Κορδέλας και Γραμμής εργαλείων, διαγράψτε τα περιεχόμενα από το πλαίσιο Όνομα Κορδέλας.

 3. Κλείσιμο και εκ νέου άνοιγμα της βάσης δεδομένων

Η Access εμφανίζει τις προεπιλεγμένες καρτέλες τιμή.Η Κορδέλα XML παραμένει στον πίνακα USysRibbons μέχρι να τη διαγράψετε, για αυτό, αν θέλετε να προετοιμάσετε ξανά την προσαρμοσμένη κορδέλα, προσθέτοντας το όνομα της κορδέλας Όνομα κορδέλας) ξανά στην προηγούμενη τιμή.

Επαναφορά της προεπιλεγμένης Κορδέλας μιας φόρμας ή έκθεσης

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή έκθεση σε προβολή σχεδίασης.

 2. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί.

 3. Στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιότητας, στην ενότητα Τύπος επιλογής, βεβαιωθείτε ότι ο τύπος αντικειμένου (Φόρμα ή Έκθεση) είναι επιλεγμένος στη λίστα.

 4. Στην καρτέλα Άλλο του φύλλου ιδιότητας, διαγράψτε τα περιεχόμενα του πλαισίου διαλόγου Όνομα Κορδέλας.

 5. Αποθήκευση, κλείσιμο και εκ νέου άνοιγμα της φόρμας ή της εγγραφής.

Η Κορδέλα XML παραμένει στον πίνακα USysRibbons μέχρι να τη διαγράψετε, για αυτό, αν θέλετε να προετοιμάσετε ξανά την προσαρμοσμένη κορδέλα, μπορείτε να θέσετε την τιμή στην ιδιότητα Όνομα κορδέλας ξανά στην προηγούμενη τιμή.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση του παραδείγματος XML

Το παράδειγμα XML που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως σε αυτό το άρθρο και μια εικόνα της προσαρμοσμένης κορδέλας που το δημιούργησε.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Καρτέλα Προσαρμοσμένη Κορδέλα

Σε αυτό το παράδειγμα, η δεύτερη γραμμή της XML ορίζει το χαρακτηριστικό startFromScratch σε Λάθος.. Με τη ρύθμιση της τιμής σε Λάθος, εξασφαλίζεται ότι η Access δεν θα επηρεάσει τις υπάρχουσες καρτέλες και θα προσθέσει τις νέες καρτέλες στα δεξιά των παλαιών. Με τη ρύθμιση του χαρακτηριστικού σε Σωστό. καταργούνται οι υπάρχουσες καρτέλες και εμφανίζονται μόνο αυτές που δημιουργείτε στην XML. Ακόμη και αν ρυθμίσετε το χαρακτηριστικό startFromScratch σε Λάθος., μπορείτε να αποκρύψετε τις μεμονωμένες καρτέλες. Αυτό φαίνεται από την τέταρτη γραμμή της XML, που αποκρύπτει την ενσωματωμένη καρτέλα Δημιουργία. Οι υπόλοιπες γραμμές δημιουργούν μια προσαρμοσμένη καρτέλα και μια προσαρμοσμένη ομάδα και προσθέτουν την ενσωματωμένη εντολή Επικόλληση στην ομάδα με την ακόλουθη γραμμή στην XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Προσθήκη πρόσθετων ομάδων ή στοιχείων ελέγχου στην προσαρμοσμένη Κορδέλα    Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες ομάδες και στοιχεία ελέγχου στην Κορδέλα προσθέτοντας παρόμοιες γραμμές XML και αντικαθιστώντας διαφορετικές τιμές idMso και label. Για παράδειγμα, για τη δημιουργία ενός στοιχείου ελέγχου που εξάγει το επιλεγμένο αντικείμενο στo Excel χρησιμοποιείται η παρακάτω XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Για να προσθέσετε το στοιχείο ελέγχου στην ίδια ομάδα με την εντολή Επικόλληση, προσθέστε τη νέα γραμμή XML αμέσως πριν ή αμέσως μετά τη γραμμή που δημιουργεί την εντολή Επικόλληση. Για να δημιουργήσετε νέα ομάδα, μπορείτε να κάνετε αντιγραφή, επικόλληση και τροποποίηση της XML που δημιουργεί την ομάδα Προσαρμοσμένη ομάδα. Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει την XML που προσθέτει τα δύο στοιχεία ελέγχου στην προσαρμοσμένη ομάδα.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Αυτή η XML προσθέτει άλλη ομάδα στην Προσαρμοσμένη καρτέλα.Όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, η νέα ομάδα έχει δύο στοιχεία ελέγχου — ένα που είναι προετοιμάζει μια διαδικασία εισαγωγής από το Excel και μια που προετοιμάζει μια εργασίας εξαγωγής στο Excel.

Προσαρμοσμένη καρτέλα Κορδέλα με δύο ομάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε τιμή group id και tab id σε μια προσαρμοσμένη κορδέλα πρέπει να είναι μοναδική.

Μάθετε την τιμή idMso μιας εντολής    Για να μάθετε την τιμή idMso μιας ενσωματωμένης εντολής, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 3. Μετακινήστε το δείκτη στο στοιχείο για το οποίο θέλετε πληροφορίες. Η Access εμφανίζει την τιμή idMso του στοιχείου ελέγχου σε συμβουλή οθόνης, εντός παρενθέσεων.

Προσθήκη εντολής για εκτέλεση μακροεντολής στην Access    Μπορείτε να προσθέσετε ακόμη περισσότερη ευελιξία στην προσαρμοσμένη κορδέλα προσθέτοντας εντολές που εκτελούν μακροεντολές της Access. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε δημιουργήσει μια μακροεντολή με όνομαMyMacro. Για να προσθέσετε μια εντολή στην κορδέλα που υπάρχει στη μακροεντολή προσθέστε την παρακάτω γραμμή στην.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Για να προσθέσετε το στοιχείο ελέγχου στην ίδια ομάδα με την εντολή Επικόλληση στο προηγούμενο παράδειγμα, προσθέστε τη νέα γραμμή XML αμέσως πριν ή αμέσως μετά τη γραμμή που δημιουργεί την εντολή Επικόλληση. Το παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζει την XML που προσθέτει την εντολή

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×