Προσαρμογή συντομεύσεων πληκτρολογίου

Προσαρμογή συντομεύσεων πληκτρολογίου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου (ή πλήκτρα συντόμευσης), αντιστοιχίζοντας σε αυτά εντολές, μακροεντολές, γραμματοσειρές, στυλ ή σύμβολα που χρησιμοποιείτε συχνά. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου. Μπορείτε να εκχωρήσετε ή να καταργήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.

Αντιστοίχιση ή κατάργηση συντόμευσης πληκτρολογίου με χρήση μόνο του πληκτρολογίου

 1. Πατήστε τα πλήκτρα ALT+F, T για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word.

 2. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε Προσαρμογή κορδέλας.

 3. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το κουμπί Προσαρμογή στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

  Το κουμπί "Προσαρμογή" στο τμήμα παραθύρου "Προσαρμογή της Κορδέλας και των συντομεύσεων πληκτρολογίου"

 4. Στο πλαίσιο Κατηγορίες, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε την κατηγορία που περιέχει την εντολή ή το στοιχείο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου ή από το οποίο θέλετε να καταργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB, για να μεταβείτε στο πλαίσιο Εντολές.

 6. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε το όνομα της εντολής ή το άλλο στοιχείο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε συντόμευση πληκτρολογίου ή από το οποίο θέλετε να καταργήσετε μια συντόμευση.

  Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που είναι ήδη αντιστοιχισμένες σε αυτή την εντολή ή το στοιχείο εμφανίζονται στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα ή κάτω από το πλαίσιο με την ετικέτα Είναι αντιστοιχισμένο στο.

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  Εκχώρηση συντόμευσης πληκτρολογίου

  Δημιουργία συντομεύσεων πληκτρολογίου με το πλήκτρο CTRL ή ένα πλήκτρο λειτουργιών.

  1. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB, μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί στο πλαίσιο Νέο πλήκτρο συντόμευσης.

  2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Για παράδειγμα, πατήστε CTRL + το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  3. Ανατρέξτε στην περιοχή Ισχύοντα πλήκτρα (ή στο πλαίσιο Είναι αντιστοιχισμένο στο) για να δείτε εάν ο συνδυασμός πλήκτρων έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε εντολή ή άλλο στοιχείο. Εάν ο συνδυασμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί, πληκτρολογήστε άλλο συνδυασμό.

   Δημιουργία νέας συντόμευσης πληκτρολογίου στο παράθυρο διαλόγου "Προσαρμογή πληκτρολογίου"

   Σημαντικό: Η νέα αντιστοίχιση συνδυασμού πλήκτρων σημαίνει ότι δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το συνδυασμό για τον αρχικό σκοπό του. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+B, το επιλεγμένο κείμενο θα γίνει έντονο. Εάν αλλάξετε την αντιστοίχιση του CTRL+B σε νέα εντολή ή σε άλλο στοιχείο, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα κείμενο έντονο πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+B, εκτός και αν επαναφέρετε τις αντιστοιχίσεις συντομεύσεων πληκτρολογίου στις αρχικές ρυθμίσεις, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επαναφορά όλων, στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου.

  4. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB, μέχρι να επιλεγεί το πλαίσιο Αποθήκευση αλλαγών στο.

  5. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επισημάνετε το όνομα του τρέχοντος εγγράφου ή το πρότυπο στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι αλλαγές της συντόμευσης πληκτρολογίου και πατήστε ENTER.

  6. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το κουμπί Αντιστοίχιση και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

   Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο, ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+ALT+F8 ενδέχεται ήδη να προορίζεται για την προετοιμασία του προγραμματισμού πληκτρολογίου.

  Κατάργηση συντόμευσης πληκτρολογίου

  1. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB, μέχρι να επιλεγεί το πλαίσιο Αποθήκευση αλλαγών στο.

  2. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επισημάνετε το όνομα του τρέχοντος εγγράφου ή το πρότυπο στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι αλλαγές της συντόμευσης πληκτρολογίου και πατήστε ENTER.

  3. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο SHIFT+TAB, μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα.

  4. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε τη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να καταργήσετε.

  5. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το κουμπί Κατάργηση και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

 1. Πατήστε τα πλήκτρα ALT+Α, Γ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word.

 2. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε Προσαρμογή.

 3. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το κουμπί Προσαρμογή στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

  Το κουμπί "Προσαρμογή" στις "Επιλογές του Word" - Παράθυρο "Προσαρμογή"

 4. Στο πλαίσιο Κατηγορίες, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε την κατηγορία που περιέχει την εντολή ή το στοιχείο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου ή από το οποίο θέλετε να καταργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB, για να μεταβείτε στο πλαίσιο Εντολές.

 6. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε το όνομα της εντολής ή το άλλο στοιχείο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε συντόμευση πληκτρολογίου ή από το οποίο θέλετε να καταργήσετε μια συντόμευση.

  Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που είναι ήδη αντιστοιχισμένες σε αυτή την εντολή ή το στοιχείο εμφανίζονται στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα ή κάτω από το πλαίσιο με την ετικέτα Είναι αντιστοιχισμένο στο.

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  Εκχώρηση συντόμευσης πληκτρολογίου

  Δημιουργία συντομεύσεων πληκτρολογίου με το πλήκτρο CTRL ή ένα πλήκτρο λειτουργιών.

  1. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB, μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί στο πλαίσιο Νέο πλήκτρο συντόμευσης.

  2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Για παράδειγμα, πατήστε CTRL + το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  3. Ανατρέξτε στην περιοχή Ισχύοντα πλήκτρα (ή στο πλαίσιο Είναι αντιστοιχισμένο στο) για να δείτε εάν ο συνδυασμός πλήκτρων έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε εντολή ή άλλο στοιχείο. Εάν ο συνδυασμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί, πληκτρολογήστε άλλο συνδυασμό.

   Δημιουργία νέας συντόμευσης πληκτρολογίου στο παράθυρο διαλόγου "Προσαρμογή πληκτρολογίου"

   Σημαντικό: Η νέα αντιστοίχιση συνδυασμού πλήκτρων σημαίνει ότι δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το συνδυασμό για τον αρχικό σκοπό του. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+B, το επιλεγμένο κείμενο θα γίνει έντονο. Εάν αλλάξετε την αντιστοίχιση του CTRL+B σε νέα εντολή ή σε άλλο στοιχείο, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα κείμενο έντονο πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+B, εκτός και αν επαναφέρετε τις αντιστοιχίσεις συντομεύσεων πληκτρολογίου στις αρχικές ρυθμίσεις, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επαναφορά όλων, στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου.

  4. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB, μέχρι να επιλεγεί το πλαίσιο Αποθήκευση αλλαγών στο.

  5. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επισημάνετε το όνομα του τρέχοντος εγγράφου ή το πρότυπο στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι αλλαγές της συντόμευσης πληκτρολογίου και πατήστε ENTER.

  6. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το κουμπί Αντιστοίχιση και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

   Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο, ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+ALT+F8 ενδέχεται ήδη να προορίζεται για την προετοιμασία του προγραμματισμού πληκτρολογίου.

  Κατάργηση συντόμευσης πληκτρολογίου

  1. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB, μέχρι να επιλεγεί το πλαίσιο Αποθήκευση αλλαγών στο.

  2. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επισημάνετε το όνομα του τρέχοντος εγγράφου ή το πρότυπο στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι αλλαγές της συντόμευσης πληκτρολογίου και πατήστε ENTER.

  3. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο SHIFT+TAB, μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα.

  4. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε τη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να καταργήσετε.

  5. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το κουμπί Κατάργηση και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

Αντιστοίχιση ή κατάργηση συντόμευσης πληκτρολογίου με χρήση του ποντικιού

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Προσαρμογή κορδέλας.

 2. Στο κάτω μέρος του παραθύρου Προσαρμογή της Κορδέλας και των συντομεύσεων πληκτρολογίου, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.

  Το κουμπί "Προσαρμογή" στο τμήμα παραθύρου "Προσαρμογή της Κορδέλας και των συντομεύσεων πληκτρολογίου"

 3. Στο πλαίσιο Αποθήκευση αλλαγών στο, κάντε κλικ στο όνομα του τρέχοντος εγγράφου ή στο πρότυπο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές των συντομεύσεων πληκτρολογίου.

 4. Στο πλαίσιο Κατηγορίες, κάντε κλικ στην κατηγορία που περιέχει την εντολή ή το στοιχείο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε ή να καταργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

 5. Στο πλαίσιο Εντολές, κάντε κλικ στο όνομα της εντολής ή του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε ή να καταργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

  Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που είναι ήδη αντιστοιχισμένες σε αυτή την εντολή ή άλλο στοιχείο εμφανίζονται στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα ή κάτω από το πλαίσιο με την ετικέτα Είναι αντιστοιχισμένο στο.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  Εκχώρηση συντόμευσης πληκτρολογίου

  Δημιουργία συντομεύσεων πληκτρολογίου με το πλήκτρο CTRL ή ένα πλήκτρο λειτουργιών.

  1. Στο πλαίσιο Νέο πλήκτρο συντόμευσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Για παράδειγμα, πατήστε CTRL + το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  2. Ανατρέξτε στην περιοχή Ισχύοντα πλήκτρα (ή στο πλαίσιο Είναι αντιστοιχισμένο στο) για να δείτε εάν ο συνδυασμός πλήκτρων έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε εντολή ή άλλο στοιχείο. Εάν ο συνδυασμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί, πληκτρολογήστε άλλο συνδυασμό.

   Δημιουργία νέας συντόμευσης πληκτρολογίου στο παράθυρο διαλόγου "Προσαρμογή πληκτρολογίου"

   Σημαντικό: Η νέα αντιστοίχιση συνδυασμού πλήκτρων σημαίνει ότι δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το συνδυασμό για τον αρχικό σκοπό του. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+B, το επιλεγμένο κείμενο θα γίνει έντονο. Εάν αλλάξετε την αντιστοίχιση του CTRL+B σε νέα εντολή ή σε άλλο στοιχείο, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα κείμενο έντονο πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+B, εκτός και αν επαναφέρετε τις αντιστοιχίσεις συντομεύσεων πληκτρολογίου στις αρχικές ρυθμίσεις, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επαναφορά όλων, στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση.

   Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο, ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+ALT+F8 ενδέχεται ήδη να προορίζεται για την προετοιμασία του προγραμματισμού πληκτρολογίου.

  Κατάργηση συντόμευσης πληκτρολογίου

  1. Στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα, κάντε κλικ στη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να καταργήσετε.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Word > Προσαρμογή.

 2. Στο κάτω μέρος του παραθύρου Προσαρμογή της Κορδέλας και των συντομεύσεων πληκτρολογίου, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.

  Το κουμπί "Προσαρμογή" στις "Επιλογές του Word" - Παράθυρο "Προσαρμογή"

 3. Στο πλαίσιο Αποθήκευση αλλαγών στο, κάντε κλικ στο όνομα του τρέχοντος εγγράφου ή στο πρότυπο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές των συντομεύσεων πληκτρολογίου.

 4. Στο πλαίσιο Κατηγορίες, κάντε κλικ στην κατηγορία που περιέχει την εντολή ή το στοιχείο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε ή να καταργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

 5. Στο πλαίσιο Εντολές, κάντε κλικ στο όνομα της εντολής ή του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε ή να καταργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

  Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που είναι ήδη αντιστοιχισμένες σε αυτή την εντολή ή άλλο στοιχείο εμφανίζονται στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα ή κάτω από το πλαίσιο με την ετικέτα Είναι αντιστοιχισμένο στο.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  Εκχώρηση συντόμευσης πληκτρολογίου

  Δημιουργία συντομεύσεων πληκτρολογίου με το πλήκτρο CTRL ή ένα πλήκτρο λειτουργιών.

  1. Στο πλαίσιο Νέο πλήκτρο συντόμευσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Για παράδειγμα, πατήστε CTRL + το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  2. Ανατρέξτε στην περιοχή Ισχύοντα πλήκτρα (ή στο πλαίσιο Είναι αντιστοιχισμένο στο) για να δείτε εάν ο συνδυασμός πλήκτρων έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε εντολή ή άλλο στοιχείο. Εάν ο συνδυασμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί, πληκτρολογήστε άλλο συνδυασμό.

   Δημιουργία νέας συντόμευσης πληκτρολογίου στο παράθυρο διαλόγου "Προσαρμογή πληκτρολογίου"

   Σημαντικό: Η νέα αντιστοίχιση συνδυασμού πλήκτρων σημαίνει ότι δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το συνδυασμό για τον αρχικό σκοπό του. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+B, το επιλεγμένο κείμενο θα γίνει έντονο. Εάν αλλάξετε την αντιστοίχιση του CTRL+B σε νέα εντολή ή σε άλλο στοιχείο, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα κείμενο έντονο πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+B, εκτός και αν επαναφέρετε τις αντιστοιχίσεις συντομεύσεων πληκτρολογίου στις αρχικές ρυθμίσεις, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επαναφορά όλων, στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση.

   Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο, ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+ALT+F8 ενδέχεται ήδη να προορίζεται για την προετοιμασία του προγραμματισμού πληκτρολογίου.

  Κατάργηση συντόμευσης πληκτρολογίου

  1. Στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα, κάντε κλικ στη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να καταργήσετε.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×