Προσαρμογή στυλ στο Word για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στυλ για να μορφοποιήσετε το έγγραφό σας, ώστε να μπορείτε να γρήγορα και να εφαρμόσετε εύκολα ένα σύνολο επιλογών μορφοποίησης με συνέπεια σε ολόκληρο το έγγραφο. Εάν θέλετε επιλογών μορφοποίησης που δεν είναι διαθέσιμες από τα ενσωματωμένα στυλ και θέματα που είναι διαθέσιμα στο Word, μπορείτε να τροποποιήσετε υπάρχοντα στυλ, να δημιουργήσετε νέα στυλ και να αποθηκεύσετε αυτές τις αλλαγές στο έγγραφό σας και το πρότυπο. Μπορείτε επίσης να τα προσθέσετε στη λίστα "Γρήγορα στυλ", για εύκολη πρόσβαση.

Εφαρμόστε ένα σύνολο στυλ

Επιλέξτε μια θέση ή το κείμενο στο έγγραφό σας και κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

 • Για να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ ή ένα σύνολο Γρήγορων στυλ, στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Παραθύρου στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ στη λίστα Εφαρμογή στυλ.

Τροποποίηση υπάρχοντος στυλ

 1. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Τροποποίηση" για να κάνετε αλλαγές στο επιλεγμένο στυλ.
 3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να τροποποιήσετε, όπως τη γραμματοσειρά, στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ.

  Στην περιοχή "Τροποποίηση στυλ", μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιεί το Word όταν εφαρμόζετε το στυλ.
 4. Μπορείτε να προσθέσετε το νέο ή τροποποιημένο στυλ σας στο πρότυπο στο οποίο βασίζεται το τρέχον έγγραφο, επιλέγοντας Προσθήκη στο πρότυπο.

 5. Για να έχετε εύκολη πρόσβαση σε ένα στυλ όταν χρησιμοποιείτε το Word, επιλέξτε Προσθήκη στη λίστα γρήγορων στυλ.

  Η λίστα"Γρήγορα στυλ" εμφανίζει στυλ στην Κεντρική καρτέλα.

  Η λίστα "Γρήγορα στυλ" επιταχύνει και απλουστεύει την εφαρμογή στυλ στο έγγραφο σας.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθέστε ένα νέο προσαρμοσμένο στυλ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ και να την προσθέσετε στη λίστα γρήγορων στυλ.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Παραθύρου στυλ.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, επισημαίνεται το τμήμα παραθύρου "Στυλ" .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στυλ.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στυλ.

 4. Επιλέξτε τις πρόσθετες επιλογές που θέλετε στην περιοχή Ιδιότητες.

 5. Επιλέξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε στην περιοχή Μορφοποίηση.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη στη λίστα γρήγορων στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Το νέο σας στυλ εφαρμόζεται θα προστεθεί στην ομάδα στυλ στην κεντρική καρτέλα.

Διαγράψτε ένα προσαρμοσμένο στυλ

Μπορείτε να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη από τη συλλογή γρήγορων στυλ όταν τις χρειάζεστε πλέον.

 • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, έλεγχος + κάντε κλικ στην επιλογή ή κάντε δεξί κλικ στο στυλ που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση από τη συλλογή γρήγορων στυλ.

Δείτε επίσης

Διαφορές μεταξύ προτύπων, θεμάτων και στυλ του Word

Αλλαγή και Αποθήκευση θέματος στο Word για Mac

Μετά την εφαρμογή στυλ σε παραγράφους, επικεφαλίδες και άλλα στοιχεία στο έγγραφό σας μπορείτε να εφαρμόσετε γρήγορα ένα σύνολο συντονισμένων γρήγορων στυλ. Τα σύνολα γρήγορων στυλ (όπως το Διακριτικό) είναι μια συλλογή στυλ που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται μεταξύ τους για να δημιουργούν ελκυστικά έγγραφα με επαγγελματική εμφάνιση. Για παράδειγμα, ένα σύνολο γρήγορων στυλ μπορεί να περιλαμβάνει στυλ για διάφορα επίπεδα επικεφαλίδων, σώμα κειμένου, απόσπασμα και τίτλο. Παρόλο που ένα σύνολο γρήγορων στυλ συνήθως περιέχει όλα τα στυλ που θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο στυλ ή να αλλάξετε μερικά από τα στυλ σε ένα σύνολο γρήγορων στυλ, ώστε να αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις σας όσον αφορά το στυλ του εγγράφου σας. Μετά την προσθήκη ή αλλαγή στυλ, μπορείτε να αποθηκεύσετε το νέο συνδυασμό στυλ ως ένα προσαρμοσμένο σύνολο γρήγορων στυλ, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό όνομα.

Εφαρμόστε ένα σύνολο Γρήγορων στυλ

Όταν εφαρμόζετε ένα σύνολο γρήγορων στυλ στο έγγραφό σας, όλα τα στυλ στο έγγραφό σας αλλάζουν αυτόματα, ώστε να ταιριάζουν με αυτά που έχουν οριστεί στο σύνολο γρήγορων στυλ. Εάν δεν σας αρέσει το σύνολο γρήγορων στυλ που έχετε εφαρμόσει, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε ένα άλλο. Το Word ενημερώνει αυτόματα την εμφάνιση του εγγράφου σας, ανάλογα με το νέο γρήγορο στυλ που έχετε επιλέξει.

 • Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων γρήγορων στυλ  Κουμπί ρυθμίσεων αλλαγής γρήγορου στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνολο στυλ που θέλετε.

Αλλαγή ενός υπάρχοντος στυλ και να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σύνολο Γρήγορων στυλ

Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες ενός υπάρχοντος στυλ, όπως ένα στυλ επικεφαλίδας ή στυλ λίστας, και, στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε ως μέρος ενός προσαρμοσμένου συνόλου γρήγορων στυλ.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, κάντε τις αλλαγές στο στυλ που θέλετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη στη λίστα γρήγορων στυλ πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων γρήγορων στυλ  Κουμπί ρυθμίσεων αλλαγής γρήγορου στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως συνόλου γρήγορων στυλ.

 4. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σύνολο γρήγορων στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθέσετε ένα νέο στυλ και να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σύνολο Γρήγορων στυλ

Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο στυλ σε ένα σύνολο γρήγορων στυλ.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση των στυλ που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο  Διαχειριστείτε τα στυλ που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στυλ.

  Στην περιοχή "Στυλ", κάντε κλικ στην επιλογή "Νέο στυλ"

 3. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στυλ.

 4. Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε ή κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση για να δείτε πρόσθετες επιλογές.

  Κάντε επιλογές ή κάντε κλικ στην επιλογή "Μορφοποίηση"

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη στη λίστα γρήγορων στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων γρήγορων στυλ  Κουμπί ρυθμίσεων αλλαγής γρήγορου στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως συνόλου γρήγορων στυλ.

 7. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σύνολο γρήγορων στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαγραφή ενός προσαρμοσμένου συνόλου γρήγορου στυλ

Μπορείτε να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σύνολο γρήγορων στυλ όταν δεν το χρειάζεστε πλέον.

 1. Στο Finder, ανοίξτε το φάκελο /Χρήστες/ όνομα_χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Σύνολα στυλ.

 2. Σύρετε το προσαρμοσμένο σύνολο γρήγορων στυλ που θέλετε να διαγράψετε στον Κάδο.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή, αλλαγή, δημιουργία ή διαγραφή ενός στυλ

Δείτε πού εφαρμόζονται τα στυλ σε ένα έγγραφο

Αντιγραφή στυλ και Αυτόματου κειμένου μεταξύ εγγράφων ή προτύπων

Διαφορές μεταξύ προτύπων, θεμάτων και στυλ του Word

Αλλαγή ή κατάργηση θέματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×