Προσαρμογή πώς το Excel ανοίγει βιβλίων εργασίας και φύλλων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν ανοίγετε το Excel, θέλετε να δείτε ένα συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας αμέσως; Ή έχετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο βιβλίο εργασίας; Με μερικά εύκολα βήματα, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτό που βλέπετε όταν ανοίξει το Excel ή όταν ένα νέο βιβλίο εργασίας ή Δημιουργία φύλλου.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Μετακινήστε το βιβλίο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φάκελο εκκίνησης/Excel:

 1. Στο Finder, πληκτρολογήστε εκκίνησης στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

 2. Στα αποτελέσματα, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Εκκίνηση και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο του Excel.

 3. Μετακινήστε το βιβλίο εργασίας σας σε αυτόν το φάκελο.

Εάν το βιβλίο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι αποθηκευμένο σε μια μονάδα δίσκου δικτύου ή εάν δεν θέλετε να μετακινήσετε το βιβλίο εργασίας από την τρέχουσα θέση, δημιουργήστε ένα ψευδώνυμο για το αρχείο. Για βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία ψευδώνυμα, ανατρέξτε στη Βοήθεια Apple.

 1. Στο Finder, πληκτρολογήστε εκκίνησης στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

 2. Στα αποτελέσματα, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Εκκίνηση και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο του Excel.

 3. Μετακινήστε το βιβλίο εργασίας από αυτόν το φάκελο.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Σύνταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά  Κουμπί "Γενικές προτιμήσεις" .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου κατά την εκκίνηση, άνοιγμα όλων των αρχείων σε, πληκτρολογήστε τη θέση των αρχείων που θέλετε να ανοίγουν αυτόματα το Excel.

Όταν το Excel ανοίγει ένα νέο βιβλίο εργασίας, το νέο αρχείο δημιουργείται από ένα πρότυπο που ονομάζεται βιβλίο εργασίας. Για να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο, πρέπει να αντικαταστήσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο βιβλίου εργασίας με το δικό σας.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως το νέο προεπιλεγμένο πρότυπο.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Αποθήκευση ως.

 3. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε το βιβλίο εργασίας.

 4. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε εκκίνησης στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

 5. Στα αποτελέσματα, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 6. Στο Finder, αναζητήστε και ανοίξτε ξανά το φάκελο εκκίνησης.

 7. CTRL + κάντε κλικ στην επιλογή ή κάντε δεξί κλικ στο αρχείο βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.

 8. Στο παράθυρο όνομα και την επέκταση, στο πλαίσιο που περιέχει το όνομα του αρχείου, επιλέξτε το τμήμα .xltx το όνομα αρχείου, πατήστε το πλήκτρο DELETE και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Εμφανίζεται το μήνυμα "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε την επέκταση '.xltx';".

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  Σημείωση: Η επέκταση αρχείου πρέπει να καταργηθούν να αναγνωρίζουν τη νέα έκδοση του προτύπου βιβλίου εργασίας στο Excel.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Σύνταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά  Κουμπί "Γενικές προτιμήσεις" .

 3. Στο πλαίσιο φύλλα σε νέο βιβλίο εργασίας, εισαγάγετε τον αριθμό των φύλλων που θέλετε στο βιβλίο εργασίας.

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά που χρησιμοποιεί το Excel κάθε φορά που ανοίγετε ένα νέο βιβλίο εργασίας. Από προεπιλογή, το κείμενο σε κάθε βιβλίο εργασίας του Excel είναι γραμματοσειρά σώματος 12 στιγμών.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Σύνταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά  Κουμπί "Γενικές προτιμήσεις" .

 3. Στη λίστα προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, κάντε κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Στη λίστα μέγεθος γραμματοσειράς, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα μέγεθος γραμματοσειράς.

  Σημείωση: Πρέπει να κλείσετε και, στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά το Excel για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη νέα προεπιλεγμένη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς. Η νέα προεπιλεγμένη γραμματοσειρά και μέγεθος γραμματοσειράς χρησιμοποιούνται μόνο σε νέα βιβλία εργασίας που δημιουργείτε μετά να ανοίξετε ξανά το Excel. Τα υπάρχοντα βιβλία εργασίας δεν επηρεάζονται.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Σύνταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά  Κουμπί "Γενικές προτιμήσεις" .

 3. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα βιβλίου εργασίας συλλογής κατά το άνοιγμα του Excel.

  Την επόμενη φορά που ανοίγετε το Excel, ανοίγει ένα κενό βιβλίο εργασίας.

Δείτε επίσης

Ξεκινήστε ένα αρχείο από ένα πρότυπο

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

 • Στο Finder, μετακινήστε το βιβλίο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φάκελο /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel.

  Εάν το βιβλίο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι αποθηκευμένο σε μια μονάδα δίσκου δικτύου ή εάν δεν θέλετε να μετακινήσετε το βιβλίο εργασίας από την τρέχουσα θέση, δημιουργήστε ένα ψευδώνυμο για το αρχείο. Για βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία ψευδώνυμα, ανατρέξτε στη Βοήθεια Apple.

Το Excel ανοίγει αυτόματα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο εκκίνηση του Excel και ένα προαιρετικό εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης.

 • Για να αποτρέψετε την κάθε φορά που ανοίγετε το Excel ανοίγει ένα αρχείο, μετακινήστε το βιβλίο εργασίας είτε από το
  /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel φάκελο ή εναλλακτικό φάκελο εκκίνησης σε διαφορετικό φάκελο.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Σύνταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά  Κουμπί "Γενικές προτιμήσεις" .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου κατά την εκκίνηση, άνοιγμα όλων των αρχείων σε, πληκτρολογήστε τη θέση των αρχείων που θέλετε να ανοίγουν αυτόματα το Excel.

Όταν το Excel ανοίγει ένα νέο βιβλίο εργασίας, το νέο αρχείο δημιουργείται από ένα πρότυπο που ονομάζεται βιβλίο εργασίας. Για να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο, πρέπει να αντικαταστήσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο βιβλίου εργασίας με το δικό σας.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως το νέο προεπιλεγμένο πρότυπο.

 2. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε:

  Βιβλίο εργασίας

 4. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης στηλών για να επιλέξετε εφαρμογές/Microsoft Office 2011/Office/εκκίνησης/Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 5. Στο Finder, ανοίξτε το εφαρμογές/Microsoft Office 2011/Office/εκκίνησης/Excel.

 6. Επιλέξτε το αρχείο βιβλίου εργασίας και στην το αναδυόμενο μενού ενεργειών Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" , κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.

 7. Στο παράθυρο όνομα και την επέκταση, στο πλαίσιο που περιέχει το όνομα του αρχείου, επιλέξτε το τμήμα .xltx το όνομα αρχείου, πατήστε το πλήκτρο DELETE και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Εμφανίζεται το μήνυμα "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε την επέκταση '.xltx';".

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  Σημείωση: Η επέκταση αρχείου πρέπει να καταργηθούν να αναγνωρίζουν τη νέα έκδοση του προτύπου βιβλίου εργασίας στο Excel.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Σύνταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά  Κουμπί "Γενικές προτιμήσεις" .

 3. Στο πλαίσιο φύλλα σε νέο βιβλίο εργασίας, εισαγάγετε τον αριθμό των φύλλων που θέλετε στο βιβλίο εργασίας.

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά που χρησιμοποιεί το Excel κάθε φορά που ανοίγετε ένα νέο βιβλίο εργασίας. Από προεπιλογή, το κείμενο σε κάθε βιβλίο εργασίας του Excel είναι γραμματοσειρά σώματος 12 στιγμών.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Σύνταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά  Κουμπί "Γενικές προτιμήσεις" .

 3. Στο αναδυόμενο μενού Τυπική γραμματοσειρά, κάντε κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Στο πλαίσιο " μέγεθος ", πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα μέγεθος γραμματοσειράς.

  Σημείωση: Πρέπει να κλείσετε και, στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά το Excel για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη νέα προεπιλεγμένη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς. Η νέα προεπιλεγμένη γραμματοσειρά και μέγεθος γραμματοσειράς χρησιμοποιούνται μόνο σε νέα βιβλία εργασίας που δημιουργείτε μετά να ανοίξετε ξανά το Excel. Τα υπάρχοντα βιβλία εργασίας δεν επηρεάζονται.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Σύνταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά  Κουμπί "Γενικές προτιμήσεις" .

 3. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα συλλογή βιβλίων εργασίας του Excel όταν ανοίγει εφαρμογή.

  Την επόμενη φορά που ανοίγετε το Excel, ανοίγει ένα κενό βιβλίο εργασίας.

Δείτε επίσης

Δημιουργία και χρήση του δικού σας προτύπου

Δημιουργία νέου εγγράφου με βάση ένα πρότυπο

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×