Προσαρμογή μορφών δεδομένων στην Access

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα δεδομένα της βάσης δεδομένων σας έχουν προκαθορισμένες μορφές, αλλά όταν θέλετε κάτι διαφορετικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες μορφές. Εφόσον η προσαρμοσμένη μορφοποίηση αλλάζει μόνο τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αλλαγές στα δεδομένα. Αυτό το άρθρο εξηγεί τους τύπους χαρακτήρων που είναι διαθέσιμοι και τον τρόπο που μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση:  Οι επιλογές προσαρμοσμένης μορφοποίησης δεν είναι διαθέσιμες για τις εφαρμογές της Access.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσαρμοσμένες μορφές

Μορφές για τους τύπους δεδομένων "Αριθμός" και "Νομισματική μονάδα"

Μορφές για τύπους δεδομένων κειμένου

Μορφοποίηση τύπου δεδομένων "Ημερομηνία/ώρα"

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσαρμοσμένες μορφές

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισαγάγετε διάφορους χαρακτήρες στην ιδιότητα Μορφή ενός πεδίου πίνακα. Οι χαρακτήρες μπορεί να είναι σύμβολα κράτησης θέσης (όπως 0 και #), διαχωριστικά (όπως τελείες και κόμματα), λεκτικές σταθερές και χρώματα, ανάλογα με τη μορφοποίηση που θέλετε. Απλώς να θυμάστε ότι η Access εφαρμόζει αυτόματα όποια προσαρμοσμένη μορφή χρησιμοποιείτε σε ένα πεδίο πίνακα, σε ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας ή έκθεσης, αν έχει συνδεθεί.

Μπορείτε να καθορίσετε μορφές για τέσσερις τύπους αριθμητικών τιμών — θετικές, αρνητικές, μηδενικές (0) και null (ακαθόριστες). Αν επιλέξετε να δημιουργήσετε μορφή για κάθε τύπο τιμής, πρέπει να βάλετε πρώτη τη μορφή για θετικές τιμές, δεύτερη τη μορφή για αρνητικές τιμές, τρίτη τη μορφή για μηδενικές τιμές και τελευταία τη μορφή για τιμές null. Επίσης, πρέπει να διαχωρίσετε τις μορφές μεταξύ τους με ελληνικό ερωτηματικό.

Παράδειγμα προσαρμοσμένης μορφοποίησης: #.###,##;(#.###,##)[Κόκκινο];0.000,00;"Απροσδιόριστο"

Εμφανίζεται ως: 1.234,568-1.234,568 = 0

Παρακάτω θα δείτε τι σημαίνει η μορφοποίηση

 • Το σύμβολο αριθμού (#) είναι σύμβολο κράτησης θέσης για ψηφία. Αν δεν υπάρχουν τιμές, η Access εμφανίζει ένα κενό διάστημα. Για να εμφανιστούν μηδενικά αντί για κενά διαστήματα,
  για παράδειγμα, αν θέλετε να εμφανιστεί το 1234 ως 1234,00, χρησιμοποιήστε τον αριθμό 0 ως σύμβολο κράτησης θέσης: ####,00.

 • Θετικές τιμές με δύο δεκαδικά ψηφία.

 • Αρνητικές τιμές με δύο δεκαδικά ψηφία, σε παρενθέσεις και με κόκκινο χρώμα.

 • Μηδενικές τιμές ως ο αριθμός 0, πάντα με δύο δεκαδικά ψηφία.

 • Μηδενικές τιμές ως τη λέξη "Undefined".

Κάθε συμβολοσειρά περιλαμβάνει μέχρι και τέσσερις ενότητες, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους με ελληνικό ερωτηματικό (;). Αν το πεδίο του πίνακα δεν αποδέχεται τιμές null, μπορείτε να παραλείψετε την τέταρτη ενότητα.

Ενότητα

Περιγραφή μορφοποίησης

Παράδειγμα

Αν η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει το #.###,##

Εμφανίζει θετικές τιμές.

Το 1234,5678 εμφανίζεται ως 1.234,568

Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί την τελεία ως διαχωριστικό χιλιάδων και το κόμμα ως διαχωριστικό δεκαδικών. Αν οι δεκαδικές τιμές της εγγραφής υπερβαίνουν τους χαρακτήρες του συμβόλου κράτησης θέσης στην προσαρμοσμένη μορφή, η Access στρογγυλοποιεί τις τιμές και εμφανίζει μόνο τόσες τιμές όσες ορίζει η μορφοποίηση. Για παράδειγμα, αν το πεδίο περιέχει τον αριθμό 3.456,789, αλλά η μορφοποίηση ορίζει δύο δεκαδικά ψηφία, η Access στρογγυλοποιεί τη δεκαδική τιμή σε 0,79.

Συμβουλή: Για μορφοποίηση με μεγαλύτερες τιμές ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία, προσθέστε περισσότερα σύμβολα κράτησης θέσης για τη δεκαδική τιμή, π.χ. #.###,###.

Αν η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει το (#.###,##)[Κόκκινο]

Εμφανίζει μόνο αρνητικές τιμές.
Αν τα δεδομένα σας δεν περιέχουν αρνητικές τιμές, η Access αφήνει το πεδίο κενό.

Η αρνητική τιμή περικλείεται σε λεκτικές σταθερές ή παρενθέσεις. Σε αυτό το παράδειγμα, κάθε αρνητική τιμή θα εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Αν η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει το 0.000,00

Καθορίζει τη μορφή για όλες τις μηδενικές (0) τιμές.

Όταν το πεδίο περιέχει μηδενική τιμή, εμφανίζεται η μορφή 0.000,00. Για να εμφανιστεί κείμενο και όχι αριθμός, πληκτρολογήστε "Μηδέν" (με διπλά εισαγωγικά).

Αν η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει το "Undefined"

Καθορίζει τι θα βλέπουν οι χρήστες όταν μια εγγραφή περιέχει τιμή null. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες βλέπουν τη λέξη "Undefined".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο κείμενο, όπως "Null" ή "****". Όταν οι χαρακτήρες περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά, αντιμετωπίζονται σαν λεκτικές σταθερές και εμφανίζονται ακριβώς όπως τους έχετε εισαγάγει.

Επάνω μέρος της σελίδας

Μορφές για τους τύπους δεδομένων "Αριθμός" και "Νομισματική μονάδα"

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένη μορφή, χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες μορφοποίησης από τον ακόλουθο πίνακα.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

#

Εμφανίζει ένα ψηφίο. Κάθε παρουσία του χαρακτήρα αντιπροσωπεύει μια θέση για έναν αριθμό. Αν δεν υπάρχει καμία τιμή σε μια θέση, η Access εμφανίζει κενό διάστημα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύμβολο κράτησης θέσης.

Για παράδειγμα, εάν εφαρμόσετε τη μορφή ### και εισαγάγετε μια τιμή από 45 στο πεδίο, εμφανίζεται 45. Εάν εισαγάγετε τον αριθμό 12,145 σε ένα πεδίο, η Access εμφανίσει τον αριθμό 12,145 — ακόμη και αν έχετε ορίσει μόνο ένα σύμβολο κράτησης θέσης στην αριστερή πλευρά της χιλιάδων διαχωριστικό.

0

Εμφανίζει ένα ψηφίο. Κάθε παρουσία του χαρακτήρα αντιπροσωπεύει μια θέση για έναν αριθμό. Αν δεν υπάρχει καμία τιμή σε μια θέση, η Access εμφανίζει ένα μηδενικό (0).

Διαχωριστικά χιλιάδων και δεκαδικών

Υποδεικνύουν πού θέλετε να τοποθετήσει η Access τα διαχωριστικά χιλιάδων και δεκαδικών.

κενά διαστήματα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -) και σύμβολα νομισμάτων (¥ £ $) στις συμβολοσειρές μορφοποίησης, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

!

Επιβάλλει την αριστερή στοίχιση όλων των τιμών. Όταν επιβάλλετε αριστερή στοίχιση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα κράτησης θέσης ψηφίων # και 0. Μπορείτε, όμως, να χρησιμοποιήσετε σύμβολα κράτησης θέσης για χαρακτήρες κειμένου.

*

Επιβάλλει στο χαρακτήρα αμέσως μετά τον αστερίσκο να γίνει "χαρακτήρας συμπλήρωσης" — χαρακτήρας που συμπληρώνει κενά διαστήματα. Κανονικά, η Access εμφανίζει τα αριθμητικά δεδομένα με δεξιά στοίχιση και συμπληρώνει με κενά διαστήματα την περιοχή στα αριστερά της τιμής. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει όλα τα κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, η μορφοποίηση £##*~,00 εμφανίζει ένα νομισματικό ποσό ως £45~~~~~,15. Ο αριθμός των περισπωμένων (~) που εμφανίζονται στο πεδίο εξαρτάται από τον αριθμό των κενών διαστημάτων στο πεδίο του πίνακα.

%

Χρησιμοποιείται ως τελευταίος χαρακτήρας σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Πολλαπλασιάζει μια τιμή με το 100 και εμφανίζει το αποτέλεσμα με το σύμβολο επί τοις εκατό (%) στο τέλος.

E+, E-

–ή–

e+, e-

Εμφανίζει τιμές με επιστημονική (εκθετική) σημειογραφία.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν η προκαθορισμένη επιστημονική μορφή δεν προσφέρει αρκετό χώρο για τις τιμές σας. Χρησιμοποιήστε τα E+ ή e+ για να εμφανίσετε τιμές ως θετικούς εκθέτες και τα E- ή e- για να εμφανίσετε αρνητικούς εκθέτες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτά τα σύμβολα κράτησης θέσης με άλλους χαρακτήρες.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε εφαρμόσει τη μορφοποίηση 0,000E+00 σε ένα αριθμητικό πεδίο και έπειτα πληκτρολογήσατε τον αριθμό 612345. Η Access θα εμφανίσει 6,123E+05. Η Access πρώτα στρογγυλοποιεί τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων στις τρεις θέσεις (ο αριθμός των μηδενικών δεξιά ή αριστερά από το διαχωριστικό δεκαδικών). Στη συνέχεια, η Access υπολογίζει την τιμή του εκθέτη από τον αριθμό των ψηφίων που βρίσκονται δεξιά (ή αριστερά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις γλώσσας) από το διαχωριστικό δεκαδικών της αρχικής τιμής. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρχική τιμή θα είχε τοποθετήσει το "612345" (πέντε ψηφία) δεξιά από την υποδιαστολή. Για το λόγο αυτόν, η Access εμφανίζει τη μορφή 6,123E+05, ενώ η τιμή που προκύπτει ισοδυναμεί με 6,123 x 105.

"Ακριβές κείμενο"

Κλείστε σε διπλά εισαγωγικά το κείμενο που θέλετε να βλέπουν οι χρήστες.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Πρέπει να περικλείσετε το όνομα του χρώματος σε αγκύλες και να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφοποίησης σε τύπους δεδομένων "Αριθμός" ή "Νομισματική μονάδα":

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε,

 2. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κελί δίπλα στο πλαίσιο Μορφή και συμπληρώστε τους συγκεκριμένους χαρακτήρες ανάλογα με τις ανάγκες της μορφοποίησης.

 3. Για να αποθηκεύσετε την εργασία σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S.

Επάνω μέρος της σελίδας

Μορφές για τύπους δεδομένων "Κείμενο"

Οι τύποι δεδομένων κείμενο και Υπόμνημα να μην γίνεται αποδοχή προκαθορισμένες μορφές, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες μορφές για να κάνετε ευκολότερη την ανάγνωση τα δεδομένα του πίνακα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια φόρμα Web για να συλλέξετε αριθμοί πιστωτικών καρτών και αποθηκεύετε αυτούς τους αριθμούς χωρίς κενά διαστήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή για να προσθέσετε το κατάλληλο κενά διαστήματα για να κάνετε ευκολότερη την ανάγνωση του αριθμοί πιστωτικών καρτών. Οι τύποι δεδομένων κείμενο και Υπόμνημα επιτρέπουν δύο ενότητες μορφή σε μια συμβολοσειρά. Η πρώτη ενότητα της συμβολοσειράς ελέγχει τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου, και η δεύτερη ενότητα ελέγχει πώς κενές τιμές ή συμβολοσειρές μηδενικού μήκους εμφανίζονται. Εάν δεν μπορείτε να καθορίσετε μια μορφή, Access αριστερά στοιχίζει όλο το κείμενο στα φύλλα δεδομένων.

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει και εξηγεί τις προσαρμοσμένες μορφές που μπορείτε να εφαρμόσετε στους τύπους δεδομένων "Κείμενο":

Χαρακτήρας

Περιγραφή

@

Εμφανίζει κάθε διαθέσιμο χαρακτήρα για τη θέση αυτή στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Αν η Access τοποθετήσει όλους τους χαρακτήρες στα υποκείμενα δεδομένα, τα σύμβολα κράτησης θέσης που απομένουν εμφανίζονται ως κενά διαστήματα.

Για παράδειγμα, αν η συμβολοσειρά μορφοποίησης είναι @@@@@ και το κείμενο είναι ABC, τότε το κείμενο έχει αριστερή στοίχιση με δύο κενά διαστήματα στην αρχή.

&

Εμφανίζει κάθε διαθέσιμο χαρακτήρα για τη θέση αυτή στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Αν η Access τοποθετήσει όλους τους χαρακτήρες στα υποκείμενα δεδομένα, τα σύμβολα κράτησης θέσης που απομένουν δεν εμφανίζουν τίποτα.

Για παράδειγμα, αν η συμβολοσειρά μορφοποίησης είναι &&&&& και το κείμενο είναι ABC, εμφανίζεται μόνο το κείμενο με αριστερή στοίχιση.

!

Επιβάλλει να συμπληρώνονται οι χαρακτήρες κράτησης θέσης από αριστερά προς τα δεξιά και όχι από δεξιά προς τα αριστερά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή οποιασδήποτε συμβολοσειράς μορφοποίησης.

<

Μετατρέπει υποχρεωτικά όλο το κείμενο σε πεζούς χαρακτήρες. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή μιας συμβολοσειράς μορφοποίησης, αλλά μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή ένα θαυμαστικό (!).

>

Μετατρέπει υποχρεωτικά όλο το κείμενο σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή μιας συμβολοσειράς μορφοποίησης, αλλά μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή ένα θαυμαστικό (!).

*

Όταν χρησιμοποιείται ο αστερίσκος (*), ο αμέσως επόμενος χαρακτήρας γίνεται "χαρακτήρας συμπλήρωσης" — χαρακτήρας που συμπληρώνει κενά διαστήματα. Κανονικά, η Access εμφανίζει το κείμενο με αριστερή στοίχιση και συμπληρώνει με κενά διαστήματα την περιοχή στα δεξιά της τιμής. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει όλα τα κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

Κενό διάστημα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -), οικονομικά σύμβολα (¥ £ $) και τις παρενθέσεις που χρειάζονται οι συμβολοσειρές μορφοποίησης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Σημειώστε ότι μπορείτε να τοποθετήσετε αυτούς τους χαρακτήρες οπουδήποτε στη συμβολοσειρά μορφοποίησης.

"Ακριβές κείμενο"

Κλείστε σε διπλά εισαγωγικά το κείμενο που θέλετε να βλέπουν οι χρήστες.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Θα πρέπει να περικλείετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιείτε ένα από τα εξής ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Σημείωση: Όταν καθορίζετε μια μορφή, η Access συμπληρώνει τους χαρακτήρες κράτησης θέσης με δεδομένα από το υποκείμενο πεδίο.

Εφαρμογή προσαρμοσμένων μορφών σε πεδία κειμένου

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κελί δίπλα στο πλαίσιο Μορφή.

 3. Εισαγάγετε τη μορφοποίηση. Ο τύπος της προσαρμοσμένης μορφής που μπορείτε να καθορίσετε εξαρτάται από τον τύπο των δεδομένων που επιλέγετε για το πεδίο.

 4. Για να αποθηκεύσετε την εργασία σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S.

Επάνω μέρος της σελίδας

Μορφοποίηση τύπου δεδομένων "Ημερομηνία/ώρα"

Όταν δεν ορίζετε προκαθορισμένη ή προσαρμοσμένη μορφή για τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/ώρα", η Access εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή ημερομηνίας — ηη/μ/εεεε ω:λλ:δδ ΠΜ/ΜΜ. Οι προσαρμοσμένες μορφές για τα πεδία "Ημερομηνία/Ώρα" μπορεί να περιέχουν δύο ενότητες — μία για την ημερομηνία και μία για την ώρα. Αυτές οι ενότητες χωρίζονται μεταξύ τους με ελληνικό ερωτηματικό. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναδημιουργήσετε τη μορφή "Γενική ημερομηνία" ως εξής: ηη/μ/εεεε;ω:λλ:δδ.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

Διαχωριστικό ημερομηνίας

Ελέγχει το σημείο όπου η Access τοποθετεί το διαχωριστικό ημερών, μηνών και ετών.

c

Εμφανίζει τη μορφή γενικής ημερομηνίας.

d ή dd

Εμφανίζει την ημέρα του μήνα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό. Για μονοψήφιο αριθμό, χρησιμοποιήστε ένα σύμβολο κράτησης θέσης. Για διψήφιο αριθμό, χρησιμοποιήστε δύο σύμβολα κράτησης θέσης.

ddd

Συντομεύει την ημέρα της εβδομάδας σε τρία γράμματα.

Για παράδειγμα, η Δευτέρα εμφανίζεται ως Δευ.

dddd

Εμφανίζει ολογράφως όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

ddddd

Εμφανίζει τη σύντομη μορφή ημερομηνίας.

dddddd

Εμφανίζει την πλήρη μορφή ημερομηνίας.

β

Εμφανίζει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας.

Για παράδειγμα, η Δευτέρα εμφανίζεται ως αριθμός 2.

m ή mm

Εμφανίζει τους μήνες ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

mmm

Συντομεύει το όνομα του μήνα στα τρία γράμματα.

Για παράδειγμα, ο Οκτώβριος εμφανίζεται ως Οκτ.

mmmm

Εμφανίζει τα πλήρη ονόματα των μηνών.

q

Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου (1-4).

Για παράδειγμα, για μια ημερομηνία του Μαΐου, η Access εμφανίζει τον αριθμό 2 ως τιμή του τριμήνου.

y

Εμφανίζει την ημέρα του έτους (1-366).

yy

Εμφανίζει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.

Σημείωση: Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε και να εμφανίζετε και τα τέσσερα ψηφία για το έτος.

yyyy

Εμφανίζει όλα τα ψηφία του έτους στην περιοχή 0100-9999.

Διαχωριστικό ώρας

Ελέγχει το σημείο όπου η Access τοποθετεί το διαχωριστικό ωρών, λεπτών και δευτερολέπτων.

h ή hh

Εμφανίζει την ώρα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

n ή nn

Εμφανίζει τα λεπτά ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

s ή ss

Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

ttttt

Εμφανίζει την πλήρη μορφή ώρας.

AM/PM

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή, με τα ΠΜ ή ΜΜ στο τέλος. Η Access ορίζει αυτήν την τιμή με βάση το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

A/P ή a/p

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή, με A, P, a ή p στο τέλος. Η Access ορίζει αυτήν την τιμή με βάση το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

AMPM

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή. Η Access χρησιμοποιεί τις ενδείξεις πρωινής ή απογευματινής ώρας που καθορίζουν οι τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Κενό διάστημα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -), οικονομικά σύμβολα (¥ £ $) και τις παρενθέσεις που χρειάζονται οι συμβολοσειρές μορφοποίησης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

*

Επιβάλλει στο χαρακτήρα αμέσως μετά τον αστερίσκο να γίνει "χαρακτήρας συμπλήρωσης" — χαρακτήρας που συμπληρώνει κενά διαστήματα. Κανονικά, η Access εμφανίζει το κείμενο με αριστερή στοίχιση και συμπληρώνει με κενά διαστήματα την περιοχή στα δεξιά της τιμής. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει όλα τα κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

"Ακριβές κείμενο"

Κλείστε σε διπλά εισαγωγικά το κείμενο που θέλετε να βλέπουν οι χρήστες.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Θα πρέπει να περικλείετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιείτε ένα από τα εξής ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Μορφοποίηση ημερομηνίας και ώρας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×