Προσαρμογή μιας σελίδας Τμημάτων Web

Εάν είστε κάτοχος ή διαχειριστής τοποθεσίας, μπορείτε να προσαρμόσετε τη σελίδα Τμημάτων Web με διάφορους τρόπους, όπως είναι η επεξεργασία της γραμμής τίτλου της σελίδας Τμημάτων Web, η προσθήκη Τμημάτων Web, η προσαρμογή των προβολών των Τμημάτων Web προβολής λίστας και η αλλαγή της διάταξης της σελίδας Τμημάτων Web. Αφού προσθέσετε Τμήματα Web στη σελίδα Τμημάτων Web, μπορείτε να συνδέσετε Τμήματα Web στη δημιουργία περισσότερων προσαρμοσμένων λύσεων για τη σελίδα σας. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση Τμημάτων Web στην ενότητα Δείτε επίσης. Εάν έχετε ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web που είναι συμβατό με το Microsoft Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να προσαρμόσετε επιπλέον τη διάταξη της σελίδας Τμημάτων Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Office SharePoint Designer 2007 για την επεξεργασία μιας σελίδας Τμημάτων Web, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Office SharePoint Designer 2007.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία μιας προσωπικής προβολής ή επαναφορά της κοινόχρηστης προβολής μιας σελίδας τμημάτων Web

Επεξεργασία της γραμμής τίτλου σελίδας τμημάτων Web

Προσθήκη τμήματος Web

Προσαρμογή της προβολής λίστας ή βιβλιοθήκης σε ένα τμήμα Web

Αλλαγή της διάταξης μιας σελίδας τμημάτων Web

Δημιουργία μιας προσωπικής προβολής ή επαναφορά της κοινόχρηστης προβολής μιας σελίδας Τμημάτων Web

Κατά την προβολή μιας τοποθεσίας ή σελίδας είστε σε κοινόχρηστη προβολή από προεπιλογή. Κάθε αλλαγή που κάνετε στη σελίδα, ενώ είστε σε κοινόχρηστη προβολή, είναι ορατή σε όλους όσους επισκέπτονται τη σελίδα. Εάν δημιουργείτε μια προσωπική προβολή μιας σελίδας, οι αλλαγές που κάνετε σε αυτήν τη σελίδα είναι ορατές μόνο σε εσάς.

Δημιουργία μιας προσωπικής προβολής

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Καλώς ορίσατε "Το όνομά σας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή αυτής της σελίδας.

 2. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε για να προσαρμόσετε τη σελίδα. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε Τμήματα Web, όπως και να τροποποιήσετε τις ιδιότητες άλλων Τμημάτων Web στη σελίδα, να προσαρμόσετε τις προβολές για κάθε Τμήμα Web προβολής λίστας στη σελίδα και να προσαρμόσετε τις ιδιότητες άλλων Τμημάτων Web στη σελίδα.

  Σημείωση: Μπορείτε να κλείσετε Τμήματα Web σε μια προσωπική προβολή, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε Τμήματα Web από τη σελίδα.

 3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος από τη λειτουργία επεξεργασίας.

Επαναφορά της κοινόχρηστης προβολής

Μπορείτε να διαγράψετε τις προσαρμοσμένες αλλαγές που κάνατε σε μια σελίδα Τμημάτων Web και να επαναφέρετε τις τρέχουσες τιμές κοινόχρηστων ιδιοτήτων για τα Τμήματα Web της σελίδας.

Με την εντολή Επαναφορά περιεχομένου σελίδας διαγράφονται μόνιμα οι προσαρμοσμένες τιμές ιδιοτήτων Τμήματος Web και διαγράφεται μόνιμα κάθε προσαρμοσμένο Τμήμα Web. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια άλλη προσωπική προβολή, πρέπει να κάνετε ξανά τις προσαρμογές σας.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Καλώς ορίσατε "Το όνομά σας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά περιεχομένου σελίδας.

 2. Όταν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης ότι θέλετε να επαναφέρετε το περιεχόμενο σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Η εντολή Επαναφορά περιεχομένου σελίδας είναι ορατή μόνο σε προσωπική προβολή και μόνο αν είχατε προσαρμόσει προηγουμένως τη σελίδα Τμημάτων Web.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία της γραμμής τίτλου σελίδας Τμημάτων Web

Η γραμμή τίτλου μιας σελίδας Τμημάτων Web περιέχει τίτλο, λεζάντα, περιγραφή και μια εικόνα. Ένας διαχειριστής ή ένας χρήστης με επαρκή δικαιώματα τροποποίησης σελίδας Τμήματος Web για όλους τους χρήστες μπορεί να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να καταργήσει αυτά τα στοιχεία. Ο τίτλος, η λεζάντα, η περιγραφή και η εικόνα είναι προαιρετικά στοιχεία και μπορούν να αλλαχθούν για όλους τους χρήστες που κάνουν κοινή χρήση της σελίδας Τμημάτων Web. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η προσαρμογή τους για έναν μεμονωμένο χρήστη.

Ένας διαχειριστής μπορεί επίσης να επιτρέψει την ανώνυμη πρόσβαση σε έναν διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τη σελίδα Τμημάτων Web, εμφανίζεται αυτόματα ένα κουμπί ελέγχου ταυτότητας και ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί για να προβάλει τη σελίδα ή για να κάνει αλλαγές στη σελίδα Τμημάτων Web.

Σημείωση: Εάν η σελίδα τμημάτων Web είναι αποθηκευμένη σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, ίσως χρειαστεί να αναλάβετε τον έλεγχο του εγγράφου της σελίδας τμημάτων Web πριν να κάνετε αλλαγές όπως η προσθήκη τμημάτων Web. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, φροντίστε να μεταβιβάσετε τον έλεγχο του εγγράφου πίσω στη βιβλιοθήκη για να κάνετε τις αλλαγές ορατές σε όλους τους χρήστες.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ιδιοτήτων γραμμής τίτλου.

 3. Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω χαρακτηριστικά της γραμμής τίτλου στο παράθυρο εργαλείων: Τίτλος, Λεζάντα, Περιγραφή και Σύνδεση εικόνας.

  Ιδιότητες γραμμής τίτλου σελίδας τμημάτων Web

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε καμία από αυτές τις προσαρμοσμένες ιδιότητες σε μια προσωπική προβολή.

  ιδιότητα

  Περιγραφή

  Τίτλος

  Η κύρια επικεφαλίδα κειμένου στη γραμμή τίτλου μιας σελίδας τμημάτων Web. Αρχικά, ορίζεται σε μια τιμή με βάση το όνομα του αρχείου της σελίδας. Επειδή ο τίτλος είναι προαιρετικός, μπορείτε να τον αλλάξετε ή να τον διαγράψετε. Δεν υπάρχει όριο στο μήκος του τίτλου.

  Επειδή ένα μεγάλος τίτλος καταλαμβάνει σημαντικό χώρο σε μια σελίδα τμημάτων Web, μπορεί να θέλετε να εξισορροπήσετε το μήκος της γραμμής τίτλου με τα υπόλοιπα τμήματα Web στη σελίδα.

  Λεζάντα

  Μια συμπληρωματική περιγραφή για μια σελίδα τμημάτων Web. Η λεζάντα είναι προαιρετική. Εάν υπάρχει, εμφανίζεται επάνω από τον τίτλο στη γραμμή τίτλου της σελίδας τμημάτων Web. Το μέγιστο μήκος μιας λεζάντας είναι 100 χαρακτήρες.

  Περιγραφή

  Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον τίτλο ή τη λεζάντα μιας σελίδας τμημάτων Web. Η περιγραφή είναι προαιρετική και, εάν υπάρχει, εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον τίτλο ή τη λεζάντα μια σελίδας τμημάτων Web. Το μέγιστο μήκος της περιγραφής είναι 255 χαρακτήρες.

  Σύνδεση εικόνας

  Μια εικόνα, όπως ένα λογότυπο εταιρείας, η οποία εμφανίζεται στα αριστερά του τίτλου της σελίδας τμημάτων Web. Η εικόνα είναι προαιρετική. Από προεπιλογή, έχει οριστεί ως ένα λογότυπο που μπορείτε να διαγράψετε ή να αντικαταστήσετε. Η εικόνα εμφανίζεται στο μέγεθος με το οποίο παρέχεται. Η θέση του αρχείου εικόνας μπορεί να καθοριστεί είτε ως διεύθυνση Web είτε ως διαδρομή αρχείου. Οι υποστηριζόμενες επεκτάσεις αρχείων για αρχεία εικόνας είναι .bmp, .gif, .jpg, .jpeg και .pict.

  Κουμπί ελέγχου ταυτότητας

  Ένας διακομιστής που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services δεν επιτρέπει την ανώνυμη πρόσβαση από προεπιλογή και ζητά αυτόματα από τους χρήστες να πραγματοποιήσουν είσοδο για να αποκτήσουν πρόσβαση στο διακομιστή. Εναλλακτικά, ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει την ανώνυμη πρόσβαση και να επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν είσοδο μόνο όταν θέλουν να δουν ή να καθορίσουν προσωπικές ρυθμίσεις για μια σελίδα τμημάτων Web στο διακομιστή.

 4. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και για να κλείσετε το παράθυρο εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για να δείτε τις αλλαγές σας χωρίς να κλείσετε το παράθυρο εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη Τμήματος Web

Ο πιο γρήγορος τρόπος προσθήκης ενός Τμήματος Web σε μια σελίδα Τμημάτων Web είναι με χρήση του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη Τμημάτων Web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για τη γρήγορη προσθήκη λιστών, βιβλιοθηκών και άλλων Τμημάτων Web στη σελίδα Τμημάτων Web. Εάν είστε διαχειριστής τοποθεσίας, μπορείτε να προσθέσετε νέα Τμήματα Web στη λίστα που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Τμημάτων Web και μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ομάδες στις οποίες μπορείτε να εμφανίζετε μαζί συγκεκριμένα Τμήματα Web στη λίστα.

Σημείωση: Εάν η σελίδα τμημάτων Web είναι αποθηκευμένη σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, ίσως χρειαστεί να αναλάβετε τον έλεγχο του εγγράφου της σελίδας τμημάτων Web πριν να κάνετε αλλαγές όπως η προσθήκη τμημάτων Web. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, φροντίστε να μεταβιβάσετε τον έλεγχο του εγγράφου πίσω στη βιβλιοθήκη για να κάνετε τις αλλαγές ορατές σε όλους τους χρήστες.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Στη ζώνη Τμήματος Web στην οποία θέλετε να προσθέσετε το Τμήμα Web, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Τμήματος Web.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Τμημάτων Web , ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για το Τμήμα Web που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα.

  Τύποι τμημάτων Web

  Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services παρέχουν πολλά τμήματα Web που είναι έτοιμα για χρήση στην τοποθεσία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ενσωματωμένα τμήματα Web, να τα προσαρμόσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας ή να δημιουργήσετε νέα τμήματα Web και να τα αποστείλετε για χρήση σε ολόκληρη την τοποθεσία.

  Προεπιλεγμένα τμήματα Web

  Τα παρακάτω τμήματα Web συμπεριλαμβάνονται από προεπιλογή σε όλες τις τοποθεσίες και μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας σας. Πολλά από αυτά τα τμήματα Web μπορούν επίσης να συνδεθούν μεταξύ τους για τη δημιουργία πολλών διαφορετικών μοναδικών λύσεων:

  • Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου για να προσθέσετε μορφοποιημένο κείμενο, πίνακες, υπερ-συνδέσεις και εικόνες σε μια σελίδα τμημάτων Web.

  • Τμήμα Web φόρμας    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web φόρμας για τη σύνδεση και το φιλτράρισμα μιας στήλης δεδομένων σε ένα άλλο Τμήμα Web. Και τα δύο Τμήματα Web πρέπει να εκτελούνται στον ίδιο διακομιστή.

  • Τμήμα Web εικόνας     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web εικόνας για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα γραφικό σε μια σελίδα Τμημάτων Web. Για τον ευκολότερο συντονισμό της εικόνας με άλλα Τμήματα Web της σελίδας, μπορείτε να ελέγξετε την κατακόρυφη στοίχιση, την οριζόντια στοίχιση και το χρώμα φόντου της εικόνας μέσα στο Τμήμα Web εικόνας, τροποποιώντας τις προσαρμοσμένες ιδιότητες σε μια κοινόχρηστη προβολή.

  • Τμήμα Web προβολής λίστας    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web προβολής λίστας για εμφάνιση και επεξεργασία δεδομένων λίστας ή βιβλιοθήκης στην τοποθεσία σας και για σύνδεση σε άλλα τμήματα Web, συμπεριλαμβανομένων άλλων τμημάτων Web προβολής λίστας. Οι λίστες είναι πληροφορίες που μοιράζεστε με τα μέλη της ομάδας και συχνά εμφανίζονται σε μορφή πίνακα. Οι προβολές λίστας εμφανίζουν αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους για διάφορους σκοπούς, όπως είναι το φιλτράρισμα, η ταξινόμηση ή η επιλογή συγκεκριμένων στηλών.

   Σημείωση: Δεν υπάρχει τμήμα Web με το όνομα "Προβολή λίστας". Όταν δημιουργείτε μια λίστα στην τοποθεσία σας, δημιουργείται αυτόματα ένα τμήμα Web προβολής λίστας με το ίδιο όνομα που έχει η λίστα. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια λίστα που ονομάζεται "Σκάφη", ένα τμήμα Web προβολής λίστας που ονομάζεται "Σκάφη" θα είναι διαθέσιμο στη συλλογή "Όνομα τοποθεσίας". Το τμήμα Web εμφανίζει αυτόματα τα δεδομένα που περιέχονται στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη που δημιουργήσατε.

  • Τμήμα Web προγράμματος προβολής σελίδας    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web προγράμματος προβολής σελίδας για να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα, ένα αρχείο ή ένα φάκελο σε μια σελίδα τμημάτων Web. Για σύνδεση με το περιεχόμενο, καταχωρείτε μια υπερ-σύνδεση, μια διαδρομή αρχείου ή ένα όνομα φακέλου.

  • Τμήμα Web χρηστών τοποθεσίας    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web χρηστών τοποθεσίας για να εμφανίσετε μια λίστα με τους χρήστες και τις ομάδες που διαθέτουν δικαιώματα χρήσης μιας τοποθεσίας. Το Τμήμα Web χρηστών τοποθεσίας εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα μιας τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το Τμήμα Web χρηστών τοποθεσίας σε οποιαδήποτε σελίδα Τμημάτων Web.

   Σημείωση: Στις τοποθεσίες όπου εκτελούνται οι υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 και παλαιότερες εκδόσεις, το τμήμα Web χρηστών τοποθεσίας ονομαζόταν "τμήμα Web μελών".

  • Τμήμα Web XML     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web XML για να εμφανίσετε επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML) και να εφαρμόσετε XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) στην XML, πριν από την εμφάνιση του περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα αρχείο XML που περιέχει μια λίστα με σκάφη, τιμές και συνδέσεις με εικόνες για τα σκάφη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε XSLT για να μετατρέψετε τα δεδομένα και να εμφανίσετε μια λίστα με σκάφη και τιμές και να μετατρέψετε το όνομα του σκάφους σε υπερ-σύνδεση ώστε η εικόνα να εμφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο.

   Προδιαμορφωμένα τμήματα Web προβολής λίστας

   Τα παρακάτω τμήματα Web είναι ενσωματωμένα στο πρότυπο τοποθεσίας ομάδας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services και ρυθμίζονται αυτόματα και είναι έτοιμα για χρήση σε μια σελίδα τμημάτων Web όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία ομάδας. Διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών των τμημάτων Web συμπεριλαμβάνονται κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας ομάδας τοποθεσίας ή τοποθεσίας χώρου εργασίας, ανάλογα με το πρότυπο τοποθεσίας που επιλέγετε.

   Σημείωση: Αυτά τα τμήματα Web παράγονται από το τμήμα Web προβολής λίστας και χρησιμοποιούν προδιαμορφωμένα πρότυπα τμημάτων Web για να δημιουργήσουν τη μοναδική διάταξη και σχεδίασή τους. Για να προσθέσετε δεδομένα σε αυτές τις λίστες, στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστες. Στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας", κάντε κλικ στο όνομα της λίστας για την οποία θέλετε να προσθέσετε δεδομένα.

  • Ανακοινώσεις     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web ανακοινώσεων για να δημοσιεύσετε ειδήσεις, κατάσταση και άλλες σύντομες πληροφορίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού με τα μέλη της ομάδας.

  • Ημερολόγιο     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web ημερολογίου για να εμφανίσετε προσεχή συμβάντα ή χρονοδιαγράμματα ομάδας.

  • Συνδέσεις     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web συνδέσεων για να δημοσιεύσετε υπερ-συνδέσεις προς ιστοσελίδες που ενδιαφέρουν την ομάδα σας.

  • Κοινόχρηστα έγγραφα     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web κοινόχρηστων εγγράφων για την κοινή χρήση αρχείων από την προεπιλεγμένη βιβλιοθήκη εγγράφων με τους χρήστες της τοποθεσίας.

  • Εργασίες     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web εργασιών για να αναθέσετε μια εργασία σε ένα μέλος της ομάδας σας, να καθορίσετε την ημερομηνία παράδοσης και την προτεραιότητά της και να υποδείξετε την κατάσταση και την πρόοδό της.

  • Συζήτηση ομάδας     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web συζήτησης ομάδας για την παροχή ενός φόρουμ συζήτησης για θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα σας.

   Προσαρμοσμένα τμήματα Web

   Χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον προγραμματισμού που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Visual Studio, οι προγραμματιστές μπορούν να εκμεταλλευτούν το πλήρες σύνολο δυνατοτήτων του Microsoft ASP.NET για τη δημιουργία προσαρμοσμένων τμημάτων Web. Μια σελίδα τμημάτων Web είναι ένα αρχείο ASP.NET (.aspx) και τα τμήματα Web παράγονται από τα στοιχεία ελέγχου φόρμας Web. Για να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις σελίδες τμημάτων Web, οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν δικά τους τμήματα Web που παρέχουν νέες λειτουργίες. Οι προγραμματιστές μπορούν επίσης να προσθέσουν προσαρμοσμένες ιδιότητες στα τμήματα Web, να προσθέσουν εργαλεία σύνδεσης στο παράθυρο εργαλείων για εξειδικευμένα περιβάλλοντα εργασίας χρήστη και να συνδεθούν με άλλα τμήματα Web χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις τμημάτων Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τμημάτων Web, ανατρέξτε στο SDK του Windows SharePoint Services 3.0, το οποίο είναι διαθέσιμο στο θέμα Καλώς ορίσατε στο SDK των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0.

   Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τμήματα Web που έχουν δημιουργήσει άλλα άτομα ή εταιρείες. Για να προσθέσετε ένα τμήμα Web τρίτου κατασκευαστή στη δική σας σελίδα ή τοποθεσία τμημάτων Web πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Ορισμένα τμήματα Web ενδέχεται να πρέπει να αναπτυχθούν απευθείας στο διακομιστή. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα τμήμα Web τρίτου κατασκευαστή στη δική σας σελίδα ή τοποθεσία τμημάτων Web, επικοινωνήστε με το διαχειριστή για βοήθεια.

  Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν τύπους Τμημάτων Web, επιλέγοντας πρόσθετα πλαίσια ελέγχου για τα Τμήματα Web που θέλετε να προσθέσετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή της προβολής μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε ένα Τμήμα Web

Αφού προσθέσετε ένα Τμήμα Web προβολής λίστας σε μια σελίδα Τμήματος Web, μπορείτε να προσαρμόσετε την προβολή ώστε να εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στη σελίδα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την τρέχουσα προβολή από τη σελίδα Τμήματος Web.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προβολές μια λίστας ή βιβλιοθήκης τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίζονται διαφορετικά σύνολα πληροφοριών σε διαφορετικές εμφανίσεις του τμήματος Web για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προβολές μιας λίστας ή βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας το μενού Προβολή Μενού Προβολή στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη που θέλετε να προσαρμόσετε. Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προσαρμοσμένων προβολών μιας λίστας ή βιβλιοθήκης στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στο μενού τμήματος Web Μενού Τμήματος Web του τμήματος Web που θέλετε να προσαρμόσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web.

 3. Στο παράθυρο εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία της τρέχουσας προβολής.

 4. Στην ενότητα Στήλες, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στήλες επιλέγοντας τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου. Δίπλα στο όνομα στήλης, εισαγάγετε τον αριθμό για τη σειρά της στήλης στην προβολή.

 5. Στην ενότητα Ταξινόμηση, επιλέξτε αν θέλετε να ταξινομούνται οι πληροφορίες και τον τρόπο ταξινόμησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο στήλες για την ταξινόμηση, για παράδειγμα, πρώτα κατά συντάκτη και μετά κατά όνομα αρχείου για κάθε συντάκτη.

 6. Στην ενότητα Φίλτρο, επιλέξτε εάν και πώς θέλετε να φιλτράρονται οι πληροφορίες. Μια φιλτραρισμένη προβολή εμφανίζει μικρότερη συλλογή, όπως στοιχεία που δημιουργήθηκαν από ένα συγκεκριμένο τμήμα ή με την κατάσταση "Εγκρίθηκε".

 7. Στην ενότητα Ομαδοποίηση κατά, μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία με την ίδια τιμή στη δική τους ενότητα, όπως μια επεκτάσιμη ενότητα για έγγραφα από συγκεκριμένο συντάκτη.

 8. Στην ενότητα Σύνολα, μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό των στοιχείων μιας στήλης, όπως το συνολικό αριθμό θεμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορείτε να συνοψίσετε ή να φιλτράρετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως μέσους όρους.

 9. Στην ενότητα Στυλ, επιλέξτε το στυλ που θέλετε για την προβολή, όπως μια λίστα με σκίαση, στην οποία κάθε δεύτερη γραμμή είναι σκιασμένη.

 10. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη σας έχει φακέλους, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή που δεν συμπεριλαμβάνει φακέλους. Μερικές φορές αυτό ονομάζεται επίπεδη προβολή. Για να προβάλετε όλα τα στοιχεία της λίστας στο ίδιο επίπεδο, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των στοιχείων χωρίς φακέλους.

 11. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη είναι μεγάλη, μπορείτε να περιορίσετε πόσα αρχεία μπορούν να προβληθούν στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη ή πόσα αρχεία μπορούν να προβληθούν στην ίδια σελίδα. Στην ενότητα Όριο στοιχείων, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

 12. Εάν σκοπεύετε να προβάλετε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη σε μια κινητή συσκευή, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε στην ενότητα Κινητό.

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της διάταξης μιας σελίδας Τμημάτων Web

Μπορείτε να μετακινήσετε τα Τμήματα Web σε μια σελίδα Τμημάτων Web για να τα τοποθετήσετε με οποιαδήποτε σειρά, σε οποιαδήποτε ζώνη Τμημάτων Web θέλετε. Κατά την προβολή μιας τοποθεσίας σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web, δεν μπορείτε να αλλάξετε το πρότυπο που επιλέξατε κατά τη δημιουργία της σελίδας Τμημάτων Web. Εάν έχετε ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web που είναι συμβατό με το Microsoft Windows SharePoint Services, όπως το Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να αλλάξετε περαιτέρω τη δομή της σελίδας Τμημάτων Web.

Σημείωση: Εάν η σελίδα τμημάτων Web είναι αποθηκευμένη σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, ίσως χρειαστεί να αναλάβετε τον έλεγχο του εγγράφου της σελίδας τμημάτων Web πριν να κάνετε αλλαγές όπως η προσθήκη τμημάτων Web. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, φροντίστε να μεταβιβάσετε τον έλεγχο του εγγράφου πίσω στη βιβλιοθήκη για να κάνετε τις αλλαγές ορατές σε όλους τους χρήστες.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Σύρετε τα Τμήματα Web σε νέες θέσεις ή ζώνες Τμημάτων Web στη σελίδα.

 3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος από τη λειτουργία επεξεργασίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×