Προσαρμογή ενός πίνακα συζητήσεων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι πίνακες συζητήσεων παρέχουν φόρουμ για τη συζήτηση θεμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων σε τοποθεσίες. Τα περισσότερα πρότυπα τοποθεσίας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα δημιουργίας πινάκων συζητήσεων και πολλές τοποθεσίες και τοποθεσίες χώρου εργασίας έχουν έναν ενσωματωμένο πίνακα συζητήσεων που ονομάζεται "Συζήτηση ομάδας". Ως κάτοχος τοποθεσίας μπορείτε να προσαρμόσετε τους πίνακες συζητήσεων.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με την προσαρμογή πινάκων συζητήσεων

Δημιουργία μιας προβολής

Επεξεργασία προβολής

Διαγραφή μιας προβολής

Καθορισμός της προεπιλεγμένης δημόσιας προβολής

Πληροφορίες για την προσαρμογή πινάκων συζήτησης

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές για την προσαρμογή των προβολών και των συμπεριφορών που αφορούν συγκεκριμένα τους πίνακες συζήτησης. Όταν δημιουργείτε μια νέα προβολή για έναν πίνακα συζήτησης, πρέπει να τον βασίσετε σε μια υπάρχουσα προβολή. Από προεπιλογή, παρέχονται οι ακόλουθες προβολές:

 • Προβολή θέματος    Η προβολή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στον αρχικό φάκελο (τον φάκελο στο υψηλότερο επίπεδο ενός πίνακα συζήτησης) και χρησιμοποιείται για την προβολή των ονομάτων των συζητήσεων και άλλα μετα-δεδομένα σε μια συγκεκριμένη συζήτηση. Το όνομα κάθε συζήτησης στον πίνακα εμφανίζεται ως σύνδεση στην στήλη "Θέμα", στην οποία μπορείτε να κάνετε κλικ για να μεταβείτε σε έναν φάκελο χαμηλότερου επιπέδου που εμφανίζει τις απαντήσεις σε μια συγκεκριμένη συζήτηση.

  Σημείωση: Παρόλο που είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική προβολή για τον αρχικό φάκελο, όπως την επίπεδη προβολή ή την προβολή νήματος, δεν συνιστάται η χρήση τους. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε την προβολή θέματος ή μια προβολή που μπορείτε να δημιουργήσετε με βάση την προβολή θέματος.

 • Επίπεδη προβολή    Από προεπιλογή, η προβολή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε φακέλους του τύπου περιεχομένου συζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμη στον αρχικό φάκελο. Σε αυτή την προβολή, το θέμα της συζήτησης, όλες οι απαντήσεις στη συζήτηση και άλλες αποκρίσεις αντιστοιχίζονται σε μία πλευρά.

 • Προβολή νήματος    Από προεπιλογή, η προβολή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε φακέλους του τύπου περιεχομένου συζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμη στον αρχικό φάκελο. Στην προβολή αυτή, το θέμα της συζήτησης είναι στοιχισμένο στη μία πλευρά, όλες οι απαντήσεις στη συζήτηση είναι στοιχισμένες με μικρή εσοχή και όλες οι αποκρίσεις σε προηγούμενες αποκρίσεις είναι στοιχισμένες με ακόμη μεγαλύτερη εσοχή. Η προβολή αυτή σας διευκολύνει να βλέπετε αν μια απάντηση είναι άμεση στο θέμα της συζήτησης ή σε μια προηγούμενη απόκριση.

Σημείωση: Κατά τη δημιουργία μιας προβολής, μπορείτε να την καθορίσετε είτε ως προσωπική είτε ως δημόσια προβολή. Σημειώστε ότι μια προσωπική προβολή είναι διαθέσιμη μόνο στο άτομο που την έχει ορίσει, ενώ η δημόσια προβολή είναι διαθέσιμη σε όλους.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις επιλογές ρύθμισης παραμέτρων που μπορούν να επιλέξουν οι κάτοχοι τοποθεσίας κατά τη δημιουργία μιας προβολής για έναν πίνακα συζήτησης. Οι περισσότερες από αυτές τις επιλογές είναι διαθέσιμες και κατά την επεξεργασία υπαρχόντων προβολών.

Σημείωση: Για να προσαρμόσετε περισσότερες ρυθμίσεις λίστας, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχείρισης ή αλλαγής λιστών.

Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων

Ενέργειες

Όνομα

Ορισμός ενός μοναδικού ονόματος για αυτήν την προβολή και καθορισμός αν θα είναι η προεπιλεγμένη δημόσια προβολή.

Σημείωση: Το πλαίσιο ελέγχου Προεπιλεγμένη προβολή αφορά μόνο τις δημόσιες προβολές και όχι τις προσωπικές.

Κοινό

Καθορίστε αν η προβολή είναι δημόσια ή προσωπική.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη δημιουργία μιας προβολής.

Στήλες

Επιλέξτε τις στήλες που θέλετε σε αυτή την προβολή και τη σειρά με την οποία θέλετε να εμφανίζονται.

Ταξινόμηση

Επιλέξτε τις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε και αν θα ταξινομηθούν σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Φίλτρο

Καθορίστε αν θα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία (συζητήσεις και απαντήσεις) στην προβολή ή σε στοιχεία φίλτρου. Για να φιλτράρετε περισσότερες από δύο στήλες, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση περισσότερων στηλών.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε να φιλτράρετε στοιχεία, συνιστάται να επιλέξετε μια στήλη που είναι στο ευρετήριο για την πρώτη πρόταση για ταχύτερη απόδοση της σελίδας.

Ομαδοποίηση κατά

Καθορίστε αν θέλετε να ομαδοποιούνται οι συζητήσεις κατά μια συγκεκριμένη στήλη. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε την ομαδοποίηση όλων των συζητήσεων που δημιουργήθηκαν από έναν συγκεκριμένο χρήστη σε μια συγκεκριμένη ημέρα.

Όταν ομαδοποιούνται οι συζητήσεις, εμφανίζονται στην κύρια σελίδα του πίνακα συζήτησης σε μια προβολή δένδρου που ονομάζεται σύμφωνα με την στήλη κατά την οποία ομαδοποιήθηκαν. Μπορείτε να επιλέξετε αν αυτή η προβολή δένδρου θα συμπτύσσεται ή θα επεκτείνεται από προεπιλογή και τον αριθμό των ομάδων που θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα.

Σύνολα

Καθορίστε τα σύνολα για οποιαδήποτε μεμονωμένη στήλη σε αυτή την προβολή. Όταν κάνετε την επιλογή Καταμέτρηση για μια συγκεκριμένη στήλη, εμφανίζεται ο αριθμός στοιχείων σε αυτή τη στήλη στην κύρια σελίδα του πίνακα συζήτησης. Μερικές στήλες έχουν τις επιλογές Ελάχιστο και Μέγιστο, που εμφανίζουν τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές σε αυτή τη στήλη αντίστοιχα.

Στυλ

Επιλέξτε ένα από πολλά προκαθορισμένα στυλ για την προβολή.

Φάκελοι

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές για αυτή την ενότητα για να κάνετε τις παρακάτω επιλογές, που μπορούν να προσθέσουν πολλές παραλλαγές στις προβολές σας:

 • Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται τα στοιχεία μέσα στους φακέλους ή χωρίς φακέλους.

  Για την επίπεδη προβολή και την προβολή νήματος, η εμφάνιση των στοιχείων μέσα σε φακέλους εμφανίζει το θέμα της συζήτησης στην αρχή της λίστας για τους φακέλους χαμηλότερου επιπέδου. Η εμφάνιση των στοιχείων χωρίς φακέλους οδηγεί στην εμφάνιση της ίδιας λίστας στοιχείων χωρίς το θέμα στην αρχή της λίστας.

  Σημείωση: Για την προβολή θέματος η προεπιλεγμένη και συνιστώμενη ρύθμιση είναι η εμφάνιση στοιχείων μέσα σε φακέλους.

 • Εμφάνιση αυτής της προβολής σε όλους τους φακέλους, μόνο στον αρχικό φάκελο ή μόνο σε φακέλους ενός συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου που επιλέγετε.

  Σημείωση: Οι περισσότερες προβολές δεν είναι κατάλληλες για τον αρχικό φάκελο και τους φακέλους χαμηλότερου επιπέδου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει τυπικά να επιλέξετε να είναι διαθέσιμες οι προβολές που έχετε δημιουργήσει με βάση την επίπεδη προβολή ή την προβολή νήματος σε φακέλους ενός συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου.

Περιορισμός στοιχείων

Καθορίστε τον αριθμό των στοιχείων που θα εμφανίζονται σε αυτή την προβολή. Μπορείτε είτε να θέσετε έναν αριθμό απόλυτου περιορισμού ή να επιτρέψετε στους χρήστες να προβάλλουν όλα τα στοιχεία σε τμήματα συγκεκριμένου μεγέθους.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προβολής

Οι προβολές που δημιουργείτε για ένα συγκεκριμένο πίνακα συζητήσεων είναι διαθέσιμες σε όλες τις συζητήσεις μέσα σε αυτόν τον πίνακα συζητήσεων.

 1. Από τη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα συζητήσεων στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια προβολή.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα του πίνακα συζητήσεών σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα συζητήσεών σας.

 2. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία προβολής.

 3. Στη σελίδα Δημιουργία προβολής, στην ενότητα Έναρξη από μια υπάρχουσα προβολή, κάντε κλικ στο όνομα της υπάρχουσας προβολής επάνω στην οποία θέλετε να βασίσετε τη νέα προβολή.

 4. Στη σελίδα Δημιουργία προβολής, στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για την προβολή και καθορίστε αν θα είναι αυτή η προεπιλεγμένη δημόσια προβολή.

 5. Στην ενότητα Ακροατήριο, καθορίστε αν είναι προσωπική ή δημόσια προβολή.

 6. Στην ενότητα Στήλες, επιλέξτε τις στήλες και τη θέση στην οποία θέλετε να εμφανίζονται στην προβολή.

 7. Στην ενότητα Ταξινόμηση, επιλέξτε την πρώτη και δεύτερη στήλη σύμφωνα με τις οποίες θέλετε να ταξινομήσετε την προβολή.

  Εάν δεν θέλετε να επιλέξετε μια στήλη για την ταξινόμηση, κάντε κλικ στην επιλογή Καμία.

 8. Στην ενότητα Φίλτρο, κάντε τις επιλογές φίλτρου που θέλετε για την προβολή.

 9. Στην ενότητα Φάκελοι, κάντε τις επιλογές φακέλων που θέλετε για την προβολή.

  Δείτε τον προηγούμενο πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στη σελίδα Δημιουργία προβολής.

 10. Όταν κάνετε όλες τις επιλογές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία προβολής

 1. Από τη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα συζητήσεων στον οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε μια προβολή.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα του πίνακα συζητήσεών σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα συζητήσεών σας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια προβολή που εμφανίζεται στον αρχικό φάκελο, επιλέξτε την προβολή που θέλετε να επεξεργαστείτε από το μενού Προβολή.

  • Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια προβολή για θέσεις, κάντε κλικ στο όνομα της συζήτησης και στη συνέχεια, επιλέξτε την προβολή που θέλετε να επεξεργαστείτε από το μενού Προβολή.

 3. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση της προβολής.

 4. Στη σελίδα Επεξεργασία προβολής, κάντε τις αλλαγές που θέλετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Δείτε τον προηγούμενο πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στη σελίδα "Επεξεργασία προβολής".

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας προβολής

 1. Από τη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα συζητήσεων από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε μια προβολή.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα του πίνακα συζητήσεών σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα συζητήσεών σας.

 2. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις πίνακα συζητήσεων.

 3. Στη σελίδα Προσαρμογή συζήτησης όνομα πίνακα συζητήσεων, στην ενότητα προβολές, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής που θέλετε να διαγράψετε.

 4. Στη σελίδα "Επεξεργασία προβολής", επιλέξτε Διαγραφή στοιχείου, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOK για επιβεβαίωση.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός της προεπιλεγμένης δημόσιας προβολής

Μπορείτε να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη προβολή για συζητήσεις και μια ξεχωριστή προεπιλεγμένη προβολή για απαντήσεις.

 1. Από τη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα συζητήσεων, στον οποίο θέλετε να ορίσετε την προεπιλεγμένη δημόσια προβολή.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα του πίνακα συζητήσεών σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα συζητήσεών σας.

 2. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις πίνακα συζητήσεων.

 3. Στη σελίδα "Προσαρμογή ονόματος πίνακα συζήτησης", στην ενότητα Προβολές, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να θέσετε ως προεπιλεγμένη προβολή.

 4. Στη σελίδα "Επεξεργασία προβολής", στην ενότητα Όνομα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός αυτής της προβολής ως προεπιλεγμένης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×