Προσαρμογή ενός γραφήματος στο Office για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα, μπορείτε να το προσαρμόσετε για καλύτερη παρουσίαση των δεδομένων σας. Μπορείτε να μορφοποιήσετε μεμονωμένα στοιχεία γραφήματος, όπως τα εξής: τίτλος, περιοχή γραφήματος, περιοχή σχεδίασης, σειρά δεδομένων, άξονας και πολλά άλλα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Excel για τη δημιουργία ή αλλαγή ενός γραφήματος. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίγραφο του Excel σε την τοποθεσία Web της Microsoft.

Γράφημα του Office με επεξηγήσεις

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Περιοχή σχεδίασης

Επεξήγηση 3 Υπόμνημα

Επεξήγηση 4 Τίτλοι άξονα

Επεξήγηση 5 Ετικέτες άξονα

Επεξήγηση 6 Σημάδια υποδιαίρεσης

Επεξήγηση 7 Γραμμές πλέγματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος μπορεί να μην ισχύουν για κάποιες γλώσσες.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να προσαρμόσετε τα γραφήματα στο Word 2016 για Mac, του PowerPoint 2016 για Mac και το Excel 2016 για Mac.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν τίτλο στο γράφημά σας.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τίτλου που θέλετε.

 4. Πληκτρολογήστε τον τίτλο στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Κάθε άξονας ενός γραφήματος μπορείτε να διαθέτει έναν τίτλο. Οι τίτλοι αξόνων είναι τυπικά διαθέσιμοι για όλους τους άξονες που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα γράφημα, συμπεριλαμβανομένων των αξόνων βάθους (σειράς) σε γραφήματα 3-Δ.

Ορισμένοι τύποι γραφημάτων (όπως τα αραχνοειδή γραφήματα) διαθέτουν άξονες, αλλά δεν μπορούν να εμφανίσουν τίτλους αξόνων. Οι τύποι γραφήματος που δεν διαθέτουν άξονες (όπως τα γραφήματα πίτας και δακτυλίου) δεν είναι δυνατό να εμφανίσουν τίτλους αξόνων.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Τίτλοι άξονα, και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή Τίτλος άξονα.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος άξονα.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Στην περίπτωση ενός οριζόντιου άξονα, μπορείτε να προσθέσετε και να τοποθετήσετε τον άξονα στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της περιοχής σχεδίασης. Στην περίπτωση ενός κατακόρυφου άξονα, μπορείτε να προσθέσετε και να τοποθετήσετε τον άξονα στο επάνω ή το κάτω μέρος της περιοχής σχεδίασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι επιλογές μπορεί να αντιστραφούν για τη σύγκριση ράβδων σε γραφήματα στηλών.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > άξονες > περισσότερες επιλογές άξονα.

 4. Στο παράθυρο Μορφοποίηση άξονα, αναπτύξτε ετικέτες και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε. Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα ετικέτας, απόσταση από τους άξονες και θέση ετικέτας.

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Ένα υπόμνημα μπορεί να κάνει το γράφημά σας πιο ευανάγνωστο, επειδή τοποθετεί τις ετικέτες για τις σειρές δεδομένων έξω από την περιοχή σχεδίασης του γραφήματος. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του υπομνήματος και να προσαρμόσετε τα χρώματα και τις γραμματοσειρές. Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο ενός υπομνήματος και να αλλάξετε τη σειρά των καταχωρήσεων στο υπόμνημα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Υπόμνημα.

 4. Για να αλλάξετε τη θέση του υπομνήματος, επιλέξτε δεξιά, επάνω, αριστερά ή κάτω. Για να αλλάξετε τη μορφή του υπομνήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές υπομνήματος και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε.

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες δεδομένων για να εμφανίσετε τις τιμές σημείου δεδομένων από το φύλλο του Excel στο γράφημα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > ετικέτες δεδομένων.

 4. Επιλέξτε μια θέση ετικέτας δεδομένων. Για περισσότερες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές ετικέτας δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε στο παράθυρο Ετικέτες δεδομένων.

Ένας άξονας μπορεί να μορφοποιηθεί ώστε να εμφανίζει κύρια και δευτερεύοντα σημάδια υποδιαίρεση σε χρονικά διαστήματα που επιλέγετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > άξονες > περισσότερες επιλογές άξονα.

 4. Στο παράθυρο Μορφοποίηση άξονα, αναπτύξτε Τα σημάδια υποδιαίρεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για τους τύπους σήμανση κύριων και δευτερευουσών υποδιαιρέσεων.

  Αφού προσθέσετε υποδιαιρέσεων, μπορείτε να αλλάξετε τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης, αλλάζοντας την τιμή στο πλαίσιο χρονικό διάστημα μεταξύ των σημαδιών.

Για να κάνετε πιο ευανάγνωστα τα δεδομένα ενός γραφήματος, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές πλέγματος γραφήματος, που εκτείνονται σε όλη την περιοχή σχεδίασης του γραφήματος. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε γραμμές πλέγματος βάθους σε γραφήματα 3-Δ. Οι γραμμές πλέγματος μπορούν να εμφανιστούν για τις κύριες και τις δευτερεύουσες μονάδες και στοιχίζονται με τις κύριες και τις δευτερεύουσες υποδιαιρέσεις στους άξονες, όταν αυτές εμφανίζονται.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > γραμμές πλέγματος.

 4. Επιλέξτε τον άξονα που θέλετε να εφαρμόσετε τις γραμμές πλέγματος στο ή κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμών πλέγματος για να ανοίξετε το παράθυρο Μορφοποίηση κύριων γραμμών πλέγματος. Μπορείτε να αλλάξετε τη διαφάνεια της γραμμής, να προσθέσετε βέλη και να εφαρμόσετε σκιά, λάμψη και απαλή ακμή εφέ.

  Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων πίνακα ή ένα γραφήματος, ορισμένες επιλογές για τις γραμμές πλέγματος μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Word

Μπορείτε να προσθέσετε έναν τίτλο στο γράφημά σας.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 4. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το γράφημα.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Κάθε άξονας ενός γραφήματος μπορείτε να διαθέτει έναν τίτλο. Οι τίτλοι αξόνων είναι τυπικά διαθέσιμοι για όλους τους άξονες που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα γράφημα, συμπεριλαμβανομένων των αξόνων βάθους (σειράς) σε γραφήματα 3-Δ.

Ορισμένοι τύποι γραφημάτων (όπως τα αραχνοειδή γραφήματα) διαθέτουν άξονες, αλλά δεν μπορούν να εμφανίσουν τίτλους αξόνων. Οι τύποι γραφήματος που δεν διαθέτουν άξονες (όπως τα γραφήματα πίτας και δακτυλίου) δεν είναι δυνατό να εμφανίσουν τίτλους αξόνων.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλοι αξόνων, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε τίτλους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 4. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος άξονα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τον άξονα.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Στην περίπτωση ενός οριζόντιου άξονα, μπορείτε να προσθέσετε και να τοποθετήσετε τον άξονα στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της περιοχής σχεδίασης. Στην περίπτωση ενός κατακόρυφου άξονα, μπορείτε να προσθέσετε και να τοποθετήσετε τον άξονα στο επάνω ή το κάτω μέρος της περιοχής σχεδίασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι επιλογές μπορεί να αντιστραφούν για τη σύγκριση ράβδων σε γραφήματα στηλών.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη στον οριζόντιο ή τον κατακόρυφο άξονα που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος ετικέτας άξονα που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Από προεπιλογή, οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές κλίμακας του κάθε άξονα ενός γραφήματος υπολογίζονται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίμακα για να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν όλα τα σημεία δεδομένων στον πίνακα δεδομένων σας είναι μεταξύ 60 και 90, μπορεί να θέλετε ο άξονας τιμών (y) να έχει μια περιοχή 50-100 αντί για 0 έως 100. Όταν ένας άξονας τιμών καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον άξονα σε λογαριθμική κλίμακα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές άξονα.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

 4. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Κλίμακα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κλίμακα οριζόντιου άξονα ή Κλίμακα κατακόρυφου άξονα, καταχωρήστε τις επιλογές που θέλετε.

Ένα υπόμνημα μπορεί να κάνει το γράφημά σας πιο ευανάγνωστο, επειδή τοποθετεί τις ετικέτες για τις σειρές δεδομένων έξω από την περιοχή σχεδίασης του γραφήματος. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του υπομνήματος και να προσαρμόσετε τα χρώματα και τις γραμματοσειρές. Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο ενός υπομνήματος και να αλλάξετε τη σειρά των καταχωρήσεων στο υπόμνημα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Για να αλλάξετε τη θέση του υπομνήματος, στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόμνημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη θέση υπομνήματος που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 4. Για να αλλάξετε τη μορφή του υπομνήματος, στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόμνημα, έπειτα στις Επιλογές υπομνήματος και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε.

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες δεδομένων για να εμφανίσετε τις τιμές σημείου δεδομένων από το φύλλο του Excel στο γράφημα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες δεδομένων και, στη συνέχεια, στο επάνω μέρος της λίστας, επιλέξτε τον τύπο ετικέτας δεδομένων που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 4. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες δεδομένων και, στη συνέχεια, στο κάτω μέρος της λίστας, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται η ετικέτα δεδομένων.

Ένας άξονας μπορεί να μορφοποιηθεί ώστε να εμφανίζει κύρια και δευτερεύοντα σημάδια υποδιαίρεση σε χρονικά διαστήματα που επιλέγετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές άξονα.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

 4. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Υποδιαιρέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές για τους κύριους και δευτερεύοντες τύπους σημαδιών υποδιαίρεσης που θέλετε.

  Αφού προσθέσετε σημάδια υποδιαίρεσης, μπορείτε να αλλάξετε τα διαστήματα μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή Κλίμακα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε.

Για να κάνετε πιο ευανάγνωστα τα δεδομένα ενός γραφήματος, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές πλέγματος γραφήματος, που εκτείνονται σε όλη την περιοχή σχεδίασης του γραφήματος. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε γραμμές πλέγματος βάθους σε γραφήματα 3-Δ. Οι γραμμές πλέγματος μπορούν να εμφανιστούν για τις κύριες και τις δευτερεύουσες μονάδες και στοιχίζονται με τις κύριες και τις δευτερεύουσες υποδιαιρέσεις στους άξονες, όταν αυτές εμφανίζονται.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές πλέγματος, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων πίνακα ή ένα γραφήματος, ορισμένες επιλογές για τις γραμμές πλέγματος μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές πλέγματος, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα όπου θέλετε να μορφοποιήσετε τη γραμμή πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμών πλέγματος.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

 4. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή, Σκιά ή Λάμψη και απαλές ακμές και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

PowerPoint

Μπορείτε να προσθέσετε έναν τίτλο στο γράφημά σας.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το γράφημα.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Κάθε άξονας ενός γραφήματος μπορείτε να διαθέτει έναν τίτλο. Οι τίτλοι αξόνων είναι τυπικά διαθέσιμοι για όλους τους άξονες που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα γράφημα, συμπεριλαμβανομένων των αξόνων βάθους (σειράς) σε γραφήματα 3-Δ.

Ορισμένοι τύποι γραφημάτων (όπως τα αραχνοειδή γραφήματα) διαθέτουν άξονες, αλλά δεν μπορούν να εμφανίσουν τίτλους αξόνων. Οι τύποι γραφήματος που δεν διαθέτουν άξονες (όπως τα γραφήματα πίτας και δακτυλίου) δεν είναι δυνατό να εμφανίσουν τίτλους αξόνων.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλοι αξόνων, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε τίτλους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος άξονα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τον άξονα.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Στην περίπτωση ενός οριζόντιου άξονα, μπορείτε να προσθέσετε και να τοποθετήσετε τον άξονα στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της περιοχής σχεδίασης. Στην περίπτωση ενός κατακόρυφου άξονα, μπορείτε να προσθέσετε και να τοποθετήσετε τον άξονα στο επάνω ή το κάτω μέρος της περιοχής σχεδίασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι επιλογές μπορεί να αντιστραφούν για τη σύγκριση ράβδων σε γραφήματα στηλών.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη στον οριζόντιο ή τον κατακόρυφο άξονα που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος ετικέτας άξονα που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Από προεπιλογή, οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές κλίμακας του κάθε άξονα ενός γραφήματος υπολογίζονται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίμακα για να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν όλα τα σημεία δεδομένων στον πίνακα δεδομένων σας είναι μεταξύ 60 και 90, μπορεί να θέλετε ο άξονας τιμών (y) να έχει μια περιοχή 50-100 αντί για 0 έως 100. Όταν ένας άξονας τιμών καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον άξονα σε λογαριθμική κλίμακα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές άξονα.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Κλίμακα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κλίμακα οριζόντιου άξονα ή Κλίμακα κατακόρυφου άξονα, καταχωρήστε τις επιλογές που θέλετε.

Ένα υπόμνημα μπορεί να κάνει το γράφημά σας πιο ευανάγνωστο, επειδή τοποθετεί τις ετικέτες για τις σειρές δεδομένων έξω από την περιοχή σχεδίασης του γραφήματος. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του υπομνήματος και να προσαρμόσετε τα χρώματα και τις γραμματοσειρές. Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο ενός υπομνήματος και να αλλάξετε τη σειρά των καταχωρήσεων στο υπόμνημα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Για να αλλάξετε τη θέση του υπομνήματος, στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόμνημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη θέση υπομνήματος που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Για να αλλάξετε τη μορφή του υπομνήματος, στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόμνημα, έπειτα στις Επιλογές υπομνήματος και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε.

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες δεδομένων για να εμφανίσετε τις τιμές σημείου δεδομένων από το φύλλο του Excel στο γράφημα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες δεδομένων και, στη συνέχεια, στο επάνω μέρος της λίστας, επιλέξτε τον τύπο ετικέτας δεδομένων που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες δεδομένων και, στη συνέχεια, στο κάτω μέρος της λίστας, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται η ετικέτα δεδομένων.

Ένας άξονας μπορεί να μορφοποιηθεί ώστε να εμφανίζει κύρια και δευτερεύοντα σημάδια υποδιαίρεση σε χρονικά διαστήματα που επιλέγετε.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές άξονα.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Υποδιαιρέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές για τους κύριους και δευτερεύοντες τύπους σημαδιών υποδιαίρεσης που θέλετε.

  Αφού προσθέσετε σημάδια υποδιαίρεσης, μπορείτε να αλλάξετε τα διαστήματα μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή Κλίμακα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε.

Για να κάνετε πιο ευανάγνωστα τα δεδομένα ενός γραφήματος, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές πλέγματος γραφήματος, που εκτείνονται σε όλη την περιοχή σχεδίασης του γραφήματος. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε γραμμές πλέγματος βάθους σε γραφήματα 3-Δ. Οι γραμμές πλέγματος μπορούν να εμφανιστούν για τις κύριες και τις δευτερεύουσες μονάδες και στοιχίζονται με τις κύριες και τις δευτερεύουσες υποδιαιρέσεις στους άξονες, όταν αυτές εμφανίζονται.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές πλέγματος, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων πίνακα ή ένα γραφήματος, ορισμένες επιλογές για τις γραμμές πλέγματος μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές πλέγματος, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα όπου θέλετε να μορφοποιήσετε τη γραμμή πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμών πλέγματος.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή, Σκιά ή Λάμψη και απαλές ακμές και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Excel

Μπορείτε να προσθέσετε έναν τίτλο στο γράφημά σας.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το γράφημα.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Κάθε άξονας ενός γραφήματος μπορείτε να διαθέτει έναν τίτλο. Οι τίτλοι αξόνων είναι τυπικά διαθέσιμοι για όλους τους άξονες που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα γράφημα, συμπεριλαμβανομένων των αξόνων βάθους (σειράς) σε γραφήματα 3-Δ.

Ορισμένοι τύποι γραφημάτων (όπως τα αραχνοειδή γραφήματα) διαθέτουν άξονες, αλλά δεν μπορούν να εμφανίσουν τίτλους αξόνων. Οι τύποι γραφήματος που δεν διαθέτουν άξονες (όπως τα γραφήματα πίτας και δακτυλίου) δεν είναι δυνατό να εμφανίσουν τίτλους αξόνων.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλοι αξόνων, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε τίτλους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος άξονα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τον άξονα.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Στην περίπτωση ενός οριζόντιου άξονα, μπορείτε να προσθέσετε και να τοποθετήσετε τον άξονα στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της περιοχής σχεδίασης. Στην περίπτωση ενός κατακόρυφου άξονα, μπορείτε να προσθέσετε και να τοποθετήσετε τον άξονα στο επάνω ή το κάτω μέρος της περιοχής σχεδίασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι επιλογές μπορεί να αντιστραφούν για τη σύγκριση ράβδων σε γραφήματα στηλών.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη στον οριζόντιο ή τον κατακόρυφο άξονα που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος ετικέτας άξονα που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Από προεπιλογή, οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές κλίμακας του κάθε άξονα ενός γραφήματος υπολογίζονται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίμακα για να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν όλα τα σημεία δεδομένων στον πίνακα δεδομένων σας είναι μεταξύ 60 και 90, μπορεί να θέλετε ο άξονας τιμών (y) να έχει μια περιοχή 50-100 αντί για 0 έως 100. Όταν ένας άξονας τιμών καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον άξονα σε λογαριθμική κλίμακα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές άξονα.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Κλίμακα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κλίμακα οριζόντιου άξονα ή Κλίμακα κατακόρυφου άξονα, καταχωρήστε τις επιλογές που θέλετε.

Ένα υπόμνημα μπορεί να κάνει το γράφημά σας πιο ευανάγνωστο, επειδή τοποθετεί τις ετικέτες για τις σειρές δεδομένων έξω από την περιοχή σχεδίασης του γραφήματος. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του υπομνήματος και να προσαρμόσετε τα χρώματα και τις γραμματοσειρές. Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο ενός υπομνήματος και να αλλάξετε τη σειρά των καταχωρήσεων στο υπόμνημα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Για να αλλάξετε τη θέση του υπομνήματος, στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόμνημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη θέση υπομνήματος που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Για να αλλάξετε τη μορφή του υπομνήματος, στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόμνημα, έπειτα στις Επιλογές υπομνήματος και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε.

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες δεδομένων για να εμφανίσετε τις τιμές σημείου δεδομένων από το φύλλο του Excel στο γράφημα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες δεδομένων και, στη συνέχεια, στο επάνω μέρος της λίστας, επιλέξτε τον τύπο ετικέτας δεδομένων που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες δεδομένων και, στη συνέχεια, στο κάτω μέρος της λίστας, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται η ετικέτα δεδομένων.

Ένας άξονας μπορεί να μορφοποιηθεί ώστε να εμφανίζει κύρια και δευτερεύοντα σημάδια υποδιαίρεση σε χρονικά διαστήματα που επιλέγετε.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές άξονα.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Υποδιαιρέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές για τους κύριους και δευτερεύοντες τύπους σημαδιών υποδιαίρεσης που θέλετε.

  Αφού προσθέσετε σημάδια υποδιαίρεσης, μπορείτε να αλλάξετε τα διαστήματα μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή Κλίμακα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε.

Για να κάνετε πιο ευανάγνωστα τα δεδομένα ενός γραφήματος, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές πλέγματος γραφήματος, που εκτείνονται σε όλη την περιοχή σχεδίασης του γραφήματος. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε γραμμές πλέγματος βάθους σε γραφήματα 3-Δ. Οι γραμμές πλέγματος μπορούν να εμφανιστούν για τις κύριες και τις δευτερεύουσες μονάδες και στοιχίζονται με τις κύριες και τις δευτερεύουσες υποδιαιρέσεις στους άξονες, όταν αυτές εμφανίζονται.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές πλέγματος, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων πίνακα ή ένα γραφήματος, ορισμένες επιλογές για τις γραμμές πλέγματος μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές πλέγματος, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα όπου θέλετε να μορφοποιήσετε τη γραμμή πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμών πλέγματος.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή, Σκιά ή Λάμψη και απαλές ακμές και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος

Τύποι γραφημάτων

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Επεξεργασία δεδομένων σε ένα γράφημα

Κίνηση κειμένου, αντικείμενα και γραφήματα στο PowerPoint για Mac

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×