Προσαρμογή αναφορών αναλυτικών στοιχείων χρήσης του Microsoft 365

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα αναλυτικά στοιχεία χρήσης του Microsoft 365 παρέχουν έναν πίνακα εργαλείων στο Power BI, ο οποίος προσφέρει ιδέες για το πώς οι χρήστες μπορούν να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν το Office 365. Ο πίνακας εργαλείων είναι απλώς ένα σημείο εκκίνησης για να αλληλεπιδράσετε με τα δεδομένα χρήσης. Οι αναφορές μπορούν να προσαρμοστούν για πιο εξατομικευμένες ιδέες.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Power BI Desktop, για να προσαρμόσετε περαιτέρω τις αναφορές σας μέσω σύνδεσής τους σε άλλες προελεύσεις δεδομένων, για την απόκτηση εμπλουτισμένων ιδεών σχετικά με την επιχείρησή σας.

Προσαρμογή αναφορών στο πρόγραμμα περιήγησης

Τα ακόλουθα δύο παραδείγματα δείχνουν πώς να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα απεικόνιση και πώς να δημιουργήσετε μια νέα απεικόνιση.

Τροποποίηση υπάρχουσας απεικόνισης

Το παράδειγμα αυτό δείχνει πώς μπορείτε να τροποποιήσετε την αναφορά Επισκόπηση υιοθέτησης.

 1. Στο επάνω μέρος του πίνακα εργαλείων, στην περιοχή Κατανόηση υιοθέτησης, τοποθετήστε τον δείκτη στην κάρτα "Επισκόπηση υιοθέτησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτή.

 2. Στην επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αναφοράς.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία αναφοράς" στην επάνω δεξιά γραμμή περιήγησης
 3. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία διπλότυπου για αυτήν τη σελίδα.

  Επιλέξτε "Δημιουργία διπλότυπου για αυτήν τη σελίδα"
 4. Στην επάνω δεξιά γωνία της αναφοράς, κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του γραφήματος Επισκόπηση υιοθέτησης.

 5. Στην περιοχή Απεικονίσεις που βρίσκεται στα δεξιά, για τη στήλη FirstTimeUsers, κάντε κλικ στο X στα δεξιά για να την καταργήσετε.

 6. Στην επάνω δεξιά γωνία της απεικόνισης Επισκόπηση υιοθέτησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο Καρφίτσωμα οπτικού στοιχείου και, στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Καρφίτσωμα απεικόνισης > Υπάρχων πίνακας εργαλείων.

 7. Στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης, στη δυναμική διαδρομή, κάντε κλικ στη σύνδεση Υιοθέτηση του Office 365 για να επιστρέψετε στον πίνακα εργαλείων.

 8. Εάν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στην αναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς αποθήκευση.

 9. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος του πίνακα εργαλείων για να εντοπίσετε την απεικόνιση που μόλις αποθηκεύσατε.

 10. Σύρετέ την στο επάνω μέρος του πίνακα εργαλείων.

 11. Μπορείτε προαιρετικά να διαγράψετε την αρχική κάρτα Επισκόπηση υιοθέτησης, κάνοντας κλικ στα αποσιωπητικά στην επάνω δεξιά γωνία της κάρτας και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Διαγραφή.

Δημιουργία νέας απεικόνισης

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο γράφημα για την παρακολούθηση νέων χρηστών του Yammer σε μηνιαία βάση.

 1. Στην περιοχή Επικοινωνία του πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στην κάρτα Yammer - Οποιοιδήποτε ενεργοί χρήστες και στην επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αναφοράς.

 2. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στο εικονίδιο νέα σελίδα Το κουμπί προσθήκης σελίδας στο Power BI , για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα.

 3. Στην περιοχή Απεικονίσεις στη δεξιά πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα σωρευμένων στηλών (επάνω γραμμή, δεύτερο από τα αριστερά).

  Επιλέξτε το γράφημα σωρευμένων ράβδων σε απεικονίσεις στο Power BI
 4. Κάντε κλικ στην κάτω δεξιά γωνία αυτής της απεικόνισης και σύρετε το ποντίκι για να τη μεγεθύνετε.

 5. Στην περιοχή Πεδία στη δεξιά πλευρά, αναπτύξτε τον πίνακα Ημερολόγιο.

 6. Σύρετε το MonthName στην περιοχή πεδίων, ακριβώς κάτω από την επικεφαλίδα Άξονας στην περιοχή Απεικονίσεις.

 7. Στην περιοχήΠεδία στη δεξιά πλευρά, αναπτύξτε τον πίνακα TenantProductUsage.

 8. Σύρετε το στοιχείο FirstTimeUsers στην περιοχή πεδίων, ακριβώς κάτω από την επικεφαλίδα Τιμή.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τις προσαρμοσμένες τιμές απεικόνισης
 9. Σύρετε το στοιχείο Προϊόν στην περιοχή Φίλτρα, ακριβώς κάτω από την επικεφαλίδα Φίλτρα επιπέδου οπτικής απεικόνισης.

 10. Στην περιοχή Τύπος φίλτρου που εμφανίζεται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Yammer.

 11. Ακριβώς κάτω από τη λίστα των απεικονίσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Μορφοποίηση. Εικονίδιο "Μορφοποίηση" στις απεικονίσεις του Power BI

 12. Αναπτύξτε τον τίτλο και αλλάξτε την τιμή του πεδίου Κείμενο τίτλου σε Νέοι χρήστες του Yammer ανά μήνα.

 13. Αλλάξτε την τιμή Μέγεθος κειμένου σε 12.

 14. Στην επάνω δεξιά γωνία της απεικόνισης, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Καρφίτσωμα απεικόνισης" και, στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Καρφίτσωμα > Υπάρχων πίνακας εργαλείων.

 15. Στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης, στη δυναμική διαδρομή, κάντε κλικ στη σύνδεση Υιοθέτηση του Office 365 για να επιστρέψετε στον πίνακα εργαλείων.

 16. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος του πίνακα εργαλείων για να εντοπίσετε την απεικόνιση που μόλις αποθηκεύσατε.

Προσαρμογή των αναφορών στο Power BI Desktop

Για τους περισσότερους πελάτες, η τροποποίηση των απεικονίσεων των αναφορών και των γραφικών στο Power BI Web θα είναι επαρκής. Για μερικούς όμως, μπορεί να υπάρχει ανάγκη να ενταχθούν αυτά τα δεδομένα σε άλλες πηγές δεδομένων για να αποκτήσουν πλουσιότερες γνώσεις συναφείς με τη δική τους επιχείρηση, οπότε μπορούν να προσαρμόσουν και να δημιουργήσουν πρόσθετες αναφορές χρησιμοποιώντας το Power BI Desktop. Μπορείτε να κάνετε λήψη του Power BI Desktop δωρεάν.

Χρήση των API αναφορών

Μπορείτε να ξεκινήσετε με απευθείας σύνδεση στα ΑΡΙ αναφοράς ODATA από το Office 365 που τροφοδοτεί αυτές τις αναφορές.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Λήψη δεδομένων > Άλλα > Τροφοδοσία ODATA > Σύνδεση.

 2. Στο παράθυρο διεύθυνσης URL πληκτρολογήστε https://reports.office.com/pbi/v1.0/<αναγνωριστικό_μισθωτή>

  Σημείωση: Τα API αναφοράς είναι σε προεπισκόπηση και υπόκεινται σε αλλαγές μέχρι να ξεκινήσει η παραγωγή τους.

  Διεύθυνση URL της τροφοδοσίας OData για το Power BI Desktop
 3. Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή του Office 365 (οργανισμού ή σχολείου) για έλεγχο ταυτότητας στο Office 365 όταν σας ζητηθεί.

  Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άτομα στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στις αναφορές πακέτου περιεχομένου υιοθέτησης του Office 365.

 4. Μόλις εγκριθεί η σύνδεση, θα δείτε το παράθυρο "Περιήγηση" που εμφανίζει τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων για σύνδεση.

  Επιλέξτε τα όλα και κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση.

  Αυτό θα φορτώσει τα δεδομένα στο Power BI Desktop. Αποθηκεύστε αυτό το αρχείο και, στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία των αναφορών που χρειάζεστε.

  Στιγμιότυπο οθόνης των τιμών ODATA που είναι διαθέσιμες στο API αναφοράς

Χρήση του προτύπου αναλυτικών στοιχείων χρήσης του Microsoft 365

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αρχείο προτύπου Power BI που αντιστοιχεί στις αναφορές αναλυτικών στοιχείων χρήσης του Microsoft 365 ως σημείο εκκίνησης για σύνδεση με τα δεδομένα. Το πλεονέκτημα της χρήσης του αρχείου pbit είναι ότι διαθέτει ήδη τη συμβολοσειρά σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από όλα τα προσαρμοσμένα μέτρα που δημιουργούνται, επιπλέον των δεδομένων τα οποία επιστρέφει το σχήμα βάσης και να δημιουργήσετε περαιτέρω με βάση αυτά.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προτύπου Power BI από το Κέντρο λήψης της Microsoft εδώ. Αφού έχετε κάνει λήψη του αρχείου προτύπου Power BI ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε:

 1. Ανοίξτε το αρχείο pbit.

 2. Πληκτρολογήστε την τιμή αναγνωριστικού μισθωτή στο παράθυρο διαλόγου.

  Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό μισθωτή σας για να ανοίξετε το αρχείο pbit
 3. Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή για έλεγχο ταυτότητας στο Office 365 όταν σας ζητηθεί.

  Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άτομα στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στις αναφορές αναλυτικών στοιχείων χρήσης του Microsoft 365.

  Μόλις δοθεί έγκριση, τα δεδομένα θα ανανεωθούν στο αρχείο του Power BI.

  Η φόρτωση των δεδομένων ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο και, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο ως αρχείο .pbix και να συνεχίσετε να προσαρμόζετε τις αναφορές ή να μεταφέρετε ένα επιπλέον αρχείο προέλευσης δεδομένων σε αυτή την αναφορά.

 4. Ακολουθήστε την τεκμηρίωση Γρήγορα αποτελέσματα με το Power BI για να κατανοήσετε πώς μπορείτε να δημιουργείτε αναφορές, να τις δημοσιεύετε στην υπηρεσία Power BI και να κάνετε κοινή χρήση τους με τον οργανισμό σας. Εάν ακολουθήσετε αυτήν τη διαδρομή για την προσαρμογή και την κοινή χρήση, ενδέχεται να χρειαστείτε πρόσθετες άδειες χρήσης του Power BI. Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες παραχώρησης αδειών χρήσης του Power BI.

Σχετικά θέματα

Microsoft 365 αναλυτικών στοιχείων χρήσης
αναλυτικών στοιχείων χρήσης Ενεργοποίηση Microsoft 365
Περιήγηση και η χρήση τις αναφορές στο Microsoft 365 αναλυτικών στοιχείων χρήσης
του ενεργού χρήστη στο Office 365 αναφορές χρήσης
Αντιμετώπιση προβλημάτων αναλυτικών στοιχείων χρήσης Microsoft 365
μοντέλο δεδομένων αναλυτικών στοιχείων χρήσης Microsoft 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×