Προμηθευτείτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό και να δημιουργήσετε μια ψηφιακή υπογραφή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί γιατί χρειάζεστε μια ψηφιακή υπογραφή (ή ψηφιακή Ταυτότητα) για να υπογράψετε ψηφιακά ένα έγγραφο του Microsoft Office και πώς μπορείτε να λάβετε ή να δημιουργήσετε μία. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε έγγραφα του Office, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση ψηφιακής υπογραφής σε αρχεία του Office.

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

Μια ψηφιακή υπογραφή ή το Αναγνωριστικό είναι γνωστές και ως ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Για να υπογράψετε ψηφιακά ένα έγγραφο του Office, πρέπει να έχετε ένα τρέχον ψηφιακό πιστοποιητικό (δεν έχει λήξει). Ψηφιακών πιστοποιητικών συνήθως εκδίδονται από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA), που είναι αξιόπιστη οντότητα τρίτων κατασκευαστών που εκδίδει ψηφιακών πιστοποιητικών για χρήση από άλλους κατασκευαστές. Υπάρχουν πολλά εμπορική τρίτων κατασκευαστών τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών από την οποία μπορείτε να αγοράσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ή να προμηθευτείτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό δωρεάν. Πολλά ιδρύματα, κυβερνήσεις και οι εταιρείες επίσης να εκδώσετε τα δικά τους πιστοποιητικά.

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για μια ψηφιακή υπογραφή, επειδή παρέχει το δημόσιο κλειδί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση ιδιωτικό κλειδί που σχετίζεται με μια ψηφιακή υπογραφή. Ψηφιακών πιστοποιητικών δίνουν τη δυνατότητα για ψηφιακές υπογραφές που θα χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος για να έλεγχος ταυτότητας ψηφιακών πληροφοριών.

Λήψη ψηφιακής υπογραφής από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ή από ένα συνεργάτη της Microsoft

Εάν σκοπεύετε να ανταλλάξετε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφα μαζί με άλλα άτομα και θέλετε οι παραλήπτες των εγγράφων σας να μπορούν να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα της ψηφιακής υπογραφής σας, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από μια φερέγγυα τρίτων κατασκευαστών αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού για να υπογράψετε ψηφιακά ένα έγγραφο αμέσως

Εάν δεν θέλετε να αγοράσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από μια τρίτων κατασκευαστών αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA) ή εάν θέλετε να υπογράψετε ψηφιακά το έγγραφό σας αμέσως, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακού πιστοποιητικού.

 1. Στα Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Επιλέξτε όλα τα προγράμματα.

 2. Κάντε κλικ στο φάκελο Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο Microsoft Office 2010 Tools.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακό πιστοποιητικό για έργα της VBA.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πιστοποιητικό σας,

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν υπογράφετε ψηφιακά ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, κάνετε κοινή χρήση του αρχείου ψηφιακή υπογραφή, άλλα άτομα δεν μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητα της ψηφιακής υπογραφής σας χωρίς με μη αυτόματο τρόπο αποφασίσετε να εμπιστευτείτε το πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής.

Η ακόλουθη εικόνα αποτελεί παράδειγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού.

Παράθυρο διαλόγου 'Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής'

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ψηφιακές ταυτότητες στο Microsoft Outlook 2010, ανατρέξτε στο θέμα Απόκτηση ψηφιακής Ταυτότητας.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να αποκτήσω το δικό μου ψηφιακή υπογραφή;

Εάν προσπαθήσετε να υπογράψετε ψηφιακά ένα έγγραφο του Office 2007 χωρίς ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Απόκτηση ψηφιακής Ταυτότητας και σας ζητείται να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε να λάβετε τη δική σας ψηφιακή υπογραφή.

Έχετε δύο επιλογές για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής:

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με κάθε επιλογή, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.

Λάβετε μια ψηφιακή υπογραφή από ένα συνεργάτη της Microsoft

Εάν επιλέξετε την επιλογή Απόκτηση ψηφιακής Ταυτότητας από συνεργάτη της Microsoft στο παράθυρο διαλόγου Απόκτηση ψηφιακής Ταυτότητας, ανακατευθύνεστε στην τοποθεσία Web του Microsoft Office, όπου μπορείτε να αγοράσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από μία από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών τρίτων κατασκευαστών (CA).

Εάν σκοπεύετε να ανταλλάξετε ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα με άλλα άτομα και θέλετε οι παραλήπτες των εγγράφων σας να μπορούν να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα της ψηφιακής υπογραφής σας, είναι καλή ιδέα να προμηθευτείτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από μια φερέγγυα τρίτων κατασκευαστών αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Δημιουργήστε τη δική σας ψηφιακή ταυτότητα

Εάν δεν θέλετε να αγοράσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών άλλου κατασκευαστή, ή εάν θέλετε να υπογράψετε ψηφιακά το έγγραφό σας αμέσως, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακού πιστοποιητικού, επιλέγοντας την επιλογή Δημιουργία τη δική σας ψηφιακή Ταυτότητα στο παράθυρο διαλόγου Απόκτηση ψηφιακής Ταυτότητας.

Για να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακού πιστοποιητικού

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Απόκτηση ψηφιακής Ταυτότητας, επιλέξτε Δημιουργία τη δική σας ψηφιακή Ταυτότητα.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παράθυρο διαλόγου Απόκτηση ψηφιακής Ταυτότητας εμφανίζεται μόνο εάν επιχειρήσετε να υπογράψετε ψηφιακά ένα έγγραφο χωρίς ψηφιακού πιστοποιητικού.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ψηφιακής Ταυτότητας, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να συμπεριλάβετε στην ψηφιακή υπογραφή σας:

  • Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε το όνομά σας.

  • Στο πλαίσιο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  • Στο πλαίσιο της εταιρείας, πληκτρολογήστε το όνομα του οργανισμού ή της εταιρείας σας.

  • Στο πλαίσιο θέση, πληκτρολογήστε το γεωγραφική θέση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν υπογράψετε ψηφιακά ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, κάνετε κοινή χρήση του αρχείου ψηφιακή υπογραφή, άλλα άτομα δεν μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητα της ψηφιακής υπογραφής σας. Η ψηφιακή υπογραφή σας μπορεί να πιστοποιηθεί μόνο στον υπολογιστή στον οποίο δημιουργήσατε την ψηφιακή υπογραφή.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×