Προεπισκόπηση μορφοποιήσεων, γραμματοσειρών και στυλ πριν από την εφαρμογή τους

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δείτε επιλογές όπως γραμματοσειρές και γρήγορα στυλ μορφοποίησης εμφάνισης, πριν να αναφέρετε, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο που περιλαμβάνεται σε διάφορα προγράμματα στο το 2007 Microsoft Office system.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προεπισκόπηση γραμματοσειρά μορφοποίησης στο Word, Excel, Outlook και το PowerPoint

Προεπισκόπηση παραγράφου μορφοποίησης στο Word, το Outlook και το PowerPoint

Προεπισκόπηση γρήγορα στυλ στο Word, Outlook, Excel και PowerPoint

Προεπισκόπηση εικόνας μορφοποίησης στο Word, Outlook, Excel και PowerPoint

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο

Προεπισκόπηση γραμματοσειρά μορφοποίησης στο Word, Excel, Outlook και το PowerPoint

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Το Word

Word

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα γραμματοσειρά:

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω πλαίσιο γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τις γραμματοσειρές.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Μέγεθος γραμματοσειράς κάτω βέλος και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα μεγέθη γραμματοσειράς.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένου και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα χρώματα επισήμανσης ή γέμισμα.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί Χρώμα γραμματοσειράς και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα χρώματα γραμματοσειράς.

 3. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση προεπισκόπηση, κάντε κλικ στην επιλογή το όνομα επιλεγμένη γραμματοσειρά, το μέγεθος της γραμματοσειράς ή το χρώμα.

 4. Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα γραμματοσειρά:

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω πλαίσιογραμματοσειρά και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τις γραμματοσειρές.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω πλαίσιο Μέγεθος γραμματοσειράς και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα μεγέθη γραμματοσειράς.

  • Κάντε κλικ στο Χρώμα γεμίσματος κουμπί κάτω βέλος και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα χρώματα επισήμανσης ή γέμισμα.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί Χρώμα γραμματοσειράς και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα χρώματα γραμματοσειράς.

 3. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο όνομα ή μέγεθος γραμματοσειράς ή χρώμα από τη λίστα.

 4. Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Δημιουργήστε ένα νέο στοιχείο του Outlook, για παράδειγμα, ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Στο σώμα του μηνύματος, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 3. Στην καρτέλα μήνυμα, στην ομάδα Βασικό κείμενο:

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω πλαίσιο γραμματοσειρά και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τις γραμματοσειρές.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω πλαίσιο Μέγεθος γραμματοσειράς και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα μεγέθη γραμματοσειράς.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένου και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα χρώματα επισήμανσης.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί Χρώμα γραμματοσειράς και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα χρώματα γραμματοσειράς.

 4. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο όνομα ή μέγεθος γραμματοσειράς ή χρώμα από τη λίστα.

 5. Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα γραμματοσειρά:

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω πλαίσιο γραμματοσειρά και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τις γραμματοσειρές.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω πλαίσιο Μέγεθος γραμματοσειράς και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα μεγέθη γραμματοσειράς.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί Χρώμα γραμματοσειράς και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα χρώματα γραμματοσειράς.

 3. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο όνομα ή μέγεθος γραμματοσειράς ή χρώμα από τη λίστα.

 4. Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

Προεπισκόπηση παραγράφου μορφοποίησης στο Word, το Outlook και το PowerPoint

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Το Word

Word

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα παράγραφος:

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί κουκκίδες και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ λίστας με κουκκίδες.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί αρίθμηση και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ λίστας με αρίθμηση.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί σκίαση και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα χρώματα σκίαση.

 3. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ ή χρώμα παραγράφου από τη λίστα.

 4. Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Η δυνατότητα σκίαση είναι μόνο στο Word.

Αρχή της σελίδας

Στο Outlook

 1. Δημιουργήστε ένα νέο στοιχείο του Outlook (για παράδειγμα, ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 2. Στο σώμα του μηνύματος, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα παράγραφος:

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί κουκκίδες και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ λίστας με κουκκίδες.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί αρίθμηση και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ λίστας με αρίθμηση.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί σκίαση και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα χρώματα σκίαση.

 4. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ ή χρώμα παραγράφου από τη λίστα.

 5. Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα παράγραφος:

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί κουκκίδες και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ λίστας με κουκκίδες.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω κουμπί αρίθμηση και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ λίστας με αρίθμηση.

 3. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ ή χρώμα παραγράφου από τη λίστα.

 4. Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

Προεπισκόπηση γρήγορα στυλ στο Word, Outlook, Excel και PowerPoint

Γρήγορα στυλ είναι προκαθορισμένες μορφοποίηση Συνδυασμοί γραμματοσειρών, χρωμάτων και μορφοποίηση παραγράφου που μπορούν να σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρόνο. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα γρήγορο στυλ από τη συλλογή, να προσαρμόσετε το στυλ ή να δημιουργήσετε τις δικές σας.

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Το Word

Στο Word

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή την παράγραφο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα στυλ:

  • Στη συλλογή γρήγορων στυλ, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ.

   Κάντε κλικ στο βέλος περισσότερα Εικόνα κουμπιού για πρόσθετες επιλογές.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή στυλ, τοποθετήστε το δείκτη για να Ορίσετε στυλ και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τις επιλογές.

  • Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ από τη λίστα.

  • Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Δημιουργήστε ένα νέο στοιχείο του Outlook, για παράδειγμα, ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Στο σώμα του μηνύματος, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα στυλ:

  • Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ στη συλλογή.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή στυλ, τοποθετήστε το δείκτη για να Ορίσετε στυλ και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τις επιλογές στη λίστα.

 4. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ από τη λίστα.

 5. Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε

 2. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα στυλ:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση ως πίνακα και Καταδείξτε στα διάφορα στυλ.

   Σημείωση: Για να δείτε τα διάφορα στυλ που εφαρμόστηκαν στον πίνακά σας, πρέπει πρώτα να έχετε εφαρμόσει ένα στυλ πίνακα.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ κελιών και Καταδείξτε στα διάφορα στυλ.

  • Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ από τη λίστα.

  • Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

Στο PowerPoint

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε μια παρουσίαση.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα θέματα:

  • Στη συλλογή γρήγορων στυλ, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα θέματα.

   Για την προβολή και προεπισκόπηση πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  • Κάντε κλικ στην επιλογή χρώματα και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τις επιλογές στυλ χρώμα στη λίστα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή γραμματοσειρές και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τις επιλογές στυλ γραμματοσειράς στη λίστα.

 3. Στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα μεταβάσεις σε αυτήν τη διαφάνεια:

  • Στη συλλογή, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ κίνησης.

   Για την προβολή και προεπισκόπηση πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  • Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ από τη λίστα.

  • Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

Προεπισκόπηση εικόνας μορφοποίησης στο Word, Outlook, Excel και PowerPoint

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Το Word

Word

 1. Επιλέξτε μια εικόνα ή γραφικό που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στα Στυλ εικόνας ομαδοποίηση:

  Επιλογές μορφοποίησης 'Εργαλεία εικόνας'

  • Στη συλλογή, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ εικόνας.

   Για την προβολή και προεπισκόπηση πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα εικόνας και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα περιγράμματα εικόνας στη λίστα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή "εφέ εικόνας", τοποθετήστε το δείκτη σε μια κατηγορία εφέ και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στα εφέ στη λίστα.

  • Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ από τη λίστα.

  • Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

   Προεπισκόπηση και εφαρμογή στυλ σε εικόνες μην τροποποιείτε τα αρχικά αρχεία εικόνων. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση, εφαρμόσετε, αλλαγή, και κατάργηση στυλ εικόνας όσο συχνά θέλετε.

Η δυνατότητα 'Ζωντανή προεπισκόπηση' λειτουργεί για πολλές άλλες επιλογές μορφοποίησης στο Office Excel 2007, στο Office Outlook 2007, στο Office PowerPoint 2007 και στο Office Word 2007, όπως για πίνακες, γραφήματα, σχήματα και γραφικά SmartArt. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στα θέματα:

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Δημιουργήστε ένα νέο στοιχείο του Outlook, για παράδειγμα, ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Στο σώμα του μηνύματος, εισαγάγετε την εικόνα που θέλετε να μορφοποιήσετε. Selelct την εικόνα.

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην ομάδα Στυλ εικόνας:

  • Στη συλλογή, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ εικόνας.

   Για την προβολή και προεπισκόπηση πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα εικόνας και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα περιγράμματα εικόνας στη λίστα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή "εφέ εικόνας", τοποθετήστε το δείκτη σε μια κατηγορία εφέ και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στα εφέ στη λίστα.

 4. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ από τη λίστα.

 5. Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Επιλέξτε μια εικόνα ή γραφικό που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στα Στυλ εικόνας ομαδοποίηση:

  Επιλογές μορφοποίησης 'Εργαλεία εικόνας'

  • Στη συλλογή, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ εικόνας.

   Για την προβολή και προεπισκόπηση πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα εικόνας και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα περιγράμματα εικόνας στη λίστα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή "εφέ εικόνας", τοποθετήστε το δείκτη σε μια κατηγορία εφέ και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στα εφέ στη λίστα.

  • Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ από τη λίστα.

  • Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

   Προεπισκόπηση και εφαρμογή στυλ σε εικόνες δεν τροποποιεί τα αρχικά αρχεία εικόνων. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση, εφαρμόσετε, αλλαγή, και κατάργηση στυλ εικόνας όσο συχνά θέλετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση στο Excel, ανατρέξτε στο θέμα επίδειξη: εξοικείωση με το Excel 2007.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Επιλέξτε μια εικόνα ή γραφικό που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στα Στυλ εικόνας ομαδοποίηση:

  Επιλογές μορφοποίησης 'Εργαλεία εικόνας'

  • Στη συλλογή, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στυλ εικόνας.

   Για την προβολή και προεπισκόπηση πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα εικόνας και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα περιγράμματα εικόνας στη λίστα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή "εφέ εικόνας", τοποθετήστε το δείκτη σε μια κατηγορία εφέ και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στα εφέ στη λίστα.

  • Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που προβάλατε σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο επιλεγμένο στυλ από τη λίστα.

  • Για να ακυρώσετε ζωντανή προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο ESC.

   Προεπισκόπηση και εφαρμογή στυλ σε εικόνες δεν τροποποιεί τα αρχικά αρχεία εικόνων. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση, εφαρμόσετε, αλλαγή, και κατάργηση στυλ εικόνας όσο συχνά θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Ζωντανής προεπισκόπησης

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Το Word

Word

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word.

 2. Επιλέξτε Δημοφιλή και κατόπιν επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση ζωντανής προεπισκόπησης.

Σημείωση: Από προεπιλογή, η δυνατότητα προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο ενεργοποιείται σε όλα τα προγράμματα 2007 Microsoft Office system που υποστηρίζουν. Κάθε πρόγραμμα θυμάται την προτίμησή σας προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα από τα άλλα προγράμματα.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Outlook.

 2. Επιλέξτε Δημοφιλή και κατόπιν επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση ζωντανής προεπισκόπησης.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, η δυνατότητα προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο ενεργοποιείται σε όλα τα προγράμματα 2007 Microsoft Office system που υποστηρίζουν. Κάθε πρόγραμμα θυμάται την προτίμησή σας προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα από τα άλλα προγράμματα.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Excel.

 2. Επιλέξτε Δημοφιλή και κατόπιν επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση ζωντανής προεπισκόπησης.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, η δυνατότητα προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο ενεργοποιείται σε όλα τα προγράμματα 2007 Microsoft Office system που υποστηρίζουν. Κάθε πρόγραμμα θυμάται την προτίμησή σας προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα από τα άλλα προγράμματα.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του PowerPoint.

 2. Επιλέξτε Δημοφιλή και κατόπιν επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση ζωντανής προεπισκόπησης.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, η δυνατότητα προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο ενεργοποιείται σε όλα τα προγράμματα 2007 Microsoft Office system που υποστηρίζουν. Κάθε πρόγραμμα θυμάται την προτίμησή σας προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα από τα άλλα προγράμματα.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×