Προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint δημιουργούνται αυτόματα όταν δημιουργείτε μια συλλογή τοποθεσιών. Οι προεπιλεγμένες ομάδες χρησιμοποιούν τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint – μερικές φορές ονομάζονται ρόλοι του SharePoint – για την εκχώρηση δικαιωμάτων και πρόσβασης σε χρήστες. Τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν αυτές οι ομάδες αντιπροσωπεύουν κοινά επίπεδα πρόσβασης που πρέπει να έχουν οι χρήστες. Είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης όταν προσθέτετε χρήστες σε μια τοποθεσία του SharePoint.

Οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες ομάδες για να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες. Η απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να σχεδιάσετε και να συμπληρώσετε τις ομάδες ασφαλείας του SharePoint είναι μια σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ασφάλεια της τοποθεσίας και του περιεχομένου της τοποθεσίας σας.

Εδώ θα βρείτε συνδέσεις για πληροφορίες σχετικά με την κατανόηση και τη ρύθμιση των δικαιωμάτων του SharePoint.

Επίπεδα δικαιωμάτων για προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint

Οι ομάδες του SharePoint σάς επιτρέπουν να ελέγχετε την πρόσβαση για σύνολα χρηστών αντί για μεμονωμένους χρήστες. Οι ομάδες του SharePoint αποτελούνται συνήθως από πολλούς μεμονωμένους χρήστες. Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν ομάδες ασφαλείας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Windows (που δημιουργούνται στο Office 365) ή να συνδυάζουν μεμονωμένους χρήστες και ομάδες ασφαλείας.

Κάθε ομάδα του SharePoint διαθέτει ένα επίπεδο δικαιωμάτων. Ένα επίπεδο δικαιωμάτων είναι απλώς μια συλλογή μεμονωμένων δικαιωμάτων, όπως "Άνοιγμα", "Προβολή", "Επεξεργασία" ή "Διαγραφή". Όλοι οι χρήστες σε μια ομάδα έχουν αυτόματα το επίπεδο δικαιωμάτων της ομάδας. Μπορείτε να οργανώσετε τους χρήστες σε όσες ομάδες θέλετε, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του οργανισμού ή τις ανάγκες σας.

Κάθε πρότυπο τοποθεσίας έχει ένα σύνολο ομάδων του SharePoint που σχετίζονται με αυτό. Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο τοποθεσίας και το SharePoint δημιουργεί αυτόματα το σωστό σύνολο ομάδων SharePoint για την τοποθεσία. Η συγκεκριμένη συλλογή ομάδων εξαρτάται από τον τύπο του προτύπου που επιλέγετε.

Για παράδειγμα, ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ομάδες και τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν δημιουργηθεί για τη δημόσια τοποθεσία Web και την τοποθεσία ομάδας:

Ομάδες του SharePoint

Προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιώματος

Εφαρμόζεται σε δημόσια τοποθεσία Web

Ισχύει για τοποθεσίες ομάδας

Υπεύθυνοι έγκρισης

Έγκριση

Ναι

Όχι

Σχεδιαστές

Σχεδίαση, Περιορισμένη πρόσβαση

Ναι

Όχι

Διαχειριστές ιεραρχίας

Διαχείριση ιεραρχίας

Ναι

Όχι

Μέλη <όνομα τοποθεσίας>

Επεξεργασία

Ναι

Ναι

Κάτοχοι <όνομα τοποθεσίας>

Πλήρης έλεγχος

Ναι

Ναι

Επισκέπτες <όνομα τοποθεσίας>

Ανάγνωση

Ναι

Ναι

Αναγνώστες με περιορισμένα δικαιώματα

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Ναι

Όχι

Αναγνώστες πόρων στυλ

Περιορισμένη πρόσβαση

Ναι

Όχι

Χρήστες γρήγορης ανάπτυξης

Συνεισφορά

Ναι

Όχι

Διαχειριστές μετάφρασης

Περιορισμένη πρόσβαση

Ναι

Όχι

Προτεινόμενες χρήσεις για τις ομάδες του SharePoint

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ομάδες του SharePoint που δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε ένα τυπικό πρότυπο τοποθεσίας για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία. Ο πίνακας παρέχει επίσης προτεινόμενες χρήσεις για κάθε ομάδα.

Όνομα ομάδας

Επίπεδο δικαιωμάτων

Χρήση της ομάδας για:

Υπεύθυνοι έγκρισης

Έγκριση

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να επεξεργάζονται και να εγκρίνουν σελίδες, στοιχεία λίστας και έγγραφα.

Σχεδιαστές

Σχεδίαση

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να επεξεργάζονται λίστες, βιβλιοθήκες εγγράφων και σελίδες στην τοποθεσία. Οι σχεδιαστές μπορούν να δημιουργούν κύριες σελίδες και διατάξεις σελίδας στη "Συλλογή κύριων σελίδων" και να αλλάζουν τη συμπεριφορά και την εμφάνιση κάθε τοποθεσίας στη συλλογή τοποθεσιών, χρησιμοποιώντας κύριες σελίδες και αρχεία CSS.

Διαχειριστές ιεραρχίας

Διαχείριση ιεραρχίας

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να δημιουργούν τοποθεσίες, λίστες, στοιχεία λίστας και έγγραφα.

Κάτοχοι

Πλήρης έλεγχος

Άτομα που πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται τα δικαιώματα, τις ρυθμίσεις και την εμφάνιση της τοποθεσίας.

Μέλη

Επεξεργασία ή Συνεισφορά

Άτομα που πρέπει να μπορούν να επεξεργάζονται το περιεχόμενο της τοποθεσίας. Το επίπεδο δικαιωμάτων εξαρτάται από το πρότυπο τοποθεσίας που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της τοποθεσίας

Επισκέπτες

Ανάγνωση

Άτομα που πρέπει να μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο της τοποθεσίας, αλλά όχι να το επεξεργάζονται.

Αναγνώστες με περιορισμένα δικαιώματα

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Άτομα που πρέπει να μπορούν να βλέπουν σελίδες και έγγραφα, αλλά όχι εκδόσεις ή δικαιώματα.

Αναγνώστες πόρων στυλ

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Τα άτομα στην ομάδα αυτήν έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη στυλ και στη Συλλογή κύριων σελίδων.

Χρήστες γρήγορης ανάπτυξης

Συνεισφορά

Αυτοί οι χρήστες μπορούν να προγραμματίζουν εργασίες γρήγορης ανάπτυξης (ανάπτυξη περιεχομένου).

Θεατές

Μόνο προβολή

Αυτοί οι χρήστες βλέπουν περιεχόμενο, αλλά δεν έχουν δυνατότητα επεξεργασίας ή λήψης του.

Ειδικές ομάδες του SharePoint

Επιπλέον, οι ειδικές ομάδες του SharePoint υποστηρίζουν εργασίες διαχείρισης υψηλού επιπέδου, όπως οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών, που έχουν πλήρη έλεγχο σε όλες τις τοποθεσίες σε μια καθορισμένη συλλογή τοποθεσιών.

Διαχειριστής εταιρείας και όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες ομάδες για χρήστες του Office 365

Οι ομάδες "Διαχειριστής εταιρείας" και "Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες" περιλαμβάνουν διαχειριστές και χρήστες για το Office 365. Παρέχουν πρόσβαση στους χρήστες του Office 365 σε μια τοποθεσία του SharePoint.

Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες    Όταν ένας χρήστης προστίθεται στο Office 365, ο χρήστης γίνεται αυτόματα μέλος όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες. Αυτή η ομάδα έχει ένα προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων του συνεργάτη. Όταν εκχωρείτε δικαιώματα σε αυτήν την ομάδα, όλοι οι χρήστες που έχουν προστεθεί στο Office 365 μπορούν να προβολή, προσθήκη, ενημέρωση, και διαγραφή στοιχείων από λίστες και βιβλιοθήκες (εκτός αν μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων για την ομάδα).

Διαχειριστές εταιρείας    Η ομάδα διαχειριστές εταιρείας προστίθεται στη λίστα των διαχειριστών συλλογής τοποθεσιών. Αυτή η ομάδα έχει ένα επίπεδο δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου.

Παρόλο που μπορείτε να αλλάξετε την ιδιότητα μέλους ομάδας για διαχειριστές εταιρείας, είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί. Επειδή τα μέλη της ομάδας Διαχειριστές εταιρείας είναι οι καθολικοί διαχειριστές στο Office 365, καθώς και οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών, αλλάζοντας την κατάστασή τους ομάδας μπορεί να έχουν απροσδόκητες συνέπειες. Για παράδειγμα, αν καταργήσετε ένα διαχειριστή εταιρείας ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, στην ομάδα καθολικός διαχειριστής δεν είναι πλέον ενδέχεται να έχετε δικαιώματα πλήρους ελέγχου.

Σημαντικό: Μην καταργείτε τις ομάδες Διαχειριστές εταιρείας ή Καθολικοί διαχειριστές πριν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των δικαιωμάτων κατάλληλα. Βεβαιωθείτε ότι αυτοί οι χρήστες έχουν το επίπεδο δικαιωμάτων που πρέπει για να εκτελούν τις απαραίτητες ενέργειες. Εάν δεν βεβαιωθείτε ότι αυτοί οι χρήστες έχουν τα κατάλληλα επίπεδα δικαιωμάτων, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ρυθμιστούν οι παράμετροι ασφαλείας του SharePoint. Για παράδειγμα, οι διαχειριστές τοποθεσίας δεν μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις παραμέτρους πρόσβασης για ομάδες, αλλά αντίθετα πρέπει να εκχωρούν πρόσβαση σε τοποθεσίες ανά χρήστη.

Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών

SharePoint Online

SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την ομάδα;

Ναι

Ναι

Μια τοποθεσία του SharePoint μπορεί να έχει διαχειριστές για κύριες και δευτερεύουσες συλλογές τοποθεσιών. Εάν είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να καθορίσετε και άλλους διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών.

Οι χρήστες αυτοί είναι οι κύριες επαφές σας για ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών. Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών έχουν πλήρη έλεγχο όλων των τοποθεσιών εντός της συλλογής τοποθεσιών, μπορούν να ελέγχουν όλο το περιεχόμενο των τοποθεσιών και να λαμβάνουν μηνύματα ειδοποίησης για θέματα διαχείρισης.

Στο SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης, ο διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών καθορίζεται από εσάς, όταν κάνετε την εγκατάσταση μιας τοποθεσίας.

Στο SharePoint Online, ο λογαριασμός που χρησιμοποιήσατε κατά τη ρύθμιση του SharePoint Online γίνεται αυτόματα και διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών. Εάν πρέπει να προσθέσετε και άλλους διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών στο SharePoint Online, αυτό μπορεί να γίνει από έναν υπάρχοντα διαχειριστή συλλογής ή από το διαχειριστή του SharePoint Online.

Διαχειριστές του SharePoint Online

SharePoint Online

SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την ομάδα;

Ναι

Όχι, από προεπιλογή.

Απαιτεί ειδική εγκατάσταση.

Εάν χρησιμοποιείτε το SharePoint Online σε προγράμματα του Office 365 εκτός από Office 365 για μικρές επιχειρήσεις και Office 365 Premium για μικρές επιχειρήσεις, υπάρχει επίσης ένα διαχειριστή του SharePoint online. Κάθε καθολικός διαχειριστής του Office 365 έχει επίσης δικαιώματα για να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία διαχείρισης μισθωτή. Διαχειριστής του SharePoint online διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις για όλες τις συλλογές τοποθεσιών διαθέσιμο με τη συνδρομή του SharePoint online.

Ο διαχειριστής του SharePoint Online μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες:

  • Ρύθμιση παραμέτρων προφίλ χρηστών και υπηρεσιών InfoPath Forms Services

  • Ρύθμιση παραμέτρων αναζήτησης

  • Ρύθμιση ασφαλούς αποθήκευσης και υπηρεσιών συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων

  • Δημιουργία χώρου αποθήκευσης όρων

  • Ορισμός συστήματος διαχείρισης εγγραφών

  • Παρακολούθηση ορίων

  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας πρόσκλησης εξωτερικών χρηστών για πρόσβαση στην τοποθεσία του SharePoint Online

  • Δημιουργία, ενημέρωση, διαγραφή συλλογών τοποθεσιών

  • Αντιστοίχιση κατόχων συλλογών κύριων και δευτερευουσών τοποθεσιών σε οποιαδήποτε συλλογή τοποθεσιών στο χώρο τους.

Εάν χρησιμοποιείτε το SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης, δεν έχετε διαχειριστή του SharePoint Online ή τοποθεσία διαχειριστή του SharePoint Online, μετά από μια τυπική εγκατάσταση του SharePoint.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×