Προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint δημιουργούνται αυτόματα όταν δημιουργείτε μια συλλογή τοποθεσιών. Οι προεπιλεγμένες ομάδες χρησιμοποιούν τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint – μερικές φορές ονομάζονται ρόλοι του SharePoint – για την εκχώρηση δικαιωμάτων και πρόσβασης σε χρήστες. Τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν αυτές οι ομάδες αντιπροσωπεύουν κοινά επίπεδα πρόσβασης που πρέπει να έχουν οι χρήστες. Είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης όταν προσθέτετε χρήστες σε μια τοποθεσία του SharePoint.

Οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες ομάδες για να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες. Η απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να σχεδιάσετε και να συμπληρώσετε τις ομάδες ασφαλείας του SharePoint είναι μια σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ασφάλεια της τοποθεσίας και του περιεχομένου της τοποθεσίας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πληροφορίες για τη δημόσια τοποθεσία Web του SharePoint Online που υπάρχουν σε αυτό το άρθρο ισχύουν μόνο εάν ο οργανισμός σας αγόρασε το Office 365 πριν από τις 9 Μαρτίου 2015. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή αυτή τη δυνατότητα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στη δυνατότητα για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την ημερομηνία μετάβασης στις 9 Μαρτίου 2015. Οι νέοι πελάτες που απέκτησαν συνδρομή στο Office 365 μετά την ημερομηνία μετάβασης δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη δυνατότητα. Στο εξής, οι πελάτες του Office 365 θα έχουν πρόσβαση σε προσφορές τρίτων κατασκευαστών κορυφαίων στον κλάδο που τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν μια δημόσια τοποθεσία Web η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη online λύση και παρουσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την αλλαγή, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στη δυνατότητα δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online στο Office 365.

Εδώ θα βρείτε συνδέσεις για πληροφορίες σχετικά με την κατανόηση και τη ρύθμιση των δικαιωμάτων του SharePoint.

Σε αυτό το άρθρο

Επίπεδα δικαιωμάτων για προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint

Προτεινόμενες χρήσεις για τις ομάδες του SharePoint

Ειδικές ομάδες του SharePoint

Διαχειριστής εταιρείας και όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες ομάδες για χρήστες του Office 365

Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών

Διαχειριστές του SharePoint Online

Επίπεδα δικαιωμάτων για προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint

Οι ομάδες του SharePoint σάς επιτρέπουν να ελέγχετε την πρόσβαση για σύνολα χρηστών αντί για μεμονωμένους χρήστες. Οι ομάδες του SharePoint αποτελούνται συνήθως από πολλούς μεμονωμένους χρήστες. Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν ομάδες ασφαλείας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Windows (που δημιουργούνται στο Office 365) ή να συνδυάζουν μεμονωμένους χρήστες και ομάδες ασφαλείας.

Κάθε ομάδα του SharePoint διαθέτει ένα επίπεδο δικαιωμάτων. Ένα επίπεδο δικαιωμάτων είναι απλώς μια συλλογή μεμονωμένων δικαιωμάτων, όπως "Άνοιγμα", "Προβολή", "Επεξεργασία" ή "Διαγραφή". Όλοι οι χρήστες σε μια ομάδα έχουν αυτόματα το επίπεδο δικαιωμάτων της ομάδας. Μπορείτε να οργανώσετε τους χρήστες σε όσες ομάδες θέλετε, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του οργανισμού ή τις ανάγκες σας.

Κάθε πρότυπο τοποθεσίας έχει ένα σύνολο ομάδων του SharePoint που σχετίζονται με αυτό. Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο τοποθεσίας και το SharePoint δημιουργεί αυτόματα το σωστό σύνολο ομάδων SharePoint για την τοποθεσία. Η συγκεκριμένη συλλογή ομάδων εξαρτάται από τον τύπο του προτύπου που επιλέγετε.

Για παράδειγμα, ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ομάδες και τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν δημιουργηθεί για τη δημόσια τοποθεσία Web και την τοποθεσία ομάδας:

Ομάδες του SharePoint

Προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιώματος

Εφαρμόζεται σε δημόσια τοποθεσία Web

Ισχύει για τοποθεσίες ομάδας

Υπεύθυνοι έγκρισης

Έγκριση

Ναι

Όχι

Σχεδιαστές

Σχεδίαση, Περιορισμένη πρόσβαση

Ναι

Όχι

Διαχειριστές ιεραρχίας

Διαχείριση ιεραρχίας

Ναι

Όχι

Μέλη <όνομα τοποθεσίας>

Επεξεργασία

Ναι

Ναι

Κάτοχοι <όνομα τοποθεσίας>

Πλήρης έλεγχος

Ναι

Ναι

Επισκέπτες <όνομα τοποθεσίας>

Ανάγνωση

Ναι

Ναι

Αναγνώστες με περιορισμένα δικαιώματα

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Ναι

Όχι

Αναγνώστες πόρων στυλ

Περιορισμένη πρόσβαση

Ναι

Όχι

Χρήστες γρήγορης ανάπτυξης

Συνεισφορά

Ναι

Όχι

Διαχειριστές μετάφρασης

Περιορισμένη πρόσβαση

Ναι

Όχι

Προτεινόμενες χρήσεις για τις ομάδες του SharePoint

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ομάδες του SharePoint που δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε ένα τυπικό πρότυπο τοποθεσίας για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία. Ο πίνακας παρέχει επίσης προτεινόμενες χρήσεις για κάθε ομάδα.

Όνομα ομάδας

Επίπεδο δικαιωμάτων

Χρήση της ομάδας για:

Υπεύθυνοι έγκρισης

Έγκριση

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να επεξεργάζονται και να εγκρίνουν σελίδες, στοιχεία λίστας και έγγραφα.

Σχεδιαστές

Σχεδίαση

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να επεξεργάζονται λίστες, βιβλιοθήκες εγγράφων και σελίδες στην τοποθεσία. Οι σχεδιαστές μπορούν να δημιουργούν κύριες σελίδες και διατάξεις σελίδας στη "Συλλογή κύριων σελίδων" και να αλλάζουν τη συμπεριφορά και την εμφάνιση κάθε τοποθεσίας στη συλλογή τοποθεσιών, χρησιμοποιώντας κύριες σελίδες και αρχεία CSS.

Διαχειριστές ιεραρχίας

Διαχείριση ιεραρχίας

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να δημιουργούν τοποθεσίες, λίστες, στοιχεία λίστας και έγγραφα.

Κάτοχοι

Πλήρης έλεγχος

Άτομα που πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται τα δικαιώματα, τις ρυθμίσεις και την εμφάνιση της τοποθεσίας.

Μέλη

Επεξεργασία ή Συνεισφορά

Άτομα που πρέπει να μπορούν να επεξεργάζονται το περιεχόμενο της τοποθεσίας. Το επίπεδο δικαιωμάτων εξαρτάται από το πρότυπο τοποθεσίας που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της τοποθεσίας

Επισκέπτες

Ανάγνωση

Άτομα που πρέπει να μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο της τοποθεσίας, αλλά όχι να το επεξεργάζονται.

Αναγνώστες με περιορισμένα δικαιώματα

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Άτομα που πρέπει να μπορούν να βλέπουν σελίδες και έγγραφα, αλλά όχι εκδόσεις ή δικαιώματα.

Αναγνώστες πόρων στυλ

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Τα άτομα στην ομάδα αυτήν έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη στυλ και στη Συλλογή κύριων σελίδων.

Χρήστες γρήγορης ανάπτυξης

Συνεισφορά

Αυτοί οι χρήστες μπορούν να προγραμματίζουν εργασίες γρήγορης ανάπτυξης (ανάπτυξη περιεχομένου).

Θεατές

Μόνο προβολή

Αυτοί οι χρήστες βλέπουν περιεχόμενο, αλλά δεν έχουν δυνατότητα επεξεργασίας ή λήψης του.

Ειδικές ομάδες του SharePoint

Επιπλέον, οι ειδικές ομάδες του SharePoint υποστηρίζουν εργασίες διαχείρισης υψηλού επιπέδου, όπως οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών, που έχουν πλήρη έλεγχο σε όλες τις τοποθεσίες σε μια καθορισμένη συλλογή τοποθεσιών.

Διαχειριστής εταιρείας και όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες ομάδες για χρήστες του Office 365

Οι ομάδες "Διαχειριστής εταιρείας" και "Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες" περιλαμβάνουν διαχειριστές και χρήστες για το Office 365. Παρέχουν πρόσβαση στους χρήστες του Office 365 σε μια τοποθεσία του SharePoint.

Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες    Όταν ένας χρήστης προστίθεται στο Office 365, ο χρήστης γίνεται αυτόματα μέλος όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες. Αυτή η ομάδα έχει ένα προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων του συνεργάτη. Όταν εκχωρείτε δικαιώματα σε αυτήν την ομάδα, όλοι οι χρήστες που έχουν προστεθεί στο Office 365 μπορούν να προβολή, προσθήκη, ενημέρωση, και διαγραφή στοιχείων από λίστες και βιβλιοθήκες (εκτός αν μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων για την ομάδα).

Διαχειριστές εταιρείας    Οποιοσδήποτε χρήστης είναι καθολικός διαχειριστής στο Office 365 είναι μέλος της ομάδας "Διαχειριστές εταιρείας". Από προεπιλογή, η ομάδα "Διαχειριστές εταιρείας" του Office 365 προστίθεται στην ομάδα "Κάτοχοι" του SharePoint. Επιπλέον, η ομάδα "Διαχειριστές εταιρείας" προστίθεται στη λίστα με τους διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών. Αυτή η ομάδα έχει επίπεδο δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου.

Παρόλο που μπορείτε να αλλάξετε τη συμμετοχή σε ομάδα για τους "Διαχειριστές εταιρείας", πρέπει να είστε προσεκτικοί. Επειδή τα μέλη της ομάδας "Διαχειριστές εταιρείας" είναι καθολικοί διαχειριστές στο Office 365 και επίσης διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών, η αλλαγή κατάστασης της ομάδας τους μπορεί να έχει μη απροσδόκητες συνέπειες. Για παράδειγμα, εάν καταργήσετε ένα διαχειριστή εταιρείας από την ομάδα "Κάτοχοι" του SharePoint, η ομάδα καθολικών διαχειριστών ίσως να μην έχει πλέον δικαιώματα πλήρους ελέγχου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην καταργείτε τις ομάδες Διαχειριστές εταιρείας ή Καθολικοί διαχειριστές πριν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των δικαιωμάτων κατάλληλα. Βεβαιωθείτε ότι αυτοί οι χρήστες έχουν το επίπεδο δικαιωμάτων που πρέπει για να εκτελούν τις απαραίτητες ενέργειες. Εάν δεν βεβαιωθείτε ότι αυτοί οι χρήστες έχουν τα κατάλληλα επίπεδα δικαιωμάτων, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ρυθμιστούν οι παράμετροι ασφαλείας του SharePoint. Για παράδειγμα, οι διαχειριστές τοποθεσίας δεν μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις παραμέτρους πρόσβασης για ομάδες, αλλά αντίθετα πρέπει να εκχωρούν πρόσβαση σε τοποθεσίες ανά χρήστη.

Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών

SharePoint Online

SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την ομάδα;

Ναι

Ναι

Μια τοποθεσία του SharePoint μπορεί να έχει διαχειριστές για κύριες και δευτερεύουσες συλλογές τοποθεσιών. Εάν είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να καθορίσετε και άλλους διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών.

Οι χρήστες αυτοί είναι οι κύριες επαφές σας για ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών. Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών έχουν πλήρη έλεγχο όλων των τοποθεσιών εντός της συλλογής τοποθεσιών, μπορούν να ελέγχουν όλο το περιεχόμενο των τοποθεσιών και να λαμβάνουν μηνύματα ειδοποίησης για θέματα διαχείρισης.

Στο SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης, ο διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών καθορίζεται από εσάς, όταν κάνετε την εγκατάσταση μιας τοποθεσίας.

Στο SharePoint Online, ο λογαριασμός που χρησιμοποιήσατε κατά τη ρύθμιση του SharePoint Online γίνεται αυτόματα και διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών. Εάν πρέπει να προσθέσετε και άλλους διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών στο SharePoint Online, αυτό μπορεί να γίνει από έναν υπάρχοντα διαχειριστή συλλογής ή από το διαχειριστή του SharePoint Online.

Διαχειριστές του SharePoint Online

SharePoint Online

SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την ομάδα;

Ναι

Όχι, από προεπιλογή.

Απαιτεί ειδική εγκατάσταση.

Εάν χρησιμοποιείτε το SharePoint Online σε προγράμματα του Office 365 εκτός από Office 365 για μικρές επιχειρήσεις και Office 365 Premium για μικρές επιχειρήσεις, υπάρχει επίσης ένα διαχειριστή του SharePoint online. Οποιαδήποτε καθολικού διαχειριστή του Office 365 έχει επίσης δικαιώματα για να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία διαχείρισης μισθωτή. Διαχειριστής του SharePoint online διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις για όλες τις συλλογές τοποθεσιών διαθέσιμο με τη συνδρομή του SharePoint online.

Ο διαχειριστής του SharePoint Online μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες:

  • Ρύθμιση παραμέτρων προφίλ χρηστών και υπηρεσιών InfoPath Forms Services

  • Ρύθμιση παραμέτρων αναζήτησης

  • Ρύθμιση ασφαλούς αποθήκευσης και υπηρεσιών συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων

  • Δημιουργία χώρου αποθήκευσης όρων

  • Ορισμός συστήματος διαχείρισης εγγραφών

  • Παρακολούθηση ορίων

  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας πρόσκλησης εξωτερικών χρηστών για πρόσβαση στην τοποθεσία του SharePoint Online

  • Δημιουργία, ενημέρωση, διαγραφή συλλογών τοποθεσιών

  • Αντιστοίχιση κατόχων συλλογών κύριων και δευτερευουσών τοποθεσιών σε οποιαδήποτε συλλογή τοποθεσιών στο χώρο τους.

Εάν χρησιμοποιείτε το SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης, δεν έχετε διαχειριστή του SharePoint Online ή τοποθεσία διαχειριστή του SharePoint Online, μετά από μια τυπική εγκατάσταση του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×