Προεπιλεγμένες ομάδες ασφαλείας

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Η απόφαση για τις ομάδες ασφαλείας που θα χρησιμοποιήσετε είναι η πιο σημαντική που θα λάβετε για την τοποθεσία και την ασφάλεια του περιεχομένου.

Με τις ομάδες ασφαλείας, μπορείτε να ελέγχετε την πρόσβαση για σύνολα χρηστών αντί για μεμονωμένους χρήστες.

Οι ομάδες ασφαλείας μπορούν να αποτελούνται από πολλούς μεμονωμένους χρήστες, να περιλαμβάνουν μία ομάδα ασφαλείας των Windows ή να είναι συνδυασμός και των δύο.

Για πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τις ομάδες ασφαλείας και διανομής που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή ομάδων ασφαλείας (TechNet).

Οι ομάδες ασφαλείας δεν παραχωρούν συγκεκριμένα δικαιώματα για την τοποθεσία. Είναι απλώς ένας τρόπος συμπερίληψης ενός συνόλου χρηστών. Μπορείτε να οργανώσετε χρήστες σε οποιονδήποτε αριθμό ομάδων, ανάλογα με το μέγεθος και την περιπλοκότητα του οργανισμού ή της τοποθεσίας Web.

Από προεπιλογή παρέχονται τρεις ομάδες ασφαλείας, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Σημειώστε ότι μπορείτε να τις προσαρμόσετε αντιστοιχίζοντας σε αυτές οποιοδήποτε επίπεδο δικαιωμάτων θέλετε και μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέες ομάδες ασφαλείας με τα επίπεδα δικαιωμάτων που θέλετε.

Όνομα ομάδας ασφαλείας

Προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων

Προορίζεται για

Ιδιοκτήτες Όνομα τοποθεσίας

Πλήρης έλεγχος

Χρήστες που πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται τα δικαιώματα, τις ρυθμίσεις και την εμφάνιση της τοποθεσίας. Συνιστάται να χρησιμοποιείται με μέτρο.

Μέλη Όνομα τοποθεσίας

Συμβολή

Άτομα που πρέπει να μπορούν να επεξεργάζονται το περιεχόμενο της τοποθεσίας.

Επισκέπτες Όνομα τοποθεσίας

Ανάγνωση

Άτομα που πρέπει να μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο της τοποθεσίας, αλλά όχι να το επεξεργάζονται.

Επιπλέον, διατίθενται οι παρακάτω ειδικοί χρήστες και ομάδες για εργασίες διαχείρισης υψηλότερου επιπέδου:

Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών    Μπορείτε να καθορίσετε έναν ή περισσότερους χρήστες ως πρωτεύοντες και δευτερεύοντες διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών.

Αυτοί οι χρήστες καταγράφονται στη βάση δεδομένων ως τις επαφές για τη συλλογή τοποθεσιών. Έχουν τον πλήρη έλεγχο όλων των τοποθεσιών εντός της συλλογής τοποθεσιών, μπορούν να ελέγχουν όλο το περιεχόμενο των τοποθεσιών και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις διαχείρισης (π.χ. για επαλήθευση ότι η τοποθεσία χρησιμοποιείται ακόμα).

Γενικά, καθορίζετε τους διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών όταν δημιουργείτε την τοποθεσία, αλλά μπορείτε να τους αλλάξετε αναλόγως, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία Κεντρικής διαχείρισης ή τις σελίδες ρυθμίσεων τοποθεσίας.

Διαχειριστές συμπλέγματος    Η ομάδα "Διαχειριστές συμπλέγματος" χρησιμοποιείται μόνο στην Κεντρική διαχείριση και δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις τοποθεσίες. Συνεπώς, εκτός και αν είστε επαγγελματίας τεχνολογιών πληροφορικής, μάλλον δεν θα συναντήσετε αυτήν την ομάδα.

Αυτή η ομάδα ελέγχει ποιοι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις διακομιστή και συμπλέγματος διακομιστών. Η ομάδα Διαχειριστές συμπλέγματος αντικαθιστά την ανάγκη για προσθήκη χρηστών στην ομάδα Διαχειριστές για το διακομιστή. Οι Διαχειριστές συμπλέγματος δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τοποθεσίας από προεπιλογή. Πρέπει να αναλάβουν την κατοχή της τοποθεσίας για να είναι δυνατή η προβολή του περιεχομένου. Αυτό το κάνουν όταν προστεθούν ως διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών. Αυτή η ενέργεια καταγράφεται στα αρχεία καταγραφής ελέγχου.

Διαχειριστές    Τα μέλη της ομάδας "Διαχειριστές" στον τοπικό διακομιστή μπορούν να εκτελούν όλες τις ενέργειες των διαχειριστών συμπλέγματος και ακόμη περισσότερες, μεταξύ των οποίων οι εξής:

  1. Εγκατάσταση νέων προϊόντων ή εφαρμογών.

  2. Ανάπτυξη Τμημάτων Web και νέων δυνατοτήτων στο καθολικό cache συγκρότησης.

  3. Δημιουργία νέων εφαρμογών Web και νέων τοποθεσιών Web IIS.

  4. Εκκίνηση υπηρεσιών.

Όπως και στην ομάδα Διαχειριστές συμπλεγμάτων, τα μέλη της ομάδας Διαχειριστές στον τοπικό διακομιστή δεν έχουν από προεπιλογή πρόσβαση στο περιεχόμενο της τοποθεσίας.

Αφού καθορίσετε τις ομάδες που χρειάζεστε, καθορίστε τα επίπεδα δικαιωμάτων που θα αντιστοιχίσετε σε κάθε ομάδα στην τοποθεσία σας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×