Προδιαγραφές της Access 2016

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα όρια των αρχείων βάσης δεδομένων της Microsoft Access και των αντικειμένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν μια βάση δεδομένων υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια ίσως είναι ένδειξη ένα ζήτημα σχεδίασης. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σε αυτό το άρθρο και μια προσεκτική εξέταση της σχεδίασης βάσης δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τι πρέπει να διορθωθεί για επιτυχή υλοποίηση. Για παράδειγμα, η εισαγωγή δεδομένων στην Access, χωρίς να κανονικοποίηση, απευθείας από το Microsoft Excel μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπλέον πεδία (στήλες). Εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση βάσεων δεδομένων ή κανονικοποίηση, Ρίξτε μια ματιά στους πόρους στην ενότητα πρόσθετες πληροφορίες .

Σε αυτό το άρθρο

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων

Η παρακάτω λίστα πίνακες ισχύει για βάσεις δεδομένων της Access 2016:

Γενικά

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Συνολικό μέγεθος για μια βάση δεδομένων της Access 2016 (.accdb), συμπεριλαμβανομένων όλων των αντικειμένων της βάσης δεδομένων και δεδομένων

2 gigabyte μείον τον απαιτούμενο χώρο για αντικείμενα συστήματος.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλύσετε αυτόν τον περιορισμό μεγέθους με τη σύνδεση σε πίνακες σε άλλες βάσεις δεδομένων της Access. Μπορείτε να συνδέσετε σε πίνακες σε πολλαπλά αρχεία βάσης δεδομένων, τα οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 2GB.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του μεγέθους της βάσης δεδομένων σας, ανατρέξτε στο θέμα συμβάλει στην αποτροπή και διόρθωση προβλημάτων αρχείων βάσης δεδομένων με τη χρήση συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης.

Συνολικός αριθμός των αντικειμένων σε μια βάση δεδομένων

32.768

Αριθμός λειτουργικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των φορμών και αναφορών που έχουν την ιδιότητα έχει λειτουργική μονάδα έχει οριστεί στην τιμή True)

 1.000

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα αντικειμένου

64

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κωδικό πρόσβασης

14

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα χρήστη ή ομάδας

20

Αριθμός ταυτόχρονης χρηστών

255

Αρχή της σελίδας

Πίνακας

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα πίνακα

64

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα πεδίου

64

Αριθμός πεδίων σε έναν πίνακα

255

Αριθμός των ανοιχτών πινάκων

2.048, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων πινάκων και των πινάκων ανοιχτεί εσωτερικά από την Access

Μέγεθος πίνακα

2 gigabyte μείον τον απαιτούμενο χώρο για τα αντικείμενα συστήματος

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πεδίο κειμένου

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πεδίο μεγάλο κείμενο

65.535 όταν εισάγετε δεδομένα μέσω του περιβάλλοντος εργασίας;
1 gigabyte του χώρου αποθήκευσης χαρακτήρων κατά την εισαγωγή δεδομένων μέσω προγραμματισμού

Μέγεθος ενός πεδίου αντικειμένου OLE

1 gigabyte

Αριθμός των ευρετηρίων σε έναν πίνακα

32 συμπεριλαμβανομένων των ευρετηρίων που δημιουργήθηκαν εσωτερικά για να διατηρήσετε τις σχέσεις πινάκων, ενός πεδίου και τα σύνθετα ευρετήρια.

Αριθμός των πεδίων σε ένα ευρετήριο ή πρωτεύον κλειδί

10

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα μήνυμα επικύρωσης

255

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κανόνα επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένων των σημεία στίξης και τελεστών

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε μια περιγραφή για το πεδίο ή πίνακα

255

Αριθμός χαρακτήρων σε μια εγγραφή (εκτός από τα πεδία μεγάλο κείμενο "και" αντικείμενο OLE ") όταν η ιδιότητα UnicodeCompression των πεδίων έχει οριστεί σε Ναι

4.000

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ρύθμιση ιδιότητας πεδίου

255

Αρχή της σελίδας

Query

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός ισχύουσα σχέσεων

32 ανά πίνακα, μείον τον αριθμό των ευρετηρίων που υπάρχουν στον πίνακα για πεδία ή συνδυασμούς πεδίων που δεν συμμετέχουν σε σχέσεις *

Αριθμός πινάκων σε ένα ερώτημα

32 *

Αριθμός συνδέσμων σε ερώτημα

16 *

Αριθμός πεδίων σε ένα σύνολο εγγραφών

255

Μέγεθος του συνόλου εγγραφών

1 gigabyte

Όριο ταξινόμησης

255 χαρακτήρες σε ένα ή περισσότερα πεδία

Αριθμός επιπέδων ένθετων ερωτημάτων

50 *

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα κελί στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος

1.024

Αριθμός χαρακτήρων για κάθε παράμετρο σε ένα ερώτημα παραμέτρων

255

Αριθμός και τελεστών σε μια ΘΈΣΗ ή όρος HAVING

99 *

Αριθμός χαρακτήρων σε μια πρόταση SQL

64.000 περίπου *

* Μέγιστες μπορεί να είναι μικρότερος εάν το ερώτημα περιλαμβάνει πεδία αναζήτησης πολλών τιμών.

Αρχή της σελίδας

Φόρμα και έκθεση

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ετικέτα

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πλαίσιο κειμένου

65.535

Πλάτος φόρμας ή έκθεσης

22,75 in. (57.79 ΕΚ.)

Ύψος ενότητας

22.75 in. (57.79 ΕΚ.)

Ύψος όλων των ενοτήτων μαζί κεφαλίδες (σε προβολή σχεδίασης)

200 ίντσες (508 εκ.)

Αριθμός επιπέδων των ένθετων φορμών ή εκθέσεων

7

Αριθμός των πεδίων ή παραστάσεων που μπορείτε να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε σε μια έκθεση

10

Αριθμός των κεφαλίδων και υποσέλιδων σε μια έκθεση

κεφαλίδα/υποσέλιδο αναφοράς 1
κεφαλίδα/υποσέλιδο σελίδας 1;
10 ομαδοποίηση κεφαλίδες/υποσέλιδα

Αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων σε μια αναφορά

γραμμή 65.536

Αριθμός των στοιχείων ελέγχου και των ενοτήτων που μπορείτε να προσθέσετε στη διάρκεια ζωής του τη φόρμα ή έκθεση

754

Αριθμός χαρακτήρων σε μια πρόταση SQL που χρησιμοποιείται ως η ιδιότητα Recordsource ή προέλευση γραμμής από μια φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου.

32,750

Αρχή της σελίδας

Macro

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός ενεργειών σε μια μακροεντολή

999

Αριθμός χαρακτήρων σε μια συνθήκη

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα σχόλιο

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όρισμα ενέργειας

255

Αρχή της σελίδας

Πρόσθετες πληροφορίες

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×