Προδιαγραφές της Access 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων

Προδιαγραφές έργου

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων

Η ακόλουθη λίστα με πίνακες αφορά τις βάσεις δεδομένων της Microsoft Office Access 2007:

Γενική

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Μέγεθος του αρχείου (.accdb) σε μια βάση δεδομένων Access

2 gigabyte μείον τον απαιτούμενο χώρο για τα αντικείμενα συστήματος .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Παρόλο που το μέγιστο μέγεθος για ένα μοναδικό αρχείο βάσης δεδομένων είναι 2GB, μπορείτε να επιλύσετε αυτόν τον περιορισμό με τη χρήση μιας διαιρεμένης βάσης δεδομένων. Ένα αρχείο βάσης δεδομένων προσκηνίου μπορεί να οδηγεί σε χιλιάδες αρχείων βάσης δεδομένων παρασκηνίου, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να φτάσουν τα 2GB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα, Διαίρεση βάσης δεδομένων της Access.

Αριθμός αντικειμένων σε μια βάση δεδομένων

32.768

Αριθμός λειτουργικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων φορμών και εκθέσεων των οποίων η ιδιότητα HasModule έχει οριστεί στην τιμή True)

1.000

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα αντικειμένου

64

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κωδικό πρόσβασης

20

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα χρήστη ή σε ένα όνομα ομάδας

20

Αριθμός χρηστών που κάνουν ταυτόχρονη χρήση

255

Πίνακας

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα πίνακα

64

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα πεδίου

64

Αριθμός πεδίων σε έναν πίνακα

255

Αριθμός ανοιχτών πινάκων

2048; ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να είναι μικρότερος λόγω των πινάκων που έχουν ανοιχτεί εσωτερικά από την Access.

Μέγεθος πινάκων

2 gigabyte μείον τον απαιτούμενο χώρο για τα αντικείμενα συστήματος

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πεδίο κειμένου

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πεδίο υπομνήματος

65.535 όταν εισάγετε δεδομένα μέσω του περιβάλλοντος εργασίας,
2 Gbyte του χώρου αποθήκευσης χαρακτήρων κατά την εισαγωγή δεδομένων με προγραμματισμό.

Μέγεθος ενός πεδίου αντικειμένου OLE

1 Gbyte

Αριθμός ευρετηρίων σε έναν πίνακα

32

Αριθμός πεδίων σε ένα ευρετήριο

10

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα μήνυμα επικύρωσης

255

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κανόνα επικύρωσης

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε μια περιγραφή πίνακα ή πεδίου

255

Αριθμός χαρακτήρων σε μια εγγραφή (εξαιρούνται τα πεδία υπομνήματος και αντικειμένου OLE) όταν η ιδιότητα "Συμπίεση Unicode" των πεδίων έχει οριστεί στην τιμή "Ναι"

4.000

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ρύθμιση ιδιότητας πεδίου

255

Ερώτημα

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός επιβεβλημένων σχέσεων

32 ανά πίνακα μείον τον αριθμό των ευρετηρίων που υπάρχουν στον πίνακα για πεδία ή συνδυασμούς πεδίων που δεν συμμετέχουν σε σχέσεις

Αριθμός πινάκων σε ένα ερώτημα

32*

Αριθμός συνδέσμων σε ένα ερώτημα

16*

Αριθμός πεδίων σε ένα σύνολο εγγραφών

255

Μέγεθος του συνόλου εγγραφών

1 Gbyte

Όριο ταξινόμησης

255 χαρακτήρες σε ένα ή περισσότερα πεδία

Αριθμός επιπέδων ένθετων ερωτημάτων

50*

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα κελί του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος

1.024

Αριθμός χαρακτήρων για μια παράμετρο σε ένα ερώτημα παραμέτρων

255

Αριθμός τελεστών AND σε έναν όρο WHERE ή HAVING

99*

Αριθμός χαρακτήρων σε μία πρόταση SQL

64.000 περίπου

*Οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να είναι μικρότερος εάν το ερώτημα περιέχει πεδία αναζήτησης με πολλές τιμές.

Φόρμα και έκθεση

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ετικέτα

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πλαίσιο κειμένου

65.535

Πλάτος των φορμών ή των εκθέσεων

22 ίν. (55,87 εκ.)

'Υψος των ενοτήτων

22 ίν. (55,87 εκ.)

Ύψος όλων των ενοτήτων μαζί με τις κεφαλίδες τους (σε Προβολή σχεδίασης)

200 ίν. (508 εκ.)

Αριθμός επιπέδων των ένθετων φορμών ή εκθέσεων

7

Αριθμός πεδίων ή εκφράσεων που μπορείτε να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε σε μία έκθεση

10

Αριθμός κεφαλίδων και υποσέλιδων σε μια έκθεση

1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε έκθεση
1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε σελίδα
10 κεφαλίδες/υποσέλιδα σε κάθε ομάδα

Αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται στις εκθέσεις

65.536

Αριθμός στοιχείων ελέγχου και ενοτήτων που μπορείτε να προσθέσετε καθ' όλη τη διάρκεια διατήρησης μιας φόρμας ή έκθεσης

754

Αριθμός χαρακτήρων σε μια πρόταση SQL, η οποία χρησιμεύει ως ιδιότητα Recordsource ή Rowsource για φόρμες, εκθέσεις ή στοιχεία ελέγχου (σε αρχεία .accdb και .adp)

32.750

Μακροεντολή

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός ενεργειών σε μια μακροεντολή

999

Αριθμός χαρακτήρων σε μια συνθήκη

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα σχόλιο

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όρισμα ενέργειας

255

Αρχή της σελίδας

Προδιαγραφές έργου

Η ακόλουθη λίστα με πίνακες αφορά τα έργα της Office Access 2007:

Γενική

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός αντικειμένων σε ένα έργο της Access (.adp)

32.768

Αριθμός λειτουργικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων φορμών και εκθέσεων των οποίων η ιδιότητα HasModule έχει οριστεί στην τιμή True)

1.000

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα αντικειμένου

64

Αριθμός στηλών σε έναν πίνακα

250 (στον Microsoft SQL Server 6,5).

1024 (στον Microsoft SQL Server 7.0 και 2000 και 2005)

Βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server

Οι προδιαγραφές μέγιστης δυνατότητας του Microsoft SQL Server περιγράφονται στην τεκμηρίωση του SQL Server.

Φόρμα και έκθεση

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ετικέτα

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πλαίσιο κειμένου

65.535

Πλάτος των φορμών ή των εκθέσεων

22 ίν. (55,87 εκ.)

'Υψος των ενοτήτων

22 ίν. (55,87 εκ.)

Ύψος όλων των ενοτήτων μαζί με τις κεφαλίδες τους (σε Προβολή σχεδίασης)

200 ίν. (508 εκ.)

Αριθμός επιπέδων των ένθετων φορμών ή εκθέσεων

7

Αριθμός πεδίων ή εκφράσεων που μπορείτε να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε σε μία έκθεση

10

Αριθμός κεφαλίδων και υποσέλιδων σε μια έκθεση

1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε έκθεση
1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε σελίδα
10 κεφαλίδες/υποσέλιδα σε κάθε ομάδα

Αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται στις εκθέσεις

65.536

Αριθμός στοιχείων ελέγχου και ενοτήτων που μπορείτε να προσθέσετε καθ' όλη τη διάρκεια διατήρησης μιας φόρμας ή έκθεσης

754

Αριθμός χαρακτήρων σε μια πρόταση SQL, η οποία χρησιμεύει ως ιδιότητα Recordsource ή Rowsource για φόρμες, εκθέσεις ή στοιχεία ελέγχου (σε αρχεία .accdb και .adp)

32.750

Μακροεντολή

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός ενεργειών σε μια μακροεντολή

999

Αριθμός χαρακτήρων σε μια συνθήκη

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα σχόλιο

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όρισμα ενέργειας

255

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×