Προδιαγραφές και όρια μοντέλων δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ενσωματωμένο δεδομένων μέσα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel που προσφέρει απεικονίσεις δεδομένων, όπως αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα, Συγκεντρωτικού γραφήματος και Power View. Σε αυτό το άρθρο έγγραφα τα όρια μέγιστο και μπορεί να ρυθμιστεί για βιβλία εργασίας του Excel που περιέχουν μοντέλα δεδομένων.

Όρια μεγέθους αρχείων

Τα βιβλία εργασίας που περιέχουν ένα μοντέλο δεδομένων και απεικονίσεις δεδομένων είναι συχνά πολύ μεγάλα. Μερικές φορές υπερβαίνουν τα όρια μεγέθους αρχείων που επιβάλλονται από το SharePoint Online ή τα Office Online στο Office 365.

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τα μέγιστα όρια μνήμης χώρου αποθήκευσης και το μέγεθος αρχείου για τα βιβλία εργασίας στο Excel και σε διαφορετικές πλατφόρμες. Για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο για να μειώσετε το μέγεθος του μοντέλου, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μοντέλου μικρότερες απαιτήσεις μνήμης δεδομένων με χρήση του Excel και του προσθέτου Power Pivot.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να εκτελείται επίσης η βελτιστοποίηση μεγέθους βιβλίου εργασίας. Το αναλύει βιβλίο εργασίας του Excel και εάν είναι δυνατόν, το συμπιέζει περαιτέρω. Κάντε λήψη του η Βελτιστοποίηση μεγέθους βιβλίου εργασίας.

Προϊόν ή πλατφόρμα

Μέγιστο όριο

Excel 2013

Το περιβάλλον 32 bit υπόκειται σε 2 GB χώρου εικονικών διευθύνσεων, που χρησιμοποιούνται από κοινού από το Excel, το βιβλίο εργασίας και τα πρόσθετα που εκτελούνται στην ίδια διαδικασία. Το μερίδιο του χώρου διευθύνσεων για ένα μοντέλο δεδομένων μπορεί να είναι έως και 500-700 MB, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο εάν έχουν φορτωθεί άλλα μοντέλα δεδομένων και πρόσθετα.

Το περιβάλλον 64 bit δεν επιβάλλει αυστηρά όρια στο μέγεθος αρχείου. Το μέγεθος του βιβλίου εργασίας περιορίζεται μόνο από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος.

SharePoint Server 2013 1

Μέγιστο μέγεθος αρχείου για αποστολή σε βιβλιοθήκη εγγράφων:

 • προεπιλογή 50 megabyte (MB)

 • 2 gigabyte (GB) μέγιστο 2

Μέγιστο μέγεθος αρχείου για την απόδοση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services:

 • προεπιλογή 10 MB

 • μέγιστο 2 GB 2

Το Excel Online στο Office 365 3

Συνολικό όριο μεγέθους αρχείου 250 megabyte (MB). Όρια μεγέθους για τα βασικά περιεχόμενα του φύλλου εργασίας (όλα όσα δεν περιλαμβάνονται στο μοντέλο δεδομένων) σύμφωνα με τα όρια μεγέθους αρχείων για βιβλία εργασίας στο SharePoint Online.

Power BI Pro ή δωρεάν υπηρεσία

0-250 MB

Ανατρέξτε στο θέμα πώς μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του βιβλίου εργασίας του Excel για το Power BI.

Προϊόν ή πλατφόρμα

Μέγιστο όριο

Excel 2013

Το περιβάλλον 32 bit υπόκειται σε 2 GB χώρου εικονικών διευθύνσεων, που χρησιμοποιούνται από κοινού από το Excel, το βιβλίο εργασίας και τα πρόσθετα που εκτελούνται στην ίδια διαδικασία. Το μερίδιο του χώρου διευθύνσεων για ένα μοντέλο δεδομένων μπορεί να είναι έως και 500-700 MB, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο εάν έχουν φορτωθεί άλλα μοντέλα δεδομένων και πρόσθετα.

Το περιβάλλον 64 bit δεν επιβάλλει αυστηρά όρια στο μέγεθος αρχείου. Το μέγεθος του βιβλίου εργασίας περιορίζεται μόνο από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος.

SharePoint Server 2013 1

Μέγιστο μέγεθος αρχείου για αποστολή σε βιβλιοθήκη εγγράφων:

 • προεπιλογή 50 megabyte (MB)

 • 2 gigabyte (GB) μέγιστο 2

Μέγιστο μέγεθος αρχείου για την απόδοση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services:

 • προεπιλογή 10 MB

 • μέγιστο 2 GB 2

Το Excel Online στο Office 365 3

Συνολικό όριο μεγέθους αρχείου 250 megabyte (MB). Όρια μεγέθους για τα βασικά περιεχόμενα του φύλλου εργασίας (όλα όσα δεν περιλαμβάνονται στο μοντέλο δεδομένων) σύμφωνα με τα όρια μεγέθους αρχείων για βιβλία εργασίας στο SharePoint Online.

1 σε διακομιστή SharePoint, παρατηρήστε ότι επιτρέπεται τις προεπιλογές που είναι πολύ μικρότερη από τη μέγιστη. Ζητήστε από το διαχειριστή του SharePoint για ανύψωση όρια μεγέθους αρχείων, εάν το αρχείο είναι πολύ μεγάλο για αποστολή ή απόδοση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια και περιορισμοί για τον SharePoint Server 2013 λογισμικού.

2 Μέγιστο μέγεθος αποστολής πρέπει να ρυθμιστεί για κάθε εφαρμογή web από το διαχειριστή του SharePoint. Μέγιστο μέγεθος του βιβλίου εργασίας πρέπει να ρυθμιστεί στις υπηρεσίες Excel Services από το διαχειριστή της υπηρεσίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους διαχειριστές Ρύθμιση παραμέτρων μέγιστο μέγεθος Αποστολή αρχείου στο TechNet.

3 όρια στο Office 365 δεν είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων, αλλά να αλλάξετε μέσα στο χρόνο. Έλεγχος του Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις περιγραφές υπηρεσίας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να δείτε ταΌρια του SharePoint Online.

Αρχή της σελίδας

Άλλα όρια

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει το μέγιστο μέγεθος και αριθμό διαφόρων αντικειμένων που ορίζονται σε ένα μοντέλο δεδομένων.

Αντικείμενο

Μέγιστο όριο

Χαρακτήρες σε ένα όνομα πίνακα ή στήλης

100 χαρακτήρες

Αριθμός πινάκων σε ένα μοντέλο

2.147.483.647

Αριθμός στηλών και υπολογιζόμενων στηλών σε έναν πίνακα

2.147.483.647

Ταυτόχρονες αιτήσεις ανά βιβλίο εργασίας

6

Αριθμός συνδέσεων

5

Αριθμός διακριτών τιμών σε μια στήλη

1.999.999.997

Αριθμός γραμμών σε έναν πίνακα

1.999.999.997

Μήκος συμβολοσειράς

536.870.912 byte (512 MB), ισοδύναμο με 268.435.456 χαρακτήρες Unicode (256 mega χαρακτήρες)

Προσοχή: 
Ισχύουν εξαιρέσεις στο όριο συμβολοσειράς για τις ακόλουθες συναρτήσεις, όπου οι συμβολοσειρές περιορίζονται σε 2.097.152 χαρακτήρες Unicode:

 • CONCATENATE και τελεστής συνένωσης ενθέματος

 • DATEVALUE

 • EXACT

 • FIND

 • FORMAT

 • LEFT

 • LEN

 • LOWER

 • MID

 • REPLACE

 • REPT, ο περιορισμός ισχύει για την παράμετρο εισόδου και το αποτέλεσμα

 • RIGHT

 • SEARCH

 • SUBSTITUTE, ο περιορισμός ισχύει για την παράμετρο εισόδου και το αποτέλεσμα

 • TIMEVALUE

 • TRIM

 • UPPER

Αρχή της σελίδας

Σχετικές συνδέσεις

Δημιουργία μοντέλου μικρότερες απαιτήσεις μνήμης δεδομένων με χρήση του Excel και του προσθέτου Power Pivot

Λήψη Βελτιστοποίησης μεγέθους βιβλίου εργασίας

Power Pivot: Ισχυρή ανάλυση δεδομένων και μοντελοποίηση δεδομένων στο Excel

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×