Προγραμματισμός των ημερομηνιών έναρξης και λήξης μιας δημοσιευμένης σελίδας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού δημιουργήσετε μια σελίδα, πρέπει να δημοσιευτεί πριν να τη βλέπουν οι επισκέπτες της τοποθεσίας. Μπορείτε να καθορίσετε την ημερομηνία όταν μιας δημοσιευμένης σελίδας θα είναι διαθέσιμο, και μπορείτε επίσης να καθορίσετε πότε μιας δημοσιευμένης σελίδας δεν είναι διαθέσιμη. Για να προγραμματίσετε μια σελίδα για τη δημοσίευση, χρειάζεστε έγκριση δικαιωμάτων για λίστα ή τη βιβλιοθήκη που περιέχει τη σελίδα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση του προγραμματισμού μιας σελίδας

Χρονοδιάγραμμα την ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης μιας δημοσιευμένης σελίδας

Επισκόπηση του προγραμματισμού μιας σελίδας

Εξαρτήσεις δυνατοτήτων     Η ικανότητα προγραμματισμού της δημοσίευσης μιας σελίδας αποτελεί τμήμα του συνόλου δυνατοτήτων δημοσίευσης των διακομιστών Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ο προγραμματισμός σελίδων εξαρτάται ιδιαίτερα από τις δυνατότητες "Τήρηση ιστορικού εκδόσεων" και "Επόπτευση" των διακομιστών Office SharePoint Server 2007. Για να λειτουργήσει σωστά ο προγραμματισμός ενός συγκεκριμένου στοιχείου, η λίστα ή η βιβλιοθήκη που περιέχει το στοιχείο πρέπει να έχει ενεργοποιημένες τις δυνατότητες "Τήρηση ιστορικού εκδόσεων" και "Επόπτευση". Σε μια τοποθεσία δημοσίευσης, στη βιβλιοθήκη σελίδων, οι δυνατότητες "Τήρηση ιστορικού εκδόσεων" και "Επόπτευση" είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή και ο προγραμματισμός σελίδων υποστηρίζεται.

Διαχείριση εκδόσεων σελίδας     Όταν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση εκδόσεων, κάθε σελίδα έχει έναν αριθμό έκδοσης. Εκδόσεις μπορεί να είναι κύριες ή δευτερεύουσες. Αριθμός μιας κύριας έκδοσης έχει x.0 τη φόρμα, όπου x είναι οποιοσδήποτε θετικός ακέραιος, για παράδειγμα, 2.0. Αριθμός μιας δευτερεύουσας έκδοσης έχει τη φόρμα x.y, όπου x είναι οποιοσδήποτε μη αρνητικός ακέραιος και y είναι οποιοσδήποτε θετικός ακέραιος, για παράδειγμα, 0.4.

Κάθε φορά που επεξεργάζεστε μια σελίδα, δημιουργείται μια δευτερεύουσα έκδοση αυτής της σελίδας. Ο νέος αριθμός της δευτερεύουσας έκδοσης είναι ένα τμήμα του 0.1 μεγαλύτερο από την προηγούμενη έκδοση της σελίδας, είτε η προηγούμενη έκδοση είναι κύρια είτε είναι δευτερεύουσα. Για παράδειγμα, εάν επεξεργαστείτε μια σελίδα με αριθμό έκδοσης 2.0, ο νέος αριθμός έκδοσης θα είναι 2.1.

Σημείωση: Είτε επεξεργάζεστε το περιεχόμενο μιας σελίδας είτε τις ιδιότητές της, δημιουργείται μια νέα δευτερεύουσα έκδοση της σελίδας.

Όταν μια σελίδα εγκρίνεται, δημιουργείται μια νέα κύρια έκδοση αυτής της σελίδας. Ο νέος αριθμός της κύριας έκδοσης είναι ο επόμενος θετικός ακέραιος που είναι μεγαλύτερος από εκείνον της προηγούμενης έκδοσης, είτε η προηγούμενη έκδοση είναι κύρια είτε είναι δευτερεύουσα. Για παράδειγμα, εάν εγκρίνετε μια σελίδα με αριθμό έκδοσης 3.5, ο νέος αριθμός έκδοσης είναι 4.0.

Επόπτευση σελίδων     Όταν η δυνατότητα "Επόπτευση" είναι ενεργοποιημένη, οι σελίδες πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση για να μπορέσουν να δημοσιευτούν. Κάθε σελίδα έχει μια κατάσταση που υποδηλώνει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ως προς τη διαδικασία επόπτευσης. Υπάρχουν πέντε καταστάσεις σελίδων, τα οποία γενικά εξελίσσονται με την ακόλουθη σειρά:

 1. Πρόχειρο     Μια σελίδα που βρίσκεται στην κατάσταση "Πρόχειρο", έχει δημιουργηθεί, αλλά δεν έχει υποβληθεί για έγκριση, ή έχει εγκριθεί, αλλά έχει μια ημερομηνία λήξης δημοσίευσης που έχει περάσει. όλες οι σελίδες που βρίσκονται στην κατάσταση "Πρόχειρο" είναι δευτερεύουσες εκδόσεις.

 2. Σε εκκρεμότητα     Μια σελίδα που βρίσκεται στην κατάσταση "Σε εκκρεμότητα", έχει δημιουργηθεί και έχει υποβληθεί για έγκριση, αλλά είτε δεν έχει εγκριθεί ή απορριφθεί ακόμη είτε έχει εγκριθεί με μια μελλοντική ημερομηνία έναρξης.

 3. Προγραμματίστηκε     Μια σελίδα που βρίσκεται στην κατάσταση "Προγραμματίστηκε", έχει δημιουργηθεί και εγκριθεί, αλλά είναι προγραμματισμένη για δημοσίευση σε μια μελλοντική ημερομηνία. Όταν φθάσει η ημερομηνία δημοσίευσης, η κατάσταση της σελίδας αλλάζει σε "Εγκρίθηκε".

 4. "Εγκρίθηκε" ή "Απορρίφθηκε"     Μια σελίδα που βρίσκεται στην κατάσταση "Εγκρίθηκε" έχει δημιουργηθεί και έχει εγκριθεί για δημοσίευση, αλλά είτε έχει προγραμματιστεί για άμεση δημοσίευση είτε έχει μια ημερομηνία έναρξης που έχει περάσει, και είτε δεν έχει ημερομηνία λήξης είτε έχει μια μελλοντική ημερομηνία λήξης. Όλες οι σελίδες που έχουν εγκριθεί είναι κύριες εκδόσεις. Μια σελίδα που βρίσκεται στην κατάσταση "Απορρίφθηκε" έχει δημιουργηθεί και έχει υποβληθεί για έγκριση, και έχει απορριφθεί για δημοσίευση. Όλες οι σελίδες που έχουν απορριφθεί είναι δευτερεύουσες εκδόσεις.

Προγραμματισμός σελίδων     Όταν μια σελίδα εγκρίνεται, προγραμματίζεται για δημοσίευση. Από προεπιλογή, οι σελίδες που έχουν εγκριθεί δημοσιεύονται αμέσως, χωρίς ημερομηνία λήξης της δημοσίευσης. Οι προεπιλογές της τοποθεσίας σας ενδέχεται να ποικίλλουν. Όταν επεξεργάζεστε τα περιεχόμενα μιας σελίδας ή τις ιδιότητές της, μπορείτε να αλλάξετε τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

Όταν μια σελίδα εγκρίνεται για δημοσίευση, αλλά η ημερομηνία έναρξης της δημοσίευσής της είναι μελλοντική, η σελίδα βρίσκεται στην κατάσταση "Προγραμματισμένη". Όταν φθάσει η ημερομηνία έναρξης, η κατάσταση της σελίδας αλλάζει από "Προγραμματίστηκε" σε "Εγκρίθηκε". Όταν φθάσει η ημερομηνία λήξης της δημοσίευσης μιας σελίδας που έχει εγκριθεί, η κατάσταση της σελίδας αλλάζει από "Εγκρίθηκε" σε "Πρόχειρο".

Αρχή της σελίδας

Προγραμματισμός των ημερομηνιών έναρξης και λήξης μιας δημοσιευμένης σελίδας

Μπορείτε να προγραμματίσετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης μιας σελίδας κάνοντας τα εξής:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να προγραμματίσετε.

 2. Εάν η γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων επεξεργασίας σελίδας από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας .

 3. Στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδων, κάντε κλικ στη σύνδεση με την ετικέτα Ημερομηνία έναρξης δημοσίευσης. Ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεις σελίδας.

 4. Στη σελίδα Ρυθμίσεις σελίδας, στην ενότητα Χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες ιδιότητες:

  • Ημερομηνία έναρξης     Εάν θέλατε να δημοσιευτεί η σελίδα αμέσως, κάντε κλικ στην επιλογή Αμέσως.

   Εάν θέλετε να προγραμματίσετε μια μελλοντική ημερομηνία για τη δημοσίευση, κάντε κλικ στην επιλογή Την ακόλουθη ημερομηνία, και κατόπιν επιλέξτε μια ημερομηνία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας για την έναρξη της δημοσίευσης, χρησιμοποιώντας τα μενού δίπλα στο εικονίδιο του ημερολογίου. Εάν επιλέξετε ημερομηνία και δεν επιλέξετε ώρα, χρησιμοποιούνται τα μεσάνυχτα.

  • Ημερομηνία λήξης      Εάν θέλετε η σελίδα για να παραμείνουν δημοσιευμένα απεριόριστο χρονικό διάστημα, κάντε κλικ στην επιλογή ποτέ. Εάν έχετε ρυθμίσει ειδοποίηση για την τοποθεσία σας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο η επαφή της σελίδας λαμβάνει περιοδικές υπενθυμίσεις για να ελέγξετε τη σελίδα για να διαπιστώσετε ότι το περιεχόμενό της παραμένει τρέχον και κατάλληλο. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Αποστολή μηνύματος με αίτηση αναθεώρησης περιεχομένου στην επαφή της σελίδας κάθε χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, καθορίστε ένα χρονικό διάστημα. Η επαφή της σελίδας λαμβάνει μια υπενθύμιση για να δείτε τη σελίδα κάθε φορά που μεταφέρει το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

   Εάν θέλετε να τερματιστεί η δημοσίευση σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή Την ακόλουθη ημερομηνία, και κατόπιν επιλέξτε μια ημερομηνία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας για τη λήξη της δημοσίευσης, χρησιμοποιώντας τα μενού δίπλα στο εικονίδιο του ημερολογίου. Εάν επιλέξετε ημερομηνία και δεν επιλέξετε ώρα, χρησιμοποιούνται τα μεσάνυχτα. Εάν επιλέξετε να τερματιστεί η δημοσίευση σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, και έχετε ρυθμίσει ειδοποίηση για την τοποθεσία σας, μπορείτε να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο η επαφή της σελίδας λαμβάνει μια υπενθύμιση ότι πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της δημοσίευσης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το στοιχείο Ειδοποίηση επαφής σελίδας και κατόπιν καθορίστε ένα χρονικό διάστημα. Η επαφή της σελίδας λαμβάνει μια υπενθύμιση κατά το καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία λήξης της δημοσίευσης.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό της σελίδας, στο κάτω μέρος της σελίδας Ρυθμίσεις σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εάν μια σελίδα έχει δημοσιευτεί και έχει μια ημερομηνία λήξης της δημοσίευσης που έχει περάσει, δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε τις ιδιότητες αυτής της σελίδας, εκτός και αν αλλάξετε την ημερομηνία λήξης της δημοσίευσης, ώστε να μην έχει περάσει. Αυτό συμβαίνει επειδή, κατά την επεξεργασία των ιδιοτήτων της σελίδας, δημιουργείτε μια νέα δευτερεύουσα έκδοση, και η έκδοση των δευτερευουσών εκδόσεων δεν είναι δυνατή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×