Προγραμματισμός και διαχείριση υποθέσεων στο κέντρο eDiscovery

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση: Δεν θα μπορείτε πλέον να δημιουργείτε νέες υποθέσεις eDiscovery στο SharePoint Online (στα μεμονωμένα προγράμματα Office 365 και SharePoint Online). Για να δημιουργήσετε υποθέσεις eDiscovery και διατηρήσεις του eDiscovery, ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας του Office 365. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Διαχείριση υποθέσεων eDiscovery στο Κέντρο ασφάλειας και συμμόρφωσης. Έχετε υπόψη ότι θα εξακολουθείτε να μπορείτε να τροποποιήσετε υπάρχουσες υποθέσεις eDiscovery στο SharePoint Online.

Ο ηλεκτρονικός εντοπισμός, ή eDiscovery, είναι ο εντοπισμός περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή για την επίλυση διαφορών ή τη διεξαγωγή ερευνών. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία, συνήθως απαιτείται ο προσδιορισμός περιεχομένου σε διαφορετικούς φορητούς υπολογιστές, διακομιστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διακομιστές αρχείων και πολλές άλλες προελεύσεις.

Το Κέντρο eDiscovery είναι μια συλλογή τοποθεσιών του SharePoint που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ενεργειών ηλεκτρονικός εντοπισμός. Σε ένα κέντρο eDiscovery, μπορείτε να δημιουργήσετε περιπτώσεις, η οποία είναι τοποθεσίες του SharePoint που σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο, αναζήτηση και εξαγωγή περιεχομένου από τα γραμματοκιβώτια του Exchange, τοποθεσίες του SharePoint και κοινόχρηστα στοιχεία αρχείων με δυνατότητα αναζήτησης.

Σημειώσεις: 

 • Αφού προσθέσετε προελεύσεις περιεχομένου ή ερωτήματα σε μια υπόθεση eDiscovery, δεν υποστηρίζεται η αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων για την τοποθεσία.

 • Η προσθήκη μιας μεγάλης ομάδας διανομής (με περισσότερα από 100 ονόματα) ως πηγής περιεχομένου μπορεί να λήξει ή η επεξεργασία της να διαρκέσει πολύ χρόνο. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ομάδων διανομής με περισσότερους από 1.500 χρήστες. Η λύση είναι να προσδιορίσετε άλλους τρόπους εντοπισμού του περιεχομένου που σχετίζεται με το γραμματοκιβώτιο της ομάδας διανομής, όπως λέξεις-κλειδιά ή ο συντάκτης ή ο αποστολέας του στοιχείου.

 • Με τη σειρά για το περιεχόμενο για να διαπιστωθεί, πρέπει να ανιχνευτούν από την αναζήτηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προεπιλεγμένους τύπους αρχείων που ανιχνεύονται, ανατρέξτε στο άρθρο προεπιλεγμένη ανιχνευμένων επεκτάσεις ονόματος αρχείου και ανάλυση των τύπων αρχείων στο SharePoint Server 2013.

Προγραμματισμός και δημιουργία υποθέσεων

Εάν πρόκειται να διαχειριστείτε πολλαπλές υποθέσεις στο Κέντρο eDiscovery, αποφασίστε εάν θέλετε να προσδιορίσετε συνεπείς διαδικασίες που θα τηρούνται από όλα τα άτομα της εταιρείας σας.

 • Συνθήκες ονοματοθεσίας για υποθέσεις – Μπορεί να είναι χρήσιμες, εάν πρόκειται να διαχειριστείτε πολλές υποθέσεις ή διαφορετικούς τύπους ή κατηγορίες υποθέσεων, για διαφορετικά τμήματα.

 • Πρόσθετα δεδομένα για την περιγραφή υποθέσεων

 • Ορισμός δικαιωμάτων και ενημέρωση σχετικά με δικαιώματα για τη διαχείριση υποθέσεων.

 • Οδηγίες για τη δημιουργία ερωτημάτων

 • Τυπικές διαδικασίες για την ενημέρωση σχετικά με την τοποθέτηση περιεχομένου σε διατήρηση

 • Τυπική διαδικασία για τη διατήρηση και το κλείσιμο υποθέσεων

Παράδειγμα κύκλου ζωής μιας υπόθεσης eDiscovery

 • Δημιουργία της τοποθεσίας για τη διαχείριση υπόθεσης

 • Προσθήκη προελεύσεων

 • Τοποθέτηση προελεύσεων σε διατήρηση

 • Δημιουργία ερωτημάτων

 • Εξαγωγή περιεχομένου υπόθεσης

 • Κλείσιμο υπόθεσης

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία υπόθεσης

 1. Στο Κέντρο eDiscovery, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας υπόθεσης.

 2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή για την υπόθεσή σας.

 3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση τοποθεσίας Web, πληκτρολογήστε το τελευταίο τμήμα της διεύθυνσης URL που θέλετε για την υπόθεση, όπως για παράδειγμα ContosovsFabrikam.

 4. Στην περιοχή Επιλογή προτύπου, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Υπόθεση eDiscovery.

 5. Στην περιοχή Δικαιώματα χρήστη, επιλέξτε εάν θέλετε να διατηρήσετε ή όχι τα ίδια δικαιώματα με τη γονική τοποθεσία ή εάν θα χρησιμοποιήσετε μοναδικά δικαιώματα. Εάν θέλετε να έχουν πρόσβαση συγκεκριμένα άτομα σε αυτήν την υπόθεση, αλλά όχι σε άλλες υποθέσεις, πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση Χρήση μοναδικών δικαιωμάτων.

Προσθήκη και τοποθέτηση προελεύσεων σε διατήρηση

 1. Στο Κέντρο eDiscovery, ανοίξτε την υπόθεση στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια προέλευση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα eDiscovery.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σύνολο eDiscovery, όπως Διοικητική αλληλογραφία.

 4. Δίπλα στο στοιχείο Προελεύσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη & διαχείριση προελεύσεων.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, στην περιοχή Γραμματοκιβώτια, πληκτρολογήστε τα ονόματα λογαριασμών ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα γραμματοκιβώτια του Exchange.

 6. Στην περιοχή Θέσεις, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή τη διεύθυνση κοινόχρηστου πόρου αρχείων για το περιεχόμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση. Οποιοδήποτε περιεχόμενο περιλαμβάνετε πρέπει να καταχωρηθεί στο ευρετήριο από την αναζήτηση.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 8. Στο πλαίσιο της περιοχής Φίλτρο, πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να περιορίσετε τα αποτελέσματα προελεύσεων.

 9. Για να περιορίσετε το περιεχόμενο κατά περιοχή ημερομηνιών, εισαγάγετε Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης.

 10. Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα στο συντάκτη ενός εγγράφου ή στοιχείου λίστας ή σε συγκεκριμένο αποστολέα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο Συντάκτης/Αποστολέας.

 11. Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένο τομέα του Exchange, πληκτρολογήστε το όνομά του στο πλαίσιο Τομέας.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή φίλτρου.

 13. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση επιτόπιας διατήρησης.

 14. Για να επαληθεύσετε ότι έχετε επιλέξει το σωστό περιεχόμενο, κάντε κλικ στο στοιχείο Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων.

 15. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη περιεχομένου σε eDiscovery πεζών-κεφαλαίων και τοποθέτηση προελεύσεων σε αναμονή.

Αρχή της σελίδας

Εκτέλεση ερωτημάτων και εξαγωγή περιεχομένου

Αφού καθορίσετε τις προελεύσεις σας και τις τοποθετήσετε σε διατήρηση, εάν χρειάζεται, μπορείτε να εκτελέσετε ερωτήματα για να περιορίσετε τα αποτελέσματα και να εξαγάγετε ακριβώς το περιεχόμενο που χρειάζεστε για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Το SharePoint διαθέτει ορισμένα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν στον περιορισμό των ερωτημάτων σας.

Μπορείτε να εξαγάγετε περιεχόμενο από μια υπόθεση όταν είστε έτοιμοι να την παραδώσετε σε μια αρμόδια αρχή ή εάν θέλετε να εργαστείτε με αυτήν στο πλαίσιο κάποιου άλλου νομικού προγράμματος. Το περιεχόμενο εξάγεται σε μορφή συμβατή με το πρότυπο του Μοντέλου αναφοράς ηλεκτρονικού εντοπισμού.

Αρχή της σελίδας

Κλείσιμο υποθέσεων

Όταν κλείνετε μια υπόθεση, θα κυκλοφορήσουν διατηρήσεις στην ίδια θέση για όλες τις προελεύσεις και δεν είναι πλέον θα μπορούν να τοποθέτηση προελεύσεων σε αναμονή για αυτήν την περίπτωση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο πεζών-κεφαλαίων.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο αυτήν την περίπτωση.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το eDiscovery

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις eDiscovery, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Σενάριο: eDiscovery στον SharePoint Server 2013 και τον Exchange Server 2013

Ρύθμιση κέντρου eDiscovery στο SharePoint Online

Προσθήκη περιεχομένου σε υπόθεση eDiscovery και τοποθέτηση προελεύσεων σε διατήρηση

Αναζήτηση και χρήση λέξεων-κλειδιών στο eDiscovery

Προεπιλεγμένη ανιχνευμένων επεκτάσεις ονόματος αρχείου και ανάλυση των τύπων αρχείων στο SharePoint Server 2013

Επισκόπηση των ανιχνευόμενων και διαχειριζόμενων ιδιοτήτων στον SharePoint Server 2013

Δημιουργία και εκτέλεση ερωτημάτων eDiscovery

Εξαγωγή περιεχομένου eDiscovery και δημιουργία αναφορών

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×