Προγραμματισμός για την απόσυρση των SSO και DSync του Yammer

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

tokb:Retire_Asset

Yammerκαθολικής σύνδεσης (SSO) και συγχρονισμού καταλόγου (DSync) είναι παλαιού τύπου εργαλεία που Yammer αναπτυχθεί πριν να αγοράζεται από τη Microsoft. Καθώς Yammer λαμβάνει στενά συνδεδεμένο Office 365, θα σας πρόκειται να καταργήσετε την ανάγκη για τους πελάτες σας για να μάθετε και να διατηρείτε ξεχωριστά εργαλεία για Yammer. Αντί για αυτό, οι πελάτες να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία οικείες Office 365 για να ορίσετε καθολικής σύνδεσης (Office 365 είσοδος με ομόσπονδη ταυτότητα) και συγχρονισμού καταλόγου (Azure Active Directory Connect ). Σημειώστε ότι το εργαλείο Office 365 για σύνδεση μπορεί να ρυθμιστεί στον εαυτό σας σε σύγκριση με Yammer SSO που απαιτεί επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης του Yammer. 

Σε αυτό το άρθρο:

Σημείωση: Ορισμένες διαχειριστές είναι ενημερωμένα αυτό οφείλεται σε προβλήματα με το βοηθητικό πρόγραμμα DSync του Yammer. Για βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Γνωσιακής Βάσης: "Αποτυχία μη αναμενόμενο σύνδεσης" όταν ανοίγετε το βοηθητικό πρόγραμμα Yammer συγχρονισμού καταλόγου.

Χρονοδιάγραμμα απόσυρσης για τα SSO και DSync του Yammer

Τα SSO και DSync του Yammer είναι πλέον εργαλεία υπό απόσυρση. Τα δίκτυα του Yammer που επί του παρόντος χρησιμοποιούν SSO του Yammer θα χρειαστεί να μεταβούν στη χρήση της διεπαφής εισόδου του Office 365 για το Yammer. Τα δίκτυα που χρησιμοποιούν DSync του Yammer θα χρειαστεί να μεταβούν στη χρήση του συγχρονισμού Azure Active Directory.

Σημαντικές ημερομηνίες για αυτήν την απόσυρση:

 • 18 Νοεμβρίου 2015:    Ανακοίνωση απόσυρσης των εργαλείων SSO Yammer και DSync Yammer.

 • 1 Απριλίου 2016:   Δεν θα επιτρέπεται στα δίκτυα του Yammer να εγκαθιστούν νέες ρυθμίσεις παραμέτρων ή να κάνουν σημαντικές αλλαγές στις ρυθμίσεις παραμέτρων του SSO ή του DSync.

 • 1 Δεκεμβρίου 2016:   Yammer Η λειτουργία των SSO και DSync θα διακοπεί.

Μετά την 1η Δεκεμβρίου 2016, αν δεν κάνετε τίποτα, θα συμβούν οι ακόλουθες αλλαγές:

 • SSO του Yammer:   Η καθολική σύνδεση του Yammer θα σταματήσει να λειτουργεί. Το δίκτυο θα αρχίσει να χρησιμοποιεί ταυτότητα Office 365 (αν το δίκτυο είναι συσχετισμένο με μισθωτή του Office 365) ή ταυτότητα Yammer (είσοδο με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

 • DSync του Yammer:   Ο συγχρονισμός καταλόγου του Yammer θα σταματήσει να λειτουργεί. Οι αλλαγές στην εσωτερική εγκατάσταση του Υπηρεσία καταλόγου Active Directory δεν θα αντικατοπτρίζονται πλέον στο Yammer.

Σενάρια SSO Yammer και αντικατάστασή τους

Αν αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιείτε SSO του Yammer για συγκεκριμένα σενάρια ή συμπεριφορές, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε νέες μεθόδους, για να συνεχίσετε να έχετε παρόμοια λειτουργικότητα. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αυτά τα σενάρια ή οι συμπεριφορές και η αντικατάσταση για κάθε συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Σενάριο SSO του Yammer

Αντικατάσταση

Σύνδεση:    Όλοι οι χρήστες δικτύου ανακατευθύνονται για σύνδεση με τις Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS). Οι χρήστες χωρίς διαπιστευτήρια Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS) δεν μπορούν να συνδεθούν.

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη Επιβολή ταυτότητας Office 365, ώστε στο δίκτυό σας να επιτρέπονται μόνο συνδέσεις Office 365/Azure Active Directory και μετά ρυθμίστε τις παραμέτρους της εξωτερικής ταυτότητας Office 365. Ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση της Ταυτότητας Office 365 και του Azure Active Directory.

Σύνδεση:    Οι μόνιμες συνδέσεις και οι συνδέσεις με εσωτερικές ιστοσελίδες του δικτύου μεταφέρουν το χρήστη για έλεγχο ταυτότητας στην υπηρεσία παροχής Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS)

Ορίστε το δίκτυό σας για να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη Ενεργοποίηση Office 365 ταυτότητας για να στοιχίσετε με αυτήν τη συμπεριφορά.

Σημείωση: Κατά την είσοδο στο Office 365 τίθεται σε ισχύ σε ένα μισθωτή με ADFS έχει ρυθμιστεί, την ανακατεύθυνση login θα στείλει ο χρήστης σελίδα σύνδεσης του Office 365, η οποία μπορεί να απαιτούν από το χρήστη για να πληκτρολογήστε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους login πριν να ανακατευθύνονται στη ADFS της εταιρείας τους. Αυτό είναι απαραίτητο την πρώτη φορά που ένας χρήστης συνδέεται σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. Περαιτέρω συνδέσεις θα θυμάστε τους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακατεύθυνση σωστά, εκτός εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένο ή καταργηθεί από τον υπολογιστή.

Σύνδεση:    Χρήστες χωρίς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οι χρήστες χωρίς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορούν να συνδέονται χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια Office 365 που διαθέτουν, με το κύριο όνομα χρήστη (UPN) αντί για το όνομα του λογαριασμού τους.

Εγγραφή:    Οι χρήστες που προσπαθούν να εγγραφούν στα δίκτυα του Yammer ανακατευθύνονται για σύνδεση με την υπηρεσία παροχής Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS).

Ρυθμίστε το δίκτυό σας ώστε να χρησιμοποιεί το διακόπτη Επιβολή Ταυτότητας Office 365, για να έχετε αντίστοιχη συμπεριφορά.

Αποκλεισμός χρηστών:    Είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων κανόνων σε επίπεδο Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS) για τον περιορισμό ορισμένων χρηστών από την πρόσβαση στο Yammer μέσω SSO.

Περιορισμός πρόσβασης χρήστη:   Yammer υποστηρίζει ανά χρήστη παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης στο επίπεδο Azure Active Directory, χρησιμοποιώντας την ίδια άδεια μηχανισμούς υποστηρίζονται σήμερα για άλλες φόρτους εργασίας, όπως το SharePoint και του Exchange. Ως διαχειριστής Office 365, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου άδειας χρήσης Yammer για οποιονδήποτε χρήστη για να ελέγξετε την πρόσβασή τους στην υπηρεσία Yammer. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο περιορισμού της πρόσβασης: Διαχείριση Yammer άδειες χρήσης στο Office 365.

Δίκτυα που δεν συνδέονται σε μισθωτές του Office 365:    Τα δίκτυα μπορούν να συνδέονται σε μισθωτές του Office 365, αλλά το SSO του Yammer λειτουργεί επίσης σε μισθωτές που δεν είναι συνδεδεμένοι με το Office 365.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το δίκτυο Yammer έως Office 365. Από την 1η Δεκεμβρίου 2016, δίκτυα που δεν σχετίζεται με ένα μισθωτή Office 365 θα υποστηρίζει μόνο παλαιού τύπου Yammer ταυτότητας (αρχείο καταγραφής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης).

Σενάρια DSync του Yammer και αντικατάστασή τους

Αν αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιείτε DSync του Yammer για συγκεκριμένα σενάρια ή συμπεριφορές, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε νέες μεθόδους, για να συνεχίσετε να έχετε παρόμοια λειτουργικότητα. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αυτά τα σενάρια ή οι συμπεριφορές και η αντικατάσταση για κάθε συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Σενάριο DSync του Yammer

Αντικατάσταση

Παροχή:    Η μαζική δημιουργία χρηστών στο Yammer γίνεται μέσω του εργαλείου DSync του Yammer. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες Yammer σε μια διαδικασία εγγραφής πολλών βημάτων.

Οι χρήστες λαμβάνουν μαζικής δημιουργήθηκε σε Office 365 από το εργαλείο Azure Active Directory Connect. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία Yammer χωρίς να χρειάζεται μια ξεχωριστή διεργασία εγγραφής.

Αντιστοίχιση:    Οι χρήστες Yammer έχουν αντιστοιχιστεί Υπηρεσία καταλόγου Active Directory μέσω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά συγχρονίζεται μόνο κύρια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Yammer.

Οι χρήστες αντιστοιχίζονται σε ένα χρήστη Office 365 χρησιμοποιώντας τις κύριες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, τις διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης και το κύριο όνομα χρήστη (UPN), με αυτήν τη σειρά.

Συγχρονισμός ιδιοτήτων χρηστών:    Οι αλλαγές στις ιδιότητες χρηστών από το Υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης συγχρονίζονται στο Yammer από το εργαλείο DSync του Yammer. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της αντιστοίχισης συγχρονισμού πεδίων.

Αλλαγές ιδιοτήτων χρήστη από εσωτερικής Υπηρεσία καταλόγου Active Directory να αντανακλώνται στο Azure Active Directory από το εργαλείο Azure Active Directory Connect. Η αντιστοίχιση συγχρονισμού πεδίο δεν είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων - περισσότερες πληροφορίες εδώ: οι αλλαγές σε κανόνες συγχρονισμού. Όλες οι ιδιότητες κλειδιού από χρήστες Azure Active Directory θα συγχρονιστεί με το Yammer.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση του Yammer οι χρήστες σε κύκλο ζωής τους από το Office 365.

Κύκλος ζωής χρηστών:    Οι χρήστες αναστέλλονται στο Yammer, όταν αναστέλλονται ή διαγράφονται στο Υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης.

Η δυνατότητα διαχείρισης Yammer οι χρήστες σε κύκλο ζωής τους από το Office 365 είναι διαθέσιμες σήμερα.

Ειδοποιήσεις:    Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα μήνυμα που αποστέλλεται στους χρήστες, όταν ο λογαριασμός δημιουργείται για πρώτη φορά στο Yammer.

Αυτή η λειτουργικότητα δεν θα υποστηρίζεται.

Αναφορές:    Ένας διαχειριστής μπορεί να επισκεφτεί την ενότητα διαχείρισης δικτύου, για να δει μια αναφορά των χρηστών στο δίκτυο οι οποίοι δεν δημιουργήθηκαν αρχικά μέσω συγχρονισμού.

Αυτές οι λειτουργίες δεν θα υποστηρίζονται και δεν θα χρειάζονται, επειδή στην ενοποίηση του Office 365 και του Azure Active Directory περιλαμβάνονται τόσο σύνδεση όσο και συγχρονισμός, τα οποία διασφαλίζουν ότι ένα δίκτυο που επισημαίνεται για Επιβολή ταυτότητας Office 365 επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε χρήστες που βρίσκονται στον κατάλογο Office 365 και έχουν άδειες χρήσης Yammer.

Δίκτυα που δεν είναι συνδεδεμένα με το Office 365:   Yammer Το DSync λειτουργεί σε δίκτυα που δεν είναι συνδεδεμένα με το Office 365.

Τα δίκτυα που δεν είναι συσχετισμένα με το Office 365 δεν θα έχουν υποστήριξη για συγχρονισμό καταλόγου.

Τρόπος μετάβασης στη χρήση της διεπαφής εισόδου του Office 365 για το Yammer και του συγχρονισμού Azure Active Directory

Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για μετάβαση από τη χρήση του SSO του Yammer και του DSync του Yammer στη χρήση της διεπαφής εισόδου του Office 365 για το Yammer και του συγχρονισμού Azure Active Directory.

Διάγραμμα ροής που εμφανίζει τέσσερα βήματα για να αντικαταστήσετε το SSO του Yammer και το DSync του Yammer με την είσοδο του Office 365 για Yammer και το Azure Active Directory Connect.
 1. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τομείς που είναι συσχετισμένοι με το δίκτυό σας στο Yammer έχουν επαληθευτεί στο μισθωτή του Office 365.

  Εάν έχετε τομέων στο Yammer που δεν βρίσκονται στο Office 365, θα πρέπει να επαληθεύσετε και να προσθέσετε αυτούς τους τομείς στο Office 365. Αυτό είναι προαπαιτούμενα στο επόμενο βήμα. Για να δείτε ποια τομείς αποτελούν μέρος του δικτύου Yammer, μεταβείτε στην ενότητα Διαχειριστή δικτύου σε Yammer και περιηγηθείτε στη σελίδα " Μετεγκατάσταση δικτύου ". Το πρώτο βήμα της μετεγκατάστασης δικτύου παραθέτει τους τομείς που συσχετίζονται με το δίκτυο Yammer και κλήσεις εκτός ποιες από αυτές έχουν προστεθεί ήδη στο μισθωτή του Office 365. Για να προσθέσετε περισσότερους τομείς στο Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ενός TXT ή εγγραφής MX για την επαλήθευση.

 2. Βεβαιωθείτε ότι ο κατάλογος του Office 365 περιέχει όλους τους χρήστες στην εταιρεία σας.

  Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε Azure Active Directory Connect για να συγχρονίσετε με το εσωτερικής Υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή να διαχειριστείτε με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Azure Active Directory Connect, ανατρέξτε στο θέμα ενοποίηση σας ταυτοτήτων εσωτερικής εγκατάστασης με Azure Active Directory.

 3. Εξετάστε τη ρύθμιση παραμέτρων του Azure Active Directory Connect, του Office 365 και των Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS) και βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Azure Active Directory Connect για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εισόδου για Azure Active Directory Connect, ανατρέξτε στο θέμα προσαρμοσμένη εγκατάσταση του Azure AD Connect.

 4. Ρυθμίστε το δίκτυό σας στο Yammer ώστε να χρησιμοποιεί Επιβολή ταυτότητας Office 365 για έλεγχο ταυτότητας και διαχείριση.

  Δεν χρειάζεται να καλέσετε την υποστήριξη για τη μετάβαση από το SSO στην επιβολή ταυτότητας Office 365. Ο διακόπτης Επιβολή ταυτότητας Office 365 παρακάμπτει οποιαδήποτε ρύθμιση παραμέτρων SSO.

Σχετικά θέματα

Yammer SSO και DSync με - συνήθεις Ερωτήσεις
Κατανόηση της ταυτότητας Office 365 και Azure Active Directory
Διαχείριση Yammer οι χρήστες σε κύκλο ζωής τους από το Office 365
ταυτότητας επιβολή Office 365 για το Yammer Οι χρήστες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×