Προγραμματισμός αναφοράς και επεξεργασία εγγραφής

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προγραμματίσετε αναφοράς και συνδρομή επεξεργασίας για τις αναφορές που εκτελούνται σε ένα διακομιστή αναφοράς υπηρεσιών αναφοράς. Μπορεί να οριστεί προσαρμοσμένων χρονοδιαγραμμάτων για αποκλειστική χρήση με μια συγκεκριμένη αναφορά ή τη συνδρομή. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα κοινόχρηστο χρονοδιάγραμμα που μπορούν να οριστούν μόνο μία φορά και, στη συνέχεια, στα οποία γίνεται αναφορά από πολλές αναφορές και συνδρομών. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα χρονοδιάγραμμα οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, εάν ένα χρονοδιάγραμμα αρχίζει να εκτελείται πριν από την έχετε ολοκληρώσει τις τροποποιήσεις, χρησιμοποιείται η παλαιότερη έκδοση του χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα αναθεωρημένο τεθούν σε ισχύ μέχρι να το αποθηκεύσετε.

Επεξεργασία χρονοδιαγράμματος είναι με βάση την τοπική ώρα του υπολογιστή διακομιστή αναφοράς.

Σχετικά με τις προγραμματισμένες εργασίες σε ένα διακομιστή αναφοράς

Προγραμματισμένη λειτουργίες για το περιεχόμενο του διακομιστή αναφοράς πραγματοποιείται από το διακομιστή αναφορών, χρησιμοποιώντας παράγοντα SQL Server ως το μηχανισμό προγραμματισμού. Δεν χρησιμοποιείται η υπηρεσία χρονομέτρησης του SharePoint. SQL Server Agent πρέπει να εκτελεί, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια προγραμματισμένη λειτουργία. Από προεπιλογή, το διακομιστή αναφορών έχει ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζει τις λειτουργίες προγραμματισμού και παράδοσης. Εάν αυτή η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ρύθμιση παραμέτρων περιοχή επιφάνεια SQL Server για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό και παράδοσης.

Χρονοδιαγράμματα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων διακομιστή αναφοράς. Το διακομιστή αναφορών σταθμοσκοπεί τη βάση δεδομένων διακομιστή αναφοράς ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να προσδιορίσετε εάν υπάρχουν νέα χρονοδιαγράμματα για να εκτελέσετε. Διακομιστή αναφοράς Rhe δημιουργεί μια εργασία σε παράγοντα SQL Server που εκτελείται στο χρονοδιάγραμμα που παρέχετε. Εκτέλεση της εργασίας δημιουργεί το συμβάν που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση αναφοράς ή επεξεργασίας συνδρομής. Προσωρινό στιγμιοτύπων δημιουργούνται για εσωτερική χρήση για την υποστήριξη συνδρομή επεξεργασία ώστε να μπορούν να ενημερωθούν τον υποκείμενο ορισμό αναφοράς χωρίς να επηρεαστούν τα μια συνδρομή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προγραμματισμός και επεξεργαστής παράδοσης στο MSDN.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ρύθμιση παραμέτρων αναφοράς για την επεξεργασία χωρίς παρακολούθηση

Προγραμματισμός επεξεργασίας δεδομένων για μια αναφορά

Προγραμματισμός μιας συνδρομής

Δημιουργία κοινόχρηστου χρονοδιαγράμματος

Παύση ή συνέχιση ενός κοινόχρηστου χρονοδιαγράμματος

Διαγραφή ενός κοινόχρηστου χρονοδιαγράμματος

Ρύθμιση παραμέτρων αναφοράς για την επεξεργασία χωρίς παρακολούθηση

Πριν να προγραμματίσετε δεδομένα ή τη συνδρομή επεξεργασίας για μια αναφορά, πρέπει να ρυθμίσετε την προέλευση δεδομένων αναφοράς για να χρησιμοποιήσετε αποθηκευμένων διαπιστευτηρίων ή το λογαριασμό Επεξεργασία αναφοράς χωρίς παρακολούθηση. Εάν χρησιμοποιείτε το αποθηκευμένων διαπιστευτηρίων, μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο ένα σύνολο διαπιστευτηρίων και θα χρησιμοποιηθεί από όλους τους χρήστες που εκτελούν την αναφορά. Τα διαπιστευτήρια που μπορεί να είναι ένα λογαριασμό χρήστη των Windows ή ένα λογαριασμό χρήστη βάσης δεδομένων.

Η αναφορά χωρίς παρακολούθηση επεξεργασία λογαριασμού είναι ένας λογαριασμός ειδικής που έχει ρυθμιστεί στο διακομιστή αναφοράς. Χρησιμοποιείται από το διακομιστή αναφορών για σύνδεση σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, όταν μια προγραμματισμένη λειτουργία απαιτεί την ανάκτηση των ένα εξωτερικό αρχείο ή την επεξεργασία. Εάν ρυθμίσετε το λογαριασμό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων που παρέχουν δεδομένα σε μια αναφορά.

Για να καθορίσετε αποθηκευμένων διαπιστευτηρίων ή την έκθεση χωρίς παρακολούθηση επεξεργασία λογαριασμού, επεξεργαστείτε τις ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων της αναφοράς. Εάν η αναφορά χρησιμοποιεί ένα κοινόχρηστο αρχείο προέλευσης δεδομένων, επεξεργαστείτε την κοινόχρηστη προέλευση δεδομένων.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της από τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης. Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στην αναφορά. Μια αναφορά θα έχει το ακόλουθο εικονίδιο: Εικονίδιο αναφοράς .

 3. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέξτε Διαχείριση προελεύσεων δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 5. Στις Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, κάντε κλικ στην επιλογή αποθηκευμένες.

 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

 7. Εάν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για ένα λογαριασμό των Windows, επιλέξτε χρήση ως διαπιστευτήρια των Windows.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προγραμματισμός επεξεργασίας δεδομένων για μια αναφορά

Μπορείτε να προγραμματίσετε επεξεργασίας δεδομένων για την ανάκτηση δεδομένων για μια αναφορά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Μια προγραμματισμένη διεργασία δημιουργεί ένα στιγμιότυπο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συνέχεια στη βάση δεδομένων διακομιστή αναφοράς. Οι χρήστες που επιλέξτε μια αναφορά που χρησιμοποιεί ένα στιγμιότυπο των δεδομένων δεν είναι συνήθως γνωρίζουν ότι η αναφορά χρησιμοποιεί προ-επεξεργασία δεδομένων. Δεν υπάρχει καμία οπτική ένδειξη ότι η αναφορά δεν χρησιμοποιεί δεδομένα πραγματικού χρόνου. Αναφορές είτε να ανακτήσετε δεδομένα σε ένα χρονοδιάγραμμα ή σε ζήτηση. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μια έκθεση για να εκτελέσετε και τους δύο τρόπους.

Αρχή της σελίδας

Προγραμματισμός μιας συνδρομής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συνδρομή για τη διανομή μιας αναφοράς. Για να ενεργοποιήσετε μια συνδρομή, ο χρήστης που ορίζει τη συνδρομή προγραμματίζει πότε και πώς θα εμφανιστεί η παράδοση. Παρόλο που η επεξεργασία συνδρομής πραγματοποιείται σε ένα διακομιστή αναφοράς, τις δυνατότητες του SharePoint ειδοποίησης που χρησιμοποιούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση τις σελίδες τη συνδρομή που καθορίζουν πώς και πότε μια συνδρομή υποβάλλεται σε επεξεργασία. Μπορείτε μόνο να ορίσετε συνδρομές σε εκθέσεις. Δεν μπορείτε να εγγραφείτε σε μοντέλα αναφοράς ή αρχεία πόρων που αποθηκεύονται στην τοποθεσία του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία κοινόχρηστου χρονοδιαγράμματος

Κοινόχρηστο χρονοδιαγράμματα είναι πολλαπλών χρήσεων shedules που παρέχουν πληροφορίες χρονοδιαγράμματος έτοιμη για χρήση σε οποιονδήποτε αριθμό αναφορές ή συνδρομών. Δημιουργία κοινόχρηστου χρονοδιαγράμματος μία φορά και αναφορά σε μια σελίδα συνδρομή ή την ιδιότητα όταν πρέπει να καθορίσετε πληροφορίες χρονοδιαγράμματος. Κοινόχρηστο χρονοδιαγράμματα μπορεί να είναι κεντρικά διαχειριζόμενων, σε παύση και συνέχιση. Αντίθετα, πρέπει να μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα με μη αυτόματο τρόπο για να αποτρέψετε μια αναφορά ή μια συνδρομή από την εκτέλεση.

Κοινόχρηστο χρονοδιαγράμματα δημιουργούνται στις σελίδες της εφαρμογής σε μια τοποθεσία του SharePoint. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια συγκεκριμένη χρονοδιάγραμμα από το περιγραφικό όνομα. Εάν δεν έχει καθοριστεί ένα όνομα, μπορείτε να το εντοπίσετε μέσω στοιχεία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, όπως το μοτίβο περιοδικότητας ή ημερομηνίες και ώρες όταν εκτελείται.

Πρέπει να είστε διαχειριστής τοποθεσίας για δημιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή κοινόχρηστων χρονοδιαγράμματα σε μια τοποθεσία του SharePoint. Αντίθετα, μπορούν να δημιουργηθούν προσαρμοσμένες καταστάσεις από μεμονωμένους χρήστες που έχουν δικαίωμα να διαχειριστείτε μια αναφορά ή δημιουργία συνδρομές.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 4. Στην ενότητα "Υπηρεσίες αναφοράς", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων θέσει σε κοινή χρήση.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρονοδιάγραμμα για να ανοίξετε τη σελίδα Χρονοδιάγραμμα ιδιότητες.

 6. Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το χρονοδιάγραμμα. Στις σελίδες εφαρμογής χρησιμοποιείται για την εργασία με αναφορές των υπηρεσιών αναφοράς, αυτό το όνομα θα εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενες λίστες σε σελίδες του ορισμού χρονοδιαγράμματος σε ολόκληρη την τοποθεσία. Αποφύγετε την πλήρη ονόματα που είναι δυσανάγνωστες. Ακολουθήστε μια συνθήκη ονοματοθεσίας που τοποθετεί τις περισσότερες πληροφορίες περιγραφή στην αρχή του ονόματος.

 7. Επιλέξτε τη συχνότητα. Ανάλογα με τη συχνότητα που επιλέγετε, μπορεί να αλλάξει τις επιλογές χρονοδιαγράμματος που εμφανίζονται στη σελίδα για την υποστήριξη αυτή τη συχνότητα (για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το μήνα, το όνομα κάθε μήνα θα εμφανίζεται στη σελίδα).

 8. Ορισμός του χρονοδιαγράμματος. Δεν όλους τους συνδυασμούς χρονοδιάγραμμα να υποστηρίζονται σε ένα μεμονωμένο χρονοδιάγραμμα.

 9. Ορίστε μια ημερομηνία έναρξης και λήξης.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Παύση ή συνέχιση ενός κοινόχρηστου χρονοδιαγράμματος

Μπορείτε να παύση και συνέχιση ενός κοινόχρηστου προγράμματος που χρησιμοποιείται. Παύση χρονοδιαγράμματος κοινόχρηστο παρέχει έναν τρόπο για να σταθεροποιήσετε προσωρινά ένα χρονοδιάγραμμα που χρησιμοποιείται για να προκαλέσει συνδρομών και επεξεργασία της αναφοράς. Μόνο κοινόχρηστο χρονοδιαγράμματα μπορεί να είναι σε παύση και συνέχιση. Δεν μπορείτε να διακόψετε χρονοδιαγράμματα συγκεκριμένη αναφορά.

Δεν μπορείτε να διακόψετε προσωρινά και να συνεχίσετε την επεξεργασία της αναφοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορείτε μόνο να παύση και να συνέχιση χρονοδιαγράμματα που βρίσκονται στην ουρά του προγραμματισμού του SQL Server Agent υπηρεσίας. Μια εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι εκτός του αντικειμένου από το μηχανισμό προγραμματισμού.

Ενώ βρίσκεται σε παύση ένα κοινόχρηστο χρονοδιάγραμμα, τις εργασίες που θα έχουν προκύψει επιτρέπονται λήξει η ισχύς. Μετά την επαναφορά ενός κοινόχρηστου χρονοδιαγράμματος, αναφοράς και επεξεργασίας συνδρομής πραγματοποιείται κατά την επόμενη προγραμματισμένη ώρα, χρησιμοποιώντας την τοπική ώρα του διακομιστή. Το διακομιστή αναφορών δεν αποτελούν προγραμματισμένες εργασίες που θα έχουν προκύψει το χρονοδιάγραμμα δεν είχε σε παύση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 4. Στην ενότητα "Υπηρεσίες αναφοράς", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων θέσει σε κοινή χρήση.

 5. Επιλέξτε το χρονοδιάγραμμα και κάντε κλικ στην επιλογή Παύση (ή το βιογραφικό σημείωμα Εάν ήδη βρίσκεται σε παύση το χρονοδιάγραμμα).

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ενός κοινόχρηστου χρονοδιαγράμματος

Ένα κοινόχρηστο χρονοδιάγραμμα πρέπει να διαγραφεί με μη αυτόματο τρόπο. Εάν διαγράψετε ένα κοινόχρηστο χρονοδιάγραμμα που χρησιμοποιείται, όλες οι αναφορές σε αυτό αντικαθίστανται με ακαθόριστες προσαρμοσμένων χρονοδιαγραμμάτων (δηλαδή, ένα προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα που δεν έχει πληροφορίες ημερομηνίας ή ώρας).

Διαγραφή ενός χρονοδιαγράμματος και προκαλεί ώστε να λήγει διαφέρουν. Μια ημερομηνία λήξης χρησιμοποιείται για να διακόψετε τη ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν διαγράφει το. Επειδή τα χρονοδιαγράμματα που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση λειτουργιών διακομιστή αναφοράς, ποτέ διαγράφονται αυτόματα. Έχει λήξει χρονοδιαγράμματα αποδείξει στους διαχειριστές διακομιστών αναφορά ως προς Γιατί σταμάτησε ξαφνικά μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Χωρίς την παρουσία του χρονοδιαγράμματος έχει λήξει, ένας διαχειριστής διακομιστή αναφοράς μπορεί να misdiagnose το πρόβλημα ή να ξοδέψετε περιττές χρόνο δοκιμή για την αντιμετώπιση προβλημάτων μια πλήρως λειτουργικό διαδικασία.

Μια έχει λήξει κοινόχρηστα χρονοδιαγράμματα παραμένει στη λίστα κοινόχρηστα χρονοδιαγράμματα. Το πεδίο "κατάσταση" υποδηλώνει αν έχει λήξει το χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να επαναφέρετε το χρονοδιάγραμμα επεκτείνοντας την ημερομηνία λήξης ή μπορείτε να καταργήσετε την αναφορά χρονοδιάγραμμα Εάν χρειάζεστε πλέον.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 4. Στην ενότητα "Υπηρεσίες αναφοράς", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων θέσει σε κοινή χρήση.

 5. Επιλέξτε το χρονοδιάγραμμα και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×