Προβολή της παρουσίασης σας με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο PowerPoint

Προβολή της παρουσίασης σας με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο PowerPoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να προβάλλετε την παρουσίασή σας στο ακροατήριο, χρησιμοποιώντας την προβολή παρουσίασης. Στην προβολή παρουσίασης, η παρουσίασή σας εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας με τον ίδιο τρόπο που θα τη βλέπει το ακροατήριο.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη προβολής παρουσίασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Για να ξεκινήσετε την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο F5.

 3. Περιήγηση στις διαφάνειες:

  • Για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος .

  • Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Backspace.

  • Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη διαφάνεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό της διαφάνειας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε Shift+F10. Μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού με το πλήκτρο κάτω βέλους. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 4. Για να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εμφάνιση μαύρης οθόνης

Για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίασή σας και να εμφανίσετε μια κενή μαύρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο B. Για να επιστρέψετε στην παρουσίαση και να δείξετε ξανά τις διαφάνειες, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε μια λευκή κενή οθόνη, πατήστε το πλήκτρο W. Για να επιστρέψετε, πατήστε το πλήκτρο W ξανά.

Δείτε επίσης

Ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων σε μια παρουσίαση με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για παράδοση παρουσίασης

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Μπορείτε να κάνετε την παρουσίασή σας στο ακροατήριο, χρησιμοποιώντας την Προβολή παρουσίασης ή την Προβολή παρουσιαστή με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο PowerPoint 2016 for Mac. Στην Προβολή παρουσίασης, η παρουσίασή σας εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας με τον ίδιο τρόπο που θα τη βλέπει το ακροατήριο. Στην Προβολή παρουσιαστή, μπορείτε να διατηρήσετε την παρουσίασή σας με τις σημειώσεις ομιλητή στην οθόνη σας, ενώ το ακροατήριο θα βλέπει τις διαφάνειες, χωρίς τις σημειώσεις, να προβάλλονται σε μια άλλη οθόνη.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη προβολής παρουσίασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Για να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

 4. Για να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Προβολή της παρουσίασής σας με την Προβολή παρουσιαστή

Όταν χρησιμοποιείτε δύο οθόνες, μπορείτε να εκτελείτε και άλλα προγράμματα και να έχετε πρόσβαση στις σημειώσεις ομιλητή στην οθόνη σας, ενώ το ακροατήριο βλέπει τις διαφάνειες σε μια άλλη οθόνη.

Ρύθμιση της Προβολής παρουσιαστή

Για να χρησιμοποιήσετε την Προβολή παρουσιαστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας υποστηρίζει πολλές οθόνες και ότι η δεύτερη οθόνη (ή ο δεύτερος υπολογιστής) είναι ήδη συνδεδεμένη στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε εσείς.

Προβολή της παρουσίασης σε δύο οθόνες

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Εάν δεν κάνετε ήδη κοινή χρήση της οθόνης, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+F2 στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να εμφανίσετε την παρουσίαση.

 3. Στον υπολογιστή σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Option+Enter για να ξεκινήσετε την παρουσίαση στην προβολή Παρουσιαστή.

  Οι σημειώσεις ομιλητή και οι διαφάνειες είναι διαθέσιμες στην οθόνη σας, ενώ η άλλη οθόνη εμφανίζει μόνο την παρουσίαση.

  Συμβουλή: Εάν οι σημειώσεις ομιλητή εμφανίζονται στη λάθος οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε αμοιβαία τις οθόνες. Πατήστε Control+Option+I για να ανοίξετε το πλαίσιο "Επιλογή στοιχείων" και πληκτρολογήστε κουμπί "Εναλλαγή οθονών". Πατήστε πρώτα τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος, για να επιλέξετε το κουμπί και κατόπιν πάλι τον ίδιο συνδυασμό για να κάνετε την εναλλαγή. Η εστίαση παραμένει στο κουμπί. Για να συνεχίσετε την περιήγηση αφήνοντας το κουμπί, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 4. Για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο N. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο P.

 5. Για να μεταβείτε στην ενότητα σημειώσεων παρουσιαστή, πατήστε το πλήκτρο του δεξιού ή του αριστερού βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει: "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης". Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να επιλέξετε, οπότε το VoiceOver θα αρχίσει να εκφωνεί τις σημειώσεις. Για να κλείσετε το τμήμα παραθύρου με τις σημειώσεις παρουσιαστή, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+επάνω βέλος.

 6. Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εμφάνιση μαύρης οθόνης

Για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίασή σας και να εμφανίσετε μια κενή μαύρη οθόνη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο B. Για να επιστρέψετε στην παρουσίαση και να συνεχίσετε να δείχνετε διαφάνειες, πατήστε το πλήκτρο B ξανά.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε μια λευκή κενή οθόνη, πατήστε το πλήκτρο W. Για να επιστρέψετε, πατήστε το πλήκτρο W ξανά.

Δείτε επίσης

Περιηγηθείτε στις διαφάνειες της παρουσίασης του PowerPoint 2016 for Mac με χρήση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης VoiceOver στο iPhone σας. Μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε, να περιηγηθείτε και να ολοκληρώσετε την προβολή παρουσίασης, καθώς και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μαύρη διαφάνεια για να αποκρύψετε την παρουσίαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη προβολής παρουσίασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Έναρξη προβολής παρουσίασης από αυτή τη διαφάνεια, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσει η προβολή παρουσίασης.

Μετακίνηση ανάμεσα στις διαφάνειες

 1. Στην προβολή παρουσίασης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με τρία δάχτυλα.

 2. Το VoiceOver διαβάζει τον τίτλο της διαφάνειας, μόλις μεταβείτε στη διαφάνεια. Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα περιεχόμενα της διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο. Η εστίαση μετακινείται στο επόμενο πλαίσιο κειμένου και το VoiceOver διαβάζει τα περιεχόμενα.

  Συμβουλή: Όταν ακούσετε ένα χτύπημα, έχετε φτάσει στο τέλος της διαφάνειας και δεν υπάρχει άλλο περιεχόμενο για ανάγνωση.

 3. Για να τερματίσετε μια προβολή παρουσίασης, απλά βεβαιωθείτε ότι συνεχίζετε την κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα και η προβολή παρουσίασης θα κλείσει όταν φτάσετε στο τέλος της προβολής παρουσίασης.

  Για να τερματίσετε μια προβολή παρουσίασης αμέσως, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με τρία δάχτυλα για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων. Στη συνέχεια, σύρετε ένα δάχτυλο αργά στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Τερματισμός προβολής παρουσίασης, κουμπί". Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε το κουμπί και να ολοκληρώσετε την προβολή παρουσίασης.

Απόκρυψη της παρουσίασης

 1. Στην Προβολή παρουσίασης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με τρία δάχτυλα για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων.

 2. Σύρετε ένα δάχτυλο αργά στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί μαύρο στην Προβολή παρουσίασης". Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε το κουμπί και να αποκρύψετε την προβολή παρουσίασης.

 3. Η εστίαση παραμένει στο κουμπί. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κανονική προβολή παρουσίασης, κουμπί". Για να εμφανίσετε ξανά τις διαφάνειες, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×