Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προβολή και ενημέρωση κοινόχρηστου ερωτήματος (Power Query)

Σημείωση:  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα λήψη & μετασχηματισμού στο Excel.

Σημαντικό: Ειδοποίηση αποδοκιμασίας καταλόγου δεδομένων
Οι δυνατότητες καταλόγου δεδομένων στο Excel και το Power Query θα σταματήσουν να λειτουργούν στις 4 Μαρτίου 2019. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν περιεχόμενο που έχει ήδη δημοσιευτεί στον κατάλογο δεδομένων μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Ωστόσο, ξεκινώντας στις 3 Δεκεμβρίου, 2018, οι χρήστες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν (να μοιραστούν) νέα ή ενημερωμένα ερωτήματα στον κατάλογο δεδομένων. Ξεκινώντας από την 1η Αυγούστου, 2018, θα σταματήσουμε την προσθήκη νέων πελατών (μισθωτών) για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Συνιστούμε να κατεβάσετε τα κοινόχρηστα ερωτήματά σας, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε εκτός του καταλόγου δεδομένων πέρα από τις 4 Μαρτίου 2019. Μπορείτε να κάνετε λήψη του πλήρους ορισμού των ερωτημάτων σας από το παράθυρο εργασιών ερωτήματα καταλόγου δεδομένων μου , χρησιμοποιώντας την επιλογή Άνοιγμα για κάθε ένα από τα ερωτήματα.

Με το Power Query, μπορείτε να ενημερώσετε ένα κοινόχρηστο ερώτημα με τα ενημερωμένα μετα-δεδομένα που έχουν προστεθεί. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε δικαιώματα σε ένα κοινόχρηστο ερώτημα, για να εκχωρήσετε πρόσβαση σε πρόσθετους χρήστες εντός της εταιρείας σας ή για να καταργήσετε την πρόσβαση από τους χρήστες.

Μπορείτε να ενημερώσετε ένα κοινόχρηστο ερώτημα ή απλώς να ενημερώσετε τα μετα-δεδομένα του ερωτήματος (ρυθμίσεις), όπως το όνομα, την περιγραφή και τα δικαιώματα κοινής χρήσης ερωτημάτων.

Σε αυτό το άρθρο

Επεξεργασία του ορισμού του κοινόχρηστου ερωτήματος

Επεξεργασία των μετα-δεδομένων του κοινόχρηστου ερωτήματος

Σχετικά θέματα

Επεξεργασία του ορισμού του κοινόχρηστου ερωτήματος

Κάθε κοινόχρηστο ερώτημα περιλαμβάνει τον ορισμό του ερωτήματος με τη μορφή μιας δέσμης ενεργειών του Power Query, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο σύνδεσης με τις προελεύσεις δεδομένων του ερωτήματος και τη μετατροπή των δεδομένων. Αυτή η δέσμη ενεργειών δημιουργείται όταν φιλτράρετε και διαμορφώνετε δεδομένα στο ερώτημά σας και είναι αποθηκευμένο στον κατάλογο δεδομένων του Power BI για Office 365, όταν το ερώτημα είναι κοινόχρηστο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτόν τον ορισμό ερωτήματος, εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα του ερωτήματος φιλτράρονται και διαμορφώνονται. Για να φιλτράρετε και να διαμορφώσετε τα δεδομένα στα οποία γίνεται αναφορά από το κοινόχρηστο ερώτημά σας:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Power BI από το Power Query, εάν δεν είστε ήδη συνδεδεμένοι. Στο Excel, στην καρτέλα Power Query , επιλέξτε Είσοδος. Στο παράθυρο διαλόγου Είσοδος , κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδοςκαι, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις πληροφορίες του εταιρικού σας λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκαν για την εγγραφή στο Power BI.

  Σημαντικό: Η είσοδος στο Power BI με χρήση του εταιρικού σας λογαριασμού σάς επιτρέπει να προβάλετε τα κοινόχρηστα ερωτήματά σας. Δεν μπορείτε να προβάλετε τα κοινόχρηστα ερωτήματά σας στο Power Query, εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο Power BI.

 2. Στην καρτέλα Power Query , επιλέξτε κοινή χρήση.

 3. Το κοινόχρηστο τμήμα παραθύρου εμφανίζει όλα τα ερωτήματα που είναι κοινόχρηστα τη συγκεκριμένη στιγμή. Τα ερωτήματα ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία τέθηκαν σε κοινή χρήση ή τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά, με το πιο πρόσφατο να βρίσκεται στην αρχή της λίστας.

  Στο κοινόχρηστο παράθυρο, επιλέξτε το ποντίκι σας ή κάντε κλικ σε ένα όνομα κοινόχρηστου ερωτήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της οθόνης πτήσης για το κοινόχρηστο ερώτημα. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στην οθόνη προεπισκόπηση πτήσης.

  Οθόνη προεπισκόπησης με απομάκρυνση με κίνηση για το επιλεγμένοι κοινόχρηστο ερώτημα

 4. Ο ορισμός του ερωτήματος ανοίγει στο Excel και το ερώτημα εκτελείται για να εισαγάγετε τα δεδομένα του ερωτήματος σε ένα νέο φύλλο εργασίας στο Excel. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενημερώσετε τον ορισμό του ερωτήματος με το φιλτράρισμα και τη διαμόρφωσή του, όπως απαιτείται.

 5. Μετά τη βελτίωση των δεδομένων στα οποία γίνεται αναφορά από το κοινόχρηστο ερώτημά σας, στην καρτέλα ερώτημα , κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή στον κατάλογο δεδομένων.

 6. Στον κατάλογο αποστολή προς δεδομένα , ενημερώστε τον ορισμό του ερωτήματός σας και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση.

Επεξεργασία των μετα-δεδομένων του κοινόχρηστου ερωτήματος

Εάν θέλετε απλώς να επεξεργαστείτε τα μετα-δεδομένα του κοινόχρηστου ερωτήματός σας:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Power BI από το Power Query, εάν δεν είστε ήδη συνδεδεμένοι. Στο Excel, στην καρτέλα POWER QUERY, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος. Στο παράθυρο διαλόγου Είσοδος , κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδοςκαι, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις πληροφορίες του εταιρικού σας λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκαν για την εγγραφή στο Power BI.

 2. Στην καρτέλα Power Query , κάντε κλικ στην επιλογή κοινόχρηστα.

 3. Στο κοινόχρηστο παράθυρο, επιλέξτε το ποντίκι σας ή κάντε κλικ σε ένα όνομα κοινόχρηστου ερωτήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της οθόνης πτήσης για το κοινόχρηστο ερώτημα. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων στην οθόνη προεπισκόπηση πτήσης.

  Επεξεργασία μετα-δεδομένων κοινόχρηστου ερωτήματος

 4. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου ενημέρωση ερωτήματος με τα μετα-δεδομένα του ερωτήματος που καθορίσατε κατά την αρχική κοινή χρήση του ερωτήματος. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες μετα-δεδομένων στο παράθυρο διαλόγου " ενημέρωση ερωτήματος ", όπως απαιτείται. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξαμε το επίπεδο κοινής χρήσης από συγκεκριμένα άτομα και ομάδες ασφαλείας σε όλους τους χρήστες του οργανισμού, επιλέγοντας " ο οργανισμός μου".

Για να ενημερώσετε ένα ερώτημα για κοινή χρήση με την εταιρεία μου:

 • Στο παράθυρο διαλόγου ενημέρωση ερωτήματος , κάντε κλικ στην επιλογή η εταιρεία μου.

  Σημείωση: Το πλαίσιο ελέγχου πιστοποίηση αυτού του ερωτήματος για άλλους είναι ορατό μόνο εάν ο λογαριασμός χρήστη είναι μέλος του ρόλου ομάδας διαχειριστή δεδομένων στο Power BI. Ο διαχειριστής του Power BI μπορεί να προσθέσει ένα χρήστη στο ρόλο της ομάδας διαχείρισης δεδομένων χρησιμοποιώντας το κέντρο διαχείρισης του Power BI.

 • Πατήστε Ενημέρωση.

Αρχή της σελίδας

Σχετικά θέματα

Τι είναι η διαχείριση Power BI;

Κοινή χρήση ερωτημάτων

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×