Προβολή και ενημέρωση κοινόχρηστου ερωτήματος (Power Query)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Με το Power Query, μπορείτε να ενημερώσετε ένα κοινόχρηστο ερώτημα με ενημερωμένα μετα-δεδομένα που έχουν προστεθεί. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε δικαιώματα για ένα κοινόχρηστο ερώτημα, για να εκχωρήσετε πρόσβαση σε επιπλέον χρήστες στην εταιρεία σας ή για να καταργήσετε την πρόσβαση από τους χρήστες.

Μπορείτε να ενημερώσετε ένα κοινόχρηστο ερώτημα ή απλώς να ενημερωθούν τα μετα-δεδομένων ερωτήματος (ρυθμίσεις) όπως το όνομα, περιγραφή και ερωτήματος δικαιώματα κοινής χρήσης.

Σε αυτό το άρθρο

Επεξεργασία ορισμού του κοινόχρηστου ερωτήματος

Επεξεργασία μετα-δεδομένων του κοινόχρηστου ερωτήματος

Σχετικά θέματα

Επεξεργασία ορισμού του κοινόχρηστου ερωτήματος

Κάθε κοινόχρηστου ερωτήματος περιλαμβάνει τον ορισμό του ερωτήματος στη φόρμα μιας δέσμης ενεργειών του Power Query που καθορίζει τον τρόπο για να συνδεθείτε σε προελεύσεις δεδομένων του ερωτήματος και Μετασχηματισμός των δεδομένων. Αυτή η δέσμη ενεργειών δημιουργείται όταν που φίλτρο και σχήμα δεδομένων στο ερώτημά σας, και είναι αποθηκευμένο στο Power BI για κατάλογο δεδομένων του Office 365 όταν το ερώτημα είναι κοινόχρηστο. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο τα δεδομένα του ερωτήματος είναι φιλτραρισμένο και σε σχήμα, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτόν τον ορισμό ερωτήματος. Για να φιλτράρετε και να διαμορφώσετε τα δεδομένα στα οποία γίνεται αναφορά από το κοινόχρηστο ερώτημα:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Power BI από το Power Query, εάν δεν είστε ήδη συνδεδεμένοι. Στο Excel, στην καρτέλα POWER QUERY, επιλέξτε Είσοδος. Στο παράθυρο διαλόγου " Είσοδος ", κάντε κλικ στην επιλογή Sign Inκαι, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις πληροφορίες σας εταιρικό λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή στο Power BI.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η είσοδος στο Power BI χρησιμοποιώντας τον εταιρικό λογαριασμό σάς επιτρέπει να προβάλετε τα κοινόχρηστα ερωτήματά σας. Δεν μπορείτε να προβάλετε τα κοινόχρηστα ερωτήματα στο Power Query εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο Power BI.

 2. Στην καρτέλα POWER QUERY, επιλέξτε κοινή χρήση.

 3. Το παράθυρο Κοινόχρηστα εμφανίζει όλα τα ερωτήματα που έχετε θέσει εσείς σε κοινή χρήση. Τα ερωτήματα ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία τέθηκαν σε κοινή χρήση ή τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά, με το πιο πρόσφατο να βρίσκεται στην αρχή της λίστας.

  Στο παράθυρο κοινή χρήση , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού ή κάντε κλικ σε ένα όνομα κοινόχρηστου ερωτήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση οθόνη απομάκρυνση με κίνηση για το κοινόχρηστο ερώτημα. Κάντε κλικ στην επιλογή ΆΝΟΙΓΜΑ στο το προεπισκόπησης με απομάκρυνση με κίνηση οθόνης.

  Οθόνη προεπισκόπησης με απομάκρυνση με κίνηση για το επιλεγμένοι κοινόχρηστο ερώτημα

 4. Ο ορισμός του ερωτήματος ανοίγει στο Excel και το ερώτημα εκτελείται για την εισαγωγή των δεδομένων του ερωτήματος σε ένα νέο φύλλο εργασίας του Excel. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενημερώσετε τον ορισμό του ερωτήματος μέσω φιλτραρίσματος και διαμόρφωσης, όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα και τη διαμόρφωση των δεδομένων στο ερώτημά σας, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα, διαμόρφωση και μετασχηματισμός των δεδομένων που έχουν εισαχθεί.

 5. Μετά από τη βελτίωση των δεδομένων στα οποία γίνεται αναφορά από το κοινόχρηστο ερώτημα, στην καρτέλα ΕΡΩΤΉΜΑΤΟΣ, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή σε κατάλογο δεδομένων.

 6. Στο πλαίσιο την Αποστολή σε κατάλογο δεδομένων ενημέρωση ορισμού του ερωτήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία μετα-δεδομένων του κοινόχρηστου ερωτήματος

Εάν θέλετε απλώς να επεξεργαστείτε τα μετα-δεδομένα του κοινόχρηστου ερωτήματος:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Power BI από το Power Query, εάν δεν είστε ήδη συνδεδεμένοι. Στο Excel, στην καρτέλα POWER QUERY, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος. Στο παράθυρο διαλόγου Είσοδος, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις πληροφορίες του εταιρικού λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή για το Power BI.

 2. Στην καρτέλα POWER QUERY, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινόχρηστα.

 3. Στο παράθυρο κοινή χρήση , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού ή κάντε κλικ σε ένα όνομα κοινόχρηστου ερωτήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση οθόνη απομάκρυνση με κίνηση για το κοινόχρηστο ερώτημα. Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ στο το προεπισκόπησης με απομάκρυνση με κίνηση οθόνης.

  Επεξεργασία μετα-δεδομένων κοινόχρηστου ερωτήματος

 4. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση ερωτήματος με τα μετα-δεδομένα του ερωτήματος που καθορίσατε όταν θέσατε αρχικά το ερώτημα σε κοινή χρήση. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες των μετα-δεδομένων στο παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση ερωτήματος, όπως απαιτείται. Σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε αλλάξει το επίπεδο κοινής χρήσης από συγκεκριμένα άτομα και ομάδες ασφαλείας σε όλους τους χρήστες στην εταιρεία, επιλέγοντας το στοιχείο Ο οργανισμός μου.

Για να ενημερώσετε ένα ερώτημα για να κάνετε κοινή χρήση με την εταιρεία μου:

 • Στο παράθυρο διαλόγου Ερωτήματος ενημέρωσης, κάντε κλικ στην επιλογή την εταιρεία μου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πλαίσιο ελέγχου Πιστοποίηση αυτού του ερωτήματος για άλλους είναι ορατό μόνο εάν ο λογαριασμός χρήστη σας είναι μέλος του ρόλου ομάδα επιμελητείας δεδομένων στο Power BI. Ο διαχειριστής του Power BI μπορεί να προσθέσει ένα χρήστη στο ρόλο ομάδα επιμελητείας δεδομένων χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Power BI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πιστοποίηση ερωτημάτων.

 • Πατήστε Ενημέρωση.

Αρχή της σελίδας

Σχετικά θέματα

Προβολή των κοινόχρηστων ερωτημάτων σας με την Πύλη διαχείρισης δεδομένων

Προβολή και σύγκριση ανάλυσης χρήσης για κοινόχρηστα ερωτήματα με την Πύλη διαχείρισης δεδομένων

Κοινή χρήση ερωτημάτων

Διαγραφή των κοινόχρηστων ερωτημάτων σας

Βοήθεια για την εμπειρία διαχείρισης δεδομένων στο Power BI για Office 365

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×