Προβολή εργασιών και συμβάντων στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" παρέχει μια προβολή υψηλού επιπέδου των συμβάντων και των εργασιών που αφορούν ένα έργο. Από προεπιλογή, περιλαμβάνεται στην Κεντρική σελίδα μιας τοποθεσίας έργου. Μπορεί επίσης να προστεθεί σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία που περιλαμβάνει μια λίστα εργασιών.

Η αριστερή πλευρά του Τμήματος Web "Σύνοψη έργου" περιλαμβάνει μια αντίστροφη μέτρηση μέχρι την προθεσμία της επόμενης εργασίας που εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου. Εάν η λωρίδα χρόνου δεν εμφανίζεται, το Τμήμα Web κάνει αντίστροφη μέτρηση μέχρι την προθεσμία της εργασίας με την πλησιέστερη μελλοντική προθεσμία. Δίπλα στην αντίστροφη μέτρηση, το Τμήμα Web μπορεί να εμφανίζει είτε τη λωρίδα χρόνου για το έργο είτε μια λίστα με τις καθυστερημένες και τις προσεχείς εργασίες και τα ημερολογιακά συμβάντα. Για να κάνετε κυκλική εναλλαγή μεταξύ της λωρίδας χρόνου και των καθυστερημένων/προσεχών εργασιών και συμβάντων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά βέλους, στην επάνω δεξιά γωνία του Τμήματος Web.

Λωρίδα χρόνου

Η λωρίδα χρόνου που περιλαμβάνεται στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" παρέχει μια επισκόπηση των εργασιών που καταγράφονται στην κύρια λίστα εργασιών της τοποθεσίας. Για να εργαστείτε με τη λίστα εργασιών της τοποθεσίας, μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές Προσθήκη εργασίας ή Επεξεργασία λίστας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα Προσθήκη εργασιών στο έργο σας και Προσθήκη εσοχών, προσθήκη προεξοχών, μετακίνηση και διαγραφή εργασιών.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της λωρίδας χρόνου ή να προσθέσετε ή να καταργήσετε εργασίες από τη λωρίδα χρόνου, ανατρέξτε στα άρθρα Προσθήκη εργασιών στη λωρίδα χρόνου και Αλλαγή εμφάνισης της λωρίδας χρόνου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα Λωρίδα χρόνου της κορδέλας, κάντε κλικ στη λωρίδα χρόνου μέσα στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου".

Εάν έχετε περισσότερες από μία λίστες εργασιών στην τοποθεσία, οι χρήστες που έχουν δικαιώματα τροποποίησης του Τμήματος Web "Σύνοψη έργου" μπορούν να αλλάξουν τη λωρίδα χρόνου που χρησιμοποιείται.

Για να αλλάξετε τη λωρίδα χρόνου που χρησιμοποιείται στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου":

 1. Στην καρτέλα Σελίδα, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε κλικ μία φορά στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Τμήμα Web, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες Τμήματος Web.

 3. Επιλέξτε την Κύρια λίστα εργασιών για το Τμήμα Web. Αυτή είναι η λίστα εργασιών που χρησιμοποιείται για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την προθεσμία και καθορίζει ποια λωρίδα χρόνου εμφανίζεται.

 4. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε μια λωρίδα χρόνου στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου", στην ενότητα Τίτλοι, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Λωρίδα χρόνου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ στο πλαίσιο ιδιοτήτων Τμήματος Web Σύνοψη έργου.

 6. Στην καρτέλα Σελίδα, κάντε κλικ στην εντολή Διακοπή επεξεργασίας.

Αρχή της σελίδας

Καθυστερημένες και προσεχείς εργασίες και συμβάντα

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" για να εμφανίσετε εργασίες από τις λίστες εργασιών ή συμβάντα από το ημερολόγιο με προθεσμίες που είτε έληξαν πρόσφατα ή επίκεινται σχετικά σύντομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη λωρίδα χρόνου δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των καθυστερημένων και προσεχών εργασιών.

Εάν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας του Τμήματος Web "Σύνοψη έργου", υπάρχουν μερικά διαφορετικά πράγματα που μπορείτε να αλλάξετε σχετικά με το ποιες εργασίες και συμβάντα αναφέρονται στη λίστα.

Για να αλλάξετε τις λίστες καθυστερημένων και προσεχών εργασιών στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου":

 1. Στην καρτέλα Σελίδα, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε κλικ μία φορά στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Τμήμα Web, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες Τμήματος Web.

 3. Στην ενότητα Τίτλοι, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο καθυστερημένες ή/και προσεχείς για κάθε λίστα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο Τμήμα Web.

 4. Εάν έχετε πολλές λίστες εργασιών στην τοποθεσία και θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα στοιχεία εκτός από την κύρια λίστα εργασιών στη λίστα καθυστερημένων εργασιών του Τμήματος Web "Σύνοψη έργου", κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία, δίπλα στο στοιχείο καθυστερημένες.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε λίστα εργασιών που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα των καθυστερημένων εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Παραλείψτε αυτό το βήμα αν δεν θέλετε να αλλάξετε τη λίστα των καθυστερημένων εργασιών.

 6. Για να αλλάξετε τις εργασίες και τα συμβάντα που περιλαμβάνονται στη λίστα των προσεχών εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία, δίπλα στην επιλογή προσεχείς. Εάν δεν θέλετε να κάνετε αλλαγές στη λίστα των προσεχών εργασιών και συμβάντων, μεταβείτε στο βήμα 9.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε λίστα εργασιών ή ημερολόγιο που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα των προσεχών εργασιών και συμβάντων.

 8. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρονικό πλαίσιο για τις προσεχείς εργασίες και συμβάντα, πληκτρολογήστε διαφορετικό αριθμό ημερών στο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Εμφάνιση στοιχείων για τον παρακάτω αριθμό προσεχών ημερών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Από προεπιλογή, το Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" περιλαμβάνει εργασίες και συμβάντα που έχουν προθεσμίες ή πραγματοποιούνται μέσα στις επόμενες 14 ημέρες.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ στο πλαίσιο ιδιοτήτων Τμήματος Web Σύνοψη έργου.

 10. Στην καρτέλα Σελίδα, κάντε κλικ στην εντολή Διακοπή επεξεργασίας.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×