Προβολή, άνοιγμα ή αποθήκευση συνημμένων

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνουν συνημμένα —αρχεία ή στοιχεία— αναγνωρίζονται από ένα εικονίδιο συνδετήρα Εικονίδιο συνημμένου στη λίστα μηνυμάτων. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση πολλών διαφορετικών τύπων συνημμένων απευθείας στο παράθυρο ανάγνωσης, να ανοίξετε τα συνημμένα από το εικονίδιο συνημμένου στο παράθυρο ανάγνωσης ή στο μήνυμα ή να αποθηκεύσετε ένα ή περισσότερα συνημμένα στον υπολογιστή σας, στο OneDrive ή σε άλλη θέση αποθήκευσης στο cloud.

Το Outlook αποδέχεται μια μεγάλη ποικιλία τύπων αρχείων, αλλά αποκλείει τα ενδεχομένως μη ασφαλή συνημμένα (που περιλαμβάνουν τα αρχεία .bat, .exe, .vbs και .js) τα οποία μπορεί να περιέχουν ιούς.

Σημείωση ασφαλείας: Ακόμα και με την προστασία συνημμένων του Outlook, πρέπει να είστε προσεκτικοί με το άνοιγμα οποιουδήποτε συνημμένου, ειδικά αν προέρχεται από κάποιον που δεν γνωρίζετε ή δεν εμπιστεύεστε. Εάν έχετε αμφιβολίες, επιβεβαιώστε την αυθεντικότητα του συνημμένου με τον αποστολέα. Επίσης, διατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό προστασίας από ιούς του υπολογιστή σας.

Αποθήκευση, άνοιγμα ή προεπισκόπηση συνημμένων

Τις περισσότερες φορές, θα βλέπετε τα συνημμένα αρχεία στο παράθυρο ανάγνωσης, κάτω ακριβώς από την κεφαλίδα μηνύματος ή το θέμα. Μερικές φορές, ειδικά όταν λαμβάνετε εικόνες, θα βλέπετε τα συνημμένα στο σώμα του μηνύματος.

Προβολή όλων των ληφθέντων συνημμένων στο παράθυρο ανάγνωσης

Εάν κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του συνημμένου, θα ανοίξετε το συνημμένο. Εάν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση ή να αποθηκεύσετε το συνημμένο αντί να το ανοίξετε, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος στη δεξιά πλευρά του εικονιδίου του συνημμένου για να δείτε το μενού του συνημμένου.

Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος στη δεξιά πλευρά του εικονιδίου συνημμένου, για να προβάλετε το μενού επισύναψης.

 • Προεπισκόπηση Όταν κάνετε προεπισκόπηση ενός συνημμένου, τα περιεχόμενα του συνημμένου εμφανίζονται στο παράθυρο ανάγνωσης. Δεν είναι δυνατή η προεπισκόπηση όλων των τύπων συνημμένων. Δεν είναι δυνατή η προεπισκόπηση των αρχείων PDF και των συνημμένων που είναι αποθηκευμένα στο cloud, όπως το OneDrive ή το Dropbox. Για να επιστρέψετε στο μήνυμα, επιλέξτε Συνημμένα > Μήνυμα > Εμφάνιση μηνύματος.

 • Άνοιγμα Επιλέξτε Άνοιγμα για να ανοίξετε το συνημμένο. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα που μπορεί να ανοίξει το συνημμένο, το Outlook θα σας ζητήσει να επιλέξετε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να αλλάξετε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να ανοίξετε ένα συνημμένο, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της συσχέτισης αρχείου για ένα συνημμένο".

 • Αποθήκευση ως Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο στον υπολογιστή σας ή σε μια θέση αποθήκευσης στο cloud, επιλέξτε Αποθήκευση ως. Με αυτή την ενέργεια θα αποθηκευτεί μόνο ένα συνημμένο. Για να αποθηκεύσετε όλα τα συνημμένα ενός μηνύματος, επιλέξτε Αποθήκευση όλων των συνημμένων. Όλα τα συνημμένα σας θα αποθηκευτούν στην ίδια θέση αρχείου. Η προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης είναι στο φάκελο "Έγγραφα". Δεν μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση, αποθήκευσης, ωστόσο, μπορείτε να επιλέγετε μια νέα θέση κάθε φορά που αποθηκεύετε συνημμένα.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο με μεταφορά και απόθεση του συνημμένου από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επιφάνεια εργασίας σας. Όταν κάνετε μεταφορά και απόθεση ενός συνημμένου που είναι αποθηκευμένο στο cloud, θα γίνει λήψη ενός τοπικού αντιγράφου του συνημμένου και θα αποθηκευτεί για εσάς.

Αντιμετώπιση προβλημάτων συνημμένων

 1. Πώς μπορώ να αλλάξω τη θέση όπου αποθηκεύονται τα συνημμένα μου από προεπιλογή; Τα συνημμένα αποθηκεύονται στο φάκελο Έγγραφα από προεπιλογή. Δεν υπάρχει ρύθμιση για να το αλλάξετε αυτό από το Outlook.

 2. Πώς μπορώ να αποθηκεύσω ένα συνημμένο που έχω επεξεργαστεί, ώστε οι αλλαγές μου να επισυναφθούν στο αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Εάν ο αποστολέας του συνημμένου χρησιμοποίησε το OneDrive ή μια άλλη επιλογή αποθήκευσης στο cloud, τυχόν αλλαγές που κάνετε στο συνημμένο αποθηκεύονται αυτόματα. Εάν ο αποστολέας δεν χρησιμοποίησε μια επιλογή αποθήκευσης στο cloud, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναπτυσσόμενο βέλος στο εικονίδιο του συνημμένου και να επιλέξετε Αποθήκευση στο OneDrive.

 3. Μπορώ να απενεργοποιήσω την προεπισκόπηση συνημμένων; Όχι. Στο Outlook 2016 και το Outlook 2013, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης των συνημμένων.

 4. Πώς μπορώ να ανοίξω ή να προβάλω σε προεπισκόπηση συνημμένα PDF; Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης, τα συνημμένα PDF θα ανοίγουν στον Edge. Για να τα ανοίξετε στο Adobe Acrobat Reader ή σε άλλο πρόγραμμα προβολής αρχείων PDF, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσχέτισης αρχείου για ένα συνημμένο.

 5. Πώς μπορώ να αλλάξω το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα ή την προεπισκόπηση των συνημμένων; Το Outlook θα χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης για το άνοιγμα ή την προεπισκόπηση πολλών τύπων συνημμένων. Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή του προεπιλεγμένου προγράμματος περιήγησης στα Windows 10.

Αλλαγή της συσχέτισης αρχείου για ένα συνημμένο

Πολλοί τύποι αρχείων μπορούν να ανοίξουν με περισσότερα από ένα προγράμματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανοίξετε μια φωτογραφία με το πρόγραμμα Φωτογραφίες ή με τη Ζωγραφική, μεταξύ άλλων. Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα που χρησιμοποιούν τα Windows για το άνοιγμα κάθε τύπου αρχείου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στα Windows 7, Windows 8 και Windows 10, επιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε "Πίνακας ελέγχου".

 2. Επιλέξτε Προγράμματα > Άνοιγμα ενός τύπου αρχείου πάντοτε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εάν δεν βλέπετε το στοιχείο "Προγράμματα", επιλέξτε Προεπιλεγμένα προγράμματα > Συσχετισμός τύπου αρχείου ή πρωτοκόλλου με πρόγραμμα.

 3. Στο εργαλείο "Ορισμός συσχετίσεων", επιλέξτε τον τύπο αρχείου για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή προγράμματος.

 4. Αφού επιλέξετε το νέο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιείται για το άνοιγμα αυτού του τύπου αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Άνοιγμα συνημμένου

Μπορείτε να ανοίξετε ένα συνημμένο από το Παράθυρο ανάγνωσης ή από ένα ανοιχτό μήνυμα. Και στις δύο περιπτώσεις, κάντε διπλό κλικ στο συνημμένο για να το ανοίξετε.

 • Για να ανοίξετε ένα συνημμένο από τη λίστα μηνυμάτων, κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα που έχει το συνημμένο, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συνημμένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του συνημμένου.

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση συνημμένων σε μηνύματα HTML ή απλού κειμένου στο παράθυρο ανάγνωσης και σε ανοιχτά μηνύματα. Η προεπισκόπηση δεν είναι διαθέσιμη για συνημμένα σε μηνύματα RTF.

 1. Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός συνημμένου, κάντε κλικ στο συνημμένο και αυτό θα εμφανιστεί μέσα στο σώμα του μηνύματος.

 2. Για να επιστρέψετε στο μήνυμα, στην καρτέλα Εργαλεία συνημμένων, στην ομάδα Μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση μηνύματος.

Αφού ανοίξετε και προβάλετε ένα συνημμένο, μπορείτε να επιλέξετε να το αποθηκεύσετε σε μια μονάδα δίσκου. Εάν ένα μήνυμα έχει περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλά συνημμένα μαζί ως ομάδα ή ένα κάθε φορά.

Αποθήκευση ενός ή περισσότερων συνημμένων

 1. Κάντε κλικ στο συνημμένο στο Παράθυρο ανάγνωσης ή στο ανοιχτό μήνυμα.

 2. Στην καρτέλα Συνημμένα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο συνημμένο και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως. Για να επιλέξετε πολλά συνημμένα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα συνημμένα. Για να αποθηκεύσετε όλα τα συνημμένα, επιλέξτε Αποθήκευση όλων των συνημμένων.

  Εντολή Αποθήκευση ως στην Κορδέλα

  Σημείωση: Εάν το μήνυμα είναι σε μορφή RTF, στο παράθυρο ανάγνωσης ή στο ανοιχτό μήνυμα, κάντε δεξί κλικ στο συνημμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Επιλέξτε μια θέση φακέλου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Προβολή (προεπισκόπηση) ενός συνημμένου χωρίς άνοιγμα

Η Προεπισκόπηση συνημμένων, μια νέα δυνατότητα στο 2007 Microsoft Office system, σας επιτρέπει να κάνετε προεπισκόπηση ορισμένων τύπων αρχείων συνημμένων χωρίς να τα ανοίγετε. Για πληροφορίες σχετικά με την αποστολή συνημμένων σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στο θέμα Επισύναψη αρχείου ή άλλου στοιχείου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν λαμβάνετε ένα συνημμένο σε ένα μήνυμα και θέλετε να δείτε γρήγορα τι περιέχει το συνημμένο χωρίς να το ανοίξετε, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση του συνημμένου. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός συνημμένου στο παράθυρο ανάγνωσης ή μέσα από ένα ανοιχτό μήνυμα. Τα προγράμματα προεπισκόπησης συνημμένων που συνοδεύουν την έκδοση 2007 του Office είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή.

Σημείωση: Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός συνημμένου αρχείου που δημιουργήθηκε σε μια εφαρμογή του 2007 Microsoft Office system, πρέπει να έχετε αυτή την εφαρμογή του Office 2007 εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, για να κάνετε προεπισκόπηση ενός συνημμένου του Word 2007, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Word 2007. Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός συνημμένου του Excel, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Excel.

Η Προεπισκόπηση συνημμένων υποστηρίζεται για μηνύματα που έχουν μορφοποιηθεί ως HTML και απλό κείμενο, αλλά όχι για μηνύματα που έχουν μορφοποιηθεί ως Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF). Επίσης, η Προεπισκόπηση συνημμένων είναι διαθέσιμη μόνο όταν βλέπετε μηνύματα που έχετε λάβει και όχι όταν συντάσσετε νέα μηνύματα.

Προεπισκόπηση συνημμένου

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, επιλέξτε το μήνυμα που έχει το συνημμένο που θέλετε να προβάλετε σε προεπισκόπηση.

 2. Στο Παράθυρο ανάγνωσης, κάντε κλικ στο συνημμένο. Εάν υπάρχουν πολλά συνημμένα, μπορεί να πρέπει να κάνετε οριζόντια κύλιση για να βρείτε το συνημμένο που θέλετε.

  Σημείωση: Η προεπισκόπηση μπορεί να μην εμφανίζει το πιο ενημερωμένο περιεχόμενο του αρχείου. Για να δείτε το πιο πλήρες και ενημερωμένο περιεχόμενο, ανοίξτε το αρχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε ένα συνημμένο αρχείο .docx για να το ανοίξετε στο Microsoft Word.

 3. Για να επιστρέψετε στο σώμα του μηνύματος, κάντε κλικ στο κουμπί Μήνυμα.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση συνημμένων PDF στο Outlook 2007, ανατρέξτε στο θέμα Προεπισκόπηση συνημμένων PDF.

Τα προγράμματα προεπισκόπησης συνημμένων που συνοδεύουν την έκδοση 2007 του Office είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα ή κάποιο από τα προγράμματα προεπισκόπησης συνημμένων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τα απενεργοποιήσετε.

 1. Στο Outlook, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Χειρισμός συνημμένων.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε όλα τα προγράμματα προεπισκόπησης συνημμένων, επιλέξτε Απενεργοποίηση προεπισκόπησης συνημμένου.

  • Για να απενεργοποιήσετε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα προεπισκόπησης συνημμένων, επιλέξτε Προεπισκοπήσεις συνημμένου και εγγράφου, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για το πρόγραμμα προεπισκόπησης που θέλετε να απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να τα ενεργοποιήσετε, κάντε κλικ για να επιλέξετε Απενεργοποίηση προεπισκόπησης συνημμένου ή συγκεκριμένες επιλογές προγραμμάτων προεπισκόπησης συνημμένων.

Για να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα προεπισκόπησης συνημμένων, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση προγραμμάτων προεπισκόπησης συνημμένων.

Άνοιγμα συνημμένου

Μπορείτε να ανοίξετε ένα συνημμένο από το Παράθυρο ανάγνωσης, από ένα μήνυμα σε μια λίστα μηνυμάτων όπως τα Εισερχόμενά σας ή μέσα από ένα ανοιχτό μήνυμα.

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, επιλέξτε το μήνυμα που έχει το συνημμένο.

 2. Στο παράθυρο ανάγνωσης, κάντε διπλό κλικ στο συνημμένο. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο μήνυμα που έχει το συνημμένο και να επιλέξετε Προβολή συνημμένων.

  Σημείωση: Εάν σας δίνεται η επιλογή να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε το συνημμένο, έχετε υπόψη ότι είναι καλή ιδέα να αποθηκεύσετε πρώτα το αρχείο και, στη συνέχεια, να το σαρώσετε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς, πριν το ανοίξετε.

Αποθήκευση συνημμένου

Αφού ανοίξετε και προβάλετε ένα συνημμένο, μπορείτε να επιλέξετε να το αποθηκεύσετε στη μονάδα δίσκου σας. Εάν ένα μήνυμα έχει περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλά συνημμένα μαζί ως ομάδα ή ένα κάθε φορά.

Αποθήκευση ενός συνημμένου από μήνυμα

 1. Στο μήνυμα που είναι ανοιχτό ή προβάλλεται σε προεπισκόπηση, κάντε δεξί κλικ στο συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 3. Επιλέξτε μια θέση φακέλου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αποθήκευση όλων των συνημμένων από ένα ανοιχτό μήνυμα

 1. Στο ανοιχτό μήνυμα, στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλες ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση συνημμένων.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, επιλέξτε μια θέση φακέλου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK πάλι.

Αποθήκευση όλων των συνημμένων από τη λίστα μηνυμάτων

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, επιλέξτε το μήνυμα που έχει το συνημμένο.

 2. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αποθήκευση συνημμένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα συνημμένα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, επιλέξτε μια θέση φακέλου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK πάλι.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×