Πραγματοποιήστε κοινή χρήση της οθόνης σας χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Πραγματοποιήστε κοινή χρήση της οθόνης σας χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για κοινή χρήση της οθόνης σας με το ακροατήριο της σύσκεψής σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση ολόκληρης της οθόνης σας (Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας), όταν θέλετε να εμφανίσετε ενέργειες σε πολλαπλά προγράμματα ή μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση ενός μόνο προγράμματος (Κοινή χρήση ενός παραθύρου) όταν πρέπει να εμφανίσετε ένα πρόγραμμα ή μια ομάδα αρχείων και δεν θέλετε να είναι ορατό τίποτε άλλο στον υπολογιστή σας.

Πρέπει να είστε παρουσιαστής, για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις. Αν η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, ζητήστε από έναν από τους παρουσιαστές να σάς δώσει δικαιώματα παρουσιαστή.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Χρήση της γραμμής εργαλείων κοινής χρήσης

Κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας ή ενός προγράμματος, το Skype για επιχειρήσεις εμφανίζει μια γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης με κουμπιά ελέγχου της κοινής χρήσης. Από τη γραμμή εργαλείων κοινής χρήσης μπορείτε:

 • Να παραχωρήσετε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας σας σε άλλα άτομα της σύσκεψης ή να ανακτήσετε τον έλεγχο, αν βρίσκεται στα χέρια κάποιου άλλου.

 • Να διακόψετε την παρουσίαση της οθόνης σας ή ενός προγράμματος.

 • Να καρφιτσώσετε τη γραμμή εργαλείων, ώστε να είναι πάντα ορατή.

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση του πληκτρολογίου στη γραμμή εργαλείων, πατήστε Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία της γραμμής εργαλείων, πατήστε Tab. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σάς ανακοινώνει το εκάστοτε στοιχείο.

 3. Για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή στη γραμμή εργαλείων, πατήστε Enter.

 4. Για να επαναφέρετε την εστίαση στο παράθυρο κλήσης ή σύσκεψης, πατήστε Esc.

Κοινή χρήση οθόνης ή προγράμματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να είστε παρουσιαστής, για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις. Αν η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, ζητήστε από έναν από τους παρουσιαστές να σάς δώσει δικαιώματα παρουσιαστή.

Συμβουλή: Όταν πραγματοποιείτε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας, όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη μπορούν να δουν όλα τα προγράμματα, τα αρχεία και τις ειδοποιήσεις σας. Κλείστε ή ελαχιστοποιήστε τα προγράμματα που δεν θέλετε να είναι ορατά, προτού ξεκινήσετε την παρουσίαση της επιφάνειας εργασίας σας.

Συμβουλή: Όταν πραγματοποιείτε κοινή χρήση ενός προγράμματος, η κατάστασή σας στο Skype για επιχειρήσεις αλλάζει σε Σε κλήση διάσκεψης. Όταν πραγματοποιείτε κοινή χρήση ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας σας, η κατάστασή σας αλλάζει σε Κάνει παρουσίαση και δεν θα λαμβάνετε άμεσα μηνύματα ή κλήσεις.

 1. Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία ελέγχου του παραθύρου συνομιλίας ή σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κουμπί Κοινή χρήση, κοινή χρήση περιεχομένου."

 2. Για να ανοίξετε το μενού Κοινή χρήση περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας."

 3. Για να παρουσιάσετε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας σας σε όλους τους συμμετέχοντες της σύσκεψης, πατήστε Enter.

  Σημειώσεις: 

  • Αν ακούσετε το μήνυμα: "Παράθυρο Skype για επιχειρήσεις, κουμπί Άκυρο," εμφανίζεται η ακόλουθη ειδοποίηση: "Πληροφοριακά: Τα άλλα άτομα θα μπορούν να δουν όλα τα στοιχεία στην οθόνη που επιλέξατε."

  • Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται αυτή η ειδοποίηση κάθε φορά που πραγματοποιείτε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κατάργηση επιλογής, να μην εμφανιστεί ξανά, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κουμπί OK."

  Ολόκληρη η επιφάνεια εργασίας σας είναι τώρα ορατή σε όλους τους συμμετέχοντες της σύσκεψης. Η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις.

 4. Για να παρουσιάσετε μόνο ένα πρόγραμμα, από το μενού Κοινή χρήση περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κοινή χρήση ενός παραθύρου." Στη συνέχεια πατήστε Enter. Αυτό ανοίγει το παράθυρο Κοινή χρήση ενός παραθύρου, το οποίο παραθέτει όλα τα ενεργά προγράμματα στον υπολογιστή σας. Η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί Άκυρο. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Κοινή χρήση ενός παραθύρου, παράθυρο, κουμπί Άκυρο."

  • Για να μετακινηθείτε στο πρώτο διαθέσιμο πρόγραμμα για παρουσίαση, πατήστε Tab. Θα ακούσετε το όνομα του προγράμματος.

  • Για να μετακινηθείτε στα διαθέσιμα προγράμματα, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους. Μόλις ακούσετε το όνομα του προγράμματος που επιθυμείτε να παρουσιάσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το κουμπί Κοινή χρήση ενεργοποιείται. Στη συνέχεια, πατήστε Enter. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται κοινή χρήση του προγράμματος με όλα τα άτομα στην κλήση και η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις.

  Συμβουλή: Κατά την παρουσίαση ενός προγράμματος, το κοινόχρηστο πρόγραμμα εμφανίζει ένα μαύρο τετράγωνο, αν το παράθυρο σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις επικαλύπτει το πρόγραμμα. Αν έχετε πολλαπλές οθόνες, δοκιμάστε να μετακινήσετε το παράθυρο σύσκεψης στη δευτερεύουσα οθόνη, έτσι ώστε να μην επικαλύπτει ποτέ το κοινόχρηστο πρόγραμμα.

 5. Για να διακόψετε την κοινή χρήση της οθόνης σας, πατήστε Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση μετακινείται στη γραμμή εργαλείων στην κορυφή της οθόνης. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κουμπί Διακοπή κοινής χρήσης" και πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Συμμετάσχετε σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Πραγματοποιήστε και λάβετε κλήσεις χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα οθόνης σε Mac OS, για κοινή χρήση της οθόνης σας σε σύσκεψη. Μπορείτε να παρουσιάσετε περιεχόμενο από το Mac σας και να επικοινωνήσετε με σαφήνεια.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Πρέπει να είστε παρουσιαστής, για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις για Mac. Αν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ζητήστε από έναν από τους παρουσιαστές να σάς δώσει πρόσβαση παρουσιαστή.

 • Όταν πραγματοποιείτε κοινή χρήση της οθόνης σας, όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη μπορούν να δουν όλα τα προγράμματα, τα αρχεία και τις ειδοποιήσεις σας. Κλείστε ή αποκρύψτε τα προγράμματα που δεν θέλετε να είναι ορατά, προτού ξεκινήσετε την παρουσίαση.

Κοινή χρήση της οθόνης σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η κατάστασή σας στο Skype για επιχειρήσεις για Mac αλλάζει σε "Σε κλήση διάσκεψης" και δεν θα λαμβάνετε άμεσα μηνύματα ή κλήσεις εκτός της ηλεκτρονικής σύσκεψης.

 1. Συνδεθείτε στην ηλεκτρονική σύσκεψη και, στο πληκτρολόγιο, πατήστε τα πλήκτρα Control+Command+S. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Κοινή χρήση οθόνης, παράθυρο, παράθυρο διαλόγου συστήματος. Πραγματοποιείτε κοινή χρήση της οθόνης σας."

 2. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Για να αλλάξετε σε λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε τα πλήκτρα Command+Control+F. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Άνοιγμα πλήρους οθόνης στο Skype για επιχειρήσεις." Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία προβολής, πατήστε Esc.

  • Για να αποκρύψετε ένα ενεργό παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο Command+H.

  • Για να επαναφέρετε ένα κρυφό παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο Command+Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της εφαρμογής σας.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Αγκύρωση, πατήστε Control+F3. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Αγκύρωση, <the current focus on Dock>.”

  • Για να κλείσετε ένα ενεργό παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο Command+W.

 3. Για να διακόψετε την κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο Command+T. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Διακοπή κοινής χρήσης."

Δείτε επίσης

Συμμετάσχετε σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Πραγματοποιήστε και λάβετε κλήσεις χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×