Πραγματοποίηση αλλαγών σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων στο Power Pivot

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφού δημιουργήσετε μια σύνδεση με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων σε ένα μοντέλο δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Power Pivot για να αλλάξετε τα εξής:

 • Τις πληροφορίες σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου, της τροφοδοσίας ή της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται ως προέλευση, των ιδιοτήτων της ή άλλων επιλογών σύνδεσης συγκεκριμένης υπηρεσίας παροχής.

 • Τις αντιστοιχίσεις πίνακα και στήλης και την κατάργηση αναφορών σε στήλες που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

 • Τους πίνακες, τις προβολές ή τις στήλες που λαμβάνετε από την εξωτερική προέλευση δεδομένων. Ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα των δεδομένων που εισάγετε στο Power Pivot.

Σε αυτό το άρθρο

Αλλαγή της εξωτερικής προέλευσης δεδομένων για μια τρέχουσα σύνδεση

Επεξεργασία αντιστοιχίσεων πίνακα και στήλης (συνδέσεις)

Αλλαγές που μπορείτε να κάνετε σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Αλλαγή της εξωτερικής προέλευσης δεδομένων για μια τρέχουσα σύνδεση

Οι επιλογές για εργασία με τις προελεύσεις δεδομένων διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο προέλευσης δεδομένων. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί μια απλή βάση δεδομένων της Access.

 1. Στο παράθυρο του Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Συνδέσεις > Υπάρχουσες συνδέσεις.

 2. Επιλέξτε την τρέχουσα σύνδεση βάσης δεδομένων και κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία.

  Για αυτό το παράδειγμα, ο Οδηγός εισαγωγής πίνακα ανοίγει στη σελίδα που ρυθμίζει τις παραμέτρους μιας βάσης δεδομένων της Access. Η υπηρεσία παροχής και οι ιδιότητες διαφέρουν στους διαφορετικούς τύπους προέλευσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εντοπίσετε μια άλλη βάση δεδομένων ίδιου τύπου αλλά με διαφορετικό όνομα ή σε διαφορετική θέση.

  Μόλις αλλάξετε το αρχείο της βάσης δεδομένων, εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει ότι πρέπει να αποθηκεύσετε και να ανανεώσετε τους πίνακες για να μπορείτε να δείτε τα νέα δεδομένα.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση > Κλείσιμο.

 5. Κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Λήψη εξωτερικών δεδομένων > Ανανέωση > Ανανέωση όλων.

  Οι πίνακες ανανεώνονται χρησιμοποιώντας τη νέα προέλευση δεδομένων αλλά με τις αρχικές επιλογές δεδομένων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Αν η σύνδεση προέλευσης δεδομένων δημιουργήθηκε στο βιβλίο εργασίας του Excel 2010, ίσως να μην μπορείτε να ενημερώσετε τη σύνδεση στο Excel 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση της σύνδεσης της προέλευσης δεδομένων κατά την αναβάθμιση μοντέλων δεδομένων τουPower Pivotστο θέμα Μοντέλα δεδομένων στο Excel 2013.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία αντιστοιχίσεων πίνακα και στήλης (συνδέσεις)

Όταν αλλάζετε μια προέλευση δεδομένων, οι στήλες των πινάκων στο μοντέλο σας και στην προέλευση ίσως να μην έχουν πλέον τα ίδια ονόματα, παρόλο που περιέχουν παρόμοια δεδομένα. Αυτή η ενέργεια διακόπτει την αντιστοίχιση—των πληροφοριών που συνδέουν μια στήλη με μια άλλη—μεταξύ των στηλών.

 1. Στο παράθυρο του Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Σχεδίαση > Ιδιότητες > Ιδιότητες πίνακα.

 2. Το όνομα του τρέχοντος πίνακα εμφανίζεται στο πλαίσιο Όνομα πίνακα. Το πλαίσιο Όνομα προέλευσης περιέχει το όνομα του πίνακα στην εξωτερική προέλευση δεδομένων. Αν οι στήλες έχουν διαφορετικό όνομα στην προέλευση και στο μοντέλο, μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα στα δύο σύνολα ονομάτων στηλών επιλέγοντας Προέλευση ή Μοντέλο.

 3. Για να αλλάξετε τον πίνακα που χρησιμοποιείται ως προέλευση δεδομένων, για το Όνομα προέλευσης, επιλέξτε έναν διαφορετικό πίνακα από τον τρέχοντα.

 4. Αλλάξτε τις αντιστοιχίσεις στήλης αν χρειάζεται:

  1. Για να προσθέσετε στήλες που υπάρχουν στην προέλευση αλλά όχι στο μοντέλο, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το όνομα της στήλης. Τα πραγματικά δεδομένα θα φορτωθούν στο μοντέλο την επόμενη φορά που θα ανανεωθεί.

  2. Αν κάποιες στήλες στο μοντέλο δεν είναι πλέον διαθέσιμες στην τρέχουσα προέλευση δεδομένων, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην περιοχή ειδοποιήσεων στο οποίο καταγράφονται οι μη έγκυρες στήλες. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση για να εφαρμόσετε τις αλλαγές στο βιβλίο εργασίας.

  Κατά την αποθήκευση του τρέχοντος συνόλου ιδιοτήτων πίνακα, οι στήλες που τυχόν λείπουν καταργούνται αυτόματα και προστίθενται νέες στήλες. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να ανανεώσετε τους πίνακες.

 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ανανέωση για να φορτώσετε τα ενημερωμένα δεδομένα στο μοντέλο σας.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγές που μπορείτε να κάνετε σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Για να αλλάξετε τα δεδομένα που σχετίζονται με ένα βιβλίο εργασίας, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στο Power Pivot προκειμένου να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σύνδεσης ή να ενημερώσετε τον ορισμό των πινάκων και των στηλών που χρησιμοποιούνται στα δεδομένα του Power Pivot.

Δείτε εδώ τις αλλαγές που μπορείτε να κάνετε σε υπάρχουσες προελεύσεις δεδομένων:

Συνδέσεις

Πίνακες

Στήλες

Επεξεργασία του ονόματος της βάσης δεδομένων ή του ονόματος του διακομιστή

Αλλαγή ονόματος του αρχείου κειμένου προέλευσης, του υπολογιστικού φύλλου ή της τροφοδοσίας δεδομένων

Αλλαγή θέσης της προέλευσης δεδομένων

Για σχεσιακές προελεύσεις δεδομένων, αλλαγή του προεπιλεγμένου ή του αρχικού καταλόγου

Αλλαγή της μεθόδου ελέγχου ταυτότητας ή των διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στα δεδομένα

Επεξεργασία ιδιοτήτων για προχωρημένους στην προέλευση δεδομένων

Προσθήκη ή κατάργηση φίλτρου στα δεδομένα

Αλλαγή των κριτηρίων φιλτραρίσματος

Προσθήκη ή κατάργηση πινάκων

Αλλαγή ονομάτων των πινάκων

Επεξεργασία αντιστοιχίσεων μεταξύ των πινάκων στην προέλευση και των πινάκων στο βιβλίο εργασίας

Επιλογή διαφορετικών στηλών από την προέλευση

Αλλαγή ονομάτων των στηλών

Προσθήκη στηλών

Διαγραφή στηλών από το βιβλίο εργασίας (δεν επηρεάζει την προέλευση δεδομένων)

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×