Πού πήγε την αναφορά μου Office 365;

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ως μέρος της τις ενημερωμένες εκδόσεις και βελτιώσεις μας έχετε κάνει στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365, θα σας έχετε επίσης βελτίωση τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών στο Office 365. Διαβάστε το θέμα Επισκόπηση αναφορών για περισσότερες πληροφορίες και μια λίστα με όλες τις νέες αναφορές. Σε αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο για να αντιστοιχίσετε τις πληροφορίες που λάβατε στο το παλιό αναφορές για τις πληροφορίες στο τις νέες αναφορές. Θα σας έχετε τυποποιημένες τις αναφορές σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται οι νέες αναφορές, ενοποιημένα μερικές για να μειώσετε αναπαραγωγής και απόσυρση ορισμένες αναφορές. Υπάρχουν επίσης ορισμένες αναφορές που θα σας συνεχίζετε να εργάζεστε σε. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναφορά που σας ενδιαφέρει πίνακες.

Χρήστες και άδειες χρήσης

Προηγούμενο Κέντρο διαχείρισης

Νέο κέντρο διαχείρισης

Σημειώσεις

Χρήση αδειών χρήσης και ενεργά

 • Σύγκριση των επί πληρωμή αδειών χρήσης, δοκιμαστικές άδειες χρήσης και ενεργό χρήση για το SharePoint, Yammer, το Skype για επιχειρήσεις και το Exchange.

Το περιεχόμενο σε αυτήν την αναφορά θα μετεγκατασταθούν στην αναφορά άδεια χρήσης που χρησιμοποιείται.

Η αναφορά άδεια χρήσης που χρησιμοποιούνται παρέχει μια ενοποιημένη έκθεση όλους τους χρήστες, ανά προϊόν, μαζί με τους εκχωρηθεί άδεια χρήσης και η τελευταία δραστηριότητα ημερομηνία, σε κάθε προϊόν. Η αναφορά άδεια χρήσης που χρησιμοποιούνται θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του γραμματοκιβωτίου

Προηγούμενο Κέντρο διαχείρισης

Νέο κέντρο διαχείρισης

Σημειώσεις

Ενεργή και ανενεργή γραμματοκιβωτίων

 • Ενεργό γραμματοκιβωτίων

 • Ανενεργός γραμματοκιβωτίων

Το περιεχόμενο σε αυτήν την αναφορά έχει γίνει μετεγκατάσταση στην αναφορά δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αναφορά δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα γραμματοκιβώτια των χρηστών και το επίπεδο της δραστηριότητας κάθε με βάση την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαβάστε δραστηριότητας.

Χρήση γραμματοκιβωτίου

 • Συνολικός αριθμός των γραμματοκιβωτίων

 • Γραμματοκιβώτια ότι έχετε υπερβεί το όριο χώρου αποθήκευσης

 • Γραμματοκιβώτια χρησιμοποιώντας το μικρότερο από το 25% των τους όριο χώρου αποθήκευσης

Το περιεχόμενο σε αυτήν την αναφορά έχει γίνει μετεγκατάσταση σε την αναφορά χρήσης του γραμματοκιβωτίου.

Το γραμματοκιβώτιο χρήση αναφορών στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό αριθμό των γραμματοκιβωτίων, τον αριθμό των active γραμματοκιβώτια (βάσει κατά την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαβάστε δραστηριότητας) και το συνολικό χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιείται σε όλα τα γραμματοκιβώτια. Θα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών παραπάνω ορίων χώρου αποθήκευσης.

Νέα και διαγραμμένων γραμματοκιβωτίων

 • Νέα γραμματοκιβώτια

 • Διαγραμμένων γραμματοκιβωτίων

Το περιεχόμενο σε αυτήν την αναφορά έχει γίνει μετεγκατάσταση σε την αναφορά χρήσης του γραμματοκιβωτίου.

Το γραμματοκιβώτιο χρήση αναφορών στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό αριθμό των γραμματοκιβωτίων, τον αριθμό των active γραμματοκιβώτια (βάσει κατά την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαβάστε δραστηριότητας) και το συνολικό χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιείται σε όλα τα γραμματοκιβώτια. Θα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών παραπάνω ορίων χώρου αποθήκευσης.

Τύποι συνδέσεων γραμματοκιβωτίου

 • Συνδέσεις γραμματοκιβωτίου στο Office 365 από διαφορετικά πρωτόκολλα και τις υπηρεσίες (MAPI, OWA, EAS, EWS, IMAP, POP3)

Το περιεχόμενο σε αυτήν την αναφορά θα μετεγκατασταθούν στην αναφορά Αναφορών του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης - χρήση εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε.

Το Office 365 αναφορών στο Κέντρο διαχείρισης - χρήση εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχει πληροφορίες σχετικά με προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις εκδόσεις που συνδέονται με το Office 365.

Πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα

Προηγούμενο Κέντρο διαχείρισης

Νέο κέντρο διαχείρισης

Σημειώσεις

Πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούνται

 • Είδη των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιείται για την είσοδο στο Office 365.

Αυτή η αναφορά είναι να καταργηθεί.

Προσπαθούμε σε μια έκθεση προγράμματα-πελάτες που χρησιμοποιείται, ανά προϊόν, που θα σας βοηθήσει διαχειριστές Κατανόηση ρύθμιση παραμέτρων για τη χρήση προγράμματα-πελάτες στο το ανά επίπεδο προϊόντος. Αυτή η αναφορά θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

Λειτουργικό σύστημα

 • Είδη λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιείται για την είσοδο στο Office 365.

Αυτή η αναφορά είναι να καταργηθεί.

Προσπαθούμε σε μια έκθεση προγράμματα-πελάτες που χρησιμοποιείται, ανά προϊόν, που θα σας βοηθήσει διαχειριστές Κατανόηση ρύθμιση παραμέτρων για τη χρήση προγράμματα-πελάτες στο το ανά επίπεδο προϊόντος. Αυτή η αναφορά θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

Skype για επιχειρήσεις

Προηγούμενο Κέντρο διαχείρισης

Νέο κέντρο διαχείρισης

Σημειώσεις

Ενεργοί χρήστες

 • Χρήστες του Office 365 που χρησιμοποιείται Skype για επιχειρήσεις (SFB) για τουλάχιστον μία περίοδο λειτουργίας για να ομότιμη ή διασκέψεις.

Αυτή η αναφορά μετεγκαταστάθηκαν στο Skype για επιχειρήσεις Online δραστηριότητας αναφοράς.

Η αναφορά SFB σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση SFB, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με τα λεπτά σε οργανωμένες σύσκεψης, για να ομότιμη δραστηριότητα, όπως άμεσα μηνύματα και κλήσεις και συσκέψεις Skype και τη συμμετοχή σε σύσκεψη. Δείτε την αναφορά του Skype για επιχειρήσεις Online δραστηριότητας .

Skype για επιχειρήσεις ήχου και λεπτά.

 • Συνολικός αριθμός των λεπτών που αναλώθηκε σε περιόδους λειτουργίας ομότιμης ήχου και βίντεο και διασκέψεις (στο/κλήσης-εξερχόμενη κλήση)

Μετεγκαταστάθηκαν τον συνολικό αριθμό των λεπτών που αναλώθηκε σε περιόδους λειτουργίας ομότιμης ήχου και βίντεο στο Skype για επιχειρήσεις Online-ομότιμης δραστηριότητας αναφοράς.

Ο συνολικός αριθμός των λεπτών που αναλώθηκε σε διασκέψεις με κλήση-στο/εξερχόμενη κλήση μετεγκαταστάθηκαν στο τις αναφορές του Skype για επιχειρήσεις Online διάσκεψης συμμετέχοντα δραστηριότητας και του Skype για επιχειρήσεις Online διάσκεψης οργανωμένο δραστηριότητας .

Η αναφορά του Skype για επιχειρήσεις Online-ομότιμης δραστηριότητας δείχνει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το Skype για επιχειρήσεις για την επικοινωνία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, κλήσεις ήχου, κλήσεις βίντεο, εφαρμογή κοινής χρήσης και αρχείο μεταφορών.

Οι αναφορές του Skype για επιχειρήσεις Online διάσκεψης συμμετέχοντα δραστηριότητας και του Skype για επιχειρήσεις Online διάσκεψης οργανωμένο δραστηριότητας σάς δείχνει πληροφορίες σε πώς διοργανωτές διάσκεψης και οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν το Skype για επιχειρήσεις για επικοινωνία με τη χρήση ως ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, κλήσεις ήχου, κλήσεις βίντεο, κοινής χρήσης εφαρμογών, διασκέψεις web και διασκέψεις με κλήση μεταβίβασης/ανάληψης (PSTN) που έχουν οργανωμένα.

Δραστηριότητες χρηστών

 • Skype για επιχειρήσεις δραστηριότητες συμμετάσχει έναν συγκεκριμένο χρήστη

Αυτή η αναφορά μετεγκαταστάθηκαν στο Skype για επιχειρήσεις Online δραστηριότητας αναφοράς.

Η αναφορά SFB σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση SFB, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με τα λεπτά σε οργανωμένες σύσκεψης, για να ομότιμη δραστηριότητα, όπως άμεσα μηνύματα και κλήσεις και συσκέψεις Skype και τη συμμετοχή σε σύσκεψη. Δείτε την αναφορά του Skype για επιχειρήσεις Online δραστηριότητας .

Περίοδοι λειτουργίας ομότιμης

 • Μεταφορά περίοδοι λειτουργίας ομότιμης που περιλαμβάνονται ήχου, βίντεο, κοινής χρήσης εφαρμογών και αρχείων.

Αυτή η αναφορά μετεγκαταστάθηκαν στο Skype για επιχειρήσεις Online-ομότιμης δραστηριότητας αναφοράς.

Η αναφορά του Skype για επιχειρήσεις Online-ομότιμης δραστηριότητας δείχνει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το Skype για επιχειρήσεις για την επικοινωνία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, κλήσεις ήχου, κλήσεις βίντεο, εφαρμογή κοινής χρήσης και αρχείο μεταφορών.

Χρήση PTSN

 • Χρήση κλήση PSTN

Αυτή η αναφορά έχει γίνει μετεγκατάσταση στην αναφορά χρήσης PSTN

Μπορείτε να λάβετε στην αναφορά χρήσης το PSTN στο αναπτυσσόμενο μενού προς τα κάτω στον πίνακα εργαλείων αναφοράς. Εάν έχετε PSTN με δυνατότητα για την εταιρεία σας, η σύνδεση ανοίγει την αναφορά που βρίσκονται στο Κέντρο διαχείρισης του Skype.

Διασκέψεις

 • Συνολικός αριθμός των διασκέψεων που περιλαμβάνονται στο/κλήσης-εξερχόμενη κλήση, κοινής χρήσης εφαρμογής ήχου, βίντεο, μεταφορά αρχείων και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

Αυτή η αναφορά μετεγκαταστάθηκαν στο την αναφορά του Skype για επιχειρήσεις Online διάσκεψης οργανωμένο δραστηριότητας .

Οι αναφορές του Skype για επιχειρήσεις Online διάσκεψης οργανωμένο δραστηριότητας σάς δείχνει πληροφορίες σε πώς διοργανωτές διάσκεψης και οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν το Skype για επιχειρήσεις για την επικοινωνία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, κλήσεις ήχου, κλήσεις βίντεο, κοινή χρήση εφαρμογών, διασκέψεις web και διασκέψεις με κλήση μεταβίβασης/ανάληψης (PSTN) που έχουν οργανωμένα.

Οι χρήστες που αποκλείονται

 • Οι χρήστες που αποκλείονται καταργηθεί ο αποκλεισμός για το Skype για επιχειρήσεις

Αυτή η αναφορά έχει έχουν μετεγκατασταθεί στο Κέντρο διαχείρισης του Skype.

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στο Κέντρο διαχείρισης του Skype.

Συσκευές-πελάτες

 • Καταμέτρηση των χρηστών με μια συγκεκριμένη συσκευή, όπως το Windows, Windows Phone, Android, iPhone ή iPad.

Το περιεχόμενο σε αυτήν την αναφορά έχει γίνει μετεγκατάσταση Skype για επιχειρήσεις προγράμματα-πελάτες χρησιμοποιούνται αναφοράς.

Η αναφορά χρησιμοποιείται πελάτες Skype για επιχειρήσεις σάς επιτρέπει να δείτε τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των Windows λειτουργικά συστήματα και κινητές συσκευές που έχετε την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις εγκαταστήσει και χρησιμοποιείτε για ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και τις συσκέψεις.

Συσκευών-πελατών ανά χρήστη

 • Καταμέτρηση των συσκευών-πελατών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του Office 365

Το περιεχόμενο σε αυτήν την αναφορά έχει γίνει μετεγκατάσταση Skype για επιχειρήσεις προγράμματα-πελάτες χρησιμοποιούνται αναφοράς.

Η αναφορά χρησιμοποιείται πελάτες Skype για επιχειρήσεις σάς επιτρέπει να δείτε τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των Windows λειτουργικά συστήματα και κινητές συσκευές που έχετε την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις εγκαταστήσει και χρησιμοποιείτε για ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και τις συσκέψεις.

OneDrive για επιχειρήσεις

Προηγούμενο Κέντρο διαχείρισης

Νέο κέντρο διαχείρισης

Σημειώσεις

OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσίες αναπτυχθεί

 • Καταμέτρηση του OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσίες αναπτυχθεί

Αυτή η αναφορά μετεγκαταστάθηκαν στο OneDrive για επιχειρήσεις χρήση αναφοράς.

Η αναφορά του OneDrive για επιχειρήσεις χρήση δείχνει χώρου αποθήκευσης και κοινής χρήσης δραστηριότητας κατά μήκος του OneDrive για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αριθμό και το μέγεθος των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συγκεντρωτική τιμή και ανά χρήστη.

OneDrive για επιχειρήσεις χώρου αποθήκευσης

 • Χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται για το OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσίες

Αυτή η αναφορά μετεγκαταστάθηκαν στο OneDrive για επιχειρήσεις χρήση αναφοράς.

Η αναφορά του OneDrive για επιχειρήσεις χρήση δείχνει χώρου αποθήκευσης και κοινής χρήσης δραστηριότητας κατά μήκος του OneDrive για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αριθμό και το μέγεθος των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συγκεντρωτική τιμή και ανά χρήστη.

Χρήση του SharePoint

Προηγούμενο Κέντρο διαχείρισης

Νέο κέντρο διαχείρισης

Σημειώσεις

Μετρικά αποθήκευσης μισθωτή

 • Χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται για ολόκληρο το μισθωτή

 • Χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται για το OneDrive για επιχειρήσεις

 • Χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται για τις τοποθεσίες ομάδας

Αυτή η αναφορά μετεγκαταστάθηκαν στο της αναφοράς χρήσης τοποθεσίας του SharePoint .

Η αναφορά χρήσης τοποθεσιών του SharePoint σάς παρέχει χώρο αποθήκευσης κατανάλωση λεπτομέρειες σε όλες τις τοποθεσίες του SharePoint. Η αναφορά σάς βοηθά να δείτε δραστηριότητας σε τοποθεσίες, της ποσότητας χώρου αποθήκευσης είναι διαθέσιμα ανά τοποθεσία και πώς χρησιμοποιούνται οι τοποθεσίες για αποθήκευση αρχείων.

Χώρος αποθήκευσης της τοποθεσίας ομάδας

 • Χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται για τις τοποθεσίες ομάδας

Αυτή η αναφορά μετεγκαταστάθηκαν στο της αναφοράς χρήσης τοποθεσίας του SharePoint .

Η αναφορά χρήσης τοποθεσιών του SharePoint σάς παρέχει χώρο αποθήκευσης κατανάλωση λεπτομέρειες σε όλες τις τοποθεσίες του SharePoint. Η αναφορά σάς βοηθά να δείτε δραστηριότητας σε τοποθεσίες, της ποσότητας χώρου αποθήκευσης είναι διαθέσιμα ανά τοποθεσία και πώς χρησιμοποιούνται οι τοποθεσίες για αποθήκευση αρχείων.

Ασφάλεια και συμμόρφωση

Προηγούμενο Κέντρο διαχείρισης

Νέο κέντρο διαχείρισης

Σημειώσεις

Πρόσβασης γραμματοκιβωτίου με μη κατόχους

 • Μη-κατόχου πρόσβαση από χρήστες που βρίσκονται εντός ή εκτός της εταιρείας σας

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Εντοπισμός ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

 • Ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που εντοπίστηκε στη στάλθηκε ή παραλήφθηκε ομαδοποιημένα κατά τύπο φιλτραρίσματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  • Περιεχόμενο φιλτραρισμένο, SMTP αποκλείονται, αποκλεισμένων διευθύνσεων IP και καταλόγου που αποκλείονται

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Επάνω από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας για την αλληλογραφία

 • Τα 10 σημαντικότερα λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας στο λάβει και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Αποστολής και λήψης αλληλογραφίας

 • Ομαδοποίηση κατά τύπο κίνηση:

  • Καλή αλληλογραφία – τα μηνύματα που έχουν ληφθεί και δεν επισημαίνονται ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας.

  • Ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – μηνυμάτων που προσδιορίζονται ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

  • Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας – τα μηνύματα που περιείχε λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας.

  • Κανόνες μεταφοράς – τα μηνύματα που έχουν αντιστοιχιστεί τουλάχιστον έναν κανόνα

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Τις ανιχνεύσεις λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας

 • Απεσταλμένα ή ληφθέντα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την ενέργεια από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που έχει εφαρμοστεί

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Συμφωνίες επάνω κανόνα για την αλληλογραφία

 • Οι καλύτερες 10 πιο αντιστοιχισμένο κανόνες μεταφοράς για λήψη και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Συμφωνίες κανόνα για την αλληλογραφία

 • Αριθμός των αντιστοιχίσεων κανόνα μεταφοράς, ομαδοποιημένα κατά σοβαρότητας κανόνα

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Ταιριάζει με την πολιτική αποτροπή (DLP) απώλεια δεδομένων επάνω για την αλληλογραφία

 • Πρώτων 10 πιο αντιστοιχιστεί DLP πολιτικών για λήψη και αποστολή αλληλογραφίας

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Κανόνας αποτροπή (DLP) απώλεια δεδομένων επάνω ταιριάζει για την αλληλογραφία

 • Πρώτων 10 πιο αντιστοιχιστεί κανόνες DLP για λήψη και αποστολή αλληλογραφίας

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Συμφωνίες πολιτικής DLP από σοβαρότητας για την αλληλογραφία

 • Αριθμός κανόνα πολιτικής DLP συμφωνεί με για αλληλογραφία, ομαδοποιημένα κατά σοβαρότητας

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Συμφωνίες πολιτικής DLP παράβλεψης και false θετικά για την αλληλογραφία

 • Αριθμός συμφωνίες υπερισχύει η πολιτική DLP (ο χρήστης έχει τον αποστολέα παρά συμφωνία DLP) και false θετικά (τις αναφορές χρήστη που ταιριάζουν με ένα DLP ήταν εσφαλμένη).

Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Ασφάλεια και συμμόρφωση στην ενότητα αναφορές.

Ομάδες Office 365

Προηγούμενο Κέντρο διαχείρισης

Νέο κέντρο διαχείρισης

Σημειώσεις

Νέα και διαγραμμένο ομάδες

 • Νέες ομάδες

 • Διαγραμμένο ομάδες

Αυτή η αναφορά είναι να καταργηθεί.

Εκτύπωση Αναφορών του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης - ομάδων του Office 365 σάς ιδέες σε τη δραστηριότητα των ομάδων του Office 365 στην εταιρεία σας και δείτε τον αριθμό των ομάδων Office 365 δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται.

Ενεργοποίησης του Office 365

Προηγούμενο Κέντρο διαχείρισης

Νέο κέντρο διαχείρισης

Σημειώσεις

Ενεργοποιήσεις του Office

Αναφορά ενεργοποίησης του Office στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365

Η αναφορά ενεργοποίησης του Office στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 παρέχει μια προβολή των οποίων χρήστες έχουν ενεργοποιηθεί της συνδρομής του Office σε τουλάχιστον μία συσκευή. Παρέχει μια ανάλυση του το Office 365 Proplus έργου και Visio Pro για ενεργοποίησης συνδρομή στο Office 365, καθώς και την ανάλυση της ενεργοποίησης μέσω υπολογιστή και συσκευές.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×