Πού πήγε η τοποθεσία Κέντρου BI στο Project Online;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

< Περισσότερη βοήθεια για το Project

Βελτιώσεις στο Project Online περιλαμβάνουν πιο εύκολη πρόσβαση στα δείγματα αναφορών και τις συνδέσεις δεδομένων. Η τοποθεσία του κέντρου επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) δεν είναι πλέον δημιουργείται αυτόματα για νέες τοποθεσίες στο Project Online και νέες λίστες/βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται για το περιεχόμενο της αναφοράς. Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις αλλαγές, όπως τι πρέπει να κάνετε εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παλιά τοποθεσία Κέντρου BI.

Ποιες είναι οι αλλαγές;

Μέχρι πρόσφατα, κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας του Project Online, μια τοποθεσία Κέντρου BI δημιουργήθηκε αυτόματα. Η τοποθεσία Κέντρου BI μοιάζει με εικόνα που ακολουθεί:

Πρότυπο τοποθεσίας επιχειρηματικών πληροφοριών

Με τις πρόσφατες αλλαγές, η τοποθεσία Κέντρου BI δημιουργείται δεν είναι πλέον από προεπιλογή. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για το περιβάλλον σας.

Πριν από την...

Τώρα...

Χρήση τοποθεσίας Κέντρου BI

Κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας του Project Online, μια τοποθεσία Κέντρου BI δημιουργήθηκε αυτόματα. Η τοποθεσία Κέντρου BI περιλαμβάνει αναφοράς περιεχόμενο, όπως τα δείγματα αναφορών και συνδέσεις δεδομένων, και είναι όπου μπορείτε να μεταβείτε για να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε το Project Online αναφορές.

Όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία Project Online, χωρίς τοποθεσία του κέντρου BI δημιουργείται αυτόματα. Αντί για αυτό, το μια βιβλιοθήκη αναφορών και μια λίστα συνδέσεων δεδομένων δημιουργούνται αυτόματα. Project Online περιλαμβάνει συνδέσεις σε αυτές τις θέσεις, ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη νέα βιβλιοθήκη αναφορών και τη λίστα συνδέσεων δεδομένων αντί για την τοποθεσία του κέντρου BI θα ενημερωθούν οποιαδήποτε τοποθεσίες στο Project Online που χρησιμοποιείτε ήδη. Δεν διαγράφεται την υπάρχουσα τοποθεσία του κέντρου BI (μέχρι να το διαγράψετε μόνοι σας) και το υπάρχον περιεχόμενο εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο. Συνδέσεις σε τοποθεσίες του Project Online ενημερώνονται αυτόματα ώστε να οδηγεί στη λίστα νέα βιβλιοθήκη αναφορών και συνδέσεις δεδομένων.

Περιήγηση σε αναφορές

Όταν κάνετε κλικ στο πλακίδιο αναφορές στην τοποθεσία του Project Online, που λήφθηκαν στην τοποθεσία του κέντρου BI. Εκεί, θα κάνατε κλικ αναφορές για να προβάλετε τις αναφορές του έργου.

Στην τοποθεσία του Project Online, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή αναφορές, μεταβείτε απευθείας στο στη βιβλιοθήκη αναφορών όπου είναι αποθηκευμένες οι αναφορές σας.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις δεδομένων

Όταν κάνετε κλικ στο πλακίδιο αναφορές στην τοποθεσία του Project Online, που λήφθηκαν στην τοποθεσία του κέντρου BI. Εκεί, θα μπορείτε να κάνετε κλικ σε Συνδέσεις δεδομένων για να προβάλετε τις συνδέσεις σας δεδομένα που είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιήσετε για τις αναφορές.

Στην τοποθεσία του Project Online, επιλέξτε Περιεχόμενα τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνδέσεις δεδομένων.

Τα καλά νέα είναι, έχετε επιλογές! Τι θέλετε να κάνετε;

Με αυτές τις αλλαγές, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη νέα σας βιβλιοθήκη αναφορών, ή να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παλιά τοποθεσία Κέντρου BI.

Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες για περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε επιλογή.

Χρησιμοποιήστε τη νέα βιβλιοθήκη αναφορών

Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τη νέα βιβλιοθήκη αναφορών και δεν έχετε το περιεχόμενο για να μετακινήσετε, είστε έτοιμοι. Σας δείγματα αναφορών και των συνδέσεων δεδομένων έχουν ήδη ρυθμιστεί και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε.

Εάν έχετε το υπάρχον περιεχόμενο σε μια τοποθεσία Κέντρου BI που που χρησιμοποιείτε, θα θέλετε να μετακινήσετε του περιεχομένου σας νέες λίστες/βιβλιοθήκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 • Δεν μετακίνηση τα δείγματα αναφορών ή προεπιλεγμένη OData συνδέσεων δεδομένων που λαμβάνετε αυτόματα στο Project Online. Η νέα βιβλιοθήκη αναφορών και λίστα συνδέσεων δεδομένων θα περιέχει ήδη αυτά τα αρχεία. Μετακίνηση μόνο τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί την ομάδα σας και που θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε.

 • Εάν έχετε πολλά αρχεία για να μετακινήσετε, δοκιμάστε τα εξής: στην κορδέλα, στην καρτέλα βιβλιοθήκη, επιλέξτε το κουμπί Άνοιγμα με την Εξερεύνηση. Στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε τα αρχεία σας, χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση αρχείων.

Για να μεταφέρετε το περιεχόμενό σας από την παλιά τοποθεσία Κέντρου BI με τις νέες βιβλιοθήκες
 1. Στην τοποθεσία του Project Online, επιλέξτε Ρυθμίσεις >Περιεχόμενα τοποθεσίας. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα δευτερεύουσες τοποθεσίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο επιχειρηματικής ευφυΐας για να ανοίξετε την τοποθεσία Κέντρου BI.

 2. Επιλέξτε Συνδέσεις δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε λήψη του αρχεία σύνδεσης δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από την ομάδα σας σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας. (Μην μετακινείτε τις συνδέσεις δεδομένων OData προεπιλεγμένη.)

 3. Στην τοποθεσία του κέντρου BI, επιλέξτε αναφορές και, στη συνέχεια, κάντε λήψη τυχόν αναφορές που έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί την ομάδα σας σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας. (Μην μετακινήσετε τα δείγματα αναφορών προεπιλεγμένη.)

 4. Μεταβείτε στην τοποθεσία Project Online, επιλέξτε Περιεχόμενα τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνδέσεις δεδομένων.

  Κάντε αποστολή των αρχείων σύνδεσης δεδομένων στη νέα βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων.

 5. Στην τοποθεσία του Project Online, επιλέξτε αναφορές και, στη συνέχεια, να αποστείλετε τις αναφορές σας στη νέα βιβλιοθήκη αναφορών.

Αφού έχετε μετακινήσει το έργο σας αναφοράς περιεχόμενο, συνιστάται να που ανοίγετε κάθε αναφορά, ανανεώστε τα δεδομένα, και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση για να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν σωστά.

Για να αποφύγετε διπλότυπες σύνολα των συνδέσεων δεδομένων και των αναφορών, εξετάστε το ενδεχόμενο να διαγράψετε την παλιά τοποθεσία Κέντρου BI αφού έχετε μετακινήσει το περιεχόμενό σας.

Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε την υπάρχουσα τοποθεσία Κέντρου BI

Εάν προτιμάτε μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπάρχουσα τοποθεσία του κέντρου BI, μπορείτε να το κάνετε. Επεξεργαστείτε μια σύνδεση στην τοποθεσία του Project Online ώστε να οδηγεί στη σωστή θέση για το περιεχόμενό σας. Παρακάτω θα δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε.

Για να ενημερώσετε μια σύνδεση στην τοποθεσία του Project Online
 1. Στην τοποθεσία του Project Online, επιλέξτε Ρυθμίσεις >Περιεχόμενα τοποθεσίας.

  Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα δευτερεύουσες τοποθεσίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο επιχειρηματικής ευφυΐας.

 2. Αντιγράψτε τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web (URL) της τοποθεσίας Κέντρου BI.

 3. Μεταβείτε στην τοποθεσία του Project Online και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία συνδέσεων στη Γρήγορη εκκίνηση.

 4. Στη γραμμή " αναφορές ", στη στήλη Προσαρμοσμένη διεύθυνση URL, επικολλήστε τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web που αντιγράψατε στο βήμα 3.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.

Αυτό είναι! Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παλιά τοποθεσία Κέντρου BI μέχρι να είστε έτοιμοι να μετάβασης στη νέα βιβλιοθήκη αναφορών και συνδέσεις δεδομένων λίστας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×