Πολλαπλασιασμός και διαίρεση αριθμών στο Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση γίνονται εύκολα στο Excel, ωστόσο πρέπει να δημιουργήσετε έναν απλό τύπο για την ενέργεια αυτή. Απλώς να θυμάστε ότι όλοι οι τύποι στο Excel ξεκινούν με ένα σύμβολο ίσον (=) και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή τύπων για να τους δημιουργήσετε.

Πολλαπλασιασμός αριθμών

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να υπολογίσετε πόσο εμφιαλωμένο νερό χρειάζεστε για ένα συνέδριο πελατών (σύνολο συμμετεχόντων επί 4 ημέρες επί 3 φιάλες ανά ημέρα) ή την αποζημίωση του κόστους ενός επαγγελματικού ταξιδιού (σύνολο χιλιομέτρων επί 0,46). Υπάρχουν πολλοί τρόποι πολλαπλασιασμού αριθμών.

Πολλαπλασιασμός αριθμών σε κελί

Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό τελεστή * (αστερίσκος).

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε σε ένα κελί =5*10, το κελί θα εμφανίσει το αποτέλεσμα 50.

Πολλαπλασιασμός μιας στήλης αριθμών με έναν σταθερό αριθμό

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να πολλαπλασιάσετε κάθε κελί μιας στήλης επτά αριθμών με έναν αριθμό που περιέχεται σε άλλο κελί. Σε αυτό το παράδειγμα, ο αριθμός με τον οποίο θέλετε να πολλαπλασιάσετε είναι το 3 και περιέχεται στο κελί C2.

Πολλαπλασιασμός αριθμών με μια σταθερά
 1. Τύπος = A2 * $B$ 2 σε μια νέα στήλη στο υπολογιστικό φύλλο σας (το παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιεί στήλη D). Φροντίστε να συμπεριλάβετε ένα σύμβολο $ πριν B και πριν από 2 στον τύπο και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση: Χρησιμοποιώντας τα σύμβολα $ υποδεικνύει στο Excel ότι η αναφορά στο B2 είναι "απόλυτη", γεγονός που σημαίνει ότι όταν αντιγράφετε τον τύπο σε άλλο κελί, η αναφορά θα πάντα στο κελί B2. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμβολα $ στον τύπο και σύρατε τον τύπο προς τα κάτω κελί B3, Excel πρέπει να αλλάξετε τον τύπο για να = A3 * C3, το οποίο δεν θα λειτουργούν, επειδή δεν υπάρχει τιμή στο κελί B3.

 2. Σύρετε τον τύπο προς τα κάτω στα υπόλοιπα κελιά της στήλης.

  Σημείωση: Excel 2016 για Windows, τα κελιά συμπληρώνονται αυτόματα.

Πολλαπλασιασμός αριθμών σε διαφορετικά κελιά με χρήση τύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση PRODUCT για τον πολλαπλασιασμό αριθμών, κελιά και περιοχές.

Πολλαπλασιάστε αριθμούς χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση PRODUCT

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό έως 255 αριθμούς ή αναφορές κελιών στη συνάρτηση PRODUCT . Για παράδειγμα, το τύπου =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) πολλαπλασιάζει δύο μεμονωμένα κελιά (A2 και G4), δύο αριθμών (12 και 150) και τρεις περιοχές (A4:A15, E3:E5 και H4:J6).

Διαίρεση αριθμών

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε πόσες ανθρωποώρες χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση ενός έργου (σύνολο ωρών έργου ÷ σύνολο εργαζομένων στο έργο) ή τα πραγματικά χιλιόμετρα ανά γαλόνι καταναλώσατε στο πρόσφατο ταξίδι σας (συνολικό μίλια ÷ σύνολο λίτρων). Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει η διαίρεση αριθμών.

Διαίρεση αριθμών σε κελί

Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό τελεστή / (κάθετος).

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε =10/5 σε ένα κελί, το κελί θα εμφανίσει τον αριθμό 2.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει το σύμβολο της ισότητας (=) στο κελί πριν να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς και τον τελεστή /. Διαφορετικά, το Excel θα θεωρήσει ότι πληκτρολογείτε ημερομηνία. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 30/7, το Excel μπορεί να εμφανίσει την τιμή 30-Ιουλ στο κελί. Ή, εάν πληκτρολογήσετε 12/36, το Excel θα μετατρέψει πρώτα αυτήν την τιμή σε 1/12/1936 και θα εμφανίσει 1-Δεκ στο κελί.

Σημείωση: Δεν υπάρχει συνάρτηση DIVIDE στο Excel.

Διαίρεση αριθμών χρησιμοποιώντας αναφορές σε κελιά

Αντί να εισάγετε αριθμούς απευθείας στον τύπο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αναφορές σε κελιά, όπως τα A2 και A3, για να αναφερθείτε σε αριθμούς που θέλετε να συμπεριλάβετε στη διαίρεση.

Παράδειγμα:

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής τους τύπους που επιστρέφουν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL +' (βαρεία) ή στην καρτέλα τύποι, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

A

B

C

1

Δεδομένα

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

2

15000

=A2/A3

Διαιρεί το 15000 με το 12 (1250)

3

12

Διαίρεση μιας στήλης αριθμών με σταθερό αριθμό

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να διαιρέσετε κάθε κελί μιας στήλης επτά αριθμών με έναν αριθμό που περιέχεται σε άλλο κελί. Σε αυτό το παράδειγμα, ο αριθμός με τον οποίο θέλετε να διαιρέσετε είναι το 3 και περιέχεται στο κελί C2.

A

B

C

1

Δεδομένα

Τύπος

Σταθερά

2

15000

=A2/$C$2

3

3

12

=A3/$C$2

4

48

=A4/$C$2

5

729

=A5/$C$2

6

1534

=A6/$C$2

7

288

=A7/$C$2

8

4306

=A8/$C$2

 1. Τύπος = A2 / $C$ 2 στο κελί B2. Φροντίστε να συμπεριλάβετε ένα σύμβολο $ πριν C και πριν από 2 στον τύπο.

 2. Μεταφέρετε τον τύπο του κελιού Β2 προς τα κάτω στα υπόλοιπα κελιά της στήλης B.

Σημείωση: Χρησιμοποιώντας τα σύμβολα $ υποδεικνύει στο Excel ότι η αναφορά στο κελί C2 είναι "απόλυτη", γεγονός που σημαίνει ότι όταν αντιγράφετε τον τύπο σε άλλο κελί, η αναφορά θα πάντα για το κελί C2. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμβολα $ στον τύπο και σύρατε τον τύπο προς τα κάτω κελί B3, Excel πρέπει να αλλάξετε τον τύπο για να = A3/C3, το οποίο δεν θα λειτουργούν, επειδή δεν υπάρχει τιμή στο κελί C3.

Δείτε επίσης

Υπολογισμός τελεστές και σειρά λειτουργιών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×