Πολιτικές διατήρησης και αρχειοθέτησης στο Outlook στο web για επιχειρήσεις

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Πολιτικές διατήρησης για να δείτε και να τροποποιήσετε τη λίστα με τις πολιτικές διατήρησης και τις πολιτικές αρχειοθέτησης που είναι διαθέσιμες για εφαρμογή στα μηνύματά σας. Οι πολιτικές διατήρησης ελέγχουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα αποθηκεύονται τα μηνύματά σας. Οι πολιτικές αρχειοθέτησης ελέγχουν το χρονικό διάστημα παραμονής των μηνυμάτων σε έναν φάκελο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από τη μετακίνησή τους σε αρχειοθήκη.

Ενδεχομένως να μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε προαιρετικές πολιτικές διατήρησης και πολιτικές αρχειοθέτησης που έχουν οριστεί από το άτομο το οποίο διαχειρίζεται το γραμματοκιβώτιό σας. Δεν μπορείτε να καταργήσετε υποχρεωτικές πολιτικές.

Σημείωση: Η διαχείριση των πολιτικών διατήρησης για το λογαριασμό σας αποτελεί προαιρετική δυνατότητα και ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη σε εσάς.

Σε αυτό το άρθρο

Διαχείριση πολιτικών διατήρησης

Εκχώρηση πολιτικών διατήρησης και αρχειοθέτησης

Τι συμβαίνει με τα μηνύματα που έχουν καταργηθεί;

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Διαχείριση πολιτικών διατήρησης

Για να διαχειριστείτε τη λίστα των πολιτικών διατήρησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook Web App χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL που παρέχεται από το άτομο που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον οργανισμό σας. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

 2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Outlook. Εναλλακτικά, επιλέξτε εκκίνηση εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογής του Office 365 > Outlook.

 3. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές.

 4. Στις Επιλογές, επιλέξτε Οργάνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Πολιτικές διατήρησης. Εναλλακτικά, στις Επιλογές, επιλέξτε ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ > Αυτόματη επεξεργασία > Πολιτικές διατήρησης.

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε στοιχεία των φακέλων μηνυμάτων σας. Για να προσθέσετε και άλλες πολιτικές, επιλέξτε "προσθήκη" νέο . Για να καταργήσετε μια προαιρετική πολιτική από τη λίστα σας, επιλέξτε την και κατόπιν επιλέξτε "διαγραφή" απόρριψη .

Στήλη

Περιγραφή

Όνομα

Το όνομα της πολιτικής, συνήθως περιγραφικό.

Ενέργεια διατήρησης

Τι συμβαίνει σε ένα μήνυμα κατά τη λήξη της περιόδου διατήρησης. Ένα μήνυμα μπορεί να αρχειοθετηθεί ή να διαγραφεί.

Περίοδος διατήρησης

Πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει ένα μήνυμα στο γραμματοκιβώτιό σας πριν από την εφαρμογή της πολιτικής.

Για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με μια πολιτική διατήρησης, επιλέξτε την για να τις εμφανίσετε. Στο παράθυρο λεπτομερειών θα δείτε εάν η πολιτική είναι υποχρεωτική ή όχι, πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρείται ένα μήνυμα, πού θα μετακινείται ένα μήνυμα μετά την περίοδο διατήρησης και τυχόν σχόλια.

Αρχή της σελίδας

Εκχώρηση πολιτικών διατήρησης και αρχειοθέτησης

Μπορείτε να δείτε τις πολιτικές διατήρησης που είναι διαθέσιμες για εσάς στο Outlook Web App. Στις Επιλογές, επιλέξτε Οργάνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Πολιτικές διατήρησης. Εναλλακτικά, στις Επιλογές, επιλέξτε ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ > Αυτόματη επεξεργασία > Πολιτικές διατήρησης.

Για να αντιστοιχίσετε μια πολιτική διατήρησης σε ένα μήνυμα ή σε ένα φάκελο, πρέπει να μεταβείτε στα μηνύματά σας.

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook Web App χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL που παρέχεται από το άτομο που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον οργανισμό σας. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

 2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Outlook. Εναλλακτικά, επιλέξτε εκκίνηση εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογής του Office 365 > Outlook.

 3. Στο παράθυρο φακέλων, κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα ή στο φάκελο για τα οποία θέλετε να εφαρμόσετε μια πολιτική και επιλέξτε Αντιστοίχιση πολιτικής.

 4. Επιλέξτε την πολιτική που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Χρήση πολιτικής γονικού φακέλου. Οι πολιτικές που είναι διαθέσιμες ελέγχονται από την εταιρεία σας.

Αρχή της σελίδας

Τι συμβαίνει με τα μηνύματα που έχουν καταργηθεί;

Μια πολιτική διατήρησης μπορεί να διαγράψει οριστικά τα μηνύματα ή να τα μετακινήσει στο φάκελο "Διαγραμμένα". Εάν η περιγραφή της πολιτικής διατήρησης αναφέρει Διαγραφή (προσωρινά ανακτήσιμο), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ανάκτηση διαγραμμένων στοιχείων για να ανακτήσετε τα μηνύματα. Ο χρόνος για τον οποίο είναι ανακτήσιμα τα στοιχεία ελέγχεται από το διαχειριστή της εταιρείας. Η προεπιλεγμένη περίοδος είναι 30 ημέρες. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάκτηση ενός στοιχείου που δεν βρίσκεται πλέον στον φάκελο "Διαγραμμένα" στο θέμα Ανάκτηση διαγραμμένων στοιχείων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook Web App.

Κατά την ανάκτηση ενός στοιχείου που έχει καταργηθεί από μια πολιτική διατήρησης ή αρχειοθέτησης, πρέπει είτε να τοποθετήσετε το στοιχείο σε ένα φάκελο ο οποίος δεν είναι συσχετισμένος με κάποια πολιτική είτε να καταργήσετε την πολιτική από αυτό το στοιχείο αφού το ανακτήσετε. Διαφορετικά, το στοιχείο μπορεί να καταργηθεί ξανά.

Αρχή της σελίδας

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε πολιτικές διατήρησης για το ημερολόγιό σας.

 • Οι πολιτικές διατήρησης δημιουργούνται και ελέγχονται από το διαχειριστή της εταιρείας σας.

 • Πολιτικές διατήρησης και αρχειοθέτησης πραγματοποιείται μόνο μία φορά σε επτά ημέρες.

 • Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση των φακέλων Outlook Web App στο θέμα Εργασία με φακέλους αλληλογραφίας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×