Ποια μορφή αρχείου θα πρέπει να χρησιμοποιώ στην Access 2007;

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η Microsoft Office Access 2007 διαθέτει μια νέα μορφή αρχείου που χρησιμοποιεί την επέκταση αρχείου .accdb. Επιπλέον, η Office Access 2007 εξακολουθεί να παρέχει κάποια υποστήριξη για τις μορφές αρχείων που χρησιμοποιούνταν στις προηγούμενες εκδόσεις της Access. Το άρθρο αυτό εξηγεί γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη νέα μορφή αρχείου, όποτε είναι δυνατό, και γιατί μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη μορφή αρχείου της προηγούμενης έκδοσης σε κάποιες περιπτώσεις. Επίσης, θα μάθετε τον τρόπο, με τον οποίο μπορείτε να μετατρέψετε μια βάση δεδομένων στη νέα μορφή αρχείου.

Σε αυτό το άρθρο

Στη νέα μορφή αρχείου (.accdb)

Η προηγούμενη μορφή αρχείου (.mdb)

Μετατροπή στη νέα μορφή αρχείου

Η νέα μορφή αρχείου (.accdb)

ΗOffice Access 2007 χρησιμοποιεί μια νέα μορφή αρχείου που υποστηρίζει πολλές βελτιώσεις του προϊόντος. Όταν δημιουργείτε μια νέα βάση δεδομένων στην Access 2007, η βάση δεδομένων χρησιμοποιεί τη νέα μορφή αρχείου από προεπιλογή και παίρνει την επέκταση ονόματος αρχείου .accdb.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη νέα μορφή αρχείου όποτε είναι δυνατόν, επειδή υποστηρίζει νέες δυνατότητες, όπως τα πεδία πολλών τιμών και τα συνημμένα. Ωστόσο, η νέα μορφή αρχείου δεν ανοίγει σε προηγούμενες εκδόσεις της Access, δεν συνδέεται με προηγούμενες εκδόσεις της Access, δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και δεν υποστηρίζει την ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων με προηγούμενες εκδόσεις της Access, τη δυνατότητα αναπαραγωγής ή τη δυνατότητα ασφαλείας σε επίπεδο χρήστη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης.

Οι νέες δυνατότητες που υποστηρίζονται στη μορφή αρχείου .accdb είναι οι εξής:

 • Πεδία πολλών τιμών

  Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναθέσετε μια εργασία σε έναν εργαζόμενο, αλλά αποφασίζετε τελικά ότι πρέπει να την αναθέσετε σε περισσότερα άτομα. Στην Office Access 2007 μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών, που σας επιτρέπει να επιλέξετε τα όνομα των εργαζομένων από ένα πλαίσιο ή να τα εισαγάγετε σε ένα πλαίσιο.

  Όταν κάνετε κλικ στο πλαίσιο, τα επιλεγμένα πλαίσια ελέγχου υποδεικνύουν τις επιλογές σας. Τα επιλεγμένα ονόματα εργαζομένων αποθηκεύονται στο πεδίο πολλών τιμών και εμφανίζονται διαχωρισμένα με κόμματα (από προεπιλογή).

  Με τα πεδία πολλών τιμών διευκολύνεται η επιλογή και αποθήκευση πολλών επιλογών, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία βάσης δεδομένων πιο σύνθετης σχεδίασης. Τα πεδία πολλών τιμών είναι επίσης σημαντικά για την ενοποίηση με το Windows SharePoint Services 3.0, επειδή και οι λίστες του SharePoint υποστηρίζουν πεδία πολλών τιμών.

  Σημαντικό: Τα πεδία πολλών τιμών υποστηρίζονται μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε τη νέα μορφή αρχείου .accdb.

 • Τύπος δεδομένων "Συνημμένο"

  Ο νέος τύπος δεδομένων "Συνημμένο" σας επιτρέπει να αποθηκεύετε εύκολα όλους τους τύπους εγγράφων και δυαδικών αρχείων στη βάση δεδομένων χωρίς να αυξάνεται υπερβολικά το φυσικό μέγεθος της βάσης δεδομένων. Τα συνημμένα συμπιέζονται αυτόματα, όταν πρέπει, για να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης του ελεύθερου χώρου. Μπορείτε να επισυνάψετε ένα έγγραφο του Microsoft Office Word 2007 σε μια εγγραφή ή μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σειρά ψηφιακών φωτογραφιών. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε πολλά συνημμένα σε μία εγγραφή.

  Σημαντικό: Ο τύπος δεδομένων "Συνημμένο" υποστηρίζεται μόνο αν χρησιμοποιείτε τη νέα μορφή αρχείων .accdb.

 • Βελτιωμένη ενοποίηση με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services και το πρόγραμμα Microsoft Office Outlook 2007

  Στο παρελθόν, τα αρχεία της Access με μορφή .mdb αποκλείονταν από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services και το Outlook λόγω του γεγονότος ότι μπορούσε να συμπεριληφθεί σε μια βάση δεδομένων της Access μη ασφαλής κώδικας. Στην Office Access 2007 ο κώδικας μπορεί είτε να επαληθευτεί ως ασφαλής, είτε να απενεργοποιηθεί. Έτσι, καθίσταται δυνατή η πληρέστερη ενοποίηση βάσεων δεδομένων της Access με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services ή το Outlook.

  Σημαντικό: Αυτή η δυνατότητα καλύτερης ενοποίησης των βάσεων δεδομένων της Access με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services ή το Outlook υποστηρίζεται μόνο αν χρησιμοποιείτε τη νέα μορφή αρχείου .accdb.

 • Λάβετε μια λίστα του SharePoint χωρίς σύνδεση με την Access

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λίστες του SharePoint χωρίς σύνδεση, με ένα κλικ, μέσω της Office Access 2007. Εργαστείτε με τα δεδομένα σας στην Access και έπειτα συγχρονίστε τις αλλαγές που κάνατε ή επανασυνδεθείτε στην τοποθεσία του SharePoint αργότερα.

  Σημαντικό: Η δυνατότητα χρήσης μιας λίστας του SharePoint χωρίς σύνδεση, μέσω της Access υποστηρίζεται μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε τη νέα μορφή αρχείου .accdb.

 • Παρακολούθηση ιστορικού του πεδίου "Υπόμνημα"

  Πεδία "Υπόμνημα" είναι χρήσιμες για την αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Ξεκινώντας με Office Access 2007, μπορείτε να ορίσετε μια ιδιότητα (AppendOnly) που επιβάλλει στην Access για να διατηρήσετε ένα ιστορικό όλων των αλλαγών σε ένα πεδίο υπομνήματος. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε ένα ιστορικό αυτών των αλλαγών. Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζει τη δυνατότητα διαχείρισης εκδόσεων σε Windows SharePoint Services 3.0, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Access για να παρακολουθείτε τις αλλαγές σε πολλές γραμμές ενός πεδίου κειμένου που είναι αποθηκευμένο σε μια λίστα του SharePoint (υπό την προϋπόθεση ότι το πεδίο έχει την επιλογή Προσάρτηση των αλλαγών σε υπάρχον κείμενο οριστεί Ναι ).

  Σημαντικό: Η παρακολούθηση του ιστορικού του πεδίου "Υπόμνημα" υποστηρίζεται μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε τη νέα μορφή αρχείων .accdb.

 • Βελτιωμένη κρυπτογράφηση

  Μπορείτε να επιλέξετε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων και να κρυπτογραφήσετε τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων. Όταν το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας την Office Access 2007 και ένα αρχείο με τη νέα μορφή αρχείου, η Access χρησιμοποιεί το Windows Crypto API για την κρυπτογράφηση των δεδομένων.

  Σημαντικό: Η βελτιωμένη κρυπτογράφηση υποστηρίζεται μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε τη νέα μορφή αρχείων .accdb.

Αρχή της σελίδας

Η παλιότερη έκδοση μορφής αρχείου (.mdb)

Οι εκδόσεις της Access, πριν από την έκδοση Office Access 2007, υποστηρίζουν μορφές αρχείων με επέκταση .mdb. Στην Office Access 2007 μπορείτε να ανοίξετε αρχεία .mdb. Εάν το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου της Access 2002-2003 ή Access 2000, μπορείτε να το ανοίξετε και να το χρησιμοποιήσετε στην Office Access 2007 κανονικά. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέες δυνατότητες, για τις οποίες απαιτείται μορφή αρχείου .accdb.

Εάν το αρχείο είναι αποθηκευμένο στη μορφή αρχείου της Access 95 ή Access 97, όταν το ανοίξετε πρώτη φορά στη Office Access 2007, η Access σας προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης της βάσης δεδομένων στη μορφή αρχείου που είναι ορισμένη ως προεπιλογή (συνήθως πρόκειται για τη μορφή αρχείου .accdb, εκτός αν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση εσείς ή ο διαχειριστής). Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων με εκδόσεις της Access προηγούμενες της έκδοσης Access 2007, εάν δεν πρόκειται να κάνετε κοινή χρήση της βάσης δεδομένων με άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν εκδόσεις Access προηγούμενες της Access 2007 και εάν δεν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αναπαραγωγής ή τη δυνατότητα ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη, θα πρέπει να αναβαθμίσετε το αρχείο της βάσης δεδομένων σε μορφή αρχείου .accdb. Μετά την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων σε αρχείο .accdb δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε τη βάση δεδομένων μέσω έκδοσης Access προηγούμενης της Access 2007.

Εάν το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου της Access 95 ή Access 97 και επιλέξετε να μην πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε μορφή αρχείου .accdb, δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές σχεδίασης. Μπορείτε να προβάλετε αντικείμενα και να κάνετε αλλαγές στα δεδομένα μέσω της Office Access 2007, ωστόσο δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τη σχεδίαση.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή στη νέα μορφή αρχείου

Για να μετατρέψετε πλήρως μια βάση δεδομένων Access στη νέα μορφή αρχείου .accdb, πρέπει πρώτα να ανοίξετε τη βάση δεδομένων και έπειτα να την αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου .accdb. Η ακόλουθη διαδικασία αφορά τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί στην έκδοση Access 97, Access 2000, Access 2002 ή Access 2003. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και μετατροπή αρχείων βάσης δεδομένων Access 2.0 ή Access 95, ανατρέξτε στις συνδέσεις, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Πρώτα πρέπει να ανοίξετε τη βάση δεδομένων:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να μετατρέψετε.

Μετατρέψτε τη βάση δεδομένων:

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση ως.

 2. Στην περιοχή Αποθήκευση της βάσης δεδομένων σε άλλη μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων της Access 2007.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου ή χρησιμοποιήστε το όνομα αρχείου που παρέχεται.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Δημιουργείται ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων σε μορφή αρχείου .accdb.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×