Πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό προφίλ χρήστη στο SharePoint Online

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εισαγωγή

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει την εργασία χρονομέτρησης εισαγωγή καταλόγου Active προφίλ χρήστη, η οποία είναι γνωστό ως AD εισαγωγής. Της εργασίας χρονομέτρησης Active Directory εισαγωγής αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου διοχέτευσης συγχρονισμού χρήστη στο Office 365.

Διαδικασία

Διοχέτευση συγχρονισμού χρήστη του Office 365

SharePoint Online χρησιμοποιεί της εργασίας χρονομέτρησης εισαγωγή Active Directory (AD εισαγωγή) για να εισαγάγετε τους χρήστες και ομάδες στο την εφαρμογή προφίλ χρήστη. Εισαγωγή AD συγχρονίζει τις αλλαγές από το χώρο αποθήκευσης καταλόγου SharePoint Online (SPO) για την εφαρμογή προφίλ χρήστη. Της εργασίας χρονομέτρησης αιτήσεις αλλαγών από το χώρο αποθήκευσης καταλόγου SPO και, στη συνέχεια, αντιγράφει τις τιμές για τις ιδιότητες προφίλ χρήστη που έχουν ρυθμιστεί για το συγχρονισμό. Εισαγωγή AD συγχρονίζει ένα υποσύνολο τα χαρακτηριστικά Azure Active Directory που έχουν συγχρονιστεί με Azure AD Connect. Οι ιδιότητες προφίλ που έχουν συγχρονιστεί με εισαγωγή AD δεν είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων.

Γραφικού απεικόνιση της διοχέτευσης συγχρονισμού του Office 365 χρήστη

Ανάλυση των διεργασιών στη διοχέτευση

Υπάρχουν τέσσερις διεργασίες στη διοχέτευση συγχρονισμού χρήστη στο Office 365:

Διαδικασία συγχρονισμού

Περιγραφή

Azure AD Connect

Azure AD Connect συγχρονίζει δεδομένα από την εσωτερική υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε Azure Active Directory. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: ενοποίηση σας ταυτοτήτων εσωτερικής εγκατάστασης με το Azure Active Directory.

AAD για συγχρονισμό SPO

Azure Active Directory συγχρονίζει δεδομένα από το Azure Active Directory στο χώρο αποθήκευσης καταλόγου SPO.

Εισαγωγή AD

Εισαγωγή Active Directory συγχρονίζει δεδομένα από το χώρο αποθήκευσης καταλόγου SPO για την εφαρμογή προφίλ χρήστη.

Συγχρονισμός του WSS

Συγχρονισμός του WSS συγχρονίζει τα δεδομένα από την εφαρμογή προφίλ χρήστη στη συλλογή τοποθεσιών του SharePoint Online.

Ιδιότητες προφίλ που έχουν συγχρονιστεί με την εισαγωγή AD

Εισαγωγή AD συγχρονίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά Azure Active Directory για την εφαρμογή προφίλ χρήστη:

Χαρακτηριστικό Azure Active Directory

Ιδιότητα προφίλ χρήστη SPO

Σημειώσεις

UserPrincipalName

DisplayName: Όνομα χρήστη
Όνομα: όνομα χρήστη

Η τιμή σε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε τη διαδρομή του χρήστη του OneDrive για επιχειρήσεις συλλογής τοποθεσιών.

Για παράδειγμα:
gherrera@contoso.com και /gherrera_contoso_com/

Αυτή η ιδιότητα αναπαράγεται στη συλλογή τοποθεσιών με WSS συγχρονισμού.

UserPrincipalName

DisplayName: Όνομα λογαριασμού
Όνομα: όνομα λογαριασμού

Αυτή η ιδιότητα αποθηκεύει την κωδικοποιημένη αξιώσεων κύριο όνομα χρήστη για το χρήστη.

Για παράδειγμα: i:0 # .f | συμμετοχής | gherrera@contoso.com

Αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται για να αναζητήσετε ένα προφίλ χρήστη.

UserPrincipalName

Εμφανιζόμενο όνομα: Απαίτηση αναγνωριστικού χρήστη

Όνομα: SPS-ClaimID

Αυτή η ιδιότητα αποθηκεύει αναγνωριστικό αξιώσεων του χρήστη. Το αναγνωριστικό είναι το κύριο όνομα χρήστη.

Για παράδειγμα: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

Εμφανιζόμενο όνομα: Κύριο όνομα χρήστη

Όνομα: SPS-UserPrincipalName

Αυτή η ιδιότητα αποθηκεύει το κύριο όνομα χρήστη του χρήστη.

Για παράδειγμα: gherrera@contoso.com

GivenName

Εμφανιζόμενο όνομα: Διαχείριση

Όνομα: Διαχείριση

Η ιδιότητα manager χρησιμοποιείται για να καθορίσετε τους συναδέλφους και θα χρησιμοποιηθούν στο προφίλ χρήστη και του OneDrive για επιχειρήσεις διαδικασία διαγραφής. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα: 3042522 τον τρόπο διαγραφής των προφίλ χρηστών του SharePoint Online και OneDrive για επιχειρήσεις.

DisplayName

Εμφανιζόμενο όνομα: Όνομα

Όνομα: PreferredName

Αυτή η ιδιότητα αναπαράγεται στη συλλογή τοποθεσιών με WSS συγχρονισμού.

Για παράδειγμα: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: Τηλέφωνο εργασίας

Όνομα: WorkPhone

Αυτή η ιδιότητα αναπαράγεται στη συλλογή τοποθεσιών με WSS συγχρονισμού.

Για παράδειγμα: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας

Όνομα: WorkEmail

Υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτήν τη σειρά όταν προστίθεται στο προφίλ:

WorkEmail εάν η τιμή στο διεύθυνσης διακομιστή μεσολάβησης είναι το πρόθεμα SMTP: (πρέπει να είναι με κεφαλαία)

WorkEmail εάν η τιμή στο διεύθυνσης διακομιστή μεσολάβησης είναι το πρόθεμα smtp: (πρέπει να είναι πεζά)


Αυτή η ιδιότητα αναπαράγεται στη συλλογή τοποθεσιών με WSS συγχρονισμού.

Για παράδειγμα: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: Διεύθυνση SIP

Όνομα: SPS-SIPAddress

SPS-SIPAddress εάν η τιμή στο διεύθυνσης διακομιστή μεσολάβησης είναι το πρόθεμα sip:.

Αυτή η ιδιότητα αναπαράγεται στη συλλογή τοποθεσιών με WSS συγχρονισμού.

PhysicalDeliveryOfficeName

Εμφανιζόμενο όνομα: Office

Όνομα: Office

Αυτή η ιδιότητα αναπαράγεται στη συλλογή τοποθεσιών με WSS συγχρονισμού.

Τίτλος

Εμφανιζόμενο όνομα: Τίτλος

Όνομα: Τίτλος

Αυτή η ιδιότητα είναι αναπαραγωγή στη συλλογή τοποθεσιών από WSS συγχρονισμού

Τίτλος

Εμφανιζόμενο όνομα: Τίτλος

Όνομα: Τίτλος εργασίας SPS

SPS-Τίτλος εργασίας περιέχει την ίδια τιμή με τίτλο. SPS-Τίτλος εργασίας είναι συνδεδεμένο σε ένα σύνολο όρων.

Αυτή η ιδιότητα δεν αναπαράγεται στη συλλογή τοποθεσιών.

Department

Εμφανιζόμενο όνομα: Τμήμα

Όνομα: τμήμα

Αυτή η ιδιότητα αναπαράγεται στη συλλογή τοποθεσιών με WSS συγχρονισμού.

Department

Εμφανιζόμενο όνομα: Τμήμα

Όνομα: SPS-τμήμα

Τμήμα SPS περιέχει την ίδια τιμή με τμήμα. Τμήμα SPS είναι συνδεδεμένο σε ένα σύνολο όρων.

Αυτή η ιδιότητα δεν αναπαράγεται για τις συλλογές τοποθεσιών.

WWWHomePage

DisplayName: Ανακατεύθυνση δημόσιας τοποθεσίας

Όνομα: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: Προτιμήσεις γλώσσας

Όνομα: SPS-MUILanguages

SPS MUILangauges χρησιμοποιείται από το SPO για να προσδιορίσετε ποια γλώσσα εμφάνισης μιας τοποθεσίας στο για το χρήστη όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα MUI.

msExchHideFromAddressList

Εμφανιζόμενο όνομα: SPS-HideFromAddressLists

Όνομα: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

Εμφανιζόμενο όνομα: SPS-RecipientTypeDetails

Όνομα: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: Αναγνωριστικό υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Όνομα: ADGuid

Εσωτερική

DistinguishedName

Εμφανιζόμενο όνομα: Αποκλειστικό όνομα

Όνομα: SPS-DistinguishedName

Εσωτερική

ObjectId

Εμφανιζόμενο όνομα: msonline-ObjectId

Όνομα: msOnline-ObjectId

Εσωτερική

UserType

Εμφανιζόμενο όνομα: SPS-UserType

Όνομα: SPS-UserType

Εσωτερική

Συνήθεις ερωτήσεις

ΤΡ1. Πότε θα πρέπει να περιμένω για να δείτε τις αλλαγές μου στην εφαρμογή προφίλ χρήστη;

A1. Εισαγωγή AD συγχρονίζει τις αλλαγές από τον κατάλογο SPO. Σε αυτές τις αλλαγές σε δέσμες, και εκτελεί την εργασία χρονομέτρησης μέχρι να συγχρονιστούν οι αλλαγές από τον κατάλογο SPO για την εφαρμογή προφίλ χρήστη. Ο χρόνος που είναι απαραίτητη εξαρτάται από τον αριθμό των αλλαγών (εργασία) έχει την εργασία εισαγωγής AD διαδικασία. Εάν υπάρχουν πολλές αλλαγές, της εργασίας χρονομέτρησης έχει πολλή δουλειά και που θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τις αλλαγές να απεικονίζονται στην εφαρμογή προφίλ χρήστη. Εάν η εργασία χρονομέτρησης έχει ένα μικρό όγκου εργασίας για να το κάνετε, οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται στην εφαρμογή προφίλ χρήστη πολύ πιο γρήγορα.

Εισαγωγή AD είναι ένα από τα συγχρονισμών που απαρτίζουν το συνολικό χρόνο για ένα χρήστη για να συγχρονιστεί πλήρως. Η εργασία χρονομέτρησης εισαγωγής AD επεξεργάζεται τις αλλαγές από τον κατάλογο SPO συνεχώς. Εισαγωγή AD επεξεργάζεται αλλαγές για κάθε μισθωτή σε ένα σύμπλεγμα διακομιστών του SharePoint Online.

Η υπηρεσία σύμβαση (SLA) αναφέρει ότι μια αλλαγή σε ένα χρήστη στον κατάλογο SPO θα εμφανιστεί στην εφαρμογή προφίλ χρήστη 24 ώρες. Αυτό είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα συνήθεις συνθήκες που θα σας θα περιμένατε μια αλλαγή στο συγχρονισμός με την εφαρμογή προφίλ χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα διαχείριση του SharePoint Online προφίλ χρηστών από το Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

Σημείωση Οι μισθωτές που έχουν ένα SKU του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα έχετε όλους τους χρήστες που έχουν εισαχθεί από προεπιλογή. Θα δημιουργηθεί ένα στέλεχος του προφίλ για το χρήστη κατά την πρώτη access στο SharePoint Online. Όταν δημιουργείται το προφίλ στέλεχος, στο προφίλ που θα εισαχθούν ως μέρος της επόμενης εργασίας AD εισαγωγής.

ΤΡ2. Ο συγχρονισμός AD εισαγωγής πάντα να αντικαταστήσετε τις ιδιότητες σε ένα προφίλ χρήστη του SharePoint Online;

A2. Για τις ιδιότητες που έχουν συγχρονιστεί με εισαγωγή AD, περιμένετε να αντικατασταθούν με τις τιμές από το Azure Active Directory.

ΤΡ3. Η εισαγωγή AD ενημέρωση μόνο οι ιδιότητες που έχουν αλλάξει;

A3. Εισαγωγή AD είναι βάσει κυρίως από τις αλλαγές που προκύπτουν πριν. Αλλά ενδέχεται να εκτελείται μια πλήρη εισαγωγή όπως απαιτείται. Είναι πιθανό ότι θα μπορούσε να είναι δυνατός ο συγχρονισμός όλων των ιδιοτήτων για το μισθωτή ή ένα χρήστη.

Q4. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιστοιχίσετε πρόσθετες ιδιότητες για εισαγωγή AD για να συγχρονίσετε από το Azure Active Directory για την εφαρμογή προφίλ χρήστη;

A4. Εισαγωγή AD περιορίζεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο ιδιοτήτων για να εξασφαλίσετε συνεπή απόδοση της εργασίας χρονομέτρησης.


Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε στην Κοινότητα της Microsoft.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×