Πληροφορίες σχετικά με την Κορδέλα του Project 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τι απέγινε το μενού και γραμμές εργαλείων; Στο Microsoft Project 2010, αυτές έχουν αντικατασταθεί με την κορδέλα, η οποία σας βοηθά να βρίσκετε γρήγορα τις εντολές που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε μια εργασία. Οι εντολές οργανώνονται σε λογικές ομάδες που συλλέγονται κάτω από καρτέλες.

Αυτό το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση γενικά του τι μπορείτε να βρείτε σε κάθε καρτέλα της κορδέλας, ακολουθούμενο από ένα σύντομο παράδειγμα του τρόπου χρήσης της κορδέλας για να εκτελέσετε μια εργασία διαχείρισης βασικού έργου. Το επίσης σας οδηγεί σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εργασία.

Σε αυτό το άρθρο

Καρτέλα "εργασία"

Στην καρτέλα πόρος

Καρτέλα "έργο"

Καρτέλα "Προβολή"

Η καρτέλα "Μορφή"

Καρτέλα "εργασία"

Καρτέλα " εργασία " παρέχει κουμπιά για την προσθήκη, μορφοποίηση και εργασία με εργασίες. Από την ομάδα Χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να επισημάνετε το ποσοστό ολοκλήρωσης, σύνδεση εργασιών σε ένα άλλοκαι Απενεργοποίηση μιας εργασίας. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες σε αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες από την ομάδα των εργασιών.

Δείγμα χρήση: Προγραμματισμός από επάνω προς τα κάτω

 1. Στην προβολή "Γράφημα Gantt", προσθέστε την εργασία σύνοψης επάνω από τις εργασίες που θέλετε να συμπεριλάβετε σε αυτό.

 2. Επιλέξτε το σύνολο των εργασιών που θέλετε να τοποθετήσετε σε μια εργασία σύνοψης.

 3. Στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα " Χρονοδιάγραμμα ", κάντε κλικ στο κουμπί εσοχής.

  Καρτέλα "Εργασία", ομάδα "Χρονοδιάγραμμα"

Για μια λεπτομερή περιγραφή του προγραμματισμού από επάνω προς τα κάτω, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός επάνω προς τα κάτω με εργασίες σύνοψης (ή φάσεων).

Δείγμα χρήση: Προγραμματισμός ελέγχεται από το χρήστη

 1. Στην προβολή "Γράφημα Gantt", επιλέξτε ένα ή περισσότερα μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες.

 2. Στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματος προγραμματισμός.

  Καρτέλα "Εργασία", ομάδα "Εργασίες"

 3. Project 2010 ενσωματώνει αυτές τις εργασίες σε υπάρχον χρονοδιάγραμμα.

Για μια πλήρη περιγραφή από τις μη αυτόματες και αυτόματες επιλογές προγραμματισμού στο Project 2010, ανατρέξτε στο θέμα Πώς προγραμματισμού έργων στο Project.

Αρχή της σελίδας

Στην καρτέλα πόρος

Τα κουμπιά στην καρτέλα πόρος σας βοηθήσει με την επιχείρηση συχνά μιγαδικού από τη διαχείριση του πόροι που κάνουν την εργασία στο έργο σας. Από αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να προσθέσετε πόρους, να τους αναθέσετε σε εργασίες και ισοστάθμισης πόρων που υπερ-ανάθεση. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την Οργάνωση ομάδας ισχυρή από αυτή την καρτέλα.

Δείγμα χρήση: Οργάνωση ομάδας

 1. Ανοίξτε ένα έργο που έχει τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες.

 2. Στην καρτέλα " πόρος ", στην ομάδα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Οργάνωση ομάδας.

  Εικόνα της ομάδας Προβολή

 3. Εμφανίζεται η Οργάνωση ομάδας.

  Γραφικό της προβολής Οργάνωση ομάδας.

Τώρα που η Οργάνωση ομάδας είναι εδώ, θελήσετε να μάθετε πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στο θέμα προβολή εργασίας της ομάδας σας με την Οργάνωση ομάδας.

Αρχή της σελίδας

Καρτέλα "έργο"

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα έργου να χειρίζεται τις λειτουργίες για προχωρημένους έργου που αφορούν ιδιότητες, Προγραμματισμός και δημιουργία αναφορών. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία, να ορίσετε κωδικούς WBS, εισαγάγετε δευτερεύοντα έργα, και δημιουργία οπτικών αναφορών από την καρτέλα " έργο ".

Δείγμα χρήση: Ορισμός γραμμής βάσης

 1. Από μια προβολή γραφήματος Gantt, επιλέξτε τις εργασίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο σχέδιο γραμμής βάσης. Για να ορίσετε μια γραμμή βάσης για ολόκληρο το έργο, παραλείψτε αυτό το βήμα.

 2. Στην καρτέλα έργο, στην ομάδα " Χρονοδιάγραμμα ", κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης ξανά στο μενού που εμφανίζεται.

  Εικόνα της ομάδας Χρονοδιάγραμμα

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης, επιλέξτε τη γραμμή βάσης και τις παραμέτρους που θέλετε να ορίσετε.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές βάσης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή ενημέρωση γραμμής βάσης ή προσωρινού σχεδίου.

Αρχή της σελίδας

Καρτέλα "Προβολή"

Στην καρτέλα Προβολή είναι μια ενιαίου για την επιλογή των διάφορων προβολές που είναι διαθέσιμες στο Project 2010 και για την προσαρμογή της τρέχουσας προβολής σας. Επίσης, είναι όπου μπορείτε να προσθέσετε μια λωρίδα χρόνου στην προβολή σας.

Δείγμα χρήση: Προσθήκη μιας λωρίδας χρόνου σε μια προβολή

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή της προβολής.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Διαιρεμένη προβολή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λωρίδα χρόνου.

  Εικόνα της ομάδας Διαιρεμένη προβολή

 3. Προβολή λωρίδας χρόνου εμφανίζεται κάτω από την κορδέλα.

  Εικόνα προβολής λωρίδας χρόνου

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα " μορφή " για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογές για την προσαρμογή της λωρίδας χρόνου.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου λωρίδας χρόνου και Λεπτομέρειες την ίδια στιγμή. Πρέπει να επιλέξετε μία προβολή ή την άλλη.

Αρχή της σελίδας

Η καρτέλα "Μορφή"

Καρτέλα " μορφή " κουμπιά Βοήθεια, μπορείτε να προσαρμόσετε το κείμενο, στήλες, χρώματα και άλλα στοιχεία του κάθε τύπο της προβολής. Τα κουμπιά στην καρτέλα Μορφοποίηση και ομάδες είναι εντελώς διαφορετικό για κάθε τύπο της προβολής. Αλλάζουν αυτόματα όταν αλλάζετε την προβολή.

Το ακόλουθο γραφικό δείχνει στην καρτέλα μορφή για μια προβολή γραφήματος Gantt.

Εικόνα της καρτέλας Μορφή γραφήματος Gantt

Δείγμα χρήση: αλλαγή του χρώματος των γραμμών Gantt

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ γραφήματος Gantt, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ στη λίστα Στυλ γραφήματος Gantt.

  Εικόνα της ομάδας Στυλ γραφήματος Gantt

 3. Τα χρώματα των γραμμών Gantt για ολόκληρο το έργο σας ενημερώνονται αμέσως.

Που είναι αρκετά εύκολο! Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι περισσότερες που μπορείτε να προσαρμόσετε γραμμές Gantt εκτός από την εφαρμογή προκαθορισμένων στυλ. Ανατρέξτε στο θέμα Μορφοποίηση του γραφήματος ράβδων μιας προβολής γραφήματος Gantt.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×