Πληροφορίες σχετικά με την Κορδέλα του Project 2010

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τι απέγινε το μενού και γραμμές εργαλείων; Στο Microsoft Project 2010, αυτές έχουν αντικατασταθεί με την κορδέλα, η οποία σας βοηθά να βρίσκετε γρήγορα τις εντολές που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε μια εργασία. Οι εντολές οργανώνονται σε λογικές ομάδες που συλλέγονται κάτω από καρτέλες.

Αυτό το έγγραφο παρέχει μια ευρεία επισκόπηση των στοιχείων που υπάρχουν σε κάθε καρτέλα της Κορδέλας, η οποία συνοδεύεται από ένα σύντομο παράδειγμα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Κορδέλας για την εκτέλεση μιας βασικής εργασίας διαχείρισης έργου. Επίσης, σας κατευθύνει προς τοποθεσίες όπου θα βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εργασία.

Σε αυτό το άρθρο

Καρτέλα "εργασία"

Στην καρτέλα πόρος

Καρτέλα "έργο"

Καρτέλα "Προβολή"

Καρτέλα "Μορφοποίηση"

Η καρτέλα "Εργασία"

Καρτέλα " εργασία " παρέχει κουμπιά για την προσθήκη, μορφοποίηση και εργασία με εργασίες. Από την ομάδα Χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να επισημάνετε το ποσοστό ολοκλήρωσης, σύνδεση εργασιών σε ένα άλλοκαι Απενεργοποίηση μιας εργασίας. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες σε αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες από την ομάδα των εργασιών.

Δείγμα χρήσης: Προγραμματισμός από επάνω προς τα κάτω

 1. Στην προβολή γραφήματος Gantt, προσθέστε μια εργασία σύνοψης επάνω από τις εργασίες που θέλετε να περιλάβετε σε αυτή.

 2. Επιλέξτε το σύνολο των εργασιών που θέλετε να τοποθετήσετε κάτω από μια εργασία σύνοψης.

 3. Στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα " Χρονοδιάγραμμα ", κάντε κλικ στο κουμπί εσοχής.

  Καρτέλα "Εργασία", ομάδα "Χρονοδιάγραμμα"

Για μια λεπτομερή περιγραφή του προγραμματισμού από επάνω προς τα κάτω, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός επάνω προς τα κάτω με εργασίες σύνοψης (ή φάσεων).

Δείγμα χρήσης: Προγραμματισμός ελεγχόμενος από το χρήστη

 1. Στην προβολή γραφήματος Gantt, επιλέξτε μία ή περισσότερες εργασίες προγραμματισμένες με μη αυτόματο τρόπο.

 2. Στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματος προγραμματισμός.

  Καρτέλα "Εργασία", ομάδα "Εργασίες"

 3. Project 2010 ενσωματώνει αυτές τις εργασίες σε υπάρχον χρονοδιάγραμμα.

Για μια πλήρη περιγραφή από τις μη αυτόματες και αυτόματες επιλογές προγραμματισμού στο Project 2010, ανατρέξτε στο θέμα Πώς προγραμματισμού έργων στο Project.

Αρχή της σελίδας

Η καρτέλα "Πόρος"

Τα κουμπιά στην καρτέλα πόρος σας βοηθήσει με την επιχείρηση συχνά μιγαδικού από τη διαχείριση του πόροι που κάνουν την εργασία στο έργο σας. Από αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να προσθέσετε πόρους, να τους αναθέσετε σε εργασίες και ισοστάθμισης πόρων που υπερ-ανάθεση. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την Οργάνωση ομάδας ισχυρή από αυτή την καρτέλα.

Δείγμα χρήσης: Οργάνωση ομάδας

 1. Ανοίξτε ένα έργο, το οποίο έχει πόρους, οι οποίοι έχουν ανατεθεί σε εργασίες.

 2. Στην καρτέλα Πόρος, στην ομάδα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Οργάνωση ομάδας.

  Εικόνα της ομάδας Προβολή

 3. Εμφανίζεται η οργάνωση ομάδας.

  Γραφικό της προβολής Οργάνωση ομάδας.

Τώρα που η Οργάνωση ομάδας είναι εδώ, θελήσετε να μάθετε πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στο θέμα προβολή εργασίας της ομάδας σας με την Οργάνωση ομάδας.

Αρχή της σελίδας

Η καρτέλα "Έργο"

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Έργο για το χειρισμό συναρτήσεων έργου για προχωρημένους, σχετικά με ιδιότητες, προγραμματισμό και αναφορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία, να ορίσετε κωδικούς WBS, να ορίσετε δευτερεύοντα έργα και να δημιουργήσετε οπτικές αναφορές από την καρτέλα Έργο.

Δείγμα χρήσης: Ορισμός γραμμής βάσης

 1. Από μια προβολή γραφήματος Gantt, επιλέξτε τις εργασίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο σχέδιο γραμμής βάσης σας. Για να ορίσετε μια γραμμή βάσης για ολόκληρο το έργο, παραβλέψτε αυτό το βήμα.

 2. Στην καρτέλα Έργο, στην ομάδα Χρονοδιάγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης ξανά στο μενού που εμφανίζεται.

  Εικόνα της ομάδας Χρονοδιάγραμμα

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης, επιλέξτε τη γραμμή βάσης και τις παραμέτρους που θέλετε να ορίσετε.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές βάσης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή ενημέρωση γραμμής βάσης ή προσωρινού σχεδίου.

Αρχή της σελίδας

Η καρτέλα "Προβολή"

Στην καρτέλα Προβολή είναι μια ενιαίου για την επιλογή των διάφορων προβολές που είναι διαθέσιμες στο Project 2010 και για την προσαρμογή της τρέχουσας προβολής σας. Επίσης, είναι όπου μπορείτε να προσθέσετε μια λωρίδα χρόνου στην προβολή σας.

Δείγμα χρήσης: Προσθήκη λωρίδας χρόνου σε προβολή

 1. Επιλέξτε οποιονδήποτε τύπο προβολής.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Διαιρεμένη προβολή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Λωρίδα χρόνου.

  Εικόνα της ομάδας Διαιρεμένη προβολή

 3. Η προβολή λωρίδας χρόνου εμφανίζεται κάτω από την Κορδέλα.

  Εικόνα προβολής λωρίδας χρόνου

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογές προσαρμογής της λωρίδας χρόνου.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη επιλογή των πλαισίων ελέγχου Λωρίδα χρόνου και Λεπτομέρειες. Πρέπει να επιλέξετε μία από τις δύο προβολές.

Αρχή της σελίδας

Η καρτέλα "Μορφή"

Τα κουμπιά της καρτέλας Μορφή σας βοηθούν στην προσαρμογή κειμένου, στηλών, χρωμάτων και άλλων στοιχείων του κάθε τύπου προβολής. Οι ομάδες και τα κουμπιά στην καρτέλα Μορφή είναι εντελώς διαφορετικά για κάθε τύπο προβολής. Αλλάζουν αυτόματα με την αλλαγή της προβολής.

Το ακόλουθο γραφικό εμφανίζει την καρτέλα Μορφή για μια προβολή γραφήματος Gantt.

Εικόνα της καρτέλας Μορφή γραφήματος Gantt

Δείγμα χρήσης: Αλλαγή του χρώματος των ράβδων Gantt

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Στυλ γραφήματος Gantt, επιλέξτε ένα στυλ στη λίστα Στυλ γραφήματος Gantt.

  Εικόνα της ομάδας Στυλ γραφήματος Gantt

 3. Τα χρώματα των ράβδων Gantt για ολόκληρο το έργο σας ενημερώνονται αμέσως.

Που είναι αρκετά εύκολο! Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι περισσότερες που μπορείτε να προσαρμόσετε γραμμές Gantt εκτός από την εφαρμογή προκαθορισμένων στυλ. Ανατρέξτε στο θέμα Μορφοποίηση του γραφήματος ράβδων μιας προβολής γραφήματος Gantt.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×