Πληροφορίες για τις πολύγλωσσες δυνατότητες στο Office

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος μπορεί να μην ισχύουν για κάποιες γλώσσες.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω πολυγλωσσικές δυνατότητες για τη δημιουργία, την επεξεργασία και την προβολή κειμένου σε πολλές γλώσσες.

Χαρακτήρες Unicode και διεθνή πληκτρολόγια

Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης που αναπαριστά τους χαρακτήρες των περισσότερων γραπτών γλωσσών με ένα μόνο σύνολο χαρακτήρων.

Στο Office για Mac 2011, μπορείτε να πληκτρολογήσετε, να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε χαρακτήρες Unicode που σχετίζονται με τα εξής πληκτρολόγια:

Αυστραλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Βραζιλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Βουλγαρίας, Καναδά, Κροατίας, Τσεχίας, Δανίας, Κάτω Χωρών, Dvorak, Εσθονίας, Νησιών Φερόε, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Χαβάης, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Ινούκτιτουτ, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λετοvίας, Λιθουανίας, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), Βόρεια Σάμι, Νορβηγίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σερβίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Γαλλικών Ελβετίας, Γερμανικών Ελβετίας, Τουρκίας, Η.Π.Α., Ουκρανίας, Εισαγωγή δεκαεξαδικού Unicode και Ουαλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους εισαγωγής του Mac OS X: Hangul, Kotoeri, Murasu Anjal Tamil, Απλοποιημένα Κινεζικά και Παραδοσιακά Κινεζικά.

Κινεζικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office για να εργαστείτε στα Κινεζικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κινεζικούς χαρακτήρες σε όλες τις εφαρμογές του Office, να χρησιμοποιήσετε φωνητικούς οδηγούς και να χρησιμοποιήσετε κινεζικό χωρισμό λέξεων και κανόνες μορφοποίησης κειμένου στο Word.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες γλώσσας στα Κινεζικά, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων γλώσσας στα Κινεζικά.

Ιαπωνικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office για να εργαστείτε στα Ιαπωνικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ιαπωνικούς χαρακτήρες σε όλες τις εφαρμογές του Office, να χρησιμοποιήσετε φωνητικούς οδηγούς στο Excel και να χρησιμοποιήσετε ιαπωνικό χωρισμό λέξεων και κανόνες μορφοποίησης κειμένου στο Word.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες γλώσσας στα Ιαπωνικά, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων γλώσσας στα Ιαπωνικά.

Μικτοί χαρακτήρες

Στα έγγραφα του Office, μπορείτε να εμφανίσετε δεδομένα που αποτελούνται τόσο από λατινικούς χαρακτήρες όσο και από χαρακτήρες γλωσσών της Ανατολικής Ασίας.

Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου

Όταν χρησιμοποιείτε τη διάταξη πληκτρολογίου για μια γλώσσα που συνοδεύεται από εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου που είναι διαθέσιμα για κάθε γλώσσα

Κανόνες ορθογραφίας για τα Γαλλικά

Εάν εργάζεστε στα Γαλλικά, μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις ορθογραφικού ελέγχου στο Word και το PowerPoint ώστε να χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακοί (παλαιοί) κανόνες ορθογραφίας, οι νέοι κανόνες ορθογραφίας ή και τα δύο, για τον ορθογραφικό έλεγχο κειμένων στα Γαλλικά. Μπορείτε, επίσης, να επιβάλετε τη χρήση τονισμένων κεφαλαίων γραμμάτων.

Νέοι κανόνες ορθογραφίας για τα Γερμανικά

Εάν εργάζεστε στα Γερμανικά, μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις ορθογραφικού ελέγχου του Word ώστε να χρησιμοποιούνται οι νέοι κανόνες ορθογραφίας για τον ορθογραφικό έλεγχο κειμένων στα Γερμανικά.

Κανόνες ορθογραφίας για τα Πορτογαλικά (Βραζιλίας)

Εάν εργάζεστε στα Πορτογαλικά (Βραζιλίας), μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις ορθογραφικού ελέγχου στο Word και το PowerPoint ώστε να χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακοί (παλαιοί) κανόνες ορθογραφίας για τα Πορτογαλικά Βραζιλίας, οι νέοι κανόνες ορθογραφίας ή και τα δύο, για τον ορθογραφικό έλεγχο κειμένων στα Πορτογαλικά Βραζιλίας.

Κανόνες ορθογραφίας για τα Πορτογαλικά

Εάν εργάζεστε στα Πορτογαλικά, μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις ορθογραφικού ελέγχου στο Word ώστε να χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακοί (παλαιοί) κανόνες ορθογραφίας, οι νέοι κανόνες ορθογραφίας ή και τα δύο, για τον ορθογραφικό έλεγχο κειμένων στα Πορτογαλικά.

Κανόνες ορθογραφικού ελέγχου για τα Ρωσικά

Μπορείτε να επιβάλετε τη χρήση του κυριλλικού γράμματος IO αντί του κυριλλικού γράμματος IE.

Κανόνες ορθογραφικού ελέγχου για τα Ισπανικά

Εάν εργάζεστε στα Ισπανικά, μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις ορθογραφικού ελέγχου στο Word ώστε να χρησιμοποιούνται οι ορθογραφικοί κανόνες για τις μορφές ρημάτων Tuteo, οι ορθογραφικοί κανόνες για τις μορφές ρημάτων Voseo ή και τα δύο, για τον ορθογραφικό έλεγχο κειμένων στα Ισπανικά.

Τιμές νομισματικής μονάδας ευρώ

Μπορείτε να πληκτρολογείτε και να εκτυπώσετε τιμές νομισματικής μονάδας ευρώ.

Στο Excel, μπορείτε να εκτελέσετε οικονομικούς υπολογισμούς που αφορούν το ευρώ.

Ημερομηνία, ώρα και μορφές αριθμών

Όταν εισάγετε ημερομηνίες, ώρες και αριθμούς, το Office τα εμφανίζει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας στις προτιμήσεις Γλώσσα και κείμενο του Mac OS X.

Κανόνες πολυγλωσσικής ταξινόμησης

Στο Word, μπορείτε να ταξινομήσετε δεδομένα σε πίνακες και λίστες, σύμφωνα με τους κανόνες πολλών γλωσσών που υποστηρίζονται. Για να ορίσετε τη γλώσσα ταξινόμησης, στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές.

Ιστοσελίδες

Όταν δημιουργείτε μια ιστοσελίδα στο Word, το Excel ή το PowerPoint, μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση συνόλου χαρακτήρων, ώστε η σελίδα να εμφανίζεται σωστά σε προγράμματα περιήγησης Web σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Office για Mac σε άλλες γλώσσες

Το Office για Mac είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:

 • Κινεζικά (Απλοποιημένα και Παραδοσιακά)

 • Δανικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Ολλανδικά

 • Αγγλικά

 • Φινλανδικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Γαλλικά

 • Γερμανικά

 • Ιταλικά

 • Ιαπωνικά

 • Νορβηγικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Πολωνικά

 • Ρωσικά

 • Ισπανικά

 • Σουηδικά

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άλλες εκδόσεις γλώσσας του Office για Mac, επισκεφθείτε τη Microsoft για τη σελίδα τοποθεσίες διεθνούς Mac.

Σημείωση: Για τις γλώσσες στο πακέτο Nordic Pack, το περιεχόμενο της Βοήθειας παρέχεται στα Αγγλικά.

Δείτε επίσης

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

Μετάφραση περιεχόμενου σε άλλη γλώσσα

Excel

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω πολυγλωσσικές δυνατότητες για τη δημιουργία, την επεξεργασία και την προβολή κειμένου σε πολλές γλώσσες.

Χαρακτήρες Unicode και διεθνή πληκτρολόγια

Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης που αναπαριστά τους χαρακτήρες των περισσότερων γραπτών γλωσσών με ένα μόνο σύνολο χαρακτήρων.

Στο Office για Mac 2011, μπορείτε να πληκτρολογήσετε, να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε χαρακτήρες Unicode που σχετίζονται με τα εξής πληκτρολόγια:

Αυστραλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Βραζιλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Βουλγαρίας, Καναδά, Κροατίας, Τσεχίας, Δανίας, Κάτω Χωρών, Dvorak, Εσθονίας, Νησιών Φερόε, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Χαβάης, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Ινούκτιτουτ, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λετοvίας, Λιθουανίας, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), Βόρεια Σάμι, Νορβηγίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σερβίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Γαλλικών Ελβετίας, Γερμανικών Ελβετίας, Τουρκίας, Η.Π.Α., Ουκρανίας, Εισαγωγή δεκαεξαδικού Unicode και Ουαλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους εισαγωγής του Mac OS X: Hangul, Kotoeri, Murasu Anjal Tamil, Απλοποιημένα Κινεζικά και Παραδοσιακά Κινεζικά.

Κινεζικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office για να εργαστείτε στα Κινεζικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κινεζικούς χαρακτήρες σε όλες τις εφαρμογές του Office, να χρησιμοποιήσετε φωνητικούς οδηγούς και να χρησιμοποιήσετε κινεζικό χωρισμό λέξεων και κανόνες μορφοποίησης κειμένου στο Word.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες γλώσσας στα Κινεζικά, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων γλώσσας στα Κινεζικά.

Ιαπωνικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office για να εργαστείτε στα Ιαπωνικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ιαπωνικούς χαρακτήρες σε όλες τις εφαρμογές του Office, να χρησιμοποιήσετε φωνητικούς οδηγούς στο Excel και να χρησιμοποιήσετε ιαπωνικό χωρισμό λέξεων και κανόνες μορφοποίησης κειμένου στο Word.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες γλώσσας στα Ιαπωνικά, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων γλώσσας στα Ιαπωνικά.

Μικτοί χαρακτήρες

Στα έγγραφα του Office, μπορείτε να εμφανίσετε δεδομένα που αποτελούνται τόσο από λατινικούς χαρακτήρες όσο και από χαρακτήρες γλωσσών της Ανατολικής Ασίας.

Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου

Όταν χρησιμοποιείτε τη διάταξη πληκτρολογίου για μια γλώσσα που συνοδεύεται από εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου που είναι διαθέσιμα για κάθε γλώσσα

Τιμές νομισματικής μονάδας ευρώ

Μπορείτε να πληκτρολογείτε και να εκτυπώσετε τιμές νομισματικής μονάδας ευρώ.

Στο Excel, μπορείτε να εκτελέσετε οικονομικούς υπολογισμούς που αφορούν το ευρώ.

Ημερομηνία, ώρα και μορφές αριθμών

Όταν εισάγετε ημερομηνίες, ώρες και αριθμούς, το Office τα εμφανίζει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας στις προτιμήσεις Γλώσσα και κείμενο του Mac OS X.

Ιστοσελίδες

Όταν δημιουργείτε μια ιστοσελίδα στο Word, το Excel ή το PowerPoint, μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση συνόλου χαρακτήρων, ώστε η σελίδα να εμφανίζεται σωστά σε προγράμματα περιήγησης Web σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Office για Mac σε άλλες γλώσσες

Το Office για Mac είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:

 • Κινεζικά (Απλοποιημένα και Παραδοσιακά)

 • Δανικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Ολλανδικά

 • Αγγλικά

 • Φινλανδικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Γαλλικά

 • Γερμανικά

 • Ιταλικά

 • Ιαπωνικά

 • Νορβηγικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Πολωνικά

 • Ρωσικά

 • Ισπανικά

 • Σουηδικά

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άλλες εκδόσεις γλώσσας του Office για Mac, επισκεφθείτε τη Microsoft για τη σελίδα τοποθεσίες διεθνούς Mac.

Σημείωση: Για τις γλώσσες στο πακέτο Nordic Pack, το περιεχόμενο της Βοήθειας παρέχεται στα Αγγλικά.

Δείτε επίσης

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

Μετάφραση περιεχόμενου σε άλλη γλώσσα

PowerPoint

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω πολυγλωσσικές δυνατότητες για τη δημιουργία, την επεξεργασία και την προβολή κειμένου σε πολλές γλώσσες.

Χαρακτήρες Unicode και διεθνή πληκτρολόγια

Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης που αναπαριστά τους χαρακτήρες των περισσότερων γραπτών γλωσσών με ένα μόνο σύνολο χαρακτήρων.

Στο Office για Mac 2011, μπορείτε να πληκτρολογήσετε, να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε χαρακτήρες Unicode που σχετίζονται με τα εξής πληκτρολόγια:

Αυστραλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Βραζιλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Βουλγαρίας, Καναδά, Κροατίας, Τσεχίας, Δανίας, Κάτω Χωρών, Dvorak, Εσθονίας, Νησιών Φερόε, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Χαβάης, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Ινούκτιτουτ, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λετοvίας, Λιθουανίας, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), Βόρεια Σάμι, Νορβηγίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σερβίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Γαλλικών Ελβετίας, Γερμανικών Ελβετίας, Τουρκίας, Η.Π.Α., Ουκρανίας, Εισαγωγή δεκαεξαδικού Unicode και Ουαλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους εισαγωγής του Mac OS X: Hangul, Kotoeri, Murasu Anjal Tamil, Απλοποιημένα Κινεζικά και Παραδοσιακά Κινεζικά.

Κινεζικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office για να εργαστείτε στα Κινεζικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κινεζικούς χαρακτήρες σε όλες τις εφαρμογές του Office, να χρησιμοποιήσετε φωνητικούς οδηγούς και να χρησιμοποιήσετε κινεζικό χωρισμό λέξεων και κανόνες μορφοποίησης κειμένου στο Word.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες γλώσσας στα Κινεζικά, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων γλώσσας στα Κινεζικά.

Ιαπωνικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office για να εργαστείτε στα Ιαπωνικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ιαπωνικούς χαρακτήρες σε όλες τις εφαρμογές του Office, να χρησιμοποιήσετε φωνητικούς οδηγούς στο Excel και να χρησιμοποιήσετε ιαπωνικό χωρισμό λέξεων και κανόνες μορφοποίησης κειμένου στο Word.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες γλώσσας στα Ιαπωνικά, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων γλώσσας στα Ιαπωνικά.

Μικτοί χαρακτήρες

Στα έγγραφα του Office, μπορείτε να εμφανίσετε δεδομένα που αποτελούνται τόσο από λατινικούς χαρακτήρες όσο και από χαρακτήρες γλωσσών της Ανατολικής Ασίας.

Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου

Όταν χρησιμοποιείτε τη διάταξη πληκτρολογίου για μια γλώσσα που συνοδεύεται από εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου που είναι διαθέσιμα για κάθε γλώσσα

Τιμές νομισματικής μονάδας ευρώ

Μπορείτε να πληκτρολογείτε και να εκτυπώσετε τιμές νομισματικής μονάδας ευρώ.

Στο Excel, μπορείτε να εκτελέσετε οικονομικούς υπολογισμούς που αφορούν το ευρώ.

Ημερομηνία, ώρα και μορφές αριθμών

Όταν εισάγετε ημερομηνίες, ώρες και αριθμούς, το Office τα εμφανίζει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας στις προτιμήσεις Γλώσσα και κείμενο του Mac OS X.

Ιστοσελίδες

Όταν δημιουργείτε μια ιστοσελίδα στο Word, το Excel ή το PowerPoint, μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση συνόλου χαρακτήρων, ώστε η σελίδα να εμφανίζεται σωστά σε προγράμματα περιήγησης Web σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Office για Mac σε άλλες γλώσσες

Το Office για Mac είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:

 • Κινεζικά (Απλοποιημένα και Παραδοσιακά)

 • Δανικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Ολλανδικά

 • Αγγλικά

 • Φινλανδικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Γαλλικά

 • Γερμανικά

 • Ιταλικά

 • Ιαπωνικά

 • Νορβηγικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Πολωνικά

 • Ρωσικά

 • Ισπανικά

 • Σουηδικά

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άλλες εκδόσεις γλώσσας του Office για Mac, επισκεφθείτε τη Microsoft για τη σελίδα τοποθεσίες διεθνούς Mac.

Σημείωση: Για τις γλώσσες στο πακέτο Nordic Pack, το περιεχόμενο της Βοήθειας παρέχεται στα Αγγλικά.

Δείτε επίσης

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

Μετάφραση περιεχόμενου σε άλλη γλώσσα

Outlook

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω πολυγλωσσικές δυνατότητες για τη δημιουργία, την επεξεργασία και την προβολή κειμένου σε πολλές γλώσσες.

Χαρακτήρες Unicode και διεθνή πληκτρολόγια

Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης που αναπαριστά τους χαρακτήρες των περισσότερων γραπτών γλωσσών με ένα μόνο σύνολο χαρακτήρων.

Στο Office για Mac 2011, μπορείτε να πληκτρολογήσετε, να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε χαρακτήρες Unicode που σχετίζονται με τα εξής πληκτρολόγια:

Αυστραλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Βραζιλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Βουλγαρίας, Καναδά, Κροατίας, Τσεχίας, Δανίας, Κάτω Χωρών, Dvorak, Εσθονίας, Νησιών Φερόε, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Χαβάης, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Ινούκτιτουτ, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λετοvίας, Λιθουανίας, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), Βόρεια Σάμι, Νορβηγίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σερβίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Γαλλικών Ελβετίας, Γερμανικών Ελβετίας, Τουρκίας, Η.Π.Α., Ουκρανίας, Εισαγωγή δεκαεξαδικού Unicode και Ουαλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους εισαγωγής του Mac OS X: Hangul, Kotoeri, Murasu Anjal Tamil, Απλοποιημένα Κινεζικά και Παραδοσιακά Κινεζικά.

Κινεζικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office για να εργαστείτε στα Κινεζικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κινεζικούς χαρακτήρες σε όλες τις εφαρμογές του Office, να χρησιμοποιήσετε φωνητικούς οδηγούς και να χρησιμοποιήσετε κινεζικό χωρισμό λέξεων και κανόνες μορφοποίησης κειμένου στο Word.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες γλώσσας στα Κινεζικά, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων γλώσσας στα Κινεζικά.

Ιαπωνικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office για να εργαστείτε στα Ιαπωνικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ιαπωνικούς χαρακτήρες σε όλες τις εφαρμογές του Office, να χρησιμοποιήσετε φωνητικούς οδηγούς στο Excel και να χρησιμοποιήσετε ιαπωνικό χωρισμό λέξεων και κανόνες μορφοποίησης κειμένου στο Word.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες γλώσσας στα Ιαπωνικά, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων γλώσσας στα Ιαπωνικά.

Μικτοί χαρακτήρες

Στα έγγραφα του Office, μπορείτε να εμφανίσετε δεδομένα που αποτελούνται τόσο από λατινικούς χαρακτήρες όσο και από χαρακτήρες γλωσσών της Ανατολικής Ασίας.

Τιμές νομισματικής μονάδας ευρώ

Μπορείτε να πληκτρολογείτε και να εκτυπώσετε τιμές νομισματικής μονάδας ευρώ.

Στο Excel, μπορείτε να εκτελέσετε οικονομικούς υπολογισμούς που αφορούν το ευρώ.

Ημερομηνία, ώρα και μορφές αριθμών

Όταν εισάγετε ημερομηνίες, ώρες και αριθμούς, το Office τα εμφανίζει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας στις προτιμήσεις Γλώσσα και κείμενο του Mac OS X.

Ιστοσελίδες

Όταν δημιουργείτε μια ιστοσελίδα στο Word, το Excel ή το PowerPoint, μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση συνόλου χαρακτήρων, ώστε η σελίδα να εμφανίζεται σωστά σε προγράμματα περιήγησης Web σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Office για Mac σε άλλες γλώσσες

Το Office για Mac είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:

 • Κινεζικά (Απλοποιημένα και Παραδοσιακά)

 • Δανικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Ολλανδικά

 • Αγγλικά

 • Φινλανδικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Γαλλικά

 • Γερμανικά

 • Ιταλικά

 • Ιαπωνικά

 • Νορβηγικά (ως μέρος του Nordic Pack)

 • Πολωνικά

 • Ρωσικά

 • Ισπανικά

 • Σουηδικά

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άλλες εκδόσεις γλώσσας του Office για Mac, επισκεφθείτε τη Microsoft για τη σελίδα τοποθεσίες διεθνούς Mac.

Σημείωση: Για τις γλώσσες στο πακέτο Nordic Pack, το περιεχόμενο της Βοήθειας παρέχεται στα Αγγλικά.

Δείτε επίσης

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×